Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
24.31
2.25%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
Warunki handlu
Spread 0.09
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026179 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026179%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003957 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003957%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

News Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 24.87
Otwarcie* 24.55
Zmiana 1 r.* 39.81%
Zakres dzienny* 24.27 - 24.57
Zakres 52 tyg. 15.58-24.81
Średni wolumen (10 dni) 2.41M
Średni wolumen (3 miesiące) 54.17M
Kapitalizacja rynkowa 13.68B
Wskaźnik C/Z 98.71
Akcje w obrocie 572.05M
Przychód 9.90B
EPS 0.24
Dywidenda (% przychodu) 0.84818
Beta 1.34
Data następnego sprawozdania Feb 7, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Apr 11, 2024 24.87 0.07 0.28% 24.80 24.98 24.73
Apr 10, 2024 24.77 -0.34 -1.35% 25.11 25.36 24.75
Apr 9, 2024 25.47 -0.19 -0.74% 25.66 25.91 25.36
Apr 8, 2024 25.69 -0.04 -0.16% 25.73 25.87 25.62
Apr 5, 2024 25.62 0.13 0.51% 25.49 25.76 25.47
Apr 4, 2024 25.49 -0.35 -1.35% 25.84 26.09 25.44
Apr 3, 2024 25.70 0.16 0.63% 25.54 25.72 25.28
Apr 2, 2024 25.47 -0.17 -0.66% 25.64 25.66 25.40
Apr 1, 2024 25.76 -0.26 -1.00% 26.02 26.06 25.61
Mar 28, 2024 26.14 -0.14 -0.53% 26.28 26.48 26.14
Mar 27, 2024 26.26 0.21 0.81% 26.05 26.43 26.01
Mar 26, 2024 26.04 -0.04 -0.15% 26.08 26.30 25.98
Mar 25, 2024 25.99 0.26 1.01% 25.73 26.07 25.73
Mar 22, 2024 25.86 -0.30 -1.15% 26.16 26.20 25.84
Mar 21, 2024 26.16 0.17 0.65% 25.99 26.20 25.91
Mar 20, 2024 25.86 0.29 1.13% 25.57 25.91 25.57
Mar 19, 2024 25.69 0.36 1.42% 25.33 25.76 25.31
Mar 18, 2024 25.40 -0.18 -0.70% 25.58 25.73 25.27
Mar 15, 2024 25.47 -0.46 -1.77% 25.93 26.26 25.43
Mar 14, 2024 26.05 -0.14 -0.53% 26.19 26.23 25.88

News Corp A Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Thursday, May 9, 2024

Czas (UTC) (UTC)

10:59

Kraj

US

Wydarzenie

Q3 2024 News Corp Earnings Release
Q3 2024 News Corp Earnings Release

Prognoza

-

Poprzedni

-
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 9879 10385 9358 9008 10074
Przychód 9879 10385 9358 9008 10074
Koszt uzyskania przychodu (suma) 5076 5076 4779 4936 5622
Zysk brutto 4803 5309 4579 4072 4452
Całkowity koszt operacyjny 9549 9573 8908 10532 9720
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 3383 3640 3306 3059 3208
Depreciation / Amortization 714 688 680 644 659
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 230 133 21 90 59
Nadzwyczajny koszt (dochód) 150 11 150 1810 188
Other Operating Expenses, Total -4 25 -28 -7 -16
Dochód operacyjny 330 812 450 -1524 354
Inne netto
Dochód netto przed opodatkowaniem 330 812 450 -1524 354
Dochód netto po opodatkowaniu 187 760 389 -1545 228
Udział mniejszościowy -38 -137 -59 276 -73
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 149 623 330 -1269 155
Suma pozycji nadzwyczajnych
Dochód netto 149 623 330 -1269 155
Total Adjustments to Net Income 0
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 149 623 330 -1269 155
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 149 623 330 -1269 155
Rozwodniony dochód netto 149 623 330 -1269 155
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 578.8 592.5 593.4 587.9 587.9
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.25743 1.05148 0.55612 -2.15853 0.26365
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.40428 1.06885 0.77463 -0.15734 0.46961
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Suma przychodu 2433 2447 2521 2478 2674
Przychód 2433 2447 2521 2478 2674
Koszt uzyskania przychodu (suma) 1271 1286 1294 1273 1355
Zysk brutto 1162 1161 1227 1205 1319
Całkowity koszt operacyjny 2450 2356 2366 2377 2694
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 821 841 818 855 1004
Depreciation / Amortization 178 183 174 179 183
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 99 35 64 32 88
Nadzwyczajny koszt (dochód) 85 25 19 21 27
Other Operating Expenses, Total -4 -14 -3 17 37
Dochód operacyjny -17 91 155 101 -20
Dochód netto przed opodatkowaniem -17 91 155 101 -20
Dochód netto po opodatkowaniu -32 59 94 66 127
Udział mniejszościowy 24 -9 -27 -26 -17
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -8 50 67 40 110
Dochód netto -8 50 67 40 110
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -8 50 67 40 110
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -8 50 67 40 110
Rozwodniony dochód netto -8 50 67 40 110
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 572.8 577.9 576 581.3 588.9
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.01397 0.08652 0.11632 0.06881 0.18679
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1 0 0.1 0 0.1
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.08249 0.11457 0.13632 0.09242 0.21659
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 4053 4093 4456 3461 4050
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 1833 1822 2236 1517 1643
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1833 1822 2236 1517 1643
Suma należności netto 1425 1502 1498 1203 1544
Należności z handlu netto 1425 1502 1498 1203 1544
Suma portfela 311 311 253 348 348
Koszty zaliczkowe
Suma innych aktywów obrotowych 484 458 469 393 515
Suma aktywów 16921 17221 16771 14261 15711
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 3078 2994 3307 3317 2554
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 7437 6927 7767 6984 6078
Amortyzacja skumulowana (suma) -4359 -3933 -4460 -3667 -3524
Wartość netto firmy 5140 5169 4653 3951 5147
Wartości niematerialne netto 2489 2671 2179 1864 2426
Inwestycje długoterminowe 427 488 351 297 335
Należności długoterminowe
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1734 1806 1825 1371 1199
Suma zobowiązań krótkoterminowych 3165 3519 3234 2682 3340
Zobowiązania 440 411 321 351 411
Naliczone koszty 1235 1375 1482 1150 1328
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 1463 1440 1403 1105 1152
Suma zobowiązań 8857 8999 8560 6679 6567
Suma zadłużenia długoterminowego 2940 2776 2285 1183 1004
Zadłużenie długoterminowe 2925 2776 2285 1183 1004
Odroczony podatek dochodowy 163 198 260 258 295
Udział mniejszościowy 881 921 935 807 1167
Inne zobowiązania (suma) 1708 1585 1846 1749 761
Kapitał własny 8064 8222 8211 7582 9144
Redeemable Preferred Stock 0
Akcje zwykłe 6 6 6 6 6
Dodatkowy wpłacony kapitał 11449 11779 12057 12148 12243
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -2144 -2293 -2911 -3241 -1979
Unrealized Gain (Loss) 0 0 0
Inny kapitał (suma) -1247 -1270 -941 -1331 -1126
Suma zobowiązań i kapitału własnego 16921 17221 16771 14261 15711
Suma akcji zwykłych w obrocie 571.96 584.371 590.842 588.553 585.21
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 27 293 28 76 449
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 15
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 3969 4053 4032 3763 3754
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 1529 1833 1659 1328 1458
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1529 1833 1659 1328 1458
Suma należności netto 1559 1425 1540 1636 1473
Należności z handlu netto 1559 1425 1540 1636 1473
Suma portfela 378 311 356 328 373
Suma innych aktywów obrotowych 503 484 477 471 450
Suma aktywów 16475 16921 17034 16891 16387
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 2945 3078 3039 3066 2812
Wartość netto firmy 5104 5140 5136 5167 5041
Wartości niematerialne netto 2417 2489 2542 2585 2563
Inwestycje długoterminowe 391 427 506 524 470
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1649 1734 1779 1786 1747
Suma zobowiązań krótkoterminowych 3037 3165 3204 2939 3013
Zobowiązania 324 440 407 308 348
Naliczone koszty 1260 1235 1277 1163 1232
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 61 27 27 27 23
Inne bieżące zobowiązania (suma) 1392 1463 1493 1441 1410
Suma zobowiązań 8583 8857 8957 8776 8515
Suma zadłużenia długoterminowego 2909 2940 2960 2998 2977
Zadłużenie długoterminowe 2901 2925 2940 2970 2945
Odroczony podatek dochodowy 147 163 172 179 167
Udział mniejszościowy 844 881 907 941 856
Inne zobowiązania (suma) 1646 1708 1714 1719 1502
Kapitał własny 7892 8064 8077 8115 7872
Akcje zwykłe 6 6 6 6 6
Dodatkowy wpłacony kapitał 11347 11449 11486 11550 11584
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -2114 -2144 -2136 -2186 -2253
Inny kapitał (suma) -1347 -1247 -1279 -1255 -1465
Suma zobowiązań i kapitału własnego 16475 16921 17034 16891 16387
Suma akcji zwykłych w obrocie 572.625 571.96 574.574 575.591 578.71
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 8 15 20 28 32
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 760 389 -1545 228 -1444
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 1354 1237 780 928 757
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 688 680 644 659 472
Deferred Taxes -125 -100 -51 0 202
Pozycje niepieniężne 124 65 1895 112 1616
Zmiany w kapitale obrotowym -93 203 -163 -71 -89
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -2076 -1292 -427 -677 -321
Nakłady kapitałowe -499 -390 -438 -572 -364
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -1577 -902 11 -105 43
Środki pieniężne z działalności finansowej 404 699 -472 -610 -398
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -94 -141 -14 -14 -122
Total Cash Dividends Paid -175 -118 -158 -161 -158
Emisja (wykup) akcji netto -179 0
Emisja (wykup) długu netto 852 958 -300 -435 -118
Skutki różnic kursowych walut -96 75 -7 -32 -20
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -414 719 -126 -391 18
Cash Taxes Paid 180 176 99 144
Zapłacone odsetki 96 55 61 82
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 219 160 66 760 633
Cash From Operating Activities 670 161 -31 1354 1030
Cash From Operating Activities 536 353 179 688 505
Deferred Taxes 27 17 -4 -125 69
Non-Cash Items 142 119 53 124 -3
Cash Taxes Paid 114 81 40 180 132
Cash Interest Paid 69 54 28 96 63
Changes in Working Capital -254 -488 -325 -93 -174
Cash From Investing Activities -440 -337 -130 -2076 -1554
Capital Expenditures -350 -217 -104 -499 -317
Other Investing Cash Flow Items, Total -90 -120 -26 -1577 -1237
Cash From Financing Activities -382 -312 -149 404 174
Financing Cash Flow Items 2 10 18 -94 -82
Total Cash Dividends Paid -116 -89 -31 -175 -114
Issuance (Retirement) of Debt, Net -72 -55 -9 852 495
Foreign Exchange Effects -11 -6 -54 -96 -21
Net Change in Cash -163 -494 -364 -414 -371
Issuance (Retirement) of Stock, Net -196 -178 -127 -179 -125

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

News Corp A Company profile

O firmie News Corp A

News Corporation jest firmą świadczącą usługi medialne i informacyjne, koncentrującą się na tworzeniu i rozpowszechnianiu wartościowych i atrakcyjnych treści oraz innych produktów i usług dla konsumentów i firm na całym świecie. Do segmentów działalności Spółki należą: Digital Real Estate Services, Subscription Video Services, Dow Jones, Book Publishing oraz News Media. Spółka prowadzi działalność w zakresie wielu mediów, w tym cyfrowych usług związanych z nieruchomościami, subskrypcyjnych usług wideo w Australii, usług informacyjnych i informacyjnych oraz publikacji książek, które są dystrybuowane pod takimi markami, jak The Wall Street Journal, Barron's, Dow Jones, The Australian, Herald Sun, The Sun, The Times, HarperCollins Publishers, Foxtel, FOX SPORTS Australia, realestate.com.au, realtor.com, talkSPORT i wiele innych. Treści oraz inne produkty i usługi są dystrybuowane do konsumentów za pośrednictwem szeregu platform cyfrowych, w tym stron internetowych, aplikacji na urządzenia mobilne i tablety, mediów społecznościowych oraz urządzeń typu e-book.

Obecna cena akcji News Corp A wynosi 24.32 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Centrica PLC, Danone, Scholastic, Clas Ohlson B, Tattooed Chef, Inc. oraz Invitae Corporation. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Newspaper Publishing

1211 Avenue of the Americas
NEW YORK
NEW YORK 10036
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

18,006.40 Price
-1.660% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 7.0

ETH/USD

3,222.67 Price
-8.870% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 6.00

Gold

2,344.52 Price
-1.190% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0193%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0110%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.50

BTC/USD

66,970.55 Price
-5.070% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować