Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 84% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.

Co to są kontrakty terminowe typu forward?

Kontrakt terminowy typu forward to prywatna umowa pomiędzy dwoma podmiotami, zobowiązująca kupującego lub sprzedającego do zakupu lub zaoferowania aktywów po ustalonej cenie w określonym czasie.

Póki co brzmi to bardzo podobnie do opisu rynku kontraktów typu futures, ale tak jak te ostatnie są w dużej mierze standaryzowane i przejrzyste, tak kontrakty typu forward są zindywidualizowane – ich warunki są ustalane prywatnie przez kupującego i sprzedającego i najczęściej różnią się między poszczególnymi kontraktami. Z powodu wysokiego poziomu skomplikowania ustalonych warunków produkty te nie mogą być przedmiotem obrotu na giełdach, co czyni je dodatkowo bardziej ryzykownymi.

Trudno oszacować rozmiary rynku, ponieważ jest on w większości nieregulowany, a szczegóły kontraktów znane są tylko kupującemu i sprzedającemu. Jednak uważa się go za ogromny, gdyż wiele międzynarodowych korporacji korzysta z kontraktów typu forward do zabezpieczania ekspozycji walutowej i ryzyka stopy procentowej.

Jako że w ramach rynku kontraktów typu forward nie istnieją standaryzowane transakcje dostępne na publicznych giełdach, inwestorzy detaliczni nie mają do niego łatwego dostępu.

Kto wygrywa?

Tak jak w przypadku kontraktów typu futures, rynek kontraktów terminowych typu forward jest prostym zakładem kupującego ze sprzedającym.

Test wiedzy

W jaki sposób kontrakty forwardowe różnią się od rynku transakcji terminowych?

Kontrakty forwardowe są stworzone na zamówienie i różnią się w zależności od umowy
Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
Transakcje terminowe są w większości standardowe i przejrzyste
Kontraktami forwardowymi nie można handlować na giełdach
Previous lesson

Co to są papiery wartościowe zabezpieczone aktywami?

Następna lekcja

Co to są swapy stopy procentowej (IRS)?

Szukasz dodatkowych informacji?

computer
Centrum Edukacji

Znajdziesz tu wszystko, co warto wiedzieć, od szczegółowych poradników po strategie inwestycyjne.

figure
computer
Trading Guides

Our in-depth guides will provide you some insights into the wide variety of financial instruments, their unique features and how to use them in your trading portfolio.

Glosariusz inwestycyjny

97

Oto liczba terminów w naszym glosariuszu. Czy wiesz, co oznaczają skróty CFD, IPO i ETF? Rozszerz swoją wiedzę dzięki naszemu glosariuszowi.

Wyświetl wszystkie

Termin dnia

Analiza fundamentalna

Jest to metoda szacowania prawdziwej wartości firmy poprzez przeglądanie jej danych. Inwestorzy wnikliwie przyglądają się firmie, a następnie oceniają, czy akcje są wycenione poniżej swojej wartości, czy też są zawyżone. Analizę...

Więcej informacji
Najpopularniejszy termin

Arbitraż

Arbitraż to strategia giełdowa. Celem arbitrażu jest osiągnięcie zysku z niewielkich różnic w cenie pomiędzy podobnymi lub identycznymi aktywami . Wymaga zakupu aktywów w jednym miejscu, a następnie natychmiastowej sprzedaży w innym...

Więcej informacji

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 535 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję