Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
11.73
51.06%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.07
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026151 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026151%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003929 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003929%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Liberty Tripadvisor Holdings Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 23.97
Otwarcie* 23.77
Zmiana 1 r.* -15.17%
Zakres dzienny* 11.73 - 28.87
Zakres 52 tyg. 0.15-1.68
Średni wolumen (10 dni) 511.48K
Średni wolumen (3 miesiące) 16.22M
Kapitalizacja rynkowa 75.33M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 76.56M
Przychód 1.75B
EPS -3.06
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 3.58
Data następnego sprawozdania Feb 15, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Oct 27, 2023 11.73 -12.04 -50.65% 23.77 28.87 11.73
Oct 26, 2023 23.97 0.00 0.00% 23.97 23.97 23.97
Oct 25, 2023 23.97 0.00 0.00% 23.97 23.97 23.97
Oct 24, 2023 24.47 1.00 4.26% 23.47 25.48 23.42
Oct 23, 2023 23.97 1.43 6.34% 22.54 27.56 22.54
Oct 20, 2023 22.37 -1.60 -6.68% 23.97 28.01 22.37
Oct 18, 2023 24.63 0.00 0.00% 24.63 24.63 24.63
Oct 17, 2023 24.26 0.00 0.00% 24.26 24.26 24.26
Oct 16, 2023 23.57 0.00 0.00% 23.57 23.57 23.57
Oct 13, 2023 23.57 0.00 0.00% 23.57 23.57 23.57
Oct 12, 2023 24.92 -0.05 -0.20% 24.97 24.97 24.92
Oct 11, 2023 24.97 -0.25 -0.99% 25.22 25.22 24.97
Oct 4, 2023 24.97 0.00 0.00% 24.97 24.97 24.97
Oct 3, 2023 25.74 0.00 0.00% 25.74 25.74 25.74
Sep 29, 2023 29.51 0.00 0.00% 29.51 29.51 29.51
Sep 22, 2023 30.93 -1.07 -3.34% 32.00 32.00 30.93
Sep 21, 2023 29.52 0.37 1.27% 29.15 29.52 29.15
Sep 20, 2023 29.85 0.00 0.00% 29.85 29.85 29.85
Sep 18, 2023 26.97 0.00 0.00% 26.97 26.97 26.97
Sep 15, 2023 27.96 0.00 0.00% 27.96 27.96 27.96

Liberty Tripadvisor Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 1492 902 604 1560 1615
Przychód 1492 902 604 1560 1615
Całkowity koszt operacyjny 1404 1087 1536 1719 1487
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1025 719 575 954 1018
Depreciation / Amortization 97 150 168 169 160
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 0 591 288 0
Other Operating Expenses, Total 282 218 202 308 309
Dochód operacyjny 88 -185 -932 -159 128
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 13 191 -41 -22 -26
Inne netto -8 -11 -41 49 -54
Dochód netto przed opodatkowaniem 93 -5 -1014 -132 48
Dochód netto po opodatkowaniu 46 38 -862 -116 -9
Udział mniejszościowy -16 141 624 94 -55
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 30 179 -238 -22 -64
Dochód netto 30 179 -238 -22 -64
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 30 -191 -388 -22 -64
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 30 -191 -388 -22 -64
Rozwodniony dochód netto 30 -191 -388 -22 -64
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 77 75 75 75 74
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.38961 -2.54667 -5.17333 -0.29333 -0.86486
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.38961 -2.54667 -0.05133 2.20267 -0.86486
Suma pozycji nadzwyczajnych 0 0
Total Adjustments to Net Income 0 -370 -150
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Suma przychodu 494 371 354 459 417
Przychód 494 371 354 459 417
Całkowity koszt operacyjny 454 388 370 393 357
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 332 277 264 292 258
Depreciation / Amortization 21 21 24 23 25
Other Operating Expenses, Total 101 87 82 78 74
Dochód operacyjny 40 -17 -16 66 60
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 10 -13 27 -40 55
Inne netto -1 -1 -6 1 -2
Dochód netto przed opodatkowaniem 49 -31 5 27 113
Dochód netto po opodatkowaniu 29 -88 19 -11 91
Udział mniejszościowy -19 57 1 -19 -24
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 10 -31 20 -30 67
Dochód netto 10 -31 20 -30 67
Total Adjustments to Net Income 0 0 0 0
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 10 -31 20 -30 67
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 10 -31 20 -30 67
Rozwodniony dochód netto 10 -31 20 -30 67
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 78 76 77 76 77
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.12821 -0.40789 0.25974 -0.39474 0.87013
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.12821 -0.38224 0.25974 -0.39474 0.87013
Nadzwyczajny koszt (dochód) 3 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 1303 976 579 557 932
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 1053 760 423 341 672
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1053 760 423 341 672
Inwestycje krótkoterminowe
Suma należności netto 206 190 133 183 212
Należności z handlu netto 205 142 83 183 212
Suma innych aktywów obrotowych 44 26 23 33 48
Suma aktywów 4638 4376 4086 4726 5224
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 130 160 186 229 154
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 288 301 309 328 234
Amortyzacja skumulowana (suma) -158 -141 -123 -99 -80
Wartość netto firmy 2200 2220 2240 2527 2443
Wartości niematerialne netto 838 863 934 1257 1577
Inwestycje długoterminowe
Inne aktywa długoterminowe (suma) 167 157 147 156 118
Suma zobowiązań krótkoterminowych 534 356 242 437 613
Zobowiązania 242 140 54 170 179
Naliczone koszty 242 174 155 200 144
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 6 6 5 5 220
Inne bieżące zobowiązania (suma) 44 36 28 62 70
Suma zobowiązań 4780 4577 3657 4406 4888
Suma zadłużenia długoterminowego 1183 1208 603 431 267
Zadłużenie długoterminowe 1125 1143 532 353 267
Odroczony podatek dochodowy 120 144 180 254 325
Udział mniejszościowy 2404 2328 2350 2981 3400
Inne zobowiązania (suma) 539 541 282 303 283
Kapitał własny -142 -201 429 320 336
Akcje zwykłe 1.0337 1 1 1 1
Dodatkowy wpłacony kapitał 287 288 257 237 231
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -439 -469 -278 111 133
Inny kapitał (suma) 8.9663 -21 -23 -29 -29
Suma zobowiązań i kapitału własnego 4638 4376 4086 4726 5224
Suma akcji zwykłych w obrocie 76.0115 75.6635 75.2009 75.0823 75.0767
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 58 65 71 78
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 472
Total Preferred Shares Outstanding 0.18741 0.325
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 1427 1507 1470 1303 1346
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 1150 1170 1163 1053 1101
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1150 1170 1163 1053 1101
Suma należności netto 234 291 258 206 206
Należności z handlu netto 234 240 210 205 205
Suma innych aktywów obrotowych 43 46 49 44 39
Suma aktywów 3666 4792 4756 4638 4647
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 93 96 99 103 106
Wartość netto firmy 1375 2202 2202 2200 2181
Wartości niematerialne netto 635 842 842 838 833
Inne aktywa długoterminowe (suma) 136 145 143 194 181
Suma zobowiązań krótkoterminowych 722 853 764 534 576
Zobowiązania 399 482 345 242 307
Naliczone koszty 259 284 338 242 218
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 64 87 81 44 51
Suma zobowiązań 4049 4941 4944 4780 4825
Suma zadłużenia długoterminowego 1162 1149 1146 1183 1126
Zadłużenie długoterminowe 1162 1149 1146 1125 1126
Odroczony podatek dochodowy 58 108 125 120 144
Udział mniejszościowy 1599 2317 2374 2404 2360
Inne zobowiązania (suma) 508 514 535 539 619
Kapitał własny -383 -149 -188 -142 -178
Preferred Stock - Non Redeemable, Net
Akcje zwykłe 1.03737 1.03737 1.37375 1.0337 1.0337
Dodatkowy wpłacony kapitał 310 307 281 287 283
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -694 -460 -470 -439 -459
Inny kapitał (suma) -0.03737 2.96263 -0.37375 8.9663 -3.0337
Suma zobowiązań i kapitału własnego 3666 4792 4756 4638 4647
Suma akcji zwykłych w obrocie 76.5594 76.5594 76.5594 76.0115 75.8576
Total Preferred Shares Outstanding
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 6
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 58
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 46 38 -862 -116 -9
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 390 97 -215 391 400
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 97 150 168 169 160
Deferred Taxes -20 -49 -73 -79 -8
Pozycje niepieniężne 61 -98 702 365 192
Cash Taxes Paid -41 4 3 47 53
Zapłacone odsetki 41 44 24 28 8
Zmiany w kapitale obrotowym 206 56 -150 52 65
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -52 -54 -56 -176 -49
Nakłady kapitałowe -56 -54 -55 -83 -61
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 4 0 -1 -93 12
Środki pieniężne z działalności finansowej -22 306 345 -542 -358
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -31 -88 -53 -358 -26
Emisja (wykup) akcji netto 0 -281 210 -60 -94
Emisja (wykup) długu netto 9 675 188 -124 -238
Skutki różnic kursowych walut -23 -12 8 -4 -16
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 293 337 82 -331 -23
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -88 46 27 38 -53
Cash From Operating Activities 134 390 433 376 85
Cash From Operating Activities 21 97 73 50 25
Deferred Taxes 6 -20 8 13 -1
Non-Cash Items 37 61 61 7 43
Changes in Working Capital 158 206 264 268 71
Cash From Investing Activities -16 -52 -37 -26 -14
Capital Expenditures -16 -56 -41 -27 -14
Cash From Financing Activities -11 -22 -18 -13 -10
Financing Cash Flow Items -11 -31 -27 -13 -10
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 9 9 0 0
Foreign Exchange Effects 3 -23 -37 -19 -4
Net Change in Cash 110 293 341 318 57
Other Investing Cash Flow Items, Total 4 4 1
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Maffei (Gregory B) Individual Investor 96.1412 3593255 0 2023-05-31 LOW
Jane Street Capital, L.L.C. Research Firm 0.456 17044 -10789 2023-06-30 HIGH
HRT Financial LP Investment Advisor 0.1983 7413 7413 2023-06-30 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1607 6006 6006 2023-06-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.1496 5593 5593 2023-06-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1374 5135 5135 2023-06-30 LOW
New York State Common Retirement Fund Pension Fund 0.0642 2400 2400 2023-06-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0498 1863 0 2023-09-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.0316 1181 0 2023-09-30 LOW
Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.0236 881 195 2023-09-30 LOW
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 0.0207 773 0 2023-07-31 LOW
Rhumbline Advisers Ltd. Partnership Investment Advisor 0.0119 445 445 2023-06-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.011 412 412 2023-06-30 LOW
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.0079 297 297 2023-06-30 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.0079 295 295 2023-06-30 LOW
SunAmerica Asset Management, LLC Investment Advisor 0.0067 249 249 2023-06-30 LOW
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.0057 213 213 2023-06-30 MED
BlackRock Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.0057 213 213 2023-06-30 LOW
Wells Fargo Bank, N.A. Bank and Trust 0.0055 205 205 2023-06-30 LOW
BNP Paribas Securities Corp. North America Research Firm 0.0054 203 203 2023-06-30 HIGH

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Liberty Tripadvisor Company profile

O firmie Liberty Tripadvisor

Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. jest spółką holdingową. Spółka prowadzi działalność za pośrednictwem swojej spółki zależnej Tripadvisor, Inc (Tripadvisor). Tripadvisor jest firmą turystyczną działającą w Internecie i umożliwia planowanie, rezerwowanie i przeżywanie podróży. Tripadvisor prowadzi globalną platformę doradztwa turystycznego, która łączy podróżnych z partnerami turystycznymi poprzez bogate treści, narzędzia do porównywania cen oraz internetowe usługi rezerwacji i usługi powiązane dotyczące miejsc docelowych, zakwaterowania, aktywności i doświadczeń związanych z podróżowaniem oraz restauracji. Spółka prowadzi działalność w dwóch segmentach: Hotele, Media i Platforma oraz Doświadczenia i Posiłki. Firma oferuje reklamę opartą na kliknięciach na stronach internetowych marki Tripadvisor, która składa się głównie z kontekstowo dopasowanych linków do stron internetowych partnerów turystycznych.

Obecna cena akcji Liberty Tripadvisor wynosi 11.87 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Xenetic Biosciences, Inc., DISH TV INDIA LTD, Cts Eventim AG, Dropbox, Castor Maritime Inc. oraz Huron. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Online Services (NEC)

12300 Liberty Blvd
ENGLEWOOD
COLORADO 80112-7009
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

BTC/USD

51,105.50 Price
-1.450% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

US100

17,400.00 Price
-0.730% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.54 Price
-3.850% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Oil - Crude

77.85 Price
+0.790% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0067%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0286%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.040

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję