Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 84% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.

Scan to Download iOS&Android APP

Handel $ Rex Intl - 5WHsg CFD

-
0%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread -
Pozycja długa, opłata za noc

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026389 %
Charges from borrowed part ($-1.06)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Przejdź na platformę
-0.026389%
Pozycja krótka, opłata za noc

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.018056 %
Charges from borrowed part ($-0.72)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Przejdź na platformę
-0.018056%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta SGD
Depozyt zabezpieczający 20%
Giełda papierów wartościowych Singapore
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* N/A
Otwarcie* N/A
Zmiana 1 r.* N/A
Zakres dzienny* N/A
Zakres 52 tyg. 0.21-0.49
Średni wolumen (10 dni) 4.66M
Średni wolumen (3 miesiące) 86.87M
Kapitalizacja rynkowa 276.26M
Wskaźnik C/Z 4.30
Akcje w obrocie 1.30B
Przychód 241.01M
EPS 0.05
Dywidenda (% przychodu) 2.38095
Beta 1.85
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie High Low

$ Rex Intl Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Roczne
 • Kwartalne
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Suma przychodu 0.35 0.356 0.407 0.135 46.664 158.474
Przychód 0.35 0.356 0.407 0.135 46.664 158.474
Koszt uzyskania przychodu (suma) 44.921 3.393 2.681 2.266 47.472 77.145
Zysk brutto -44.571 -3.037 -2.274 -2.131 -0.808 81.329
Całkowity koszt operacyjny 63.565 14.983 -13.632 -17.15 67.483 85.43
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 15.309 10.415 9.672 16.297 14.441 29.114
Depreciation / Amortization 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
Nadzwyczajny koszt (dochód) 3.336 -28.258 -30.553
Other Operating Expenses, Total -0.851 1.089 1.855 -4.209 4.72 -20.829
Dochód operacyjny -63.215 -14.627 14.039 17.285 -20.819 73.044
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -1.344 0.597 0.554 -0.285 1.636 -0.003
Inne netto -3.168 -1.378 -1.55 -1.501 -0.931 -3.619
Dochód netto przed opodatkowaniem -67.727 -15.408 13.043 15.499 -20.114 69.422
Dochód netto po opodatkowaniu -31.739 -8.931 2.029 22.229 -15.212 78.939
Udział mniejszościowy 2.241 0.407 -0.886 -2.828 0.994 -11.782
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -29.498 -8.524 1.143 19.401 -14.218 67.157
Suma pozycji nadzwyczajnych 0
Dochód netto -29.498 -8.524 1.143 19.401 -14.218 67.157
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -29.498 -8.524 1.143 19.401 -14.218 67.157
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -29.498 -8.524 1.143 19.401 -14.218 67.157
Rozwodniony dochód netto -29.498 -8.524 1.143 19.401 -14.218 67.157
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1266.69 1280.67 1288.45 1289.4 1301.68 1302.32
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.02329 -0.00666 0.00089 0.01505 -0.01092 0.05157
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.00371
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.00061 -0.0054 -0.01337 0.00016 -0.01079 0.05777
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -0.764 -0.432 -1.801
Q4 2019 Q2 2020 Q4 2020 Q2 2021 Q4 2021
Suma przychodu 0 14.574 32.09 75.762 82.712
Przychód 0 14.574 32.09 75.762 82.712
Koszt uzyskania przychodu (suma) 1.727 26.972 20.5 43.457 33.688
Zysk brutto -1.727 -12.398 11.59 32.305 49.024
Całkowity koszt operacyjny 6.227 40.202 27.281 49.96 35.47
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 8.397 7.279 8.012 7.15 21.539
Other Operating Expenses, Total -3.897 5.951 -1.231 -1.072 -19.757
Dochód operacyjny -6.227 -25.628 4.809 25.802 47.242
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 0.281 -0.291 0.996 -0.533 -3.089
Dochód netto przed opodatkowaniem -5.946 -25.919 5.805 25.269 44.153
Dochód netto po opodatkowaniu -3.671 -23.032 7.82 27.715 51.224
Udział mniejszościowy -0.122 2.052 -1.058 -3.785 -7.997
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -3.793 -20.98 6.762 23.93 43.227
Dochód netto -3.793 -20.98 6.762 23.93 43.227
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -3.793 -20.98 6.762 23.93 43.227
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -3.793 -20.98 6.762 23.93 43.227
Rozwodniony dochód netto -3.793 -20.98 6.762 23.93 43.227
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1288.99 1301.02 1302.33 1302.32 1302.32
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.00294 -0.01613 0.00519 0.01837 0.03319
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.00244 -0.01612 0.00532 0.02317 0.0346
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0.00371
Depreciation / Amortization 0.425
 • Roczne
 • Kwartalne
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Suma aktywów obrotowych 90.139 57.613 67.701 85.233 83.5 193.175
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 64.453 45.274 34.232 61.931 46.58 87.122
Cash 25.694 4.064 20.375 60.603
Środki pieniężne i ekwiwalenty 7.546 11.7 1.241 21.93 0
Inwestycje krótkoterminowe 31.213 33.574 28.927 40.001 26.205 26.519
Suma należności netto 21.669 9.529 30.832 23.302 36.181 92.278
Accounts Receivable - Trade, Net 0.132 9.529 0 23.302 14.833 44.212
Total Inventory 3.188 2.81 2.304 0 11.278
Prepaid Expenses 0.829 0.333 0.739 2.497
Total Assets 160.267 141.61 208.896 180.803 195.667 543.16
Property/Plant/Equipment, Total - Net 58.382 76.976 136.13 91.355 108.802 179.277
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 118.477 169.764 167.539 275.663
Accumulated Depreciation, Total -60.095 -33.634 -58.737 -96.386
Intangibles, Net 6.765 5.915 5.065 4.215 3.365 2.515
Long Term Investments 4.981 1.106 0 0 0 1
Total Current Liabilities 15.429 3.358 30.789 23.397 40.485 58.671
Accounts Payable 0.594 0.015 7.218 16.909
Accrued Expenses 2.243 4.361 14.835 32.825
Notes Payable/Short Term Debt 12.488 0 26.413 15.79 18.01 8.512
Other Current Liabilities, Total 0.104 0
Total Liabilities 36.991 23.066 89.905 40.085 68.159 356.797
Total Long Term Debt 0 0 0 0.893 0.573 47.256
Deferred Income Tax 0.581 2.358 40.946 0.489 13.173 40.831
Minority Interest 10.16 6.61 6.839 13.678 12.718 12.892
Other Liabilities, Total 10.821 10.74 11.331 1.628 1.21 197.147
Total Equity 123.276 118.544 118.991 140.718 127.508 186.363
Common Stock 254.873 255.758 256.324 257.59 257.677 257.677
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -133.078 -137.214 -136.904 -116.872 -130.366 -72.579
Unrealized Gain (Loss) 0.83
Other Equity, Total 0.651 -0.429 0.913 1.981
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 160.267 141.61 208.896 180.803 195.667 543.16
Total Common Shares Outstanding 1267.42 1283.31 1291.22 1300.7 1302.32 1302.32
Payable/Accrued 3.358 7.216
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.391 0.422 0.425
Capital Lease Obligations 0.893 0.573 0.149
Treasury Stock - Common -0.716 -0.716
Note Receivable - Long Term 167.193
Long Term Debt 47.107
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Suma aktywów obrotowych 85.233 70.681 83.5 126.967 193.175
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 61.931 39.242 46.3 46.23 86.909
Środki pieniężne i ekwiwalenty 21.93 14.209 20.375 18.85 60.603
Inwestycje krótkoterminowe 40.001 25.033 25.925 27.38 26.306
Suma należności netto 23.302 29.722 37.2 80.737 94.988
Accounts Receivable - Trade, Net 23.302 29.722 37.2 80.737 94.988
Total Inventory 0 1.717 11.278
Total Assets 180.803 172.78 195.667 237.606 543.16
Property/Plant/Equipment, Total - Net 91.355 92.961 108.802 101.853 179.277
Intangibles, Net 4.215 3.79 3.365 2.94 2.515
Long Term Investments 0 0 0 0 1
Total Current Liabilities 23.397 36.405 40.485 50.198 58.671
Payable/Accrued 7.216 17.165 22.053 28.85 49.734
Notes Payable/Short Term Debt 15.79 18.426 18.01 20.923 8.512
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.391 0.814 0.422 0.425 0.425
Total Liabilities 40.085 54.352 68.159 86.146 356.797
Total Long Term Debt 0.893 2.399 0.573 0.362 47.256
Capital Lease Obligations 0.893 2.399 0.573 0.362 0.149
Deferred Income Tax 0.489 2.902 13.173 16.679 40.831
Minority Interest 13.678 11.469 12.718 16.503 12.892
Other Liabilities, Total 1.628 1.177 1.21 2.404 197.147
Total Equity 140.718 118.428 127.508 151.46 186.363
Common Stock 257.59 257.677 257.677 257.677 257.677
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -116.872 -139.249 -130.169 -104.69 -72.579
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 180.803 172.78 195.667 237.606 543.16
Total Common Shares Outstanding 1300.7 1302.32 1302.32 1302.32 1302.32
Note Receivable - Long Term 5.348 5.846 167.193
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 176.449 271.71
Accumulated Depreciation, Total -76.397 -94.042
Treasury Stock - Common -0.716 -0.716
Other Equity, Total -0.811 1.981
Long Term Debt 47.107
 • Roczne
 • Kwartalne
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dochód netto/linia startowa -67.727 -15.408 13.043 15.499 -20.114 69.422
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 31.042 11.265 -3.559 4.762 24.236 89.403
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 0.181 0.136 0.05 0.487 22.112 36.99
Amortization 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
Pozycje niepieniężne 52.612 4.427 -25.762 -33.436 1.845 5.108
Cash Taxes Paid -54.248 -22.375 -7.074 -28.795 -18.776 -18.709
Zapłacone odsetki 2.185 0.818 0.818 0.916 0.933 3.024
Zmiany w kapitale obrotowym 45.126 21.26 8.26 21.362 19.543 -22.967
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -38.496 -19.989 -29.992 18.845 -25.592 -73.996
Nakłady kapitałowe -40.342 -20.246 -35.945 -22.652 -39.355 -73.915
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 1.846 0.257 5.953 41.497 13.763 -0.081
Środki pieniężne z działalności finansowej -16.987 -14.323 27.603 -7.63 0.622 13.139
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 7.565 -0.818 -0.918 -3.981 -0.933 -24.736
Emisja (wykup) długu netto -24.552 -13.505 28.521 -10.569 1.005 37.325
Skutki różnic kursowych walut 4.234 1.507 -0.447 0.648 -0.821 1.617
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -20.207 -21.54 -6.395 16.625 -1.555 30.163
Emisja (wykup) akcji netto 6.92 0.55 0.55
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line 15.499 -25.919 -20.114 25.269 69.422
Cash From Operating Activities 4.762 -12.034 24.236 17.834 89.403
Cash From Operating Activities 0.487 10.525 22.112 19.911 36.99
Amortization 0.85 0.425 0.85 0.425 0.85
Non-Cash Items -33.436 3.247 1.845 8.789 5.108
Cash Taxes Paid -28.795 -18.776 -18.709
Cash Interest Paid 0.916 0.426 0.933 0.372 3.024
Changes in Working Capital 21.362 -0.312 19.543 -36.56 -22.967
Cash From Investing Activities 18.845 0.728 -25.592 -22.396 -73.996
Capital Expenditures -22.652 -11.684 -39.355 -21.99 -73.915
Other Investing Cash Flow Items, Total 41.497 12.412 13.763 -0.406 -0.081
Cash From Financing Activities -7.63 3.407 0.622 2.335 13.139
Financing Cash Flow Items -3.981 -0.426 -0.933 -0.372 -24.736
Issuance (Retirement) of Stock, Net 6.92 0.55 0.55
Issuance (Retirement) of Debt, Net -10.569 3.833 1.005 2.707 37.325
Foreign Exchange Effects 0.648 0.178 -0.821 0.702 1.617
Net Change in Cash 16.625 -7.721 -1.555 -1.525 30.163
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Limea Ltd. Corporation 34.3609 452020422 0 2022-03-14
Kjellesvik (Svein Helge) Individual Investor 5.9365 78095538 0 2022-03-14
Lidgren (Maans Nicklas) Individual Investor 1.0826 14241464 0 2022-03-14
Brostrom (Dan) Individual Investor 0.8594 11306075 0 2022-01-21 LOW
Er (Choon Huat) Individual Investor 0.7374 9700000 -1000000 2022-03-14 LOW
IFast Financial Pte Ltd. Corporation 0.547 7195200 1049800 2022-03-14 LOW
Lidgren (Mathias Lars Ove) Individual Investor 0.5321 7000000 7000000 2022-05-04
Ho (Beng Siang) Individual Investor 0.431 5669400 0 2022-03-14 LOW
See (Lop Fu James) Individual Investor 0.4067 5350000 0 2022-03-14 LOW
Lim (Poo Kin) Individual Investor 0.3345 4400000 4400000 2022-03-14
Estate Of Lim Chee Neo Lucy Other Insider Investor 0.313 4118000 4118000 2022-03-14 MED
Sin (Boon Ann) Individual Investor 0.0684 900000 0 2022-01-21 LOW
Atkinson (Christopher David) Individual Investor 0.0304 400000 400000 2022-09-19 HIGH
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 0.0119 156500 -1051600 2022-07-31 LOW
Avantis Investors Investment Advisor 0.0113 149300 149300 2022-12-31 HIGH
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0113 148100 -1500 2022-12-31 LOW
D'Abo (John Gerard Nicholas) Individual Investor 0.0097 128000 128000 2022-09-20

Dlaczego warto wybrać Capital.com? Liczby mówią same za siebie.

Capital.com Group
485+

Handlowcy

65000+

Aktywni klienci miesięcznie

$48000000+

Miesięczna wielkość inwestycji

$28000000+

Wycofywane co miesiąc

Kalkulator inwestycyjny

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Dźwignia
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

$ Rex Intl Company profile

O firmie $ Rex Intl

Rex International Holding Ltd jest singapurską spółką zajmującą się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej (E&P). Spółka prowadzi działalność w segmentach Ropa i Gaz oraz Ropa i Gaz. Spółka oferuje Rex Virtual Drilling (RVD), wskaźnik płynnych węglowodorów, który wykorzystuje dane sejsmiczne do poszukiwania ropy naftowej. Segment Ropa i Gaz zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, a jego koncesje znajdują się w Omanie i Norwegii. Segment poza ropą i gazem jest segmentem technologicznym. Technologia RVD umożliwia pozyskiwanie informacji o obecności skał zbiornikowych i płynnych węglowodorów przy użyciu konwencjonalnych danych sejsmicznych. Spółka oferuje również usługi wirtualnego wiercenia Rex dla innych firm zajmujących się poszukiwaniem ropy naftowej. Do spółek zależnych Spółki należą: Rex International Investments Pte Ltd, Lime Petroleum AS, Rex Technology Management Ltd oraz Masirah Oil Ltd., a także Lime Petroleum AS.

Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

1 George Street
#14-01
049145
SG

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Oil - Crude

75.11 Price
+2.360% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0242%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0085%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.40 Price
-1.080% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0500%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0140%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.00344

US100

12,490.20 Price
-0.570% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0189%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0076%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Natural Gas

2.51 Price
+4.240% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.1169%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0827%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 485 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję