Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 76% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Handel Professional Diversity - IPDN CFD

Market is not available at the moment

Market information is presented
as of 2023-09-21

  • Podsumowanie
Warunki handlu
Spread -
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026151 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026151%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003929 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003929%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* N/A
Otwarcie* N/A
Zmiana 1 r.* N/A
Zakres dzienny* N/A
Zakres 52 tyg. 0.66-1.25
Średni wolumen (10 dni) 32.92K
Średni wolumen (3 miesiące) 778.30K
Kapitalizacja rynkowa 17.86M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 18.41M
Przychód 7.83M
EPS -0.17
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 1.47
Data następnego sprawozdania Mar 29, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski

Professional Diversity Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
  • Roczne
  • Kwartalne
2021 2020 2019 2018 2017
Suma przychodu 6.0986 4.45674 5.02521 7.62092 16.0803
Przychód 6.0986 4.45674 5.02521 7.62092 16.0803
Koszt uzyskania przychodu (suma) 1.5238 0.78718 0.88437 0.99996 2.69341
Zysk brutto 4.5748 3.66956 4.14084 6.62096 13.3869
Całkowity koszt operacyjny 8.98906 8.65088 8.02135 22.1596 39.3484
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 7.0801 8.34487 6.43326 10.1701 18.881
Depreciation / Amortization 0.38516 0.1699 0.70372 2.59999 3.00766
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 -0.65108 0 8.38956 14.7663
Dochód operacyjny -2.89046 -4.19414 -2.99614 -14.5387 -23.2681
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 0.00825 0 0.00802 0.01777 -0.00423
Dochód netto przed opodatkowaniem -2.88247 -4.19318 -2.96963 -14.5206 -23.2639
Dochód netto po opodatkowaniu -2.86093 -4.15796 -2.79213 -13.1671 -22.3645
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -2.66817 -4.15796 -2.79213 -13.1671 -22.3645
Dochód netto -2.75698 -4.35158 -3.84446 -15.081 -22.2875
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -2.66817 -4.15796 -2.79213 -13.1671 -22.3645
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -2.75698 -4.35158 -3.84446 -15.081 -22.2875
Rozwodniony dochód netto -2.75698 -4.35158 -3.84446 -15.081 -22.2875
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 14.4435 11.2762 6.54782 4.57883 3.92085
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.18473 -0.36874 -0.42642 -2.87564 -5.704
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.18473 -0.40627 -0.42642 -1.68468 -3.25605
Inne netto -0.00025 0.00096 0.01849 0.0003 0.00842
Suma pozycji nadzwyczajnych -0.08881 -0.19361 -1.05233 -1.91393 0.07699
Udział mniejszościowy 0.19276
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Suma przychodu 2.05288 1.47057 1.68302 1.46017 1.48485
Przychód 2.05288 1.47057 1.68302 1.46017 1.48485
Koszt uzyskania przychodu (suma) 0.86167 0.65607 0.34653 0.26005 0.26115
Zysk brutto 1.19121 0.8145 1.33649 1.20012 1.2237
Całkowity koszt operacyjny 2.96909 2.90352 1.77552 2.00169 2.30833
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1.82615 1.95064 1.39932 1.71257 2.01757
Depreciation / Amortization 0.28127 0.29681 0.02967 0.02908 0.02961
Dochód operacyjny -0.91621 -1.43295 -0.0925 -0.54152 -0.82348
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 0.0009 0.00312 0.00239 0.00185 0.00089
Dochód netto przed opodatkowaniem -0.91531 -1.43009 -0.09011 -0.53968 -0.82259
Dochód netto po opodatkowaniu -0.88952 -1.42731 -0.08839 -0.58961 -0.75562
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -0.68497 -1.25292 -0.07003 -0.58961 -0.75562
Suma pozycji nadzwyczajnych -0.01829 -0.01701 -0.01071 -0.04601 -0.01507
Dochód netto -0.70327 -1.26993 -0.08074 -0.63562 -0.77069
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -0.68497 -1.25292 -0.07003 -0.58961 -0.75562
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -0.70327 -1.26993 -0.08074 -0.63562 -0.77069
Rozwodniony dochód netto -0.70327 -1.26993 -0.08074 -0.63562 -0.77069
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 16.2071 16.2816 15.1152 13.4724 13.2634
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.04226 -0.07695 -0.00463 -0.04376 -0.05697
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.04226 -0.07695 -0.00463 -0.04376 -0.05697
Udział mniejszościowy 0.20455 0.1744 0.01836
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0
Inne netto -0.00025
  • Roczne
  • Kwartalne
2021 2020 2019 2018 2017
Suma aktywów obrotowych 5.59719 3.52142 1.70438 2.75628 5.63558
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 3.4027 2.11757 0.63362 0.10567 2.92609
Środki pieniężne i ekwiwalenty 3.4027 2.11757 0.63362 0.10567 2.92609
Inwestycje krótkoterminowe
Suma należności netto 1.73911 1.00548 0.72075 0.8167 0.90572
Należności z handlu netto 1.38911 1.00548 0.72075 0.8167 0.90572
Koszty zaliczkowe 0.45078 0.35526 0.24076 0.29493 0.47838
Suma innych aktywów obrotowych 0.0046 0.04311 0.10925 1.53898 1.32539
Suma aktywów 8.98477 8.67334 6.59162 5.44096 18.9889
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 0.45669 0.49806 0.11444 0.05573 0.22118
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 0.32887 0.23754
Amortyzacja skumulowana (suma) -0.21443 -0.18181
Wartość netto firmy 1.27479 0.33945 0.33945 0.33945 5.59015
Wartości niematerialne netto 1.01132 0.40205 0.54827 1.21578 6.41809
Inne aktywa długoterminowe (suma) 0.64478 3.91237 3.88508 1.07372 1.12392
Suma zobowiązań krótkoterminowych 5.17957 4.67747 3.81843 6.14028 6.7752
Zobowiązania 0.2486 0.72838 0.79614 1.703 1.12044
Naliczone koszty 1.96024 1.67269 0.75925 0.66837 1.16621
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0.5 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 2.97074 2.27641 2.26305 3.26891 4.48854
Suma zobowiązań 6.1943 5.32751 4.03969 6.55175 8.68712
Suma zadłużenia długoterminowego 0 0 0 0 0
Odroczony podatek dochodowy 0.16236 0.18604 0.22125 0.39764 1.80352
Inne zobowiązania (suma) 0.53494 0.464 0 0.01382 0.1084
Kapitał własny 2.79048 3.34583 2.55194 -1.11079 10.3018
Akcje zwykłe 0.16067 0.1282 0.08929 0.04856 0.03964
Dodatkowy wpłacony kapitał 98.4402 95.9851 91.1268 83.7289 80.0162
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -95.7798 -93.0228 -88.6713 -84.8268 -69.7458
Treasury Stock - Common -0.03712 -0.03712 -0.03712 -0.03712 -0.03712
Suma zobowiązań i kapitału własnego 8.98477 8.67334 6.59162 5.44096 18.9889
Suma akcji zwykłych w obrocie 16.0672 12.8198 8.92756 4.85517 3.96282
Inny kapitał (suma) 0.00657 0.29251 0.04424 -0.02434 0.02885
Udział mniejszościowy 0.31743
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Suma aktywów obrotowych 5.24369 5.59719 5.75975 4.01313 3.81145
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 2.97359 3.4027 4.09247 2.50759 2.34234
Środki pieniężne i ekwiwalenty 2.97359 3.4027 4.09247 2.50759 2.34234
Suma należności netto 1.44414 1.73911 1.38531 1.07883 1.0661
Należności z handlu netto 1.09414 1.38911 1.38531 1.07883 1.0661
Koszty zaliczkowe 0.82136 0.45078 0.252 0.38302 0.35327
Suma innych aktywów obrotowych 0.0046 0.0046 0.02997 0.0437 0.04973
Suma aktywów 8.14693 8.98477 9.80012 5.90423 6.03775
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 0.44104 0.45669 0.46614 0.47002 0.48477
Wartość netto firmy 1.27479 1.27479 1.27479 0.33945 0.33945
Wartości niematerialne netto 0.73231 1.01132 1.30464 0.36861 0.37671
Inne aktywa długoterminowe (suma) 0.45511 0.64478 0.99481 0.713 1.02538
Suma zobowiązań krótkoterminowych 4.8965 5.17957 4.74034 4.75091 4.49585
Zobowiązania 0.46092 0.2486 0.28678 0.37614 0.43178
Naliczone koszty 1.7836 1.96024 1.64268 1.74918 1.5619
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 2.65198 2.97074 2.81088 2.62559 2.50218
Suma zobowiązań 5.67431 6.1943 5.94147 5.36925 5.07352
Suma zadłużenia długoterminowego 0 0 0 0 0
Odroczony podatek dochodowy 0.13657 0.16236 0.16769 0.16942 0.12134
Inne zobowiązania (suma) 0.52836 0.53494 0.5418 0.44893 0.45633
Kapitał własny 2.47261 2.79048 3.85865 0.53497 0.96423
Akcje zwykłe 0.16347 0.16067 0.16018 0.13599 0.13465
Dodatkowy wpłacony kapitał 98.9619 98.4402 98.2422 94.8614 94.6598
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -96.4831 -95.7798 -94.5097 -94.4292 -93.7935
Treasury Stock - Common -0.1771 -0.03712 -0.03712 -0.03712 -0.03712
Inny kapitał (suma) 0.00747 0.00657 0.00305 0.00385 0.00039
Suma zobowiązań i kapitału własnego 8.14693 8.98477 9.80012 5.90423 6.03775
Suma akcji zwykłych w obrocie 16.347 16.0672 16.0172 13.5978 13.465
Udział mniejszościowy 0.11288 0.31743 0.49165
  • Roczne
  • Kwartalne
2021 2020 2019 2018 2017
Dochód netto/linia startowa -2.86093 -4.15796 -2.79213 -13.1671 -21.5765
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -1.874 -3.53608 -6.47333 -3.7054 -6.20548
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 0.38516 0.1699 0.70372 2.59999 3.00766
Deferred Taxes -0.02154 -0.03522 -0.1775 -1.18299 -1.92852
Pozycje niepieniężne 0.84216 1.25794 -3.33551 8.97715 15.7819
Cash Taxes Paid 0.00256 0 0.00859 0.06795 0.0017
Zapłacone odsetki 0 0 0.01882 0 0
Zmiany w kapitale obrotowym -0.21885 -0.77074 -0.87191 -0.93248 -1.48996
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -1.28824 -0.06541 0.0548 0.07214 -0.3433
Nakłady kapitałowe -0.07491 -0.0141 -0.00305 -0.12049 -0.33619
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -1.21333 -0.05131 0.05785 0.19263 -0.00711
Środki pieniężne z działalności finansowej 4.44495 4.9279 6.90356 3.42187 3.5856
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0.28863 0 0.66608
Emisja (wykup) akcji netto 4.44495 4.27683 6.61493 2.92187 3.06352
Emisja (wykup) długu netto 0 0.65108 0 0.5 -0.144
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 1.28513 1.48395 0.52795 -0.16231 -2.92938
Skutki różnic kursowych walut 0.00242 0.15754 0.04292 0.04909 0.03381
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -0.88952 -2.86093 -1.43361 -1.34523 -0.75562
Cash From Operating Activities -0.28858 -1.874 -1.19319 -0.66357 -0.73373
Cash From Operating Activities 0.28127 0.38516 0.08835 0.05182 0.02961
Deferred Taxes -0.02579 -0.02154 -0.01835 -0.01704 -0.0647
Non-Cash Items 0.13776 0.84216 0.54559 0.4297 0.33114
Cash Taxes Paid 0 0.00256 0 0 0
Changes in Working Capital 0.2077 -0.21885 -0.37517 0.21718 -0.27416
Cash From Investing Activities -0.00179 -1.28824 -1.27928 -0.08036 -0.00613
Capital Expenditures -0.00179 -0.07491 -0.06595 -0.02036 -0.00613
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -1.21333 -1.21333 -0.06 0
Cash From Financing Activities -0.13998 4.44495 4.44495 1.1665 1
Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.13998 4.44495 4.44495 1.1665 1
Foreign Exchange Effects 0.00124 0.00242 0.00242 -0.03256 -0.03536
Net Change in Cash -0.42911 1.28513 1.9749 0.39002 0.22477
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0
Cash Interest Paid 0
Financing Cash Flow Items 0

Professional Diversity Company profile

O firmie Professional Diversity

Professional Diversity Network, Inc. jest operatorem sieci Professional Diversity Network (PDN) oraz operatorem sieci różnorodności National Association of Professional Women (NAPW). Sieć PDN prowadzi internetowe sieci społeczności zawodowych z zasobami zawodowymi specjalnie dostosowanymi do potrzeb różnych grup kulturowych, w tym kobiet, Latynosów, Afroamerykanów, Azjatów, niepełnosprawnych, wojskowych, lesbijek, gejów, biseksualistów, osób transgenderowych i queer (LGBTQ) oraz studentów i absolwentów pragnących przejść od edukacji do kariery zawodowej. NAPW jest organizacją networkingową dla profesjonalnych kobiet, dzięki której jej członkinie mogą rozwijać swoje sieci zawodowe, podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności oraz promować swoje osiągnięcia w biznesie i karierze. NAPW umożliwia swoim członkom nawiązywanie kontaktów i rozwijanie relacji biznesowych z innymi profesjonalistami za pośrednictwem strony internetowej, jak również podczas wydarzeń organizowanych przez lokalne oddziały w całym kraju.

Obecna cena akcji Professional Diversity wynosi 0 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: UOL, Fox Corporation - Class B, Abeona Therapeutics Inc., Zillow Group Inc, Paychex, Inc. oraz Personal Assets Trust PLC. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Online Services (NEC)

55 East Monroe Street
Suite 2120
60603

Użytkownicy oglądają również

US100

14,710.90 Price
+0.190% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 7.0

Oil - Crude

90.14 Price
+0.770% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0415%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0634%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.030

XRP/USD

0.52 Price
+0.120% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.01192

ETH/USD

1,594.90 Price
+0.040% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 5.40

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 555 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję