Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
1.730
5.46%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:06 - 00:00

Fri: 00:00 - 05:00

Sun: 23:06 - 00:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.015
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02273 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02273%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000812 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.15)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000812%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 1.83
Otwarcie* 1.765
Zmiana 1 r.* -14.11%
Zakres dzienny* 1.66 - 1.81
Zakres 52 tyg. 1.74-3.02
Średni wolumen (10 dni) 3.97M
Średni wolumen (3 miesiące) 92.40M
Kapitalizacja rynkowa 3.50B
Wskaźnik C/Z 11.78
Akcje w obrocie 1.71B
Przychód 2.69B
EPS 0.17
Dywidenda (% przychodu) 6.82927
Beta 1.51
Data następnego sprawozdania Feb 22, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Feb 23, 2024 1.725 0.045 2.68% 1.680 1.730 1.670
Feb 22, 2024 1.680 -0.130 -7.18% 1.810 1.810 1.655
Feb 21, 2024 1.805 -0.025 -1.37% 1.830 1.835 1.760
Feb 20, 2024 1.830 -0.010 -0.54% 1.840 1.850 1.830
Feb 19, 2024 1.835 -0.005 -0.27% 1.840 1.855 1.830
Feb 18, 2024 1.845 -0.035 -1.86% 1.880 1.880 1.830
Feb 16, 2024 1.865 -0.029 -1.53% 1.894 1.895 1.865
Feb 15, 2024 1.895 0.000 0.00% 1.895 1.900 1.870
Feb 14, 2024 1.900 0.030 1.60% 1.870 1.910 1.865
Feb 13, 2024 1.865 -0.049 -2.56% 1.914 1.915 1.850
Feb 12, 2024 1.915 -0.045 -2.30% 1.960 1.960 1.910
Feb 11, 2024 1.955 -0.005 -0.26% 1.960 1.969 1.955
Feb 9, 2024 1.955 0.026 1.35% 1.929 1.970 1.920
Feb 8, 2024 1.930 0.006 0.31% 1.924 1.940 1.915
Feb 7, 2024 1.925 -0.009 -0.47% 1.934 1.950 1.910
Feb 6, 2024 1.935 0.011 0.57% 1.924 1.960 1.915
Feb 5, 2024 1.920 -0.009 -0.47% 1.929 1.940 1.915
Feb 4, 2024 1.930 -0.005 -0.26% 1.935 1.935 1.920
Feb 2, 2024 1.935 0.001 0.05% 1.934 1.940 1.925
Feb 1, 2024 1.935 0.020 1.04% 1.915 1.945 1.890

Nine Entertainment Co. Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 2701.12 2689.92 2332.98 2156.78 1854.68
Przychód 2701.12 2689.92 2332.98 2156.78 1854.68
Koszt uzyskania przychodu (suma) 1447.13 1312.64 1195.19 1833.48 1041.98
Zysk brutto 1254 1377.28 1137.8 323.3 812.699
Całkowity koszt operacyjny 2380.8 2217.26 2039.57 2625.38 1564.27
Depreciation / Amortization 155.706 149.109 157.425 146.293 76.238
Nadzwyczajny koszt (dochód) -98.272
Other Operating Expenses, Total
Dochód operacyjny 320.319 472.653 293.409 -468.593 290.407
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -45.215 -23.018 -13.817 -11.59 -7.863
Gain (Loss) on Sale of Assets
Dochód netto przed opodatkowaniem 275.104 449.635 279.592 -480.183 282.544
Dochód netto po opodatkowaniu 194.543 315.288 183.961 -507.751 216.566
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 181.806 297.143 169.364 -523.009 203.915
Suma pozycji nadzwyczajnych 0 -66.189 17.314
Dochód netto 181.806 297.143 169.364 -589.198 221.229
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 181.806 297.143 169.364 -523.009 203.915
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 181.806 297.143 169.364 -589.198 221.229
Rozwodniony dochód netto 181.806 297.143 169.364 -589.198 221.229
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1678.57 1705.42 1708.29 1703.45 1345.65
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.10831 0.17423 0.09914 -0.30703 0.15154
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.11 0.14 0.105 0.07 0.1
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.19872 0.22434 0.16108 0.13208 0.1514
Inne netto
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 777.972 755.516 686.961 645.6 544.326
Udział mniejszościowy -12.737 -18.145 -14.597 -15.258 -12.651
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 1295.43 1405.69 1356.54 1333.38 1169.3
Przychód 1295.43 1405.69 1356.54 1333.38 1169.3
Koszt uzyskania przychodu (suma) 810.57 636.556 735.016 577.621 719.315
Zysk brutto 484.864 769.133 621.522 755.756 449.989
Całkowity koszt operacyjny 1261.48 1119.32 1196.64 1020.62 1145.61
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 375.892 402.08 388.511 367.005 345.207
Depreciation / Amortization 75.021 80.685 73.112 75.997 81.085
Dochód operacyjny 33.951 286.368 159.899 312.754 23.697
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -28.947 -16.268 -11.613 -11.405 -1.103
Dochód netto przed opodatkowaniem 5.004 270.1 148.286 301.349 22.594
Dochód netto po opodatkowaniu 5.038 189.505 102.123 213.165 2.103
Udział mniejszościowy -6.332 -6.405 -8.498 -9.647 -5.396
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -1.294 183.1 93.625 203.518 -3.293
Suma pozycji nadzwyczajnych 0 0
Dochód netto -1.294 183.1 93.625 203.518 -3.293
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -1.294 183.1 93.625 203.518 -3.293
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -1.294 183.1 93.625 203.518 -3.293
Korekta rozwodnienia 0
Rozwodniony dochód netto -1.294 183.1 93.625 203.518 -3.293
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1650.93 1699.35 1702.81 1709.87 1704.54
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.00078 0.10775 0.05498 0.11903 -0.00193
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.05 0.06 0.07 0.07 0.055
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.08724 0.11154 0.09457 0.12958 0.05593
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 900.92 892.8 849.841 711.176 1079.72
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 119.676 153.464 171.927 187.394 256.121
Gotówka 119.676 153.464 171.927 187.394 256.121
Suma należności netto 425.252 408.38 380.997 258.061 403.716
Należności z handlu netto 392.661 377.08 346.724 241.028 380.879
Suma portfela 299.452 291.259 256.617 225.744 267.69
Koszty zaliczkowe 44.065 33.792 32.744 25.377 36.327
Suma innych aktywów obrotowych 12.475 5.905 7.556 14.6 115.863
Suma aktywów 4015.63 4140.3 3911.18 3673.82 4409.06
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 442.136 491.49 573.936 415.172 165.322
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 851.87 1178.35 1156.42 914.532 523.926
Amortyzacja skumulowana (suma) -409.734 -686.865 -582.481 -499.36 -358.604
Wartość netto firmy 1080.47 1149.03 888.949 933.738 1516.75
Wartości niematerialne netto 1524.16 1531.49 1518.43 1541.74 1551.56
Inwestycje długoterminowe 37.582 40.117 37.871 31.226 32.094
Należności długoterminowe 2.094 10.113 12.473 13.511 14.262
Inne aktywa długoterminowe (suma) 28.271 25.258 29.683 27.254 49.356
Suma zobowiązań krótkoterminowych 867.418 907.504 837.37 647.738 865.361
Zobowiązania 444 430.052 409.421 322.479 380.012
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 164.598 226.753 183.015 126.006 208.183
Suma zobowiązań 2332.93 2262.29 2096.63 1927.17 1828.38
Suma zadłużenia długoterminowego 877.203 745.515 726.938 749.192 316.577
Zadłużenie długoterminowe 543.454 398.135 342.255 504.69 316.577
Odroczony podatek dochodowy 268.858 267.864 257.002 298.741 314.38
Inne zobowiązania (suma) 125.805 147.866 130.273 96.557 139.417
Kapitał własny 1682.7 1878.01 1814.55 1746.65 2580.68
Akcje zwykłe 1958.64 2111.75 2122.15 2123.15 2126.22
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -266.817 -227.692 -299.888 -364.41 461.739
Unrealized Gain (Loss) -9.144 -6.715 -5.806 -10.71 -6.218
Inny kapitał (suma) 0.019 0.665 -1.901 -1.376 -1.058
Suma zobowiązań i kapitału własnego 4015.63 4140.3 3911.18 3673.82 4409.06
Suma akcji zwykłych w obrocie 1627.71 1705.39 1705.39 1705.39 1705.39
Naliczone koszty 122.784 135.567 121.442 95.824 81.791
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 136.036 115.132 123.492 103.429 195.375
Udział mniejszościowy 193.645 193.54 145.05 134.942 192.644
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 333.749 347.38 384.683 244.502
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 900.92 984.512 892.8 897.661 849.841
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 119.676 173.548 153.464 193.449 171.927
Gotówka 119.676 173.548 153.464 193.449 171.927
Suma należności netto 425.252 450.491 408.38 366.951 380.997
Należności z handlu netto 423.199 450.491 408.38 366.951 380.997
Suma portfela 299.452 309.079 291.259 257.305 256.617
Koszty zaliczkowe 44.065 47.737 33.792 76.467 32.744
Suma innych aktywów obrotowych 12.475 3.657 5.905 3.489 7.556
Suma aktywów 4015.63 4210.98 4140.3 4000.87 3911.18
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 442.136 470.332 491.49 536.475 573.936
Wartość netto firmy 1080.47 1076.96 1149.03 972.592 888.949
Wartości niematerialne netto 1524.16 1601.44 1531.49 1513.98 1518.43
Inwestycje długoterminowe 37.582 39.64 40.117 40.099 37.871
Należności długoterminowe 2.094 12.168 10.113 10.865 12.473
Inne aktywa długoterminowe (suma) 28.271 25.933 25.258 29.196 29.683
Suma zobowiązań krótkoterminowych 867.418 854.688 907.504 747.603 837.37
Zobowiązania 444 394.359 430.052 380.083 409.421
Naliczone koszty 122.784 122.247 135.567 117.079 121.442
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 136.036 134.404 115.132 36.669 123.492
Inne bieżące zobowiązania (suma) 164.598 203.678 226.753 213.772 183.015
Suma zobowiązań 2332.93 2335.41 2262.29 2079.71 2096.63
Suma zadłużenia długoterminowego 877.203 872.686 745.515 783.148 726.938
Zadłużenie długoterminowe 543.454 538.017 398.135 423.031 342.255
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 333.749 334.669 347.38 360.117 384.683
Odroczony podatek dochodowy 268.858 285.778 267.864 274.363 257.002
Udział mniejszościowy 193.645 190.878 193.54 133.536 145.05
Inne zobowiązania (suma) 125.805 131.381 147.866 141.064 130.273
Kapitał własny 1682.7 1875.57 1878.01 1921.15 1814.55
Akcje zwykłe 1958.64 2045.79 2111.75 2123.87 2122.15
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -266.817 -164.232 -225.999 -199.991 -299.888
Unrealized Gain (Loss) -9.144 -5.36 -6.715 -1.652 -5.806
Inny kapitał (suma) 0.019 -0.626 -1.028 -1.071 -1.901
Suma zobowiązań i kapitału własnego 4015.63 4210.98 4140.3 4000.87 3911.18
Suma akcji zwykłych w obrocie 1627.71 1672.28 1705.39 1705.39 1705.39
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 487.228 398.161 374.501 221.57 161.087
Cash Receipts 2945.17 2482.84 2764.06 2454.44 1418.62
Cash Payments -2290.12 -1978.03 -2285.34 -2166.54 -1226.09
Cash Taxes Paid -138.071 -91.316 -88.528 -58.511 -26.194
Zapłacone odsetki -24.643 -28.713 -27.33 -15.605 -8.185
Zmiany w kapitale obrotowym -5.106 13.379 11.638 7.789 2.927
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -297.331 -84.232 -274.086 78.864 35.45
Nakłady kapitałowe -74.767 -93.763 -135.957 -62.503 -31.647
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -222.564 9.531 -138.129 141.367 67.097
Środki pieniężne z działalności finansowej -208.36 -329.396 -169.142 -80.688 -226.862
Total Cash Dividends Paid -213.174 -119.378 -170.539 -138.39 -87.076
Emisja (wykup) akcji netto 56.514
Emisja (wykup) długu netto 11.232 -205.05 27.58 62.409 -135.125
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -18.463 -15.467 -68.727 219.746 -30.325
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -62.932 -4.968 -26.183 -4.707 -4.661
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 123.491 487.228 264.306 398.161 246.073
Cash Receipts 1533.51 2945.17 1495.25 2482.84 1215.61
Cash Payments -1287.42 -2290.12 -1137.79 -1978.03 -947.101
Cash Taxes Paid -105.587 -138.071 -74.434 -91.316 -23.174
Cash Interest Paid -19.027 -24.643 -13.039 -28.713 -13.818
Changes in Working Capital 2.016 -5.106 -5.679 13.379 14.556
Cash From Investing Activities -41.658 -297.331 -86.109 -84.232 -50.853
Capital Expenditures -44.7 -74.767 -35.075 -93.763 -49.915
Other Investing Cash Flow Items, Total 3.042 -222.564 -51.034 9.531 -0.938
Cash From Financing Activities -61.749 -208.36 -156.675 -329.396 -268.19
Financing Cash Flow Items -15.694 -62.932 -15.36 -4.968 -4.319
Total Cash Dividends Paid -119.378 -213.174 -93.797 -119.378 -34.108
Issuance (Retirement) of Stock, Net -66.863 56.514 -30.77 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 140.186 11.232 -16.748 -205.05 -229.763
Net Change in Cash 20.084 -18.463 21.522 -15.467 -72.97
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Birketu Pty. Ltd. Corporation 14.9274 242760442 -12000000 2023-08-18 LOW
Perpetual Investment Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 9.9221 161360777 0 2023-08-18 MED
Macquarie Investment Management Global Ltd. Investment Advisor 7.4341 120899209 0 2023-08-18 MED
Yarra Funds Management Limited Investment Advisor 5.2992 86180082 0 2023-08-18 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0083 81448122 40855650 2023-08-23 LOW
Cooper Investors Pty Ltd. Investment Advisor 5.0013 81335279 81335279 2023-10-16 LOW
FIL Investment Management (Singapore) Ltd. Investment Advisor 4.1678 67778960 1247340 2023-09-06 MED
State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0842 50157376 115421 2023-10-13 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.892 30768819 159820 2023-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8489 30067761 -32962 2023-09-30 LOW
MLC Asset Management Investment Advisor 1.2767 20762667 -251395 2023-06-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.2287 19981686 3057353 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1667 18973384 67297 2023-09-30 LOW
Netwealth Investments Ltd. Investment Advisor 0.6446 10483430 5690475 2023-08-18 LOW
BetaShares Capital Ltd. Investment Advisor 0.6297 10240766 490141 2023-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.5985 9733669 101521 2023-10-13 LOW
Martin Currie Australia Investment Advisor 0.4403 7159878 0 2023-08-31 LOW
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Investment Advisor 0.4138 6729222 0 2023-09-06 HIGH
Fidelity International Asset Management Company (Korea) Investment Advisor 0.3567 5800206 1378772 2023-03-31 LOW
Australian Ethical Investment Ltd. Investment Advisor 0.3445 5602381 5602381 2022-12-31 MED

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Television Broadcasting

Level 9, 1 Denison Street
NORTH SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2060
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

17,967.90 Price
-0.010% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.54 Price
-2.470% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

BTC/USD

50,950.70 Price
-1.470% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Gold

2,017.87 Price
-0.350% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0185%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0103%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję