Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
3.163
0.63%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.294
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.022726 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.022726%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000808 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.15)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000808%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 3.183
Otwarcie* 3.173
Zmiana 1 r.* -0.28%
Zakres dzienny* 3.163 - 3.173
Zakres 52 tyg. 2.91-4.37
Średni wolumen (10 dni) 16.25K
Średni wolumen (3 miesiące) 436.41K
Kapitalizacja rynkowa 329.18M
Wskaźnik C/Z 11.75
Akcje w obrocie 96.82M
Przychód 271.65M
EPS 0.29
Dywidenda (% przychodu) 4.11765
Beta 1.44
Data następnego sprawozdania Feb 21, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Dec 11, 2023 3.164 -0.009 -0.28% 3.173 3.173 3.164
Dec 10, 2023 3.173 0.000 0.00% 3.173 3.173 3.173
Dec 8, 2023 3.183 -0.009 -0.28% 3.192 3.192 3.173
Dec 7, 2023 3.192 0.000 0.00% 3.192 3.202 3.163
Dec 6, 2023 3.192 -0.010 -0.31% 3.202 3.212 3.192
Dec 5, 2023 3.202 0.000 0.00% 3.202 3.211 3.202
Dec 4, 2023 3.202 0.000 0.00% 3.202 3.212 3.192
Dec 3, 2023 3.202 0.000 0.00% 3.202 3.212 3.202
Dec 1, 2023 3.212 0.001 0.03% 3.211 3.221 3.202
Nov 30, 2023 3.202 -0.010 -0.31% 3.212 3.212 3.192
Nov 29, 2023 3.212 0.000 0.00% 3.212 3.212 3.202
Nov 28, 2023 3.212 -0.009 -0.28% 3.221 3.231 3.202
Nov 27, 2023 3.221 -0.010 -0.31% 3.231 3.231 3.201
Nov 26, 2023 3.231 0.020 0.62% 3.211 3.231 3.211
Nov 24, 2023 3.212 0.001 0.03% 3.211 3.221 3.211
Nov 23, 2023 3.212 -0.009 -0.28% 3.221 3.240 3.210
Nov 22, 2023 3.221 0.000 0.00% 3.221 3.231 3.211
Nov 21, 2023 3.211 -0.010 -0.31% 3.221 3.240 3.211
Nov 20, 2023 3.211 0.019 0.60% 3.192 3.231 3.192
Nov 19, 2023 3.192 0.020 0.63% 3.172 3.192 3.172

Servcorp Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 292.473 271.646 269.659 349.116 334.875
Przychód 292.473 271.646 269.659 349.116 334.875
Koszt uzyskania przychodu (suma) 74.485 65.707 60.901 81.435 83.191
Zysk brutto 217.988 205.939 208.758 267.681 251.684
Całkowity koszt operacyjny 271.018 234.811 236.784 320.5 325.576
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 78.861 67.216 75.738 216.934 222.777
Dochód operacyjny 21.455 36.835 32.875 28.616 9.299
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -4.705 -5.259 -7.586 -15.418 2.736
Gain (Loss) on Sale of Assets
Inne netto 0.243 2.801 5.3 2.413 0.476
Dochód netto przed opodatkowaniem 16.993 34.377 30.589 15.611 12.511
Dochód netto po opodatkowaniu 11.067 28.021 23.492 6.934 5.38
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 11.067 28.021 23.492 6.934 5.38
Dochód netto 11.067 28.021 23.492 6.934 5.38
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 11.067 28.021 23.492 6.934 5.38
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 11.067 28.021 23.492 6.934 5.38
Rozwodniony dochód netto 11.067 28.021 23.492 6.934 5.38
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 96.818 96.818 96.818 96.818 96.818
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.11431 0.28942 0.24264 0.07162 0.05557
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.094 0.2 0.18 0.2 0.23
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.21031 0.27708 0.25142 0.18229 0.14385
Nadzwyczajny koszt (dochód) 15.061 0 1.498 19.429 18.709
Other Operating Expenses, Total 0.668 1.868 -1.46 2.702 0.899
Suma pozycji nadzwyczajnych
Depreciation / Amortization 101.943 100.02 100.107
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 148.583 143.89 135.281 136.365 130.222
Przychód 148.583 143.89 135.281 136.365 130.222
Koszt uzyskania przychodu (suma) 39.579 34.906 32.969 32.738 30.704
Zysk brutto 109.004 108.984 102.312 103.627 99.518
Całkowity koszt operacyjny 147.199 123.819 116.162 117.787 115.928
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 40.361 38.5 32.624 34.592 38.491
Depreciation / Amortization 51.863 50.08 49.608 50.412 47.42
Nadzwyczajny koszt (dochód) 13.26 1.801 0 -0.862 0.376
Other Operating Expenses, Total 2.136 -1.468 0.961 0.907 -1.063
Dochód operacyjny 1.384 20.071 19.119 18.578 14.294
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -1.845 -2.86 -2.541 -2.718 -4.83
Inne netto 0.024 0.219 1.826 0.113 3.136
Dochód netto przed opodatkowaniem -0.437 17.43 18.404 15.973 12.6
Dochód netto po opodatkowaniu -3.836 14.903 14.73 13.291 7.988
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -3.836 14.903 14.73 13.291 7.988
Dochód netto -3.836 14.903 14.73 13.291 7.988
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -3.836 14.903 14.73 13.291 7.988
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -3.836 14.903 14.73 13.291 7.988
Rozwodniony dochód netto -3.836 14.903 14.73 13.291 7.988
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 96.818 96.818 96.818 96.818 96.818
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.03962 0.15393 0.15214 0.13728 0.08251
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.024 0.07 0.1 0.1 0.09
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.05396 0.15687 0.13209 0.13811 0.08569
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 158.999 146.097 138.104 151.077 138.441
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 118.822 110.62 106.278 110.623 74.476
Gotówka 69.481 54.44 69.145 66.956 27.101
Inwestycje krótkoterminowe 49.341 56.18 37.133 43.667 9.385
Suma należności netto 33.284 31.06 27.017 33.269 47.828
Należności z handlu netto 26.889 19.548 22.472 29.173 39.16
Koszty zaliczkowe 6.893 4.417 4.809 2.759 12.93
Suma innych aktywów obrotowych 4.426 3.207
Suma aktywów 640.967 582.672 619.557 723.927 372.033
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 385.669 340.48 384.003 476.362 145.554
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 613.688 561.385 595.477 775.061 360.224
Amortyzacja skumulowana (suma) -228.019 -220.905 -211.474 -298.699 -214.67
Wartość netto firmy 13.775 13.775 13.775 13.775 13.775
Inwestycje długoterminowe 37.242 40.471 42.26 45.666 47.17
Inne aktywa długoterminowe (suma) 42.849 39.774 40.628 37.047 27.093
Suma zobowiązań krótkoterminowych 189.799 161.567 162.24 191.86 102.63
Zobowiązania 5.427 2.075 4.675 3.894 8.078
Payable/Accrued 18.911 13.527 12.014 21.12 19.383
Naliczone koszty 8.349 7.252 7.663 7.653 7.62
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 106.037 89.423 88.031 104.398 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 51.075 49.29 49.857 54.795 67.549
Suma zobowiązań 453.189 384.418 424.943 502.966 133.44
Suma zadłużenia długoterminowego 261.808 221.357 261.44 309.954 0.53
Zadłużenie długoterminowe 0 0.53
Odroczony podatek dochodowy 0.03 1.207
Inne zobowiązania (suma) 1.582 1.494 1.263 1.122 29.073
Kapitał własny 187.778 198.254 194.614 220.961 238.593
Akcje zwykłe 151.594 151.594 151.594 151.594 151.594
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 56.554 64.745 54.659 56.753 85.593
Inny kapitał (suma) -20.37 -18.085 -11.639 12.614 1.406
Suma zobowiązań i kapitału własnego 640.967 582.672 619.557 723.927 372.033
Suma akcji zwykłych w obrocie 96.8179 96.8179 96.8179 96.818 96.818
Treasury Stock - Common 0
Środki pieniężne i ekwiwalenty 37.99
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 261.808 221.357 261.44 309.954
Wartości niematerialne netto 2.433 2.075 0.787
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 158.999 157.915 146.097 149.644 138.104
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 118.822 118.342 110.62 112.226 106.278
Środki pieniężne i ekwiwalenty 105.364 105.065 100.766 103.328 93.783
Inwestycje krótkoterminowe 13.458 13.277 9.854 8.898 12.495
Suma należności netto 33.284 34.913 31.06 28.762 27.017
Należności z handlu netto 26.889 24.928 19.548 20.727 22.472
Koszty zaliczkowe 6.893 4.66 4.417 8.656 4.809
Suma aktywów 640.967 648.708 582.672 607.094 619.557
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 385.669 390.149 340.48 361.719 384.003
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 613.688 623.413 561.385 592.754 595.477
Amortyzacja skumulowana (suma) -228.019 -233.264 -220.905 -231.035 -211.474
Wartość netto firmy 13.775 13.775 13.775 13.775 13.775
Inwestycje długoterminowe 37.808 41.874 40.471 42.526 42.26
Inne aktywa długoterminowe (suma) 42.283 42.675 39.774 39.43 40.628
Suma zobowiązań krótkoterminowych 189.799 183.003 161.567 164.922 162.24
Payable/Accrued 43.545 42.088 34.954 40.698 35.917
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 106.037 104.041 89.423 89.047 88.031
Inne bieżące zobowiązania (suma) 40.217 36.874 37.19 35.177 38.292
Suma zobowiązań 453.189 440.936 384.418 403.643 424.943
Suma zadłużenia długoterminowego 261.808 256.437 221.357 237.345 261.44
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 261.808 256.437 221.357 237.345 261.44
Odroczony podatek dochodowy
Inne zobowiązania (suma) 1.582 1.496 1.494 1.376 1.263
Kapitał własny 187.778 207.772 198.254 203.451 194.614
Akcje zwykłe 151.594 151.594 151.594 151.594 151.594
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 56.554 69.89 64.745 63.487 54.659
Inny kapitał (suma) -20.37 -13.712 -18.085 -11.63 -11.639
Suma zobowiązań i kapitału własnego 640.967 648.708 582.672 607.094 619.557
Suma akcji zwykłych w obrocie 96.8179 96.8179 96.8179 96.8179 96.8179
Wartości niematerialne netto 2.433 2.32 2.075 0.787
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 145.583 139.65 182.266 51.037 50.077
Cash Receipts 301.978 301.459 384.279 363.621 330.395
Cash Payments -134.352 -137.173 -174.155 -304.419 -271.521
Cash Taxes Paid -13.117 -10.293 -9.365 -11.069 -12.106
Zapłacone odsetki -10.127 -12.33 -18.698 -0.005 -0.02
Zmiany w kapitale obrotowym 1.201 -2.013 0.205 2.909 3.329
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -12.621 -6.47 -17.966 -52.08 -30.321
Nakłady kapitałowe -14.843 -3.836 -19.233 -50.572 -32.802
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 2.222 -2.634 1.267 -1.508 2.481
Środki pieniężne z działalności finansowej -122.271 -131.258 -132.95 -24.357 -33.367
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 1.895 1.402 5.926 1.133 0.089
Total Cash Dividends Paid -18.395 -17.428 -20.332 -25.173 -25.592
Emisja (wykup) długu netto -105.771 -115.232 -118.544 -0.317 -0.587
Skutki różnic kursowych walut -3.708 -8.026 3.446 -2.953 2.679
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 6.983 -6.104 34.796 -28.353 -10.932
Emisja (wykup) akcji netto 0 -7.277
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 77.997 145.583 79.881 139.65 68.001
Cash Receipts 150.196 301.978 154.526 301.459 156.571
Cash Payments -64.589 -134.352 -63.513 -137.173 -73.536
Cash Taxes Paid -3.803 -13.117 -6.217 -10.293 -7.477
Cash Interest Paid -5.196 -10.127 -5.382 -12.33 -7.611
Changes in Working Capital 1.389 1.201 0.467 -2.013 0.054
Cash From Investing Activities -14.078 -12.621 -4.78 -6.47 -2.386
Capital Expenditures -11.079 -14.843 -5.401 -3.836 -0.737
Other Investing Cash Flow Items, Total -2.999 2.222 0.621 -2.634 -1.649
Cash From Financing Activities -64.877 -122.271 -65.666 -131.258 -70.642
Financing Cash Flow Items 0 1.895 1.895 1.402 0
Total Cash Dividends Paid -9.682 -18.395 -8.714 -17.428 -8.714
Issuance (Retirement) of Debt, Net -55.195 -105.771 -58.847 -115.232 -61.928
Foreign Exchange Effects 5.257 -3.708 0.11 -8.026 -7.791
Net Change in Cash 4.299 6.983 9.545 -6.104 -12.818
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Moufarrige (Alfred George) Individual Investor 52.0456 50438934 160997 2023-06-29 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 8.3469 8089226 0 2022-08-26 LOW
Perpetual Investment Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 6.6766 6470478 1081984 2023-08-24 MED
Highclere International Investors LLP Investment Advisor 4.9763 4822638 -148274 2023-01-27 LOW
Wentworth Williamson Management Pty Limited Investment Advisor 1.9821 1920933 1920933 2022-08-26 LOW
Eniat Pty. Ltd. Corporation 1.8573 1800000 0 2023-06-07 LOW
Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 1.2082 1170932 0 2022-08-26 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1544 1118773 0 2023-09-30 LOW
Uvira Superannuation Pty. Ltd. Corporation 0.3699 358440 0 2022-08-26
Mutual Trust Pty. Ltd. Investment Advisor 0.316 306278 0 2022-08-26 LOW
GVC Gaesco Gestión SGIIC S.A. Investment Advisor 0.1857 179935 -13585 2023-06-30 LOW
HUB24 Ltd. Corporation 0.1827 177055 177055 2022-08-26 LOW
Marlinda Pty. Ltd. Corporation 0.1238 120000 0 2022-08-26
Australian Executor Trustees, Ltd. Investment Advisor 0.1193 115607 0 2022-08-26 LOW
Smithstock Pty Ltd. Corporation 0.1174 113779 113779 2022-08-26 LOW
Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0696 67488 0 2023-09-30 LOW
McGrath (Anthony) Individual Investor 0.069 66853 0 2022-06-30
Vaile (Mark Anthony James) Individual Investor 0.0362 35050 0 2022-06-30 LOW
Avantis Investors Investment Advisor 0.0233 22553 0 2023-09-30 MED
Graham (Wallis Cook) Individual Investor 0.0144 14000 11000 2023-04-24 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Office Real Estate Rental & Development

Level 63, MLC Centre,
19-29 Martin Place
SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2000
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

BTC/USD

41,655.00 Price
-4.750% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Oil - Crude

71.27 Price
-0.120% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0213%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0006%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.040

Gold

1,982.09 Price
-1.050% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0199%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0117%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

16,136.10 Price
+0.570% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję