Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 84% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.

Scan to Download iOS&Android APP

Handel Nautilus Biotechnology, Inc. - NAUT CFD

-
0%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread -
Pozycja długa, opłata za noc

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Przejdź na platformę
-0.024068%
Pozycja krótka, opłata za noc

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Przejdź na platformę
0.001846%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 20%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* N/A
Otwarcie* N/A
Zmiana 1 r.* N/A
Zakres dzienny* N/A
Zakres 52 tyg. 1.50-5.07
Średni wolumen (10 dni) 210.16K
Średni wolumen (3 miesiące) 2.72M
Kapitalizacja rynkowa 313.42M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 124.87M
Przychód N/A
EPS -0.46
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta -100.00K
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie High Low

Nautilus Biotechnology, Inc. Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
No events scheduled
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 0 0 0 0
Całkowity koszt operacyjny 63.618 50.498 15.744 10.11
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 25.946 21.146 3.312 1.622
Badania i rozwój 36.472 28.352 12.432 8.488
Dochód operacyjny -63.618 -50.498 -15.744 -10.11
Inne netto -0.122 0.183 0.125 0.492
Dochód netto przed opodatkowaniem -57.924 -50.315 -15.619 -9.618
Dochód netto po opodatkowaniu -57.924 -50.315 -15.619 -9.618
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -57.924 -50.315 -15.619 -9.618
Dochód netto -57.924 -50.315 -15.619 -9.618
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -57.924 -50.315 -15.619 -9.618
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -57.924 -50.315 -15.619 -9.618
Rozwodniony dochód netto -57.924 -50.315 -15.619 -9.618
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 124.59 124.303 124.094 124.094
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.46492 -0.40478 -0.12586 -0.07751
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.46492 -0.40478 -0.12586 -0.07751
Depreciation / Amortization 1.2 1
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 5.816
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Suma przychodu 0 0 0 0 0
Całkowity koszt operacyjny 16.304 15.82 15.472 16.022 16.816
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 6.717 6.249 6.616 6.364 6.923
Badania i rozwój 9.587 9.571 8.856 9.658 9.893
Dochód operacyjny -16.304 -15.82 -15.472 -16.022 -16.816
Inne netto 0.009 -0.132 0.783 0.259 0.127
Dochód netto przed opodatkowaniem -13.409 -14.063 -14.689 -15.763 -16.689
Dochód netto po opodatkowaniu -13.409 -14.063 -14.689 -15.763 -16.689
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -13.409 -14.063 -14.689 -15.763 -16.689
Dochód netto -13.409 -14.063 -14.689 -15.763 -16.689
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -13.409 -14.063 -14.689 -15.763 -16.689
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -13.409 -14.063 -14.689 -15.763 -16.689
Rozwodniony dochód netto -13.409 -14.063 -14.689 -15.763 -16.689
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 124.792 124.651 124.494 124.419 124.303
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.10745 -0.11282 -0.11799 -0.12669 -0.13426
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.10745 -0.11282 -0.11799 -0.12669 -0.13426
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 2.886 1.889
 • Roczne
 • Kwartalne
2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 349.222 77.659 16.964
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 345.729 76.742 16.659
Środki pieniężne i ekwiwalenty 185.619 36.607 0.595
Inwestycje krótkoterminowe 160.11 40.135 16.064
Prepaid Expenses 3.493 0.917 0.305
Total Assets 398.45 85.011 18.542
Property/Plant/Equipment, Total - Net 31.86 6.213 1.119
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 33.854 7.498 1.868
Accumulated Depreciation, Total -1.994 -1.285 -0.749
Other Long Term Assets, Total 0.997 1.139 0.459
Total Current Liabilities 5.812 3.018 0.49
Accounts Payable 1.723 0.47 0.289
Accrued Expenses 4.089 2.548 0.201
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0
Total Liabilities 34.874 6.314 0.49
Total Long Term Debt 0 0 0
Other Liabilities, Total 29.062 3.296 0
Total Equity 363.576 78.697 18.052
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 108.418 32.561
Common Stock 0.012 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 444.388 0.6 0.189
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -80.64 -30.325 -14.706
Other Equity, Total -0.184 0.003 0.007
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 398.45 85.011 18.542
Total Common Shares Outstanding 124.303 124.094 124.094
Long Term Investments 16.371
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Suma aktywów obrotowych 327.065 349.222 352.222 374.628 69.445
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 324.117 345.729 347.345 373.144 67.837
Środki pieniężne i ekwiwalenty 188.622 185.619 190.241 288.387 51.803
Inwestycje krótkoterminowe 135.495 160.11 157.104 84.757 16.034
Prepaid Expenses 2.948 3.493 4.877 1.484 1.608
Total Assets 384.673 398.45 385.347 393.275 76.148
Property/Plant/Equipment, Total - Net 31.693 31.86 5.731 2.769 2.889
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 33.968 33.854 7.772 4.533 4.388
Accumulated Depreciation, Total -2.275 -1.994 -2.041 -1.764 -1.499
Other Long Term Assets, Total 0.997 0.997 0.767 0.612 3.814
Total Current Liabilities 6.406 5.812 4.209 3.231 4.525
Accounts Payable 1.487 1.723 1.498 1.229 2.12
Accrued Expenses 4.919 4.089 2.711 2.002 2.405
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 34.964 34.874 7.5 3.231 4.525
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 28.558 29.062 3.291 0 0
Total Equity 349.709 363.576 377.847 390.044 71.623
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 108.418
Common Stock 0.012 0.012 0.012 0.012 0.001
Additional Paid-In Capital 446.654 444.388 441.795 439.489 1.936
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -96.403 -80.64 -63.951 -49.447 -38.734
Other Equity, Total -0.554 -0.184 -0.009 -0.01 0.002
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 384.673 398.45 385.347 393.275 76.148
Total Common Shares Outstanding 124.457 124.303 124.094 124.094 124.094
Long Term Investments 24.918 16.371 26.627 15.266
 • Roczne
 • Kwartalne
2021 2020 2019
Dochód netto/linia startowa -50.315
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -39.241
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 1.019
Pozycje niepieniężne 10.077
Zmiany w kapitale obrotowym -0.022
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -138.964
Nakłady kapitałowe -2.269
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -136.695
Środki pieniężne z działalności finansowej 327.447
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 327.28
Emisja (wykup) akcji netto 0.167
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 149.242
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -15.763 -50.315 -33.626 -19.122 -8.409
Cash From Operating Activities -12.335 -39.241 -28.722 -14.545 -6.253
Cash From Operating Activities 0.281 1.019 0.756 0.479 0.214
Non-Cash Items 2.661 10.077 6.811 4.129 1.864
Changes in Working Capital 0.486 -0.022 -2.663 -0.031 0.078
Cash From Investing Activities 15.182 -138.964 -145.028 -61.048 23.518
Other Investing Cash Flow Items, Total 15.663 -136.695 -143.745 -60.035 23.518
Cash From Financing Activities 0.156 327.447 327.384 327.373 -2.069
Financing Cash Flow Items 0 327.28 327.28 327.327 -2.069
Net Change in Cash 3.003 149.242 153.634 251.78 15.196
Capital Expenditures -0.481 -2.269 -1.283 -1.013
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.156 0.167 0.104 0.046
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Mallick (Parag) Individual Investor 16.5616 20679892 200000 2022-04-18 LOW
Patel (Sujal M) Individual Investor 13.7018 17108999 0 2023-02-27 LOW
Perceptive Advisors LLC Private Equity 7.2967 9111151 0 2022-12-31 MED
Cercano Management LLC Investment Advisor 5.7445 7172985 7172985 2022-12-31
Vulcan Capital Management Inc Corporation 5.7445 7172985 0 2022-04-18
Madrona Venture Group, LLC Venture Capital 4.8218 6020770 0 2022-12-31 LOW
ARYA Sciences Holdings III Corporation 3.3207 4146500 3647500 2022-04-18
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.1231 2651020 144356 2022-12-31 LOW
Comprehensive Financial Management LLC Investment Advisor 1.7816 2224619 0 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7422 2175376 -1313 2022-12-31 LOW
Bain Capital Life Sciences Investors, LLC Investment Advisor 1.6017 2000000 0 2022-12-31 LOW
Nazem (Farzad) Individual Investor 1.5121 1888146 0 2022-04-18 LOW
Tikvah Management LLC Hedge Fund 1.1924 1488895 0 2022-12-31 LOW
Amazon.com Inc Investment Advisor 1.1669 1457055 0 2022-12-31 LOW
ArchPoint Investors, LLC Investment Advisor 1.1609 1449551 0 2022-12-31 LOW
Andreessen Horowitz Venture Capital 1.0859 1355911 -16298006 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7695 960868 5799 2022-12-31 LOW
Rubric Capital Management LP Hedge Fund 0.5987 747607 0 2022-12-31 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.5624 702204 49879 2022-12-31 LOW
RTW Investments L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4805 600000 0 2022-12-31 LOW

Dlaczego warto wybrać Capital.com? Liczby mówią same za siebie.

Capital.com Group

500K+

Handlowcy

92K+

Aktywni klienci miesięcznie

$53M+

Miesięczna wielkość inwestycji

$30M+

Wycofywane co miesiąc

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

Nautilus Biotechnology, Inc. Company profile

O firmie Nautilus Biotechnology, Inc.

Nautilus Biotechnology, Inc. jest firmą z sektora nauk przyrodniczych na etapie rozwoju. Spółka zajmuje się tworzeniem platformy technologicznej do ilościowego określania i uwalniania złożoności ludzkiego proteomu. Firma koncentruje się na przekształceniu dziedziny proteomiki poprzez demokratyzację dostępu do proteomu i umożliwienie fundamentalnego postępu w dziedzinie ludzkiego zdrowia i medycyny. Jej platforma kompleksowego rozwiązania składa się z systemu analizy proteomu, materiałów eksploatacyjnych i oprogramowania. Firma opracowuje prototyp instrumentu do analizy pojedynczych cząsteczek - Systemu Analizy Proteomicznej. Firmowa Platforma Analizy Proteomicznej wykorzystuje nanofabryczne, jednocząsteczkowe matryce białkowe, obrazowanie w wielu cyklach oraz analizę uczenia maszynowego do identyfikacji i pomiaru proteomu z czułością i skalą.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

2701 Eastlake Ave East
Suite 202
SEATTLE
WASHINGTON 98102
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

XRP/USD

0.53 Price
+10.580% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.00403

BTC/USD

27,428.05 Price
+1.290% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,654.60 Price
-0.310% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0241%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0018%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,969.57 Price
+0.660% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0180%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0097%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 500 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję