Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest instrument finansowy?

Dowiedz się więcej o instrumencie finansowym

Instrumentem finansowym jest dowolny składnik aktywów lub pakiet aktywów, które mogą stanowić przedmiot obrotu. Zdolność do zakupu i sprzedaży stanowi część definicji instrumentu finansowego, podobnie jak fakt, że można nimi anonimowo obracać, między osobami, które nigdy się nie spotkały.

Gdzie słyszałeś o instrumentach finansowych?

Jeśli jesteś inwestorem, twój doradca finansowy omówi z Tobą oczekiwania lub to, czego chcesz uniknąć, w kontekście zakupu różnych instrumentów finansowych: akcji, obligacji, instrumentów pochodnych i tak dalej. Media specjalizujące się w finansach osobistych starają się zapoznać widzów i czytelników z różnymi instrumentami finansowymi.

Co powinieneś wiedzieć o instrumentach finansowych?

Są one zazwyczaj identyczne z wieloma innymi aktywami, na przykład udziałami w tej samej firmie, a także mają znormalizowany format. Niektóre instrumenty finansowe przenoszą prawa do dochodów (w przypadku obligacji) lub do prawa głosu w sprawach spółki (w przypadku akcji), lecz nie wszystkie.

Poza konwencjonalnymi instrumentami finansowymi, takimi jak akcje, obligacje, towary i instrumenty rynku pieniężnego, istnieją instrumenty pochodne, jak kontrakty terminowe i opcje, których wartość jest powiązana z instrumentami bazowymi, od których pochodzą (stąd nazwa). Papiery komercyjne i pakiety kredytowe są również instrumentami finansowymi.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować