Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym są klasy aktywów?

Przeczytaj więcej o klasach aktywów

Klasy aktywów to grupy aktywów finansowych, takich jak akcje lub obligacje, które zostały ujęte w jednej klasie ze względu na wspólne cechy. Na przykład akcje pozwalają zazwyczaj na wypłatę dywidend zmiennych, z kolei obligacje dają stały przychód. Zrównoważony portfel powinien zawierać różne kategorie aktywów, co przyczynia się do dywersyfikacji.

Gdzie słyszałeś o klasach aktywów?

Przewodniki inwestycyjne prowadzą swoich czytelników po różnych klasach aktywów, podkreślając, że w ostatnich latach definicja klasy aktywów poszerzyła się i obecnie obejmuje nie tylko akcje, obligacje i „quasi-pieniądz”, takie jak krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, ale również towary i surowce, waluty, nieruchomości i przedmioty kolekcjonerskie, takie jak rzadkie monety lub znaczki.

Co powinieneś wiedzieć o aktywach?

Klasy aktywów umożliwiają inwestorom budowanie zdywersyfikowanego portfela, obejmującego różne rodzaje inwestycji. Elementy tworzące każdą z klas nie są wcale takie same – udziały, na przykład, znacznie się różnią, ale mają wystarczająco dużo wspólnych cech, aby mogły tworzyć wspólnie klasę aktywów.

Z punktu widzenia inwestora kluczową cechą jest to, że aktywa w obrębie jednej klasy nie tylko zachowują się w podobny sposób, ale zachowują się inaczej niż aktywa w innych klasach. Akcje dobrze sprawdzają się w czasie boomu gospodarczego, z kolei obligacje są bardziej atrakcyjne w okresach niskiej aktywności.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować