Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest kod giełdowy?

Przewodnik po kodzie giełdowym

Kod giełdowy identyfikuje daną akcję w schemacie notowań giełdowych. Każdy unikalny kod składa się z liczb lub liter albo z kombinacji obu rodzajów znaków. Na przykład Alphabet Inc, właściciel Google, jest kodowany w Nasdaq jako GOOG, a Apple Inc jako AAPL.

Gdzie słyszałeś o kodzie giełdowym?

Kody giełdowe widzisz na pasku przewijającym się w dolnej części ekranu podczas emisji programów finansowych. Kod stosuje się, by pokazać, która firma obraca akcjami.

Co powinieneś wiedzieć o kodzie giełdowym?

Kod giełdowy jest również określany jako symbol giełdowy.

Każda z giełd światowych ma ustalone własne zasady nadawania kodów. Giełdy amerykańskie i europejskie zwykle korzystają z kodów złożonychh z 3–4 znaków, które często ściśle odnoszą się do nazwy firmy, np. EZJ for Easyjet. W Azji kody giełdowe to zazwyczaj seria cyfr, na przykład Giełdzie Papierów Wartościowych w Hongkongu HSBC figuruje jako 0005.

Niektóre kody giełdowe zawierają przydatne informacje o danym papierze wartościowym. Akcje NASDAQ na przykład zwykle oznaczone są 4 literami, ale czasami dodaje się też piątą literę, która zawiera dodatkowe informacje na temat akcji; np. J oznacza, że akcje mają prawa głosu, a Q oznacza, że firma została postawiona w stan upadłości.

Jeśli chcesz odszukać akcje, ale znasz tylko nazwę firmy, możesz przeszukać bazę danych online. Wystarczy wpisać nazwę firmy i wybrać giełdę.

Należy pamiętać, że akcje mogą być przedmiotem obrotu na więcej niż jednej giełdzie, a także w więcej niż jednym kraju jednocześnie. Określa się to terminem cross listing. Akcje spółki BP, na przykład, są notowane na NYSE i na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE).

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 630 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować