Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest ryzyko?

Definicja ryzyka rynkowego

Ryzyko jest ściśle związane z całą działalnością inwestycyjną i leży na drugim biegunie w stosunku do oczekiwanego zwrotu. Ogólnie rzecz biorąc, tym bardziej ryzykowna inwestycja, im większy jest zysk, pod warunkiem że wszystko przebiega pomyślnie. Ryzykiem można zarządzać, jednak najpierw należy je dokładnie zidentyfikować.

Gdzie słyszałeś o ryzyku?

Jako inwestor musisz pogodzić się z faktem, że ryzyko będzie stałym problemem dla Ciebie i Twojego doradcy finansowego, a Twój doradca będzie nieustannie oceniał coś, co nazywa się „apetytem na ryzyko”. Nowe źródła ryzyka, niezależnie od tego, czy jest to ryzyko rynkowe, czy ryzyko gospodarcze i polityczne, stanowią przedmiot analiz w mediach finansowych.

Co powinieneś wiedzieć o ryzyku?

Można wyróżnić wiele różnych typów ryzyka. Jednym z nich jest ryzyko płynności, występujące w przypadku, gdy jesteś posiadaczem niepłynnych aktywów, takich jak własność, których nie można szybko przełożyć na gotówkę. Kolejne to ryzyko stopy procentowej, związane z wpływem, jaki mają zmiany stóp procentowych na wysokość zysków z inwestycji, takich jak obligacje.

Jeśli kupujesz obligacje od spółki, istnieje ryzyko, że nie starczą one na pokrycie odsetek lub nie pokryją początkowej inwestycji. Tego rodzaju ryzyko jest znane jako ryzyko kredytowe.

Ograniczenie ryzyka obejmuje, po pierwsze, prawidłowe określenie na czym polega ryzyko w Twoim portfelu, a następnie podejmowanie kroków w celu zabezpieczenia Twojej pozycji, być może za pośrednictwem instrumentów pochodnych lub kontraktów na różnice kursowe (CFD).

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować