Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
3.32
2.35%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
Warunki handlu
Spread 0.03
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026179 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026179%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003957 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003957%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Nokia Oyj ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 3.4
Otwarcie* 3.36
Zmiana 1 r.* -30.86%
Zakres dzienny* 3.32 - 3.38
Zakres 52 tyg. 2.94-4.97
Średni wolumen (10 dni) 12.27M
Średni wolumen (3 miesiące) 317.44M
Kapitalizacja rynkowa 19.52B
Wskaźnik C/Z 4.65
Akcje w obrocie 5.54B
Przychód 26.10B
EPS 0.75
Dywidenda (% przychodu) 3.43879
Beta 1.09
Data następnego sprawozdania Jan 25, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Apr 12, 2024 3.32 -0.05 -1.48% 3.37 3.38 3.32
Apr 11, 2024 3.40 -0.06 -1.73% 3.46 3.46 3.39
Apr 10, 2024 3.40 -0.06 -1.73% 3.46 3.47 3.39
Apr 9, 2024 3.48 0.01 0.29% 3.47 3.51 3.47
Apr 8, 2024 3.46 -0.02 -0.57% 3.48 3.49 3.46
Apr 5, 2024 3.46 -0.01 -0.29% 3.47 3.48 3.45
Apr 4, 2024 3.51 -0.09 -2.50% 3.60 3.60 3.51
Apr 3, 2024 3.56 0.06 1.71% 3.50 3.58 3.49
Apr 2, 2024 3.48 -0.03 -0.85% 3.51 3.51 3.48
Apr 1, 2024 3.49 -0.05 -1.41% 3.54 3.55 3.48
Mar 28, 2024 3.53 -0.01 -0.28% 3.54 3.58 3.53
Mar 27, 2024 3.59 0.04 1.13% 3.55 3.61 3.54
Mar 26, 2024 3.52 -0.02 -0.56% 3.54 3.56 3.52
Mar 25, 2024 3.51 -0.03 -0.85% 3.54 3.55 3.51
Mar 22, 2024 3.57 0.01 0.28% 3.56 3.57 3.54
Mar 21, 2024 3.56 -0.01 -0.28% 3.57 3.58 3.56
Mar 20, 2024 3.57 0.08 2.29% 3.49 3.57 3.48
Mar 19, 2024 3.51 0.04 1.15% 3.47 3.51 3.47
Mar 18, 2024 3.46 -0.11 -3.08% 3.57 3.57 3.46
Mar 15, 2024 3.67 -0.01 -0.27% 3.68 3.68 3.65

Nokia Adr Repsg 1 Ser A Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 24911 22202 21852 23315 22563
Przychód 24911 22202 21852 23315 22563
Koszt uzyskania przychodu (suma) 14689 13368 13659 14989 14117
Zysk brutto 10222 8834 8193 8326 8446
Całkowity koszt operacyjny 22593 20044 20967 22830 22622
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 3120 2792 2898 3101 3508
Badania i rozwój 4696 4325 4185 4494 4744
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 107 -5 88 27
Nadzwyczajny koszt (dochód) 65 -62 378 438 352
Other Operating Expenses, Total -84 -379 -148 -280 -126
Dochód operacyjny 2318 2158 885 485 -59
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -149 -208 -166 -314 -278
Inne netto 15 -24 24 -15 -23
Dochód netto przed opodatkowaniem 2184 1926 743 156 -360
Dochód netto po opodatkowaniu 4210 1654 -2513 18 -549
Udział mniejszościowy -9 -22 -7 -4 -5
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 4201 1632 -2520 14 -554
Suma pozycji nadzwyczajnych 49 -9 -3 -7 214
Dochód netto 4250 1623 -2523 7 -340
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 4201 1632 -2520 14 -554
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 4250 1623 -2523 7 -340
Rozwodniony dochód netto 4250 1623 -2523 7 -340
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 5670.02 5684.23 5612.42 5599.91 5588.02
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.74091 0.28711 -0.449 0.0025 -0.09914
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.07686 0 0.10008 0.19469
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.79101 0.30418 -0.33064 0.13703 0.08732
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma przychodu 4982 5710 5859 7449 6241
Przychód 4982 5710 5859 7449 6241
Koszt uzyskania przychodu (suma) 3056 3530 3664 4263 3736
Zysk brutto 1926 2180 2195 3186 2505
Całkowity koszt operacyjny 4740 5235 5432 6567 5724
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 710 703 729 839 771
Badania i rozwój 1081 1045 1108 1222 1165
Other Operating Expenses, Total -107 -43 -69 243 52
Dochód operacyjny 242 475 427 882 517
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -62 -67 -25 -4 -8
Inne netto -1
Dochód netto przed opodatkowaniem 180 408 402 878 508
Dochód netto po opodatkowaniu 134 292 291 3149 415
Udział mniejszościowy 6 1 -10 2 -1
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 140 293 281 3151 414
Suma pozycji nadzwyczajnych 0 -2 -1 3 11
Dochód netto 140 291 280 3154 425
Total Adjustments to Net Income 0 1
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 140 293 281 3151 415
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 140 291 280 3154 426
Rozwodniony dochód netto 140 291 280 3154 426
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 5529.95 5547.78 5568.36 5646.61 5667.6
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.02532 0.05281 0.05046 0.55803 0.07322
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.03002 0.03002 0.0305 0.02015 0.01989
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.03851 0.0581 0.04825 0.57622 0.07827
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 20266 19597 18215 16808 18266
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 9162 9604 8275 6171 7116
Środki pieniężne i ekwiwalenty 5467 6691 6940 5910 6261
Inwestycje krótkoterminowe 3695 2913 1335 261 855
Suma należności netto 6905 6742 7354 7369 7539
Należności z handlu netto 6752 6528 6583 6514 6731
Suma portfela 3265 2392 2242 2936 3168
Koszty zaliczkowe 934 859 344 332 443
Suma innych aktywów obrotowych
Suma aktywów 42943 40049 36191 39128 39517
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 2944 2808 2588 2768 1790
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 6910 6420 5823 5340 4173
Amortyzacja skumulowana (suma) -3966 -3612 -3235 -2572 -2383
Wartość netto firmy 5667 5431 5074 5527 5452
Wartości niematerialne netto 1263 1620 1953 2429 3353
Inwestycje długoterminowe 1976 1326 1284 1350 1208
Inne aktywa długoterminowe (suma) 10827 9267 7077 10246 9448
Suma zobowiązań krótkoterminowych 12774 12101 11761 12055 14104
Zobowiązania 4730 3679 3174 3786 4773
Naliczone koszty 3080 3306 2819 2783 3785
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 412 301 750 551 994
Inne bieżące zobowiązania (suma) 4552 4815 5018 4935 4552
Suma zobowiązań 21610 22689 23726 23803 24228
Suma zadłużenia długoterminowego 5107 5361 5736 4756 2828
Zadłużenie długoterminowe 4249 4537 5015 3985 2826
Odroczony podatek dochodowy 332 282 260 390 350
Udział mniejszościowy 93 102 80 76 82
Inne zobowiązania (suma) 3304 4843 5889 6526 6864
Kapitał własny 21333 17360 12465 15325 15289
Akcje zwykłe 246 246 246 246 246
Dodatkowy wpłacony kapitał 15990 16180 16099 16034 16042
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 1375 -2537 -4143 -1613 -1062
Treasury Stock - Common -352 -352 -352 -352 -408
Unrealized Gain (Loss) 3905 4219 1910 1382 1063
Inny kapitał (suma) 169 -396 -1295 -372 -592
Suma zobowiązań i kapitału własnego 42943 40049 36191 39128 39517
Suma akcji zwykłych w obrocie 5587.02 5634.99 5617.5 5605.58 5593.16
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 858 824 721 771 2
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 18304 18459 19255 20266 21015
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 6823 7479 8288 9162 9543
Środki pieniężne i ekwiwalenty 4605 5106 4827 5467 5196
Inwestycje krótkoterminowe 2218 2373 3461 3695 4347
Suma należności netto 7317 6808 6728 6905 6890
Należności z handlu netto 6855 6457 6527 6752 6547
Suma portfela 3291 3317 3299 3265 3434
Koszty zaliczkowe 873 855 940 934 1149
Suma innych aktywów obrotowych -1
Suma aktywów 40544 40747 41973 42943 42864
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 2905 2889 2918 2944 2950
Wartość netto firmy 5693 5591 5588 5667 6048
Wartości niematerialne netto 1070 1136 1235 1263 1434
Inwestycje długoterminowe 2014 2081 2147 1976 2128
Inne aktywa długoterminowe (suma) 10558 10591 10830 10827 9289
Suma zobowiązań krótkoterminowych 11146 11507 12431 12774 13704
Zobowiązania 3576 4257 4183 4730 4696
Naliczone koszty 3080
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 769 780 782 412 447
Inne bieżące zobowiązania (suma) 6801 6470 7466 4552 8561
Suma zobowiązań 19279 19567 20698 21610 23179
Suma zadłużenia długoterminowego 4403 4423 4560 5107 5246
Zadłużenie długoterminowe 3562 3584 3704 4249 4364
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 841 839 856 858 882
Odroczony podatek dochodowy 355 343 338 332 329
Udział mniejszościowy 86 96 100 93 112
Inne zobowiązania (suma) 3289 3198 3269 3304 3788
Kapitał własny 21265 21180 21275 21333 19685
Akcje zwykłe 246 246 246 246 246
Dodatkowy wpłacony kapitał 16142 16079 16030 15990 16247
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 1644 1671 1538 1375 -1669
Treasury Stock - Common -606 -515 -433 -352 -586
Unrealized Gain (Loss) 3600 3745 3946 3905 4131
Inny kapitał (suma) 239 -46 -52 169 1316
Suma zobowiązań i kapitału własnego 40544 40747 41973 42943 42864
Suma akcji zwykłych w obrocie 5529.95 5547.78 5568.36 5587.02 5600.41
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 4259 1645 -2516 11 -335
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 1474 2625 1759 390 360
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 1140 1095 1132 1660 1455
Pozycje niepieniężne -1586 618 4135 967 638
Cash Taxes Paid 381 314 280 516 364
Zapłacone odsetki 180 192 35 1 159
Zmiany w kapitale obrotowym -2339 -733 -992 -2248 -1398
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -1880 -1795 -1517 -167 -315
Nakłady kapitałowe -601 -560 -479 -690 -672
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -1279 -1235 -1038 523 357
Środki pieniężne z działalności finansowej -837 -1212 883 -479 -969
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 0 -1 -1 1
Total Cash Dividends Paid -353 -9 -148 -570 -1081
Emisja (wykup) akcji netto -300 0 0 1
Emisja (wykup) długu netto -184 -1203 1032 92 110
Skutki różnic kursowych walut 19 133 -95 -95 -184
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -1224 -249 1030 -351 -1108
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 289 4259 1107 679 219
Cash From Operating Activities 83 1474 907 516 559
Cash From Operating Activities 266 1140 844 556 274
Non-Cash Items 190 -1586 419 272 135
Cash Taxes Paid 135 381 289 191 97
Changes in Working Capital -662 -2339 -1463 -991 -69
Cash From Investing Activities -227 -1880 -1948 -1490 -861
Capital Expenditures -232 -601 -406 -290 -189
Other Investing Cash Flow Items, Total 5 -1279 -1542 -1200 -672
Cash From Financing Activities -464 -837 -594 -358 -91
Total Cash Dividends Paid -112 -353 -229 -115
Issuance (Retirement) of Debt, Net -271 -184 -131 -103 -44
Foreign Exchange Effects -32 19 140 98 43
Net Change in Cash -640 -1224 -1495 -1234 -350
Cash Interest Paid 51 180 144 110 56
Financing Cash Flow Items
Issuance (Retirement) of Stock, Net -81 -300 -234 -140 -47

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Nokia - USD Company profile

O firmie Nokia Adr Repsg 1 Ser A

Nokia Oyj jest fińską firmą działającą na rynku infrastruktury sieciowej i protokołu internetowego (IP), oprogramowania i usług pokrewnych. Działalność Spółki obejmuje firmy Nokia Networks i Nokia Technologies. Do segmentów działalności Spółki należą: Ultra Broadband Networks, IP Networks and Applications oraz Nokia Technologies. Segment Sieci Ultra Szerokopasmowe obejmuje segmenty operacyjne Sieci Mobilne i Sieci Stacjonarne. Segment Sieci IP i Aplikacje obejmuje segmenty operacyjne Sieci IP/Optical oraz Aplikacje i Analizy. Segment operacyjny Applications & Analytics oferuje rozwiązania w zakresie oprogramowania obejmujące zarządzanie doświadczeniami klientów, operacje i zarządzanie siecią, komunikację i współpracę, politykę i naliczanie opłat, a także platformy chmury, Internetu rzeczy (IoT), bezpieczeństwa i analizy, które umożliwiają dostawcom usług cyfrowych i przedsiębiorstwom przyspieszenie i optymalizację doświadczeń klientów. Spółka posiada wśród swoich spółek zależnych Comptel Oyj.

Obecna cena akcji Nokia Adr Repsg 1 Ser A wynosi 3.33 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Theravance Biopharma, Inc., Viveve Medical, Inc., IHI Corporation, Fathom Holdings Inc., Geo Group Inc oraz China Resources Cement Holdings Limited. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Communications & Networking (NEC)

Karakaari 7
ESPOO
ETELA-SUOMEN 02610
FI

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

18,006.40 Price
-1.660% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 7.0

Gold

2,344.52 Price
-1.190% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0193%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0110%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.50

ETH/USD

2,949.32 Price
-7.720% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 6.00

BTC/USD

63,489.50 Price
-4.910% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować