Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
72.2
1.9%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 01:30

Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
Warunki handlu
Spread 1.4
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.022952 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.36)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.022952%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.001034 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.20)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.001034%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta HKD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Hong Kong
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Sun Hung Kai Properties Ltd ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 73.6
Otwarcie* 73.1
Zmiana 1 r.* -33%
Zakres dzienny* 71.9 - 73.1
Zakres 52 tyg. 73.10-115.90
Średni wolumen (10 dni) 3.30M
Średni wolumen (3 miesiące) 69.86M
Kapitalizacja rynkowa 218.78B
Wskaźnik C/Z 9.15
Akcje w obrocie 2.90B
Przychód 71.20B
EPS 8.25
Dywidenda (% przychodu) 6.55629
Beta 0.68
Data następnego sprawozdania Feb 28, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Apr 12, 2024 72.2 -1.0 -1.37% 73.2 73.6 71.9
Apr 11, 2024 73.5 0.3 0.41% 73.2 73.8 72.3
Apr 10, 2024 74.6 0.3 0.40% 74.3 74.6 73.8
Apr 9, 2024 73.7 0.4 0.55% 73.3 75.0 73.3
Apr 8, 2024 73.5 0.3 0.41% 73.2 74.1 72.3
Apr 5, 2024 73.6 -0.5 -0.67% 74.1 75.1 73.2
Apr 3, 2024 73.9 -1.3 -1.73% 75.2 75.2 73.6
Apr 2, 2024 75.6 0.8 1.07% 74.8 77.0 74.8
Mar 28, 2024 74.8 -0.5 -0.66% 75.3 75.7 74.2
Mar 27, 2024 75.3 0.5 0.67% 74.8 75.8 73.6
Mar 26, 2024 75.0 0.8 1.08% 74.2 75.4 74.0
Mar 25, 2024 73.8 0.0 0.00% 73.8 74.8 73.6
Mar 22, 2024 73.6 -1.4 -1.87% 75.0 75.3 73.3
Mar 21, 2024 75.4 0.3 0.40% 75.1 76.6 75.1
Mar 20, 2024 74.6 -1.5 -1.97% 76.1 76.1 74.1
Mar 19, 2024 75.9 0.5 0.66% 75.4 76.6 74.6
Mar 18, 2024 75.6 -1.7 -2.20% 77.3 77.3 75.1
Mar 15, 2024 77.7 0.7 0.91% 77.0 78.6 77.0
Mar 14, 2024 78.0 -0.7 -0.89% 78.7 79.0 77.8
Mar 13, 2024 79.2 0.7 0.89% 78.5 79.4 78.5

SHK PPT - no MD Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 71195 77747 85262 82653 85302
Przychód 71195 77747 85262 82653 85302
Koszt uzyskania przychodu (suma) 36737 37906 40493 40517 40455
Zysk brutto 34458 39841 44769 42136 44847
Całkowity koszt operacyjny 43650 44385 48017 51621 34909
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 7324 7080 7774 7512 7729
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 4423 -12535
Other Operating Expenses, Total -411 -601 -250 -831 -740
Dochód operacyjny 27545 33362 37245 31032 50393
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 1047 -1518 -548 -509 4107
Inne netto -70 -58 -21 -12 -17
Dochód netto przed opodatkowaniem 28522 31786 36676 30511 54483
Dochód netto po opodatkowaniu 24575 26131 27446 24314 46009
Udział mniejszościowy -668 -571 -694 -624 -926
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 23907 25560 26752 23690 45083
Dochód netto 23907 25560 26752 23690 45083
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 23907 25560 26686 23521 44912
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 23907 25560 26686 23521 44912
Rozwodniony dochód netto 23907 25560 26686 23521 44912
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 2897.78 2897.78 2897.78 2897.78 2897.29
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 8.25011 8.82054 9.20912 8.11691 15.5014
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 8.35596 8.87587 9.20989 8.11608 15.5124
Total Adjustments to Net Income 0 -66 -169 -171
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 43767 27428 37594 40153 39192
Przychód 43767 27428 37594 40153 39192
Koszt uzyskania przychodu (suma) 23353 13384 17653 20253 18924
Zysk brutto 20414 14044 19941 19900 20268
Całkowity koszt operacyjny 27081 16569 21139 23246 22970
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 3989 3335 3480 3600 3669
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto
Other Operating Expenses, Total -261 -150 6 -607 377
Dochód operacyjny 16686 10859 16455 16907 16222
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 1413 -366 -3616 2098 2351
Inne netto -35 -35 -35 -23 -12
Dochód netto przed opodatkowaniem 18064 10458 12804 18982 18561
Dochód netto po opodatkowaniu 15785 8790 10617 15514 13471
Udział mniejszościowy -288 -380 -243 -328 -363
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 15497 8410 10374 15186 13108
Dochód netto 15497 8410 10374 15186 13108
Total Adjustments to Net Income 0 0 0
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 15497 8410 10374 15186 13108
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 15497 8410 10374 15186 13108
Rozwodniony dochód netto 15497 8410 10374 15186 13108
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 2897.78 2897.78 2897.78 2897.78 2897.78
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 5.34789 2.90222 3.57998 5.24056 4.52346
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 3.7 1.25 3.7 1.25 3.7
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 5.44921 2.90802 3.59429 5.28146 4.52396
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 242783 249650 242833 283662 242415
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 15890 21021 23164 32529 23141
Gotówka 15280 20323 21781 31705 22038
Inwestycje krótkoterminowe 610 698 1383 824 1103
Suma należności netto 14007 20136 13655 16874 22811
Należności z handlu netto 4333 9155 3175 3832 22811
Suma portfela 212136 207614 201296 196520 196463
Suma innych aktywów obrotowych 750 879 4718 37739
Suma aktywów 805991 807567 796419 797831 751162
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 47168 44955 42921 40825 35862
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 71369 67077 62699 58368 50813
Amortyzacja skumulowana (suma) -24201 -22122 -19778 -17543 -14951
Wartość netto firmy 148 148 130 133 136
Wartości niematerialne netto 4931 5667 4143 4155 4309
Inwestycje długoterminowe 506904 503151 500589 462102 463676
Należności długoterminowe
Suma zobowiązań krótkoterminowych 53414 62376 73199 97342 65902
Zobowiązania 3259 3237 2708 2809 2909
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 122 194
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 8886 16672 21711 27109 8974
Inne bieżące zobowiązania (suma) 41269 42467 48780 67302 53825
Suma zobowiązań 203936 205621 202599 222205 180944
Suma zadłużenia długoterminowego 119168 110100 96897 87016 85838
Zadłużenie długoterminowe 117545 109074 95844 86231 85838
Odroczony podatek dochodowy 23910 25533 25694 22638 23328
Udział mniejszościowy 4741 4798 5806 14789 5601
Inne zobowiązania (suma) 2703 2814 1003 420 275
Kapitał własny 602055 601946 593820 575626 570218
Akcje zwykłe 70703 70703 70703 70703 70683
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 540107 530081 518214 506002 496440
Unrealized Gain (Loss) 600 1174 1373 1157 1488
Inny kapitał (suma) -9355 -12 3530 -2236 1607
Suma zobowiązań i kapitału własnego 805991 807567 796419 797831 751162
Suma akcji zwykłych w obrocie 2898 2898 2898 2898 2898
Inne aktywa długoterminowe (suma) 4057 3996 5803 6954 4764
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 1623 1026 1053 785
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 242783 244920 249650 244944 242833
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 15890 18526 21021 18743 23164
Gotówka 15280 17802 20323 17909 21781
Inwestycje krótkoterminowe 610 724 698 834 1383
Suma należności netto 14007 14363 20136 16098 13655
Należności z handlu netto 4333 4528 9155 3755 3175
Suma portfela 212136 211228 207614 201210 201296
Suma innych aktywów obrotowych 750 803 879 8893 4718
Suma aktywów 805991 801750 807567 808307 796419
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 47168 45916 44955 43860 42921
Wartości niematerialne netto 5079 5447 5815 6108 4273
Inwestycje długoterminowe 506904 501780 503151 508308 500589
Inne aktywa długoterminowe (suma) 4057 3687 3996 5087 5803
Suma zobowiązań krótkoterminowych 53414 63009 62376 73448 73199
Zobowiązania 3259 3306 3237 3313 2708
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 8886 22327 16672 24998 21711
Inne bieżące zobowiązania (suma) 41269 37376 42467 45137 48780
Suma zobowiązań 203936 206680 205621 207534 202599
Suma zadłużenia długoterminowego 119168 110376 110100 98614 96897
Zadłużenie długoterminowe 117545 110376 109074 98614 95844
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 1623 1026 1053
Odroczony podatek dochodowy 23910 24816 25533 26856 25694
Udział mniejszościowy 4741 4800 4798 4774 5806
Inne zobowiązania (suma) 2703 3679 2814 3842 1003
Kapitał własny 602055 595070 601946 600773 593820
Akcje zwykłe 70703 70703 70703 70703 70703
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 540107 527777 530081 530070 518214
Unrealized Gain (Loss) 600 693 1174 1373
Inny kapitał (suma) -9355 -4103 -12 3530
Suma zobowiązań i kapitału własnego 805991 801750 807567 808307 796419
Suma akcji zwykłych w obrocie 2898 2898 2898 2898 2898
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 33362 37245 35455 37858 35453
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 15392 15656 46500 19755 7366
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 4997 5183 4581 2912 2007
Pozycje niepieniężne -575 -1028 -236 -139 -749
Cash Taxes Paid 7217 5426 4518 5539 3798
Zapłacone odsetki 3095 3093 3467 3189 2494
Zmiany w kapitale obrotowym -22392 -25744 6700 -20876 -29345
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -9492 -9560 -47699 -12836 -23753
Nakłady kapitałowe -4033 -3205 -2986 -7924 -8887
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -5459 -6355 -44713 -4912 -14866
Środki pieniężne z działalności finansowej -8909 -16896 11321 -8073 14071
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -2366 -4149 8504 1489 2595
Total Cash Dividends Paid -14344 -14344 -14344 -13617 -12167
Emisja (wykup) akcji netto -28 -25 -1 0 -174
Emisja (wykup) długu netto 7829 1622 17162 4055 23817
Skutki różnic kursowych walut -350 1296 -402 -451 277
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -3359 -9504 9720 -1605 -2039
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 7896 15392 4016 15656 15960
Cash Taxes Paid 6449 7217 5639 5426 3820
Cash Interest Paid 1827 3095 1517 3093 1587
Changes in Working Capital 7896 15392 4016 15656 15960
Cash From Investing Activities -6032 -9492 -2324 -9560 -3325
Other Investing Cash Flow Items, Total -6032 -9492 -2324 -9560 -3325
Cash From Financing Activities -3992 -8909 -5800 -16896 -21774
Financing Cash Flow Items -441 6395 -239 -4127 -3759
Total Cash Dividends Paid -10722 -14344 -10722 -14344 -10722
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1 -22 -9 -47 -42
Issuance (Retirement) of Debt, Net 7172 -938 5170 1622 -7251
Foreign Exchange Effects -469 -350 292 1296 1153
Net Change in Cash -2597 -3359 -3816 -9504 -7986

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Sun Hung Kai Properties Limited Company profile

O firmie SHK PPT - no MD

Sun Hung Kai Properties Limited jest inwestycyjną spółką holdingową zajmującą się głównie sprzedażą nieruchomości. Wraz ze spółkami zależnymi Spółka prowadzi działalność w sześciu segmentach: Segmencie Sprzedaży Nieruchomości, Segmencie Wynajmu Nieruchomości, Segmencie Telekomunikacji, Segmencie Hotelarstwa, Segmencie Infrastruktury Transportowej i Logistyki oraz Segmencie Innej Działalności. Segmenty Sprzedaży i Wynajmu Nieruchomości działają w Hongkongu, Chinach kontynentalnych i Singapurze. Segment Telekomunikacja zajmuje się świadczeniem usług telefonii komórkowej oraz działalnością w zakresie centrów danych i infrastruktury informatycznej (IT). Segment Infrastruktura transportowa i logistyka zajmuje się eksploatacją infrastruktury transportowej i zarządzaniem nią, działalnością portową, transportem lotniczym i logistyką oraz prowadzeniem domów towarowych i supermarketów za pośrednictwem YATA Limited.

Obecna cena akcji SHK PPT - no MD wynosi 72.1 HKD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Vibra Energia S.A., Vastned Retail N.V., Fathom Holdings Inc., HIPGNOSIS SONGS FUND LIMITED OR, Americas Car-Mart oraz Teledyne Technologies Incorpora. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Real Estate Rental, Development & Operations (NEC)

港灣道30號新鴻基中心45樓
HK

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

18,006.40 Price
-1.660% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 7.0

XRP/USD

0.55 Price
-0.250% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.01168

BTC/USD

67,425.20 Price
+0.300% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 106.00

Gold

2,344.52 Price
-1.190% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0193%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0110%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.50

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować