Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Handel Petros Pharmaceuticals, Inc. - PTPI CFD

1.64
3.53%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.05
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026179 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026179%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003957 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003957%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 1.7
Otwarcie* 1.65
Zmiana 1 r.* -19.12%
Zakres dzienny* 1.61 - 1.7
Zakres 52 tyg. 0.37-5.20
Średni wolumen (10 dni) 76.89K
Średni wolumen (3 miesiące) 2.81M
Kapitalizacja rynkowa 8.83M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 20.71M
Przychód 4.33M
EPS -1.51
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta -100.00K
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 1, 2024 1.64 -0.06 -3.53% 1.70 1.71 1.60
Feb 29, 2024 1.70 0.03 1.80% 1.67 1.71 1.62
Feb 28, 2024 1.66 -0.06 -3.49% 1.72 1.73 1.57
Feb 27, 2024 1.62 0.02 1.25% 1.60 1.66 1.56
Feb 26, 2024 1.55 -0.07 -4.32% 1.62 1.63 1.47
Feb 23, 2024 1.61 -0.03 -1.83% 1.64 1.66 1.55
Feb 22, 2024 1.64 0.07 4.46% 1.57 1.67 1.53
Feb 21, 2024 1.55 0.04 2.65% 1.51 1.65 1.50
Feb 20, 2024 1.52 0.01 0.66% 1.51 1.54 1.50
Feb 16, 2024 1.47 -0.02 -1.34% 1.49 1.55 1.41
Feb 15, 2024 1.51 0.08 5.59% 1.43 1.56 1.38
Feb 14, 2024 1.55 0.05 3.33% 1.50 2.20 1.30
Feb 13, 2024 1.49 0.11 7.97% 1.38 1.58 1.29
Feb 12, 2024 1.38 0.22 18.97% 1.16 1.40 1.16
Feb 9, 2024 1.15 0.01 0.88% 1.14 1.16 1.10
Feb 8, 2024 1.15 0.09 8.49% 1.06 1.16 1.06
Feb 7, 2024 1.10 0.00 0.00% 1.10 1.12 1.08
Feb 6, 2024 1.11 0.01 0.91% 1.10 1.12 1.06
Feb 5, 2024 1.09 0.01 0.93% 1.08 1.11 1.03
Feb 2, 2024 1.09 -0.02 -1.80% 1.11 1.18 1.09

Petros Pharmaceuticals, Inc. Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 7.81126 9.55947 15.5772 14.0512
Przychód 7.81126 9.55947 15.5772 14.0512
Koszt uzyskania przychodu (suma) 1.59957 4.04647 7.42711 2.41583
Zysk brutto 6.21169 5.513 8.15006 11.6354
Całkowity koszt operacyjny 25.8593 26.8415 34.8894 39.6899
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 15.5932 15.675 19.7272 11.2618
Depreciation / Amortization 6.87799 6.66044 5.29111 8.06499
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 2.44393 17.9473
Dochód operacyjny -18.048 -17.282 -19.3122 -25.6387
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 9.06134 -4.73088 -13.845 -11.8568
Inne netto 0 5.00947
Dochód netto przed opodatkowaniem -8.98668 -22.0129 -33.1572 -32.4861
Dochód netto po opodatkowaniu -8.98668 -20.5859 -32.5113 -32.4727
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -8.98668 -20.5859 -32.5113 -32.4727
Dochód netto -8.98668 -20.5859 -32.5113 -32.4727
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -8.98668 -20.5859 -32.5113 -32.4727
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -8.98668 -20.5859 -32.5113 -32.4727
Rozwodniony dochód netto -8.98668 -20.5859 -32.5113 -32.4727
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 10.8898 9.70766 9.70774 9.70774
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.82524 -2.12059 -3.34901 -3.34503
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.82524 -2.12059 -3.18537 -2.14334
Badania i rozwój 1.78849 0.45964
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Suma przychodu 2.46517 7.81126 2.14517 2.45765 4.07561
Przychód 2.46517 7.81126 2.14517 2.45765 4.07561
Koszt uzyskania przychodu (suma) 0.47234 1.59957 0.31916 0.39329 0.64339
Zysk brutto 1.99283 6.21169 1.82601 2.06436 3.43222
Całkowity koszt operacyjny 2.94637 25.8593 5.74179 6.73834 6.27311
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 3.89774 15.5932 3.41322 4.11617 3.88172
Badania i rozwój 0.40536 1.78849 0.28058 0.50005 0.01918
Depreciation / Amortization 1.56087 6.87799 1.72883 1.72883 1.72883
Dochód operacyjny -0.4812 -18.048 -3.59662 -4.28069 -2.1975
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 0.30697 9.06134 1.90206 2.17447 5.20659
Dochód netto przed opodatkowaniem -0.17422 -8.98668 -1.69455 -2.10622 3.00908
Dochód netto po opodatkowaniu -0.17422 -8.98668 -1.6969 -2.11292 3.00908
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -0.17422 -8.98668 -1.6969 -2.11292 3.00908
Dochód netto -0.17422 -8.98668 -1.6969 -2.11292 3.00908
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -0.17422 -8.98668 -1.6969 -2.11292 3.00908
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -0.17422 -8.98668 -1.6969 -2.11292 3.00908
Rozwodniony dochód netto -0.17422 -8.98668 -1.6969 -2.11292 3.00908
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 20.6847 10.8898 9.8266 9.80231 9.75469
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.00842 -0.82524 -0.17268 -0.21555 0.30848
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.17231 -0.82524 -0.17268 -0.21555 0.30848
Nadzwyczajny koszt (dochód) -3.38994
 • Roczne
 • Kwartalne
2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 30.5427 25.9051 12.0875 15.808
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 23.8476 17.1443 2.14814 4.20121
Gotówka 23.8476 17.1397 2.14581 2.79413
Inwestycje krótkoterminowe 0 0.00458 0.00233 1.40708
Suma należności netto 2.45539 5.15297 2.60513 3.51207
Należności z handlu netto 2.45539 5.15297 2.60513 3.51207
Suma portfela 0.51965 0.76053 2.20443 6.49024
Koszty zaliczkowe 1.58132 1.42796 3.19392 1.46502
Suma innych aktywów obrotowych 2.13876 1.41933 1.9359 0.13947
Suma aktywów 67.3901 69.854 58.3663 66.8861
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 0.52495 0.64379 0.74208 0
Wartość netto firmy 0 2.44393
Wartości niematerialne netto 25.2931 32.1609 38.8111 44.1005
Inne aktywa długoterminowe (suma) 11.0293 11.1443 6.72556 4.53364
Suma zobowiązań krótkoterminowych 30.9801 41.894 41.1043 38.5409
Zobowiązania 4.55797 5.60956 3.77644 1.7522
Naliczone koszty 23.5402 26.7291 23.6406 17.076
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 0 7.17503 6.68194 19.341
Inne bieżące zobowiązania (suma) 2.88194 2.38032 7.00536 0.37166
Suma zobowiązań 31.8451 52.385 50.3471 68.5674
Suma zadłużenia długoterminowego 0 0 7.06103 27.8911
Zadłużenie długoterminowe 0 7.06103 27.8911
Odroczony podatek dochodowy 1.43217 2.07803
Inne zobowiązania (suma) 0.86502 10.4909 0.74955 0.0574
Kapitał własny 35.545 17.469 8.01922 -1.68127
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 20.0182 0
Akcje zwykłe 0.00207 0.00097 29.1172 0
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -70.6888 -61.7021 -41.1162 -1.68127
Suma zobowiązań i kapitału własnego 67.3901 69.854 58.3663 66.8861
Suma akcji zwykłych w obrocie 20.6847 9.70766 9.70774 9.70774
Dodatkowy wpłacony kapitał 106.232 79.1702
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Suma aktywów obrotowych 26.8381 30.5427 13.3543 16.2341 23.9637
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 17.6719 23.8476 8.13518 11.0312 14.5713
Gotówka 17.6719 23.8476 8.13518 11.0312 14.5667
Inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0.00458
Suma należności netto 3.74078 2.45539 1.95242 2.02092 6.1942
Należności z handlu netto 3.74078 2.45539 1.95242 2.02092 6.1942
Suma portfela 1.94287 0.51965 0.51848 0.43923 0.56086
Koszty zaliczkowe 1.37845 1.58132 0.83102 1.30183 1.23569
Suma innych aktywów obrotowych 2.10414 2.13876 1.91721 1.4409 1.40162
Suma aktywów 55.8642 67.3901 52.0353 56.6702 66.154
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 0.49444 0.52495 0.55465 0.58356 0.61144
Wartości niematerialne netto 23.7348 25.2931 26.9821 28.7084 30.4347
Inne aktywa długoterminowe (suma) 4.79677 11.0293 11.1443 11.1443 11.1443
Suma zobowiązań krótkoterminowych 10.2887 30.9801 33.5006 34.4899 40.2204
Zobowiązania 3.70033 4.55797 5.31234 2.59789 5.27628
Naliczone koszty 5.29205 23.5402 21.3846 25.2862 26.8111
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 0.72398 0 1.74075 3.42538 5.06126
Inne bieżące zobowiązania (suma) 0.57239 2.88194 5.06293 3.1805 3.07176
Suma zobowiązań 20.1376 31.8451 34.1883 37.1795 45.2309
Suma zadłużenia długoterminowego 9.47778 0 0 0 0
Inne zobowiązania (suma) 0.37105 0.86502 0.68775 2.68957 5.01051
Kapitał własny 35.7266 35.545 17.847 19.4907 20.9231
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Akcje zwykłe 0.00207 0.00207 0.00098 0.00098 0.00098
Dodatkowy wpłacony kapitał 106.588 106.232 80.3489 80.2957 79.6152
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -70.863 -70.6888 -62.5029 -60.806 -58.6931
Suma zobowiązań i kapitału własnego 55.8642 67.3901 52.0353 56.6702 66.154
Suma akcji zwykłych w obrocie 20.6847 20.6847 9.8266 9.8266 9.79826
Zadłużenie długoterminowe 9.47778
 • Roczne
 • Kwartalne
2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa -8.98668 -20.5859 -32.5113 -32.4727
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -11.862 -15.3053 2.53248 8.02077
Amortization 6.65022 5.2894 8.06499
Deferred Taxes 0 -1.43217 -0.64587 -0.00694
Pozycje niepieniężne -8.05974 5.65288 17.3305 27.5022
Zapłacone odsetki 0.42182 1.1914 2.04097 2.73842
Zmiany w kapitale obrotowym -1.69361 -5.60055 13.068 4.93318
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 -0.00463 -0.07154 -1.87566
Nakłady kapitałowe 0 -0.00463 -0.07154 -1.87566
Środki pieniężne z działalności finansowej 18.5699 30.3038 -3.10925 -2.54776
Emisja (wykup) akcji netto 25.7574 0.02055 2.90401 0
Emisja (wykup) długu netto -7.18753 8.78391 -6.01326 -2.54776
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 6.70788 14.9939 -0.64831 3.59734
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 6.87799 0.01022 0.0017
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 0 21.4994
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -0.17422 -8.98668 -0.80073 0.89616 3.00908
Cash From Operating Activities -5.2757 -11.862 -3.55773 -2.34637 -0.44658
Cash From Operating Activities 1.56087 6.87799 5.18649 3.45766 1.72883
Deferred Taxes 0 0 0 0
Non-Cash Items -3.57792 -8.05974 -8.38788 -6.82428 -4.84613
Cash Interest Paid 0 0.42182 0.39358 0.3095 0.17668
Changes in Working Capital -3.08443 -1.69361 0.44439 0.1241 -0.33837
Cash From Investing Activities 0 0 0 0
Capital Expenditures 0 0 0 0
Cash From Financing Activities -0.9 18.5699 -5.44678 -3.76215 -2.1264
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.9 -7.18753 -5.44678 -3.76215 -2.1264
Net Change in Cash -6.1757 6.70788 -9.00451 -6.10852 -2.57298
Financing Cash Flow Items 0 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 25.7574

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Petros Pharmaceuticals, Inc. Company profile

O firmie Petros Pharmaceuticals, Inc.

Petros Pharmaceuticals, Inc. jest firmą farmaceutyczną, która koncentruje się na terapiach związanych ze zdrowiem mężczyzn i posiada szeroki zakres możliwości handlowych, w tym sprzedaż, marketing, nadzór regulacyjny i medyczny, finanse, relacje handlowe, nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii, relacje z rynkiem, produkcję i dystrybucję. Żywności i Leków (FDA) zatwierdził Stendraas jako lek na receptę z inhibitorem fosfodiesterazy 5 (PDE-5) w leczeniu zaburzeń erekcji (ED) i jest on jedynym chronionym patentem inhibitorem PDE-5 dostępnym na rynku. Spółka wprowadza również na rynek własną linię produktów ED w postaci urządzeń do erekcji próżniowej (VED) za pośrednictwem swoich spółek zależnych, Timm Medical, Inc. Ponadto, dzięki produktom ED, Spółka jest zaangażowana w identyfikację i rozwój innych środków farmaceutycznych służących poprawie zdrowia mężczyzn, takich jak H100, który jest kandydatem do leczenia ostrej postaci choroby Peyronie'go.

Obecna cena akcji Petros Pharmaceuticals, Inc. wynosi 1.63 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Kaival Brands Innovations Group, Inc., Reckitt Benckiser Group, Seacoast Banking Florida, CNH Industrial NV, H&R Block oraz Pure Cycle. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

1185 Avenue Of The Americas, 3Rd Floor
Suite 570
10036

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

BTC/USD

61,828.60 Price
-1.090% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Oil - Crude

79.49 Price
+1.850% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0266%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0485%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

Gold

2,083.15 Price
+1.890% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0191%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0108%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

US100

18,286.90 Price
+1.410% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 7.0

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję