Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
0.060675
1.68%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
Warunki handlu
Spread 0.002450
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.025288 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.80)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.025288%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.00337 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.64)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.00337%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta GBP
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 0.059675
Otwarcie* 0.059675
Zmiana 1 r.* -24.32%
Zakres dzienny* 0.059675 - 0.060875
Zakres 52 tyg. 0.06-0.12
Średni wolumen (10 dni) 10.10M
Średni wolumen (3 miesiące) 383.71M
Kapitalizacja rynkowa 386.87M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 5.09B
Przychód N/A
EPS 0.00
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 0.44
Data następnego sprawozdania Mar 4, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Apr 12, 2024 0.060675 0.001000 1.68% 0.059675 0.060875 0.059675
Apr 11, 2024 0.059675 -0.000200 -0.33% 0.059875 0.060875 0.058675
Apr 10, 2024 0.059875 0.001200 2.05% 0.058675 0.060875 0.058675
Apr 9, 2024 0.058875 -0.002000 -3.29% 0.060875 0.060875 0.058675
Apr 8, 2024 0.060675 -0.000200 -0.33% 0.060875 0.062870 0.059675
Apr 5, 2024 0.060675 0.002000 3.41% 0.058675 0.061670 0.058675
Apr 4, 2024 0.058675 0.001995 3.52% 0.056680 0.058675 0.055680
Apr 3, 2024 0.057680 -0.002195 -3.67% 0.059875 0.059875 0.056680
Apr 2, 2024 0.059875 -0.001995 -3.22% 0.061870 0.061870 0.057675
Mar 28, 2024 0.061670 -0.002000 -3.14% 0.063670 0.063870 0.060675
Mar 27, 2024 0.063670 0.000000 0.00% 0.063670 0.063870 0.063670
Mar 26, 2024 0.064665 0.000000 0.00% 0.064665 0.064870 0.063670
Mar 25, 2024 0.064665 -0.002000 -3.00% 0.066665 0.066865 0.064665
Mar 22, 2024 0.066865 -0.000795 -1.17% 0.067660 0.069860 0.066665
Mar 21, 2024 0.067660 0.000995 1.49% 0.066665 0.067865 0.065665
Mar 20, 2024 0.065665 0.000800 1.23% 0.064865 0.065865 0.064665
Mar 19, 2024 0.064865 0.001995 3.17% 0.062870 0.065865 0.062670
Mar 18, 2024 0.062870 -0.001995 -3.08% 0.064865 0.064865 0.062670
Mar 15, 2024 0.064665 -0.001200 -1.82% 0.065865 0.065865 0.064665
Mar 14, 2024 0.065665 0.000800 1.23% 0.064865 0.066865 0.064665

Greatland Gold PLC Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 0 0 0 0 0
Przychód 0 0 0 0 0
Całkowity koszt operacyjny 8.43745 5.67488 5.19636 3.254 1.84044
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 5.24503 1.96361 1.63257 0.88866 0.81136
Badania i rozwój 3.02203 3.47044 3.39279 2.30976 1.02149
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 0.03838 0.01845
Dochód operacyjny -8.43745 -5.67488 -5.19636 -3.254 -1.84044
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -2.92819 -0.21041 -0.00407 -0.0103 0.00389
Dochód netto przed opodatkowaniem -11.3657 -5.51965 -5.145 -3.26431 -1.83655
Dochód netto po opodatkowaniu -11.3657 -5.51965 -5.145 -3.26431 -1.83655
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -11.3657 -5.51965 -5.145 -3.26431 -1.83655
Dochód netto -11.3657 -5.51965 -5.145 -3.26431 -1.83655
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -11.3657 -5.51965 -5.145 -3.26431 -1.83655
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -11.3657 -5.51965 -5.145 -3.26431 -1.83655
Rozwodniony dochód netto -11.3657 -5.51965 -5.145 -3.26431 -1.83655
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 4016.37 3872.58 3593.41 3252.94 2773.23
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.00283 -0.00143 -0.00143 -0.001 -0.00066
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.00283 -0.00143 -0.00142 -0.001 -0.00066
Depreciation / Amortization 0.17039 0.24083 0.13263 0.03713 0.00758
Inne netto 0 0.36565 0.05544
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Suma przychodu 0 0 0 0 0
Przychód 0 0 0 0 0
Całkowity koszt operacyjny 12.675 5.52729 2.91016 2.98667 2.68821
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 10.844 4.29863 1.11678 1.12144 0.84217
Badania i rozwój 1.719 1.22866 1.79338 1.67972 1.79072
Depreciation / Amortization 0.112 0.18551 0.05532
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 0
Dochód operacyjny -12.675 -5.52729 -2.91016 -2.98667 -2.68821
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -0.753 -2.24967 -0.67853 -0.21128 0.00087
Dochód netto przed opodatkowaniem -13.279 -7.77696 -3.58869 -2.8452 -2.67445
Dochód netto po opodatkowaniu -13.279 -7.77696 -3.58869 -2.8452 -2.67445
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -13.279 -7.77696 -3.58869 -2.8452 -2.67445
Dochód netto -13.279 -7.77696 -3.58869 -2.8452 -2.67445
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -13.279 -7.77696 -3.58869 -2.8452 -2.67445
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -13.279 -7.77696 -3.58869 -2.8452 -2.67445
Rozwodniony dochód netto -13.279 -7.77696 -3.58869 -2.8452 -2.67445
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 4637.84 4054.34 3978.41 3919.24 3825.92
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.00286 -0.00192 -0.0009 -0.00073 -0.0007
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.00286 -0.00192 -0.0009 -0.00073 -0.0007
Inne netto 0.149 0 0 0.35274 0.0129
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 44.255 19.2275 10.6484 6.10182 2.83348
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 43.725 18.8016 10.416 6.02275 2.756
Środki pieniężne i ekwiwalenty 5.355
Suma należności netto 0.116 0 0.0782 0.02387 0.02638
Należności z handlu netto 0.02638
Suma aktywów 105.04 55.2707 23.9984 6.6485 2.93659
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 0.766 0.46126 0.46227 0.54668 0.10311
Wartości niematerialne netto 59.931 35.5819 12.8877 0 0
Suma zobowiązań krótkoterminowych 8.825 4.39624 3.51351 0.93276 0.63037
Zobowiązania 1.492 0.00261 1.16971 0.66851
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Suma zobowiązań 52.562 49.5451 19.8435 1.32348 0.63037
Suma zadłużenia długoterminowego 41.787 43.1729 12.4832 0.35613 0
Kapitał własny 52.478 5.7256 4.15489 5.32502 2.30622
Akcje zwykłe 5.069 4.07055 3.94727 3.76021 3.32342
Dodatkowy wpłacony kapitał 70.821 36.1663 24.0643 19.8788 12.5542
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -19.153 -34.5112 -23.8567 -18.314 -13.5714
Suma zobowiązań i kapitału własnego 105.04 55.2707 23.9984 6.6485 2.93659
Suma akcji zwykłych w obrocie 5068.63 4070.55 3947.27 3760.21 3323.42
Gotówka 38.37 18.8016 10.416 6.02275 2.756
Suma innych aktywów obrotowych 0.414 0.42596 0.15422 0.05521 0.0511
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 0.774 0.6349 0.72636 0.72416 0.14717
Amortyzacja skumulowana (suma) -0.272 -0.26722 -0.26409 -0.17749 -0.04406
Payable/Accrued 0.14372 0.63037
Zadłużenie długoterminowe 41.503 43.1027 12.1898 0 0
Inne zobowiązania (suma) 1.95 1.97593 3.84671 0.03459 0
Naliczone koszty 6.991 3.13921 1.78684 0.06448
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 0.128 0.20805 0.05495 0.05605
Inne bieżące zobowiązania (suma) 0.214 1.04637 0.50202 0
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 0.284 0.07021 0.29345 0.35613
Inwestycje długoterminowe 0.088
Inny kapitał (suma) -4.259
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 44.255 62.858 19.2275 14.5085 10.6484
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 43.725 61.724 18.8016 14.2864 10.416
Środki pieniężne i ekwiwalenty
Suma należności netto 0.116 0.376 0 0 0.0782
Należności z handlu netto 0.116 0.376 0 0 0.0782
Suma aktywów 105.04 113.082 55.2707 37.7476 23.9984
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 0.766 0.342 0.46126 0.4336 0.46227
Wartości niematerialne netto 59.931 49.826 35.5819 22.8055 12.8877
Suma zobowiązań krótkoterminowych 8.825 4.595 4.39624 1.23394 3.51351
Payable/Accrued 8.511 3.745 4.18819 1.06369 3.45857
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Suma zobowiązań 52.562 50.259 49.5451 25.5076 19.8435
Suma zadłużenia długoterminowego 41.787 43.526 43.1729 20.3973 12.4832
Kapitał własny 52.478 62.823 5.7256 12.2399 4.15489
Akcje zwykłe 5.069 5.016 4.07055 4.04655 3.94727
Dodatkowy wpłacony kapitał 70.821 70.255 36.1663 35.5933 24.0643
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -19.153 -12.122 -34.5112 -27.3999 -23.8567
Suma zobowiązań i kapitału własnego 105.04 113.082 55.2707 37.7476 23.9984
Suma akcji zwykłych w obrocie 5068.63 5015.88 4070.55 4046.55 3947.27
Koszty zaliczkowe
Zadłużenie długoterminowe 41.503 43.515 43.1027 20.1493 12.1898
Inne zobowiązania (suma) 1.95 2.138 1.97593 3.87639 3.84671
Gotówka 43.725 61.724 18.8016 14.2864 10.416
Inny kapitał (suma) -4.259 -0.326
Suma innych aktywów obrotowych 0.414 0.758 0.42596 0.22207 0.15422
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 0.128 0.155 0.20805 0.06925 0.05495
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 0.284 0.011 0.07021 0.24802 0.29345
Inne bieżące zobowiązania (suma) 0.186 0.695 0.101
Inwestycje długoterminowe 0.088 0.056
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa -11.3657 -5.51965 -5.18332 -3.254 -1.84044
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -5.9614 -2.69569 -4.56597 -3.01906 -1.26875
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 0.17039 0.24083 0.13263 0.03713 0.00758
Pozycje niepieniężne 3.13552 0.21964 0.19287 0.26668 0.02488
Zmiany w kapitale obrotowym 2.09833 2.36349 0.29185 -0.06887 0.53923
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -28.9713 -13.5705 -0.10556 -0.7821 -0.40709
Nakłady kapitałowe -18.2831 -13.5541 -0.09562 -0.78729 -0.41098
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -10.6881 -0.01643 -0.00993 0.00519 0.00389
Środki pieniężne z działalności finansowej 38.3889 16.4984 7.74896 2.9834 4.36852
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -0.97092 0 -0.16344 -0.1325 -0.07547
Emisja (wykup) akcji netto 12.9202 4.37259 7.98027 3.1159 4.44399
Skutki różnic kursowych walut 0.71817 -0.04292 0.18931 -0.02334 -0.02608
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 4.17442 0.18931 3.26675 -0.8411 2.6666
Zapłacone odsetki 0.29095 0.01742 0.02173
Emisja (wykup) długu netto 26.4396 12.1259 -0.06788
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line -13.279 -11.3657 -3.58869 -5.51965 -2.68821
Cash From Operating Activities -5.241 -5.9614 -4.02726 -2.69569 -1.6069
Cash From Operating Activities 0.123 0.17039 0.05555 0.24083 0.05532
Non-Cash Items 9.82 3.13552 0.71643 0.21964 0.02214
Changes in Working Capital -1.905 2.09833 -1.21056 2.36349 1.00386
Cash From Investing Activities -5.332 -28.9713 -5.91413 -13.5705 -0.06024
Capital Expenditures -2.407 -18.2831 -5.91414 -13.5541 -0.06111
Other Investing Cash Flow Items, Total -2.925 -10.6881 0.00001 -0.01643 0.00087
Cash From Financing Activities 60.884 38.3889 18.0331 16.4984 1.49772
Financing Cash Flow Items -2.292 -0.97092 -0.69493 0 -1.21138
Issuance (Retirement) of Stock, Net 63.29 12.9202 12.3232 4.37259 2.74747
Foreign Exchange Effects -0.873 0.71817 -0.01735 -0.04292 0.043
Net Change in Cash 49.438 4.17442 8.07436 0.18931 -0.12642
Cash Interest Paid 0.166 0.29095 0.01742 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.114 26.4396 6.40486 12.1259 -0.03837

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

GREATLAND GOLD PLC ORD 0.1P Company profile

O firmie GREATLAND GOLD PLC ORD 0.1P

Greatland Gold plc jest brytyjską spółką zajmującą się poszukiwaniem i zagospodarowaniem złóż mineralnych, która koncentruje się na poszukiwaniu złota w Tasmanii i Australii Zachodniej. Jej projekty obejmują projekty Paterson, Firetower, Panorama, Ernest Giles, Warrentinna i Bromus. Projekt Paterson obejmuje ponad 560 kilometrów kwadratowych w prowincji Paterson w północno-zachodniej Australii. Projekt Paterson obejmuje również złoże Havieron oraz należący do Rio Tinto projekt Winu, na terenie którego znajdują się kopalnie złota i miedzi. Projekt Ernest Giles położony jest około 250 km na północny wschód od Laverton w prowincji Yilgarn w środkowej części Australii Zachodniej. Projekt Ernest Giles obejmuje około 850 km kw. niezbadanego obszaru krateru Yilgarn, na którym występują pasy zielonych skał i intruzje, z ponad 85-kilometrowym pasem skał perspektywicznych. Projekt Bromus znajduje się ok. 25 km na południowy zachód od Norseman. Projekt Firetower znajduje się ok. 65 km na zachód od Launceston i ok. 35 km na południe od Devonport.

Obecna cena akcji Greatland Gold PLC wynosi 0.060875 GBP. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Sappi Limited, Lumen Technologies, Inc, Premier Inc, CorVel, Devon Energy oraz MiMedx. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Diversified Mining

33 St. James's Square
LONDON
SW1Y 4JS
GB

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Gold

2,344.52 Price
-1.190% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0193%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0110%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.50

BTC/USD

67,651.20 Price
+0.690% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 106.00

XRP/USD

0.55 Price
+0.650% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.01168

ETH/USD

3,259.33 Price
+0.930% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 6.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować