Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 84% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.

Scan to Download iOS&Android APP

Handel Halcyon Agri - 5VJsg CFD

0.377
0%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.011
Pozycja długa, opłata za noc

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026389 %
Charges from borrowed part ($-1.06)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Przejdź na platformę
-0.026389%
Pozycja krótka, opłata za noc

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.018056 %
Charges from borrowed part ($-0.72)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Przejdź na platformę
-0.018056%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta SGD
Depozyt zabezpieczający 20%
Giełda papierów wartościowych Singapore
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 0.377
Otwarcie* 0.387
Zmiana 1 r.* 62.61%
Zakres dzienny* 0.367 - 0.387
Zakres 52 tyg. 0.18-0.41
Średni wolumen (10 dni) 2.84M
Średni wolumen (3 miesiące) 86.63M
Kapitalizacja rynkowa 645.98M
Wskaźnik C/Z 116.27
Akcje w obrocie 1.60B
Przychód 3.40B
EPS 0.00
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 0.80
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie High Low
Nov 18, 2022 0.377 0.000 0.00% 0.377 0.377 0.377
Nov 17, 2022 0.377 -0.010 -2.58% 0.387 0.387 0.367
Nov 11, 2022 0.283 -0.005 -1.74% 0.288 0.288 0.283
Nov 10, 2022 0.288 0.010 3.60% 0.278 0.288 0.278
Nov 9, 2022 0.283 -0.005 -1.74% 0.288 0.288 0.283
Nov 8, 2022 0.288 0.000 0.00% 0.288 0.293 0.283
Nov 7, 2022 0.273 0.010 3.80% 0.263 0.278 0.263
Nov 4, 2022 0.263 0.005 1.94% 0.258 0.263 0.253
Nov 3, 2022 0.263 0.000 0.00% 0.263 0.268 0.258
Nov 2, 2022 0.263 0.005 1.94% 0.258 0.263 0.248
Nov 1, 2022 0.248 0.005 2.06% 0.243 0.248 0.243
Oct 31, 2022 0.238 0.000 0.00% 0.238 0.243 0.238
Oct 28, 2022 0.243 -0.005 -2.02% 0.248 0.248 0.238
Oct 27, 2022 0.243 0.000 0.00% 0.243 0.248 0.238
Oct 26, 2022 0.248 0.005 2.06% 0.243 0.248 0.243
Oct 25, 2022 0.248 0.020 8.77% 0.228 0.253 0.228
Oct 21, 2022 0.228 -0.010 -4.20% 0.238 0.238 0.228
Oct 20, 2022 0.233 0.010 4.48% 0.223 0.233 0.218
Oct 19, 2022 0.223 0.005 2.29% 0.218 0.228 0.213
Oct 18, 2022 0.218 0.000 0.00% 0.218 0.223 0.213

Halcyon Agri Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Roczne
 • Kwartalne
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Suma przychodu 970.478 2158.38 2141.03 1907.75 1708.79 2459.82
Przychód 970.478 2158.38 2141.03 1907.75 1708.79 2459.82
Koszt uzyskania przychodu (suma) 918.98 2007.82 2022.59 1800.4 1607.22 2296.95
Zysk brutto 51.498 150.558 118.443 107.352 101.57 162.873
Całkowity koszt operacyjny 894.177 2099.13 2136.56 1869.43 1740.06 2423.75
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 46.269 121.833 118.043 118.31 132.355 138.695
Depreciation / Amortization 2.095 6.308 6.877 6.34 6.903 8.732
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -1.884 -14.041 -9.857 -4.441 -8.121 -0.851
Nadzwyczajny koszt (dochód) -70.908 -20.924 1.044 -48.878 4.382 -15.478
Other Operating Expenses, Total -0.375 -1.867 -2.139 -2.299 -2.678 -4.292
Dochód operacyjny 76.301 59.249 4.475 38.32 -31.271 36.067
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -24.591 -12.681 -21.439 -35.009 -25.146 -19.72
Dochód netto przed opodatkowaniem 51.71 46.568 -16.964 3.311 -56.417 16.347
Dochód netto po opodatkowaniu 48.472 34.53 -13.413 -3.73 -60.613 17.048
Udział mniejszościowy 1.015 -3.503 4.929 2.097 6.837 -5.494
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 49.487 31.027 -8.484 -1.633 -53.776 11.554
Suma pozycji nadzwyczajnych -1.739
Dochód netto 47.748 31.027 -8.484 -1.633 -53.776 11.554
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 49.487 31.027 -8.484 -1.633 -53.776 3.954
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 47.748 31.027 -8.484 -1.633 -53.776 3.954
Rozwodniony dochód netto 47.748 31.027 -8.484 -1.633 -53.776 3.954
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 876.275 1591.13 1600.75 1595.01 1595.01 1595.01
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.05647 0.0195 -0.0053 -0.00102 -0.03372 0.00248
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.00419 0.00975 -0.00488 -0.02071 -0.03186 -0.0036
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.00748
Total Adjustments to Net Income -7.6
Q4 2019 Q2 2020 Q4 2020 Q2 2021 Q4 2021
Suma przychodu 482.793 770.174 938.612 1152.08 1307.74
Przychód 482.793 770.174 938.612 1152.08 1307.74
Koszt uzyskania przychodu (suma) 468.061 736.433 870.783 1078.99 1217.96
Zysk brutto 14.732 33.741 67.829 73.09 89.783
Całkowity koszt operacyjny 453.471 799.606 940.451 1143.3 1280.46
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 36.322 59.411 68.448 68.302 70.393
Depreciation / Amortization 1.867 3.275 3.628 3.405 5.327
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -2.788 -2.813 -5.308 0.83 -1.681
Nadzwyczajny koszt (dochód) -48.891 4.496 4.382 -7.596 -7.882
Other Operating Expenses, Total -1.1 -1.196 -1.482 -0.635 -3.657
Dochód operacyjny 29.322 -29.432 -1.839 8.784 27.283
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -8.061 -16.207 -8.939 -8.542 -11.178
Dochód netto przed opodatkowaniem 21.261 -45.639 -10.778 0.242 16.105
Dochód netto po opodatkowaniu 16.684 -41.608 -19.005 0.205 16.843
Udział mniejszościowy 0.688 1.225 5.612 0.554 -6.048
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 17.372 -40.383 -13.393 0.759 10.795
Dochód netto 17.372 -40.383 -13.393 0.759 10.795
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 17.372 -40.383 -13.393 -3.041 6.995
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 17.372 -40.383 -13.393 -3.041 6.995
Rozwodniony dochód netto 17.372 -40.383 -13.393 -3.041 6.995
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1588.87 1596.17 1593.86 1595.01 1595.01
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.01093 -0.0253 -0.0084 -0.00191 0.00439
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.00907 -0.02347 -0.00662 -0.00492 0.00132
Total Adjustments to Net Income -3.8 -3.8
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Suma aktywów obrotowych 569.328 804.816 769.679 763.797 707.045 834.091
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 66.625 149.056 122.931 55.627 43.892 33.396
Cash 58.532 112.461
Inwestycje krótkoterminowe 8.093 36.595
Suma należności netto 122.273 197.875 302.317 305.149 249.781 273.902
Accounts Receivable - Trade, Net 98.066 121.689 146.745 133.753 157.385 165.059
Total Inventory 320.107 305.396 297.958 375.4 389.258 497.059
Prepaid Expenses 10.704 16.193
Other Current Assets, Total 49.619 136.296 46.473 27.621 24.114 29.734
Total Assets 1549.52 1632.75 1814.62 1914.96 1963.99 2062.91
Property/Plant/Equipment, Total - Net 533.305 581.954 675.363 777.731 829.028 798.831
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 559.742 625.824 743.548 874.137 952.471 939.862
Accumulated Depreciation, Total -26.437 -43.87 -68.185 -96.406 -123.443 -141.031
Goodwill, Net 189.887 189.887 287.399 286.379 286.379 286.379
Intangibles, Net 10.609 10.529 13.504 14.562 14.06 12.734
Long Term Investments 229.491 25.256 47.989 45.753 44.882 51.356
Note Receivable - Long Term 3.209 3.641 3.491 3.425 60.224 51.147
Other Long Term Assets, Total 13.693 16.67 17.195 23.31 22.373 28.371
Total Current Liabilities 412.705 344.895 625.032 725.073 947.575 798.568
Accounts Payable 46.265 38.757 34.57 38.331 33.178 57.449
Accrued Expenses 21.182 29.036 23.479 23.057 28.068 31.934
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 519.091 572.644 463.524 601.82
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 245.142 208.047 1.351 42.301 375.812 35.657
Other Current Liabilities, Total 100.116 69.055 46.541 48.74 46.993 71.708
Total Liabilities 974.525 837.832 1107.65 1353.48 1236.28 1368.46
Total Long Term Debt 460.972 403.046 391.772 522.115 184.259 460.368
Long Term Debt 460.372 402.96 391.64 511.912 174.87 452.727
Capital Lease Obligations 0.6 0.086 0.132 10.203 9.389 7.641
Deferred Income Tax 34.763 26.114 38.643 48.012 45.331 47.156
Minority Interest 47.082 42.91 28.92 27.511 21.398 29.701
Other Liabilities, Total 19.003 20.867 23.287 30.769 37.721 32.667
Total Equity 574.997 794.921 706.966 561.477 727.707 694.449
Common Stock 603.874 603.874 603.874 603.874 603.874 603.874
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 48.571 77.133 -53.347 -57.3 -111.616 -111.756
Other Equity, Total -77.448 113.914 156.439 14.903 235.449 202.331
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1549.52 1632.75 1814.62 1914.96 1963.99 2062.91
Total Common Shares Outstanding 1595.01 1595.01 1595.01 1595.01 1595.01 1595.01
Środki pieniężne i ekwiwalenty 122.931 55.627 43.892 33.396
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Suma aktywów obrotowych 763.797 637.474 707.045 737.122 834.091
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 55.627 110.333 43.892 35.054 33.396
Środki pieniężne i ekwiwalenty 55.627 110.333 43.892 33.396
Suma należności netto 305.149 210.101 249.781 278.576 273.902
Accounts Receivable - Trade, Net 133.753 109.981 157.385 183.011 165.059
Total Inventory 375.394 262.158 389.252 393.106 496.976
Other Current Assets, Total 27.627 54.882 24.12 30.386 29.817
Total Assets 1914.96 1835.25 1963.99 1986.04 2062.91
Property/Plant/Equipment, Total - Net 777.731 773.114 829.028 812.891 798.831
Intangibles, Net 300.941 300.513 300.439 299.522 299.113
Long Term Investments 45.753 44.659 44.882 51.047 51.356
Note Receivable - Long Term 3.425 53.023 60.224 60.938 51.147
Other Long Term Assets, Total 23.31 26.465 22.373 24.523 28.371
Total Current Liabilities 725.073 696.771 947.575 696.187 798.568
Accounts Payable 38.331 27.568 33.178 30.925 57.449
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 512.222 601.82
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 614.945 602.782 839.336 58.061 35.657
Other Current Liabilities, Total 71.797 66.421 75.061 94.979 103.642
Total Liabilities 1353.48 1328.08 1236.28 1278.03 1368.46
Total Long Term Debt 522.115 526.531 184.259 480.987 460.368
Long Term Debt 511.912 516.538 174.87 472.369 452.727
Capital Lease Obligations 10.203 9.993 9.389 8.618 7.641
Deferred Income Tax 48.012 46.74 45.331 45.858 47.156
Minority Interest 27.511 25.738 21.398 19.601 29.701
Other Liabilities, Total 30.769 32.298 37.721 35.396 32.667
Total Equity 561.477 507.17 727.707 708.014 694.449
Common Stock 603.874 603.874 603.874 603.874 603.874
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -57.3 -98.557 -111.616 -114.846 -111.756
Other Equity, Total 14.903 1.853 235.449 218.986 202.331
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1914.96 1835.25 1963.99 1986.04 2062.91
Total Common Shares Outstanding 1595.01 1595.01 1595.01 1595.01 1595.01
Cash 35.054
 • Roczne
 • Kwartalne
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dochód netto/linia startowa 51.71 53.519 -16.964 3.311 -56.417 16.347
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -49.614 -42.679 -52.932 -41.617 -1.528 -33.556
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 12.303 26.792 28.479 32.165 31.863 32.674
Amortization 0.072 0.079 0.372 0.839 0.909 0.785
Pozycje niepieniężne -69.04 -22.016 21.401 -21.047 51.658 -8.968
Cash Taxes Paid 0.013 9.229 14.165 3.381 -5.807 1.639
Zapłacone odsetki 30.615 28.563 37.934 43.562 44.155 40.066
Zmiany w kapitale obrotowym -44.659 -101.053 -86.22 -56.885 -29.541 -74.394
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej 37.776 113.36 -201.244 -65.522 -38.632 -18.713
Nakłady kapitałowe -16.06 -54.493 -78.714 -68.245 -34.388 -28.107
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 53.836 167.853 -122.53 2.723 -4.244 9.394
Środki pieniężne z działalności finansowej 7.41 11.227 228.445 38.672 26.446 41.796
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -21.807 125.105 -27.478 -168.193 -43.661 -39.644
Emisja (wykup) długu netto 29.217 -113.878 280.011 206.865 70.107 81.44
Skutki różnic kursowych walut 0.512 4.839 -4.71 1.163 1.979 -0.023
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -3.916 86.747 -30.441 -67.304 -11.735 -10.496
Total Cash Dividends Paid -24.088
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line 3.311 -45.638 -56.417 0.242 16.347
Cash From Operating Activities -41.617 90.754 -1.528 -16.925 -33.556
Cash From Operating Activities 32.165 15.309 31.863 16.276 32.674
Amortization 0.839 0.447 0.909 0.409 0.785
Non-Cash Items -21.047 36.384 51.658 4.254 -8.968
Cash Taxes Paid 3.381 -1.854 -5.807 0.807 1.639
Cash Interest Paid 43.562 14.59 44.155 16.359 40.066
Changes in Working Capital -56.885 84.252 -29.541 -38.106 -74.394
Cash From Investing Activities -65.522 -23.895 -38.632 -16.836 -18.713
Capital Expenditures -68.245 -19.226 -34.388 -17.97 -28.107
Other Investing Cash Flow Items, Total 2.723 -4.669 -4.244 1.134 9.394
Cash From Financing Activities 38.672 -11.564 26.446 23.895 41.796
Financing Cash Flow Items -168.193 -4.732 -43.661 -8.293 -39.644
Issuance (Retirement) of Debt, Net 206.865 -6.832 70.107 32.188 81.44
Foreign Exchange Effects 1.163 -0.589 1.979 0.486 -0.023
Net Change in Cash -67.304 54.706 -11.735 -9.38 -10.496
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
China Hainan Rubber Industry Group Co., Ltd. Corporation 36 574204299 574204299 2022-11-16
Sinochem International Corp Corporation 29.1983 465716356 -411340299 2022-11-16 MED
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Holding Company 5.3219 84884354 84884354 2023-01-18 LOW
GMG Holding (HK) Ltd Corporation 4.5719 72922374 0 2022-03-22 LOW
Altara Ventures Pte. Ltd. Private Equity 3.2915 52500000 0 2022-03-22 LOW
Panwell (Pte) Ltd Corporation 0.7273 11601183 0 2022-03-22 LOW
Trevatt (Andrew) Individual Investor 0.5646 9005266 0 2022-03-22 LOW
Chong (George) Individual Investor 0.3967 6328000 695900 2022-03-22 LOW
Coffee Express 2000 Pte. Ltd. Corporation 0.3448 5500000 0 2022-03-22
Allplus Holdings Pte. Ltd. Corporation 0.3222 5139750 1523100 2022-03-22
Beschizza (Leonard Peter Silvio) Individual Investor 0.251 4003000 0 2022-03-22 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2274 3626574 50600 2022-12-31 LOW
Ge (Jianming) Individual Investor 0.2226 3550347 0 2022-03-22 LOW
Gondobintoro (Mieke Bintati) Individual Investor 0.0539 859329 0 2022-03-22 LOW
Gondobintoro (Jeffrey) Individual Investor 0.0401 639642 0 2022-03-22 LOW
Nisbet (Alan Rupert) Individual Investor 0.0251 400000 0 2022-04-27 LOW
Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0063 100318 0 2022-12-31 MED

Dlaczego warto wybrać Capital.com? Liczby mówią same za siebie.

Capital.com Group
485+

Handlowcy

65000+

Aktywni klienci miesięcznie

$48000000+

Miesięczna wielkość inwestycji

$28000000+

Wycofywane co miesiąc

Kalkulator inwestycyjny

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Dźwignia
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

Halcyon Agri Company profile

O firmie Halcyon Agri

Halcyon Agri Corporation Limited jest spółką z siedzibą w Singapurze, która prowadzi działalność w zakresie łańcucha dostaw kauczuku naturalnego na skalę globalną. Spółka jest właścicielem i operatorem aktywów w ramach łańcucha wartości kauczuku naturalnego. Spółka zajmuje się dystrybucją różnych gatunków kauczuku naturalnego, lateksu oraz kauczuku specjalistycznego dla przemysłu oponiarskiego i nieoponiarskiego. Spółka posiada dwie jednostki biznesowe: Halcyon Rubber Company (HRC) i Corrie MacColl (CMC). HRC jest wiodącym dostawcą kauczuku naturalnego dla światowego przemysłu oponiarskiego. HRC jest właścicielem i operatorem około 36 fabryk. CMC jest dostawcą specjalistycznych polimerów do zastosowań przemysłowych i nieoponiarskich. W jej skład wchodzą dwie jednostki: CMC Plantations (CMCP) i CMC International (CMCI). CMCP posiada plantacje komercyjne na całym świecie. CMCI jest platformą handlowo-dystrybucyjną z globalnymi możliwościami zaopatrywania stron trzecich, która wspiera wymagania klientów poprzez świadczenie szeregu usług logistycznych i technicznych.

Industry: Tires & Rubber Products (NEC)

180 Clemenceau Avenue
#05-02 Haw Par Centre
239922
SG

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

XRP/USD

0.41 Price
+0.170% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0500%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0140%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.00337

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.1138%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0796%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.005

BTC/USD

23,326.90 Price
-0.190% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0500%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0140%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0183%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0071%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 3.0

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 485 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję