Rynki
Polski
Test wiedzy

W jaki sposób kontrakty forwardowe różnią się od rynku transakcji terminowych?

Kontrakty forwardowe są stworzone na zamówienie i różnią się w zależności od umowy
Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
Transakcje terminowe są w większości standardowe i przejrzyste
Kontraktami forwardowymi nie można handlować na giełdach