Moje konto

Procedura rozpatrywania skarg

W przypadku gdy nie jesteś zadowolony z produktu finansowego lub usługi finansowej dostarczonych przez Capital.com, skontaktuj się z nami w celu złożenia skargi, podając następujące informacje ułatwiające nam jej rozpatrzenie:

W celu rozstrzygnięcia skargi podejmiemy następujące działania:

  1. W ciągu pięciu (5) dni roboczych potwierdzimy otrzymanie Twojej skargi i podamy Ci jej Indywidualny numer referencyjny. Podawaj ten numer referencyjny we wszystkich przyszłych kontaktach z nami dotyczących Twojej skargi, rzecznikiem finansowym lub CySEC.
  2. Po dogłębnym zbadaniu skargi odpowiemy na nią w ciągu dwóch (2) miesięcy, informując Cię o wyniku naszego badania, działaniach, które zostaną podjęte w celu rozwiązania sprawy (w stosownych przypadkach), i proponując Ci rozwiązanie. Jeśli nie będziemy mogli odpowiedzieć w ciągu dwóch miesięcy z powodu skomplikowanego charakteru skargi, poinformujemy Cię o przyczynach opóźnienia i wskażemy termin, w którym możliwe będzie ukończenie naszego badania. Termin ten zwykle nie będzie przekraczać trzech (3) miesięcy od daty złożenia skargi.

Jeśli nasza ostateczna decyzja nie będzie dla Ciebie w pełni satysfakcjonująca, możesz przekazać swoją skargę rzecznikowi finansowemu. Rzecznik finansowy jest niezależnym urzędem rozstrzygającym spory między cypryjskimi firmami Inwestycyjnymi i ich klientami. Szczegółowe informacje dotyczące rzecznika finansowego zostaną podane w naszej ostatecznej odpowiedzi.

Skarga

*Wszystkie pola są wymagane

Gotowy?
Prześlij link to pobrania aplikacji Capital.com. Pobierz Capital.com