Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
2.13
0.93%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:04 - 00:00

Fri: 00:00 - 05:00

Sun: 23:04 - 00:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.05
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02274 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02274%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000822 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.16)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000822%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 2.15
Otwarcie* 2.15
Zmiana 1 r.* -3.59%
Zakres dzienny* 2.12 - 2.18
Zakres 52 tyg. 1.87-3.04
Średni wolumen (10 dni) 6.77M
Średni wolumen (3 miesiące) 211.60M
Kapitalizacja rynkowa 8.44B
Wskaźnik C/Z 9.31
Akcje w obrocie 3.94B
Przychód 2.31B
EPS 0.23
Dywidenda (% przychodu) 4.76636
Beta 1.23
Data następnego sprawozdania Feb 8, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 1, 2024 2.13 0.01 0.47% 2.12 2.15 2.12
Feb 29, 2024 2.13 -0.01 -0.47% 2.14 2.19 2.13
Feb 28, 2024 2.15 0.02 0.94% 2.13 2.17 2.12
Feb 27, 2024 2.12 0.00 0.00% 2.12 2.15 2.12
Feb 26, 2024 2.13 -0.06 -2.74% 2.19 2.20 2.13
Feb 25, 2024 2.20 -0.01 -0.45% 2.21 2.21 2.20
Feb 23, 2024 2.20 -0.02 -0.90% 2.22 2.23 2.20
Feb 22, 2024 2.21 0.03 1.38% 2.18 2.22 2.17
Feb 21, 2024 2.19 0.01 0.46% 2.18 2.21 2.18
Feb 20, 2024 2.19 -0.01 -0.45% 2.20 2.22 2.19
Feb 19, 2024 2.20 -0.02 -0.90% 2.22 2.23 2.20
Feb 18, 2024 2.23 -0.02 -0.89% 2.25 2.27 2.23
Feb 16, 2024 2.28 0.00 0.00% 2.28 2.29 2.26
Feb 15, 2024 2.27 0.05 2.25% 2.22 2.29 2.21
Feb 14, 2024 2.22 0.02 0.91% 2.20 2.24 2.19
Feb 13, 2024 2.20 -0.04 -1.79% 2.24 2.25 2.17
Feb 12, 2024 2.25 0.00 0.00% 2.25 2.27 2.23
Feb 11, 2024 2.24 0.02 0.90% 2.22 2.24 2.21
Feb 9, 2024 2.22 -0.01 -0.45% 2.23 2.23 2.21
Feb 8, 2024 2.23 0.00 0.00% 2.23 2.25 2.18

Mirvac Group Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 1902 2306 1808 2116 2186
Przychód 1902 2306 1808 2116 2186
Koszt uzyskania przychodu (suma) 984 1364 979 1207 1233
Zysk brutto 918 942 829 909 953
Całkowity koszt operacyjny 1469 1745 1282 1553 1492
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 341 250 211 196 212
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 52
Nadzwyczajny koszt (dochód) 71 25 21 71 -5
Other Operating Expenses, Total 0 23 0 3
Dochód operacyjny 433 561 526 563 694
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -568 411 428 25 402
Inne netto -24 -2 -22 -20 -25
Dochód netto przed opodatkowaniem -182 985 934 583 1071
Dochód netto po opodatkowaniu -165 907 899 563 1019
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -165 906 901 558 1019
Dochód netto -165 906 901 558 1019
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -165 906 901 558 1019
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -165 906 901 558 1019
Rozwodniony dochód netto -165 906 901 558 1019
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 3944 3942 3938 3933 3696
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.04184 0.22983 0.2288 0.14188 0.2757
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.105 0.102 0.099 0.091 0.116
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.02634 0.23217 0.23344 0.15563 0.27442
Depreciation / Amortization 73 83 71 76
Gain (Loss) on Sale of Assets -23 15 2 15
Udział mniejszościowy -1 2 -5
Korekta rozwodnienia 0 0 0
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 1129 773 1021 1285 810
Przychód 1129 773 1021 1285 810
Koszt uzyskania przychodu (suma) 658 326 584 780 434
Zysk brutto 471 447 437 505 376
Całkowity koszt operacyjny 937 536 763 973 589
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 216 125 124 126 118
Depreciation / Amortization 37 36 48 35 33
Nadzwyczajny koszt (dochód) 26 49 8 32 25
Other Operating Expenses, Total 0 0 -1 -21
Dochód operacyjny 192 237 258 312 221
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -581 17 105 321 307
Gain (Loss) on Sale of Assets -3 -20 17 -2 0
Inne netto -17 -7 -10 -16 -10
Dochód netto przed opodatkowaniem -409 227 370 615 518
Dochód netto po opodatkowaniu -380 215 342 565 503
Udział mniejszościowy -1 0 2
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -380 215 341 565 505
Dochód netto -380 215 341 565 505
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -380 215 341 565 505
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -380 215 341 565 505
Rozwodniony dochód netto -380 215 341 565 505
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 3944 3945 3942 3942 3939
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.09635 0.0545 0.0865 0.14333 0.12821
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.053 0.052 0.051 0.051 0.051
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.09157 0.07107 0.08439 0.15125 0.13437
Korekta rozwodnienia 0 0 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 2622 1432 1042 1080 1024
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 122 558 117 324 134
Środki pieniężne i ekwiwalenty 122 558 117 324 134
Inwestycje krótkoterminowe
Suma należności netto 173 144 117 275 239
Należności z handlu netto 32 21 63 58 62
Suma portfela 1504 622 632 444 621
Suma innych aktywów obrotowych 823 108 176 37 30
Suma aktywów 16882 17206 15913 15390 14420
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 31 41 28 38 20
Wartość netto firmy 67 67 67 67 67
Wartości niematerialne netto 11 12 11 11 35
Inwestycje długoterminowe 12129 13743 12682 11979 11560
Należności długoterminowe 53 30 97 128 156
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1969 1881 1986 2087 1558
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1501 1382 789 749 898
Zobowiązania 68 47 50 97 142
Naliczone koszty 510 551 431 222 260
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 258 289 4 204 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 665 495 304 226 496
Suma zobowiązań 6325 6080 5320 5300 4577
Suma zadłużenia długoterminowego 4282 4002 3986 4168 3435
Zadłużenie długoterminowe 4226 3930 3922 4100 3435
Odroczony podatek dochodowy
Inne zobowiązania (suma) 542 696 479 332 213
Kapitał własny 10557 11126 10593 10090 9843
Akcje zwykłe 7533 7527 7510 7503 7444
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 3034 3607 3108 2596 2416
Unrealized Gain (Loss)
Inny kapitał (suma) -10 -8 -25 -9 -17
Suma zobowiązań i kapitału własnego 16882 17206 15913 15390 14420
Suma akcji zwykłych w obrocie 3944.6 3941.72 3936.11 3932.74 3909.39
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 56 72 64 68 0
Udział mniejszościowy 66 51 31
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 2622 1646 1432 828 1042
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 122 67 558 70 117
Środki pieniężne i ekwiwalenty 122 67 558 70 117
Suma należności netto 173 189 144 144 117
Należności z handlu netto 32 30 21 44 117
Suma portfela 1504 1175 622 403 632
Suma innych aktywów obrotowych 823 215 108 211 176
Suma aktywów 16882 17255 17206 16765 15913
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 31 38 41 41 28
Wartości niematerialne netto 78 79 79 78 78
Inwestycje długoterminowe 12129 13294 13743 13625 12682
Należności długoterminowe 53 44 30 89 97
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1969 2154 1881 2104 1986
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1501 1303 1382 1139 789
Payable/Accrued 930 692 730 603 503
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 258 269 289 281 4
Inne bieżące zobowiązania (suma) 313 342 363 255 282
Suma zobowiązań 6325 6117 6080 5792 5320
Suma zadłużenia długoterminowego 4282 4088 4002 3820 3986
Zadłużenie długoterminowe 4226 4030 3930 3744 3922
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 56 58 72 76 64
Udział mniejszościowy 66 66
Inne zobowiązania (suma) 542 726 696 767 479
Kapitał własny 10557 11138 11126 10973 10593
Akcje zwykłe 7533 7533 7527 7526 7510
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 3024 3605 3599 3447 3083
Suma zobowiązań i kapitału własnego 16882 17255 17206 16765 15913
Suma akcji zwykłych w obrocie 3944.6 3944.55 3941.72 3941.3 3936.11
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 896 635 450 518 663
Cash Receipts 2461 2221 2205 2770 2834
Cash Payments -1531 -1533 -1769 -2215 -2107
Cash Taxes Paid -6 0 -3
Zapłacone odsetki -130 -144 -155 -155 -155
Zmiany w kapitale obrotowym 102 91 169 118 94
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -436 -509 -458 -943 -255
Nakłady kapitałowe -8 -5 -4 -12 -14
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -428 -504 -454 -931 -241
Środki pieniężne z działalności finansowej -19 -333 198 338 -293
Total Cash Dividends Paid -402 -307 -486 -416 -390
Emisja (wykup) długu netto 384 -44 624 115 100
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 441 -207 190 -87 115
Emisja (wykup) akcji netto 0 1 46 620 -3
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -1 17 14 19
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities -199 896 413 635 443
Cash Receipts 834 2461 1315 2221 1339
Cash Payments -981 -1531 -880 -1533 -853
Cash Interest Paid -99 -130 -64 -144 -76
Changes in Working Capital 60 102 42 91 33
Cash From Investing Activities -263 -436 -327 -509 -130
Capital Expenditures -3 -8 -2 -5 -4
Other Investing Cash Flow Items, Total -260 -428 -325 -504 -126
Cash From Financing Activities -29 -19 -133 -333 -392
Financing Cash Flow Items 7 -1 0 17 16
Total Cash Dividends Paid -202 -402 -201 -307 -118
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 1 1
Issuance (Retirement) of Debt, Net 166 384 68 -44 -291
Net Change in Cash -491 441 -47 -207 -79
Cash Taxes Paid -13 -6
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 9.5062 375102424 0 2023-07-31 LOW
APG Asset Management N.V. Pension Fund 6.1756 243681056 0 2023-07-31 LOW
State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 4.4157 174235965 0 2023-07-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.0456 159634018 0 2023-07-31 LOW
CPP Investment Board Pension Fund 3.6398 143622000 98791000 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.3471 132070165 -225737 2023-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 2.7749 109491718 0 2023-07-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.264 89334867 0 2023-07-31 LOW
PGGM Vermogensbeheer B.V. Pension Fund 1.7654 69659398 -3339314 2023-01-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.6486 65053372 6468318 2022-12-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.4919 58866348 0 2023-07-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4006 55267396 0 2023-07-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1921 47040442 200536 2023-09-30 LOW
Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.964 38039993 530828 2023-03-31 LOW
VanEck Australia Pty Ltd. Investment Advisor 0.9327 36804529 -1374496 2023-09-30 HIGH
First Sentier Investors Investment Advisor 0.783 30895954 30895954 2022-12-31 LOW
Australian Foundation Investment Company Ltd Investment Advisor 0.7438 29350000 0 2023-07-31 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.6515 25709196 0 2023-07-31 LOW
State Street Global Advisors Ireland Limited Investment Advisor 0.6281 24782410 0 2023-07-31 MED
Pendal Group Limited Investment Advisor 0.6147 24253535 4254667 2023-04-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Diversified REITs

L 28 200 George St
SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2000
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

18,286.90 Price
+1.410% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 7.0

Oil - Crude

79.49 Price
+1.850% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0266%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0485%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

XRP/USD

0.64 Price
+5.890% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

BTC/USD

61,977.95 Price
-0.990% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję