Test wiedzy

W jaki sposób kontrakty forwardowe różnią się od rynku transakcji terminowych?

Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
Transakcje terminowe są w większości standardowe i przejrzyste
Kontrakty forwardowe są stworzone na zamówienie i różnią się w zależności od umowy
Kontraktami forwardowymi nie można handlować na giełdach