Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest kapitał własny?

Wyjaśnienie pojęcia kapitał własny

Kapitał własny to coś, co jest aktualnie Twoją własnością, po odjęciu zobowiązań, zaległych płatności czy pieniędzy, które pożyczyłeś na zakup czegokolwiek. Jeśli jesteś inwestorem, kapitał własny to akcje, które dają Ci prawo własności do danej firmy.

Gdzie słyszałeś o kapitale własnym?

Akcje to jedna z głównych klas aktywów w portfeluinwestycyjnym, więc prawdopodobnie słyszałeś, gdy ludzie, mówiąc o kapitale własnym, posługują się pojęciem akcji i udziałów.

Co powinieneś wiedzieć o kapitale własnym?

Jeśli masz udział własny w firmie, w Twoim interesie jest jej sprawne funkcjonowanie, ponieważ w ten sposób wartość Twojego kapitału własnego wzrasta. Wartość twojego kapitału własnego zależy od ceny akcji spółki. Udział w spółce może również przynieść dochód: jeśli firma dobrze prosperuje, otrzymasz udział w zyskach spółki wypłacanych jako dywidenda. Akcje kupuje się i sprzedaje na rynkach akcji. Być może słyszałeś, gdy ktoś mówi o udziale własnym w nieruchomości. Jeśli masz dom warty 300 000 £ i jesteś winny 50 000 £ funtów z tytułu kredytu hipotecznego, twój udział w nieruchomości wynosi 250 000 £.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować