Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest instrument pochodny?

Wyjaśnienie pojęcia instrument pochodny

Pochodne to instrumenty finansowe „pochodzące” z wartości aktywów bazowych. Są często wykorzystywane przez inwestorów jako hedge lub zabezpieczenie przed ryzykiem. Są one narzędziem spekulacji o przyszłej wartości, zwykle składnika aktywów bazowych, takiego jak na przykład zapasy lub obligacje. Jeśli spekulujesz, że na przykład Twoje zasoby gwałtownie spadną, możesz wciąż uzyskać zwrot, jeśli Twoje przewidywania się sprawdzą.

Gdzie słyszałeś o instrumentach pochodnych?

Wszędzie. Od lat osiemdziesiątych instrumenty pochodne były zawsze w centrum uwagi, a czasami były źródłem wielu kłopotów. Zostały one uznane za jedną z przyczyn globalnego spowolnienia gospodarczego w 2008 roku. Są jednak nadal stosowane przez szeroką gamę inwestorów, którzy chcą skorzystać z nagłych wahań cen.

Co powinieneś wiedzieć o instrumentach pochodnych?

Instrumenty pochodne mogą wiązać się z ruchami cen aktywów, takich jak akcje, obligacje, waluty i stopy procentowe. Mogą być również związane z inflacją, cenami nieruchomości, a nawet w niektórych przypadkach z pewnymi zmianami pogody!

Krotko mówiąc, istnieją tylko trzy rodzaje instrumentów pochodnych: kontrakty futures, kontrakty terminowe oraz kontrakty na opcje. Kontrakty futures i terminowe są zasadniczo takie same, z tym wyjątkiem, że w przypadku kontraktu terminowego oczekuje się, że jego finalizacja ma na celu dostarczenie danego składnika aktywów, natomiast kontrakty futures nie muszą prowadzić do takiej finalizacji.

Kontrakt futures lub kontrakt terminowy to umowa zakupu przedmiotu w ustalonej cenie w ustalonym terminie. Opcja daje prawo, ale nie obowiązek do sfinalizowania takiej transakcji.

Umowy typu swap nie stanowią instrumentu pochodnego z technicznego punktu widzenia, chociaż są powszechnie za takie uznawane. Obejmują one wymianę instrumentów finansowych.

Kontrakty na różnice kursowe (CFDs) mają wiele cech instrumentów pochodnych, ponieważ pozwalają przedsiębiorcom na zajmowanie pozycji w aktywach bazowych.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować