Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest ryzyko rynkowe?

Wyjaśnienie pojęcia ryzyko rynkowe

Ryzyko rynkowe to możliwość poniesienia strat na skutek ruchów cenowych na rynku. Rodzaj ryzyka rynkowego zależy od rodzaju inwestycji, na przykład ryzyko kapitałowe to ryzyko poniesienia strat w akcjach, a ryzyko walutowe oznacza ryzyko utraty pieniędzy w wyniku zmian kursów walutowych.

Gdzie słyszałeś o ryzyku rynkowym?

Być może słyszałeś o ryzyku rynkowym związanym z pewnymi ruchami na rynku. Przykładowo uważa się, że wzrost inflacji w gospodarce japońskiej zwiększa ryzyko rynkowe.

Co powinieneś wiedzieć o ryzyku rynkowym?

Na ryzyko rynkowe mogą mieć wpływ zmiany zachodzące poza rynkami. Czynnikiem wpływający na ryzyko rynkowe mogą być na przykład wybory prezydenckie, czego dowodem były wybory w USA w 2016 roku.

W Stanach Zjednoczonych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wymaga od spółek, aby w swych sprawozdaniach rocznych poświęcały odrębny dział ryzyku rynkowemu. W dziale tym firma musi wyjaśnić, w jaki sposób jej wyniki mogą zależeć od rynków finansowych.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować