Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 76% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
178.9
0%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 15:20

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.9
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.015699 %
Opłaty za pożyczoną część ($-2.98)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.015699%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.006523 %
Opłaty za pożyczoną część ($-1.24)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.006523%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta CHF
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Switzerland
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Schindler Holding AG ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 178.9
Otwarcie* 177.3
Zmiana 1 r.* 17.03%
Zakres dzienny* 177.3 - 179.5
Zakres 52 tyg. 148.45-217.70
Średni wolumen (10 dni) 82.81K
Średni wolumen (3 miesiące) 2.03M
Kapitalizacja rynkowa 19.97B
Wskaźnik C/Z 26.96
Akcje w obrocie 107.47M
Przychód 11.72B
EPS 7.12
Dywidenda (% przychodu) 2.08551
Beta 1.16
Data następnego sprawozdania Feb 20, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Sep 22, 2023 178.9 2.4 1.36% 176.5 179.5 175.5
Sep 21, 2023 178.9 4.2 2.40% 174.7 180.2 174.7
Sep 20, 2023 179.4 2.9 1.64% 176.5 180.8 176.5
Sep 19, 2023 178.0 1.4 0.79% 176.6 180.8 176.6
Sep 18, 2023 180.4 0.2 0.11% 180.2 180.7 176.8
Sep 15, 2023 179.0 -1.8 -1.00% 180.8 181.7 177.6
Sep 14, 2023 180.2 5.3 3.03% 174.9 180.4 174.9
Sep 13, 2023 178.2 0.0 0.00% 178.2 179.1 175.0
Sep 12, 2023 178.9 -0.6 -0.33% 179.5 180.1 178.5
Sep 11, 2023 179.4 -2.1 -1.16% 181.5 181.5 178.0
Sep 8, 2023 180.3 1.0 0.56% 179.3 181.4 179.1
Sep 7, 2023 180.7 -1.4 -0.77% 182.1 183.7 178.2
Sep 6, 2023 181.1 3.3 1.86% 177.8 183.0 177.8
Sep 5, 2023 177.6 -2.2 -1.22% 179.8 180.7 176.5
Sep 4, 2023 181.3 -1.6 -0.87% 182.9 183.5 179.6
Sep 1, 2023 181.9 -2.7 -1.46% 184.6 185.6 179.6
Aug 31, 2023 185.4 0.0 0.00% 185.4 186.4 184.7
Aug 30, 2023 183.9 -1.4 -0.76% 185.3 186.4 183.6
Aug 29, 2023 186.6 2.8 1.52% 183.8 186.6 183.1
Aug 28, 2023 184.7 1.6 0.87% 183.1 184.8 182.0

Schindler Holding AG Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 11346 11236 10640 11271 10879
Przychód 11346 11236 10640 11271 10879
Koszt uzyskania przychodu (suma) 8856 8559 8087 8515 8201
Zysk brutto 2490 2677 2553 2756 2678
Całkowity koszt operacyjny 10442 10070 9608 10013 9610
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 688 644 630 709 817
Depreciation / Amortization 344 339 371 316 174
Nadzwyczajny koszt (dochód) -14 -8 -9
Other Operating Expenses, Total 568 528 520 481 427
Dochód operacyjny 904 1166 1032 1258 1269
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 3 9 9 -12 27
Inne netto -54 -51 -48 -45 -44
Dochód netto przed opodatkowaniem 853 1124 993 1201 1252
Dochód netto po opodatkowaniu 659 881 774 929 1008
Udział mniejszościowy -49 -53 -52 -66 -65
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 610 828 722 863 943
Dochód netto 610 828 722 863 943
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 610 828 722 863 943
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 610 828 722 863 943
Rozwodniony dochód netto 610 828 722 863 943
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 107.748 107.743 107.636 107.526 107.493
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 5.66137 7.68494 6.70777 8.02594 8.77267
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 4 4 4 4 4
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 6.58632 8.31057 8.98886 9.37118 8.9
Korekta rozwodnienia 0
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 5722 6001 5345 5761 5475
Przychód 5722 6001 5345 5761 5475
Koszt uzyskania przychodu (suma) 3847 4065 3644 3850 3616
Zysk brutto 1875 1936 1701 1911 1859
Całkowity koszt operacyjny 5120 5500 4942 5202 4868
Depreciation / Amortization 168 174 170 173 166
Other Operating Expenses, Total 1105 1261 1128 1179 1086
Dochód operacyjny 602 501 403 559 607
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -6 -32 -19 -18 -24
Dochód netto przed opodatkowaniem 596 469 384 541 583
Dochód netto po opodatkowaniu 463 363 296 426 455
Udział mniejszościowy -34 -26 -23 -28 -25
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 429 337 273 398 430
Dochód netto 429 337 273 398 430
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 429 337 273 398 430
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 429 337 273 398 430
Rozwodniony dochód netto 429 337 273 398 430
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 107.519 107.821 107.905 107.717 107.769
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 3.99 3.12554 2.53 3.69487 3.99
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 4 0 4 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 4.0189 3.69981 2.98005 4.25044 4.2145
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 8109 8277 7375 6957 6500
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 3440 3817 3391 2843 2472
Środki pieniężne i ekwiwalenty 2153 2841 2483 2370 2248
Inwestycje krótkoterminowe 1287 976 908 473 224
Suma należności netto 3146 3166 2896 2974 2881
Należności z handlu netto 2835 2925 2626 2662 2558
Suma portfela 1418 1188 996 1040 1049
Koszty zaliczkowe 105 102 88 96 91
Suma innych aktywów obrotowych 0 4 4 4 7
Suma aktywów 11808 11974 10877 10598 9976
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 1403 1465 1472 1546 1086
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 2911 2917 2771 2737 2187
Amortyzacja skumulowana (suma) -1508 -1452 -1299 -1191 -1101
Wartość netto firmy 1056 986 916 833 834
Wartości niematerialne netto 401 403 362 346 357
Inwestycje długoterminowe 405 457 359 593 910
Należności długoterminowe 107 73 94 40 5
Inne aktywa długoterminowe (suma) 327 313 299 283 284
Suma zobowiązań krótkoterminowych 6252 5955 5365 5184 4744
Zobowiązania 957 928 783 733 678
Naliczone koszty 1400 1507 1487 1403 1413
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 22 36 45 46 63
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 541 145 143 234 26
Inne bieżące zobowiązania (suma) 3332 3339 2907 2768 2564
Suma zobowiązań 7477 7671 6987 6822 6336
Suma zadłużenia długoterminowego 473 897 743 760 531
Zadłużenie długoterminowe 167 585 446 437 527
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 306 312 297 323 4
Odroczony podatek dochodowy 143 142 130 111 131
Udział mniejszościowy 114 127 116 107 103
Inne zobowiązania (suma) 495 550 633 660 827
Kapitał własny 4331 4303 3890 3776 3640
Akcje zwykłe 11 11 11 11 11
Dodatkowy wpłacony kapitał 311 311 311 311 311
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 5182 5028 4667 4422 4239
Treasury Stock - Common -54 -29 -54 -70 -85
Unrealized Gain (Loss) 0
Inny kapitał (suma) -1119 -1018 -1045 -898 -836
Suma zobowiązań i kapitału własnego 11808 11974 10877 10598 9976
Suma akcji zwykłych w obrocie 107.468 107.643 107.507 107.414 107.281
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 8109 8097 8277 7895
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 3440 3338 3817 3513
Środki pieniężne i ekwiwalenty 2153 2408 2841 2425
Inwestycje krótkoterminowe 1287 930 976 1088
Suma należności netto 3146 3205 3166 3150
Należności z handlu netto 3051 3093 3085 3067
Suma portfela 1418 1393 1188 1090
Koszty zaliczkowe 105 156 102 138
Suma innych aktywów obrotowych 0 5 4 4
Suma aktywów 11808 11941 11974 11636
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 1403 1449 1465 1525
Wartości niematerialne netto 1457 1507 1389 1414
Inwestycje długoterminowe 512 574 530 506
Inne aktywa długoterminowe (suma) 327 314 313 296
Suma zobowiązań krótkoterminowych 6252 6541 5955 5892
Payable/Accrued 1251 1116 1224 1134
Naliczone koszty 1197 1317 1303 1302
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 571 625 192 214
Inne bieżące zobowiązania (suma) 3233 3483 3236 3242
Suma zobowiązań 7477 7869 7671 7461
Suma zadłużenia długoterminowego 473 517 897 770
Zadłużenie długoterminowe 167 206 585 445
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 306 311 312 325
Odroczony podatek dochodowy 143 149 142 154
Udział mniejszościowy 114 118 127 118
Inne zobowiązania (suma) 495 544 550 527
Kapitał własny 4331 4072 4303 4175
Akcje zwykłe 11 11 11 11
Dodatkowy wpłacony kapitał 311 311 311 311
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 5180 4776 5033 4841
Treasury Stock - Common -54 -6 -29 -30
Inny kapitał (suma) -1117 -1020 -1023 -958
Suma zobowiązań i kapitału własnego 11808 11941 11974 11636
Suma akcji zwykłych w obrocie 107.468 107.643 107.643 107.507
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 904 1166 1032 1258 1269
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 688 1314 1581 1185 1005
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 344 339 371 316 174
Pozycje niepieniężne 42 13 137 -183 -63
Cash Taxes Paid 237 267 238 209 205
Zapłacone odsetki 23 21 21 27 11
Zmiany w kapitale obrotowym -602 -204 41 -206 -375
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -646 -374 -607 -440 -392
Nakłady kapitałowe -130 -132 -141 -273 -281
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -516 -242 -466 -167 -111
Środki pieniężne z działalności finansowej -683 -614 -804 -615 -57
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -55 -44 -111 -40 -63
Total Cash Dividends Paid -431 -430 -430 -429 -428
Emisja (wykup) akcji netto -46 5 -10 -11 -9
Emisja (wykup) długu netto -151 -145 -253 -135 443
Skutki różnic kursowych walut -47 32 -57 -8 -17
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -688 358 113 122 539
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Net income/Starting Line 904 403 1166 607
Cash From Operating Activities 688 299 1314 721
Cash From Operating Activities 344 170 339 166
Non-Cash Items 42 25 13 1
Cash Taxes Paid 237 144 267 153
Cash Interest Paid 23 10 21 9
Changes in Working Capital -602 -299 -204 -53
Cash From Investing Activities -646 -228 -374 -319
Capital Expenditures -130 -61 -132 -61
Other Investing Cash Flow Items, Total -516 -167 -242 -258
Cash From Financing Activities -683 -518 -614 -512
Financing Cash Flow Items -55 -26 -44 -21
Total Cash Dividends Paid -431 -431 -430 -430
Issuance (Retirement) of Stock, Net -46 2 5 4
Issuance (Retirement) of Debt, Net -151 -63 -145 -65
Foreign Exchange Effects -47 14 32 52
Net Change in Cash -688 -433 358 -58
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Schindler and Bonnard Families Other Insider Investor 68.5948 46011639 -432611 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.6448 1103262 87633 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.8809 590904 7687 2023-07-31 LOW
Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8396 563166 25716 2023-04-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7866 527601 2981 2023-07-31 LOW
UBS Asset Management (Switzerland) Investment Advisor 0.6829 458039 3938 2023-07-31 LOW
Credit Suisse Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.5331 357606 6276 2023-07-31 LOW
Zürcher Kantonalbank (Asset Management) Bank and Trust 0.5018 336618 1992 2023-07-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4593 308077 -4195 2023-07-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3909 262209 523 2023-05-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.2649 177655 -654 2023-06-30 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.2633 176599 534 2023-07-31 LOW
zCapital AG Investment Advisor 0.2524 169320 1000 2023-06-30 LOW
APG Asset Management N.V. Pension Fund 0.2332 156417 -3721 2023-03-31 LOW
California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.2167 145360 -18565 2022-06-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1952 130916 -21 2023-06-30 LOW
Mirabaud Asset Management AG Investment Advisor 0.1327 89000 -2700 2023-03-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1264 84768 24 2023-07-31 LOW
Napoli (Silvio) Individual Investor 0.1062 71219 6053 2022-12-31 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.0878 58863 1260 2023-07-31 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Schindler Company profile

O firmie Schindler Holding AG

Schindler Holding AG jest szwajcarską spółką holdingową specjalizującą się w produkcji schodów ruchomych, wind i chodników ruchomych. Działa globalnie w ramach jednego głównego segmentu: Elevators and Escalators (Windy i Schody Ruchome). Segment Windy i Schody Ruchome oferuje szeroki zakres wind do różnych zastosowań, w tym windy towarowe i specjalne, windy wysokościowe, windy mieszkaniowe i windy komercyjne. Oferuje również komercyjne i publiczne schody ruchome, a także pochyłe i poziome chodniki ruchome. Spółka stowarzyszona ALSO Holding AG, która dostarczała technologie informacyjne i komunikacyjne oraz elektronikę użytkową dla sektora hurtowego i logistycznego, została sprzedana w 2011 roku i połączona z Actebis GmbH, tworząc ALSO-Actebis Holding AG. W czerwcu 2014 roku spółka zamknęła wspólnie z Halter AG projekt deweloperski Mall of Switzerland (dawniej EbiSquare) i sprzedała swoje udziały w EbiSquare AG spółce Halter AG.

Obecna cena akcji Schindler Holding AG wynosi 178.9 CHF. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Virgin Galactic Holdings, Inc., HarbourVest Global Private Equity Ltd, Synopsys, Inc., Trex Company, Inc., Alcoa oraz POSTE ITALIANE. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Elevator & Conveying Equipment

Seestrasse 55
HERGISWIL
NIDWALDEN 6052
CH

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

14,710.90 Price
+0.190% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 7.0

BTC/USD

26,631.80 Price
+0.180% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 85.00

XRP/USD

0.51 Price
-0.620% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.01192

ETH/USD

1,596.86 Price
+0.150% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 5.40

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 555 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję