Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
8.20
0.86%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.05
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026207 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.98)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026207%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003985 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.76)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003985%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 8.13
Otwarcie* 8.13
Zmiana 1 r.* 105.82%
Zakres dzienny* 8.12 - 8.23
Zakres 52 tyg. 3.39-8.87
Średni wolumen (10 dni) 41.34M
Średni wolumen (3 miesiące) 607.27M
Kapitalizacja rynkowa 38.70B
Wskaźnik C/Z 109.08
Akcje w obrocie 4.75B
Przychód 7.07B
EPS 0.07
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta -100.00K
Data następnego sprawozdania Feb 22, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Dec 8, 2023 8.20 0.09 1.11% 8.11 8.24 8.10
Dec 7, 2023 8.13 -0.01 -0.12% 8.14 8.19 8.04
Dec 6, 2023 8.13 -0.11 -1.33% 8.24 8.28 8.13
Dec 5, 2023 8.18 0.02 0.25% 8.16 8.23 8.13
Dec 4, 2023 8.15 -0.03 -0.37% 8.18 8.23 8.12
Dec 1, 2023 8.28 0.15 1.85% 8.13 8.32 8.11
Nov 30, 2023 8.12 -0.07 -0.85% 8.19 8.21 8.02
Nov 29, 2023 8.20 0.03 0.37% 8.17 8.33 8.17
Nov 28, 2023 8.07 -0.06 -0.74% 8.13 8.15 8.06
Nov 27, 2023 8.14 -0.03 -0.37% 8.17 8.25 8.14
Nov 24, 2023 8.19 0.12 1.49% 8.07 8.22 8.07
Nov 22, 2023 8.08 -0.08 -0.98% 8.16 8.17 8.04
Nov 21, 2023 8.14 0.02 0.25% 8.12 8.27 8.08
Nov 20, 2023 8.12 0.03 0.37% 8.09 8.23 8.03
Nov 17, 2023 8.04 0.23 2.94% 7.81 8.14 7.80
Nov 16, 2023 7.82 -0.45 -5.44% 8.27 8.28 7.72
Nov 15, 2023 8.14 -0.01 -0.12% 8.15 8.27 7.88
Nov 14, 2023 8.81 0.20 2.32% 8.61 8.84 8.58
Nov 13, 2023 8.43 -0.10 -1.17% 8.53 8.54 8.33
Nov 10, 2023 8.49 0.16 1.92% 8.33 8.55 8.29

Nu Holdings Ltd. Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Thursday, February 22, 2024

Czas (UTC) (UTC)

10:59

Kraj

US

Wydarzenie

Q4 2023 Nu Holdings Ltd Earnings Call
Q4 2023 Nu Holdings Ltd Earnings Call

Prognoza

-

Poprzedni

-
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 4792.23 1698.02 737.133 612.109 318.919
Przychód 4792.23 1698.02 737.133 612.109 318.919
Koszt uzyskania przychodu (suma) 1724.33 484.463 240.739 189.013 88.559
Zysk brutto 3067.9 1213.56 496.394 423.096 230.36
Całkowity koszt operacyjny 5101.13 1868.19 829.159 741.408 352.323
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1786.05 881.645 401.97 352.23 136.848
Depreciation / Amortization 35.581 17.339 7.43 5.073 0.957
Other Operating Expenses, Total 1555.18 484.74 179.02 195.092 125.959
Dochód operacyjny -308.901 -170.164 -92.026 -129.299 -33.404
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 0 0 -101.152 0 0
Dochód netto przed opodatkowaniem -308.901 -170.164 -193.178 -129.299 -33.404
Dochód netto po opodatkowaniu -364.634 -165.334 -171.491 -92.531 -28.583
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -364.578 -164.993 -171.491 -92.531 -28.583
Dochód netto -364.578 -164.993 -171.491 -92.531 -28.583
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -364.578 -164.993 -171.491 -92.531 -28.583
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -364.578 -164.993 -171.491 -92.531 -28.583
Rozwodniony dochód netto -364.578 -164.993 -171.491 -92.531 -28.583
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 4676.98 4609.99 4608.68 4608.68 4608.68
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.07795 -0.03579 -0.03721 -0.02008 -0.0062
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.07795 -0.03579 -0.03721 -0.02008 -0.0062
Udział mniejszościowy 0.056 0.341
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Suma przychodu 1868.64 1618.67 1450.54 1306.87 1157.56
Przychód 1868.64 1618.67 1450.54 1306.87 1157.56
Koszt uzyskania przychodu (suma) 496.223 492.99 456.979 504.364 455.536
Zysk brutto 1372.42 1125.68 993.557 802.503 702.025
Całkowity koszt operacyjny 1544.66 1375.04 1672.28 1301.76 1182.17
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 389.663 350.789 743.912 382.519 332.983
Depreciation / Amortization 13.977 13.179 9.882 7.611 10.433
Other Operating Expenses, Total 644.8 518.08 461.508 407.266 383.221
Dochód operacyjny 323.977 243.629 -221.745 5.107 -24.612
Dochód netto przed opodatkowaniem 323.977 243.629 -221.745 5.107 -24.612
Dochód netto po opodatkowaniu 224.866 141.751 -297.613 7.833 -29.85
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 224.866 141.751 -297.613 7.833 -29.697
Dochód netto 224.866 141.751 -297.613 7.833 -29.697
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 224.866 141.751 -297.613 7.833 -29.697
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 224.866 141.751 -297.613 7.833 -29.697
Rozwodniony dochód netto 224.866 141.751 -297.613 7.833 -29.697
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 4843.83 4818.2 4692.62 4824.03 4676.35
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.04642 0.02942 -0.06342 0.00162 -0.00635
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.04642 0.02942 -0.06342 0.00162 -0.00635
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto
Udział mniejszościowy 0 0 0 0 0.153
Inne netto
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 3959.05 176.969 152.272 143.713 99.012
Gotówka 3957.88 174.142 142.934 128.351 79.612
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1.177 2.827 9.338 15.362 19.4
Koszty zaliczkowe 61.744 15.958 8.301 10.428 5.505
Suma aktywów 29916.6 19858.7 10154.2 6760.03 2785.79
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 46.464 20.535 20.51 25.862 6.702
Wartości niematerialne netto 182.164 72.337 12.372 1.11 0.503
Inwestycje długoterminowe 13508.6 12465.2 6545.2 3419.56 879.27
Należności długoterminowe 10175.1 6071.16 3125.5 2868.15 1639.56
Inne aktywa długoterminowe (suma) 968.489 436.935 150.084 94.198 55.216
Other Assets, Total 95.881 197.67 139.188 197.015 100.021
Zobowiązania 7054.78 4882.16 3331.26 2976.5 1675.85
Naliczone koszty 90.587 97.909 25.848 11.238 5.467
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 16005.8 9670.35 5584.86 2693.16 628.683
Inne bieżące zobowiązania (suma) 511.017 241.197 30.782 12.43 17.149
Suma zobowiązań 25025.8 15417.6 9716.14 6147.78 2489.06
Suma zadłużenia długoterminowego 567.592 164.875 517.604 322.027 115.414
Zadłużenie długoterminowe 547.239 157.254 505.59 303.326 115.414
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 20.353 7.621 12.014 18.701 0
Odroczony podatek dochodowy 41.118 29.334 8.741 0.698 0.001
Inne zobowiązania (suma) 716.567 330.32 217.044 131.727 46.495
Kapitał własny 4890.78 4441.03 438.111 612.251 296.732
Akcje zwykłe 0.083 0.083 0.045 0.045 0.042
Dodatkowy wpłacony kapitał 4963.77 4678.58 638.007 631.246 389.394
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 64.577 -128.409 -102.441 28.189 -57.994
Inny kapitał (suma) -115.353 -110.968 -97.5 -47.229 -34.71
Suma zobowiązań i kapitału własnego 29916.6 19858.7 10154.2 6760.03 2785.79
Suma akcji zwykłych w obrocie 4694.2 4609.99 4608.68 4608.68 4608.68
Wartość netto firmy 397.397 401.872 0.831 0
Udział mniejszościowy 1.509
Unrealized Gain (Loss) -22.298 1.741
Suma należności netto 521.67
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 38.329
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 2662.19 5233.49 4178.75 3959.05 1803.62
Gotówka 2662.17 5233.48 4178.21 3957.88 1803.6
Środki pieniężne i ekwiwalenty 0.013 0.004 0.543 1.177 0.027
Koszty zaliczkowe 84.326 73.995 73.234 61.744 44.909
Suma aktywów 35693.2 33608.1 29489.4 29916.6 26007
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 61.959 51.66 46.942 46.464 37.91
Wartość netto firmy 397.505 397.473 397.486 397.397 397.334
Wartości niematerialne netto 277.919 254.378 215.303 182.164 167.989
Inwestycje długoterminowe 15331.7 11545.6 10916.2 13508.6 13498.1
Należności długoterminowe 13674.7 13204.1 11381.3 10175.1 8751.48
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1559.18 1423.6 1134.64 968.489 820.025
Other Assets, Total 43.049 77.235 68.825 95.881 103.8
Zobowiązania 7834.85 7749.56 6871.83 7054.78 5894.44
Naliczone koszty 163.895 150.033 101.288 90.587 107.547
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 19275.5 18178.7 15901.8 16005.8 14086.2
Inne bieżące zobowiązania (suma) 848.679 562.206 259.223 511.017 323.375
Suma zobowiązań 29803.9 27963.5 24280.9 25025.8 21254.3
Suma zadłużenia długoterminowego 1031.87 741.043 633.526 567.592 441.398
Zadłużenie długoterminowe 999.831 721.872 614.227 547.239 422.537
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 32.043 19.171 19.299 20.353 18.861
Odroczony podatek dochodowy 75.22 85.048 47.961 41.118 42.342
Inne zobowiązania (suma) 487.88 454.289 428.27 716.567 313.565
Kapitał własny 5889.32 5644.6 5208.52 4890.78 4752.68
Akcje zwykłe 0.084 0.084 0.083 0.083 0.083
Dodatkowy wpłacony kapitał 4971.81 4970.79 4965.79 4963.77 4963.19
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 887.813 546.742 257.09 64.577 -45.876
Inny kapitał (suma) 43.55 141.574 -2.656 -115.353 -136.49
Suma zobowiązań i kapitału własnego 35693.2 33608.1 29489.4 29916.6 26007
Suma akcji zwykłych w obrocie 4754.91 4742.62 4714.2 4694.2 4685.56
Unrealized Gain (Loss) -13.943 -14.587 -11.789 -22.298 -28.222
Udział mniejszościowy 0
Suma należności netto 1600.73 1346.56 1076.68 521.67 381.782
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 86.039 42.65 36.954 38.329 45.422
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa -364.634 -165.334 -171.491 -92.531 -28.583
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 755.573 -2924.32 977.166 276.137 -5.446
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 35.581 17.339 7.428 5.073 1.071
Deferred Taxes -417.612 -224.654 -44.025 -40.34 -19.127
Pozycje niepieniężne 1752.28 666.136 314.186 239.344 189.494
Cash Taxes Paid 297.09 52.314 7.88 3.457 11.642
Zapłacone odsetki 30.935 9.062 6.199 15.603 16.389
Zmiany w kapitale obrotowym -250.037 -3217.8 871.068 164.591 -148.301
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -127.152 -154.195 -16.27 -4.679 -6.38
Nakłady kapitałowe -114.306 -28.498 -7.986 -4.679 -6.38
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -12.846 -125.697 -8.284 0 0
Środki pieniężne z działalności finansowej 654.039 3335.98 237.456 611.193 253.412
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -3.985 -47.545 -2.646 18.824 0
Emisja (wykup) akcji netto 252.503 3398.49 306.761 402.058 243.195
Emisja (wykup) długu netto 405.521 -14.964 -66.659 190.311 10.217
Skutki różnic kursowych walut 184.181 104.426 -101.138 -15.292 -64.336
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 1466.64 361.895 1097.21 867.359 177.25
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 141.751 -364.634 -67.021 -74.854 -45.004
Cash From Operating Activities 94.292 755.573 527.22 542.632 78.302
Cash From Operating Activities 13.179 35.581 25.699 18.088 7.655
Deferred Taxes -103.986 -417.612 -322.255 -212.71 -121.699
Non-Cash Items 590.231 1752.28 1233.72 801.181 322.601
Cash Taxes Paid 404.193 297.09 259.605 234.444 202.487
Cash Interest Paid 18.832 30.935 20.295 8.274 5.3
Changes in Working Capital -546.883 -250.037 -342.925 10.927 -85.251
Cash From Investing Activities -46.515 -127.152 -99.462 -65.882 -38.219
Capital Expenditures -46.515 -114.306 -86.616 -53.036 -14.742
Cash From Financing Activities 19.874 654.039 548.789 549.841 225.646
Financing Cash Flow Items 0 -3.985 -3.985 -3.985 -3.985
Issuance (Retirement) of Stock, Net 2.019 252.503 251.916 251.302 249.286
Issuance (Retirement) of Debt, Net 17.855 405.521 300.858 302.524 -19.655
Foreign Exchange Effects 70.529 184.181 10.571 -31.246 -2.782
Net Change in Cash 138.18 1466.64 987.118 995.345 262.947
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -12.846 -12.846 -12.846 -23.477
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Sequoia Capital Partners Inc. Venture Capital 11.3461 414276036 -338323 2023-06-30 LOW
Galileo (PTC) Ltd Investment Advisor 9.4361 344539300 -71000000 2023-06-30 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 3.4314 125291570 16737962 2023-06-30 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 3.2807 119788669 -5679471 2023-06-30 LOW
Technology Crossover Ventures Venture Capital 3.1828 116211350 0 2023-06-30 LOW
Berkshire Hathaway Inc. Insurance Company 2.9337 107118784 0 2023-06-30 LOW
Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 1.9454 71031377 1521700 2023-06-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.5916 58113042 991873 2023-06-30 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.4434 52700795 -3658245 2023-06-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.3631 49772150 43560550 2023-06-30 LOW
Kontiki Capital Management (HK) Limited Hedge Fund 1.3619 49727325 -1146000 2023-06-30 LOW
Redpoint Ventures Venture Capital 1.161 42391274 0 2023-06-30 LOW
Sands Capital Management, LLC Investment Advisor 1.149 41953429 -107627 2023-06-30 LOW
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 1.0188 37199466 32990968 2023-06-30 MED
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.9966 36389578 -876415 2023-06-30 LOW
Fidelity International Investment Advisor 0.8786 32079914 12968059 2023-06-30 LOW
Ribbit Management Company, LLC Venture Capital 0.8534 31160867 -15307338 2023-06-30 LOW
Sequoia Capital Global Equities Management, L.P. Hedge Fund 0.8502 31042831 0 2023-06-30 MED
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.7814 28531794 -6373796 2023-06-30 LOW
Dragoneer Investment Group, LLC Private Equity 0.7708 28142906 0 2023-06-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Nu Holdings Ltd. Company profile

O firmie Nu Holdings Ltd.

Nu Holdings Ltd. jest spółką technologiczną na wczesnym etapie rozwoju. Spółka dostarcza cyfrową platformę bankową. Spółka oferuje klientom produkty obejmujące pięć obszarów finansowych: wydatki, oszczędzanie, inwestowanie, zaciąganie pożyczek i ochronę. Rozwiązania w zakresie wydatków umożliwiają klientom płacenie za towary i usługi w życiu codziennym za pomocą dostosowanej do ich potrzeb linii kredytowej lub natychmiastowo przez telefon komórkowy, przy jednoczesnym zbieraniu punktów lojalnościowych i nagród za odpowiednie transakcje. Rozwiązania oszczędnościowe mają pomóc klientom w deponowaniu, zarządzaniu i oszczędzaniu pieniędzy na oprocentowanych kontach z uzupełniającymi kartami debetowymi. Rozwiązania inwestycyjne mają na celu pomoc klientom w inwestowaniu ich pieniędzy w produkty i usługi inwestycyjne. Rozwiązania w zakresie zaciągania kredytów mają na celu zapewnienie klientom niezabezpieczonych kredytów, które można łatwo otrzymać, zarządzać nimi i spłacać. Rozwiązania ochronne NuInsurance mają na celu pomóc klientom w zabezpieczeniu ubezpieczenia na życie i zasiłków pogrzebowych.

Obecna cena akcji Nu Holdings Ltd. wynosi 8.22 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Blade Air Mobility, Inc., Avalon GloboCare Corp., Harrow Health, Inc., Ultra Cleans, Ovid Therapeutics Inc. oraz Interface. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Banks (NEC)

Willow House
4th Floor
KY1-9010

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

XRP/USD

0.63 Price
-5.700% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

BTC/USD

42,438.60 Price
-3.220% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

US100

16,048.30 Price
-0.140% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

70.78 Price
-0.830% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0204%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0015%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję