Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Handel Gold Fields Limited American De - GFI CFD

15.42
1.05%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.11
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026235 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.98)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026235%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.004012 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.76)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.004012%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Gold Fields Ltd ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 15.26
Otwarcie* 15.44
Zmiana 1 r.* 38.97%
Zakres dzienny* 15.34 - 15.59
Zakres 52 tyg. 8.89-17.78
Średni wolumen (10 dni) 3.36M
Średni wolumen (3 miesiące) 92.87M
Kapitalizacja rynkowa 12.26B
Wskaźnik C/Z 18.48
Akcje w obrocie 893.54M
Przychód 4.32B
EPS 0.74
Dywidenda (% przychodu) 3.02174
Beta 1.00
Data następnego sprawozdania Feb 21, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Dec 1, 2023 15.42 0.20 1.31% 15.22 15.60 15.20
Nov 30, 2023 15.26 0.29 1.94% 14.97 15.27 14.86
Nov 29, 2023 15.22 0.04 0.26% 15.18 15.32 14.99
Nov 28, 2023 15.06 0.84 5.91% 14.22 15.09 14.19
Nov 27, 2023 13.80 0.08 0.58% 13.72 13.87 13.60
Nov 24, 2023 13.38 0.16 1.21% 13.22 13.43 13.22
Nov 22, 2023 13.60 -0.30 -2.16% 13.90 13.98 13.33
Nov 21, 2023 13.57 0.21 1.57% 13.36 13.76 13.34
Nov 20, 2023 13.03 0.23 1.80% 12.80 13.03 12.74
Nov 17, 2023 12.86 -0.16 -1.23% 13.02 13.21 12.82
Nov 16, 2023 12.91 0.24 1.89% 12.67 13.29 12.64
Nov 15, 2023 12.86 -0.42 -3.16% 13.28 13.29 12.84
Nov 14, 2023 13.08 0.38 2.99% 12.70 13.18 12.68
Nov 13, 2023 12.42 0.02 0.16% 12.40 12.56 12.35
Nov 10, 2023 12.73 0.04 0.32% 12.69 12.80 12.57
Nov 9, 2023 12.91 -0.20 -1.53% 13.11 13.26 12.82
Nov 8, 2023 13.17 -0.09 -0.68% 13.26 13.47 13.04
Nov 7, 2023 13.29 -0.09 -0.67% 13.38 13.43 13.03
Nov 6, 2023 13.69 -0.13 -0.94% 13.82 13.93 13.67
Nov 3, 2023 13.93 0.87 6.66% 13.06 14.12 13.05

Gold Fields Limited American De Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 4286.7 4195.2 3892.1 2967.1 2577.8
Przychód 4286.7 4195.2 3892.1 2967.1 2577.8
Koszt uzyskania przychodu (suma) 2607.7 2374.9 2150.4 2033.5 2043
Zysk brutto 1679 1820.3 1741.7 933.6 534.8
Całkowity koszt operacyjny 2854.8 2417.9 2102.1 2027.7 2620.9
Nadzwyczajny koszt (dochód) 247.1 43 -48.3 -5.8 577.9
Dochód operacyjny 1431.9 1777.3 1790 939.4 -43.1
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -5.6 -217.2 -338.7 -323.3 -54.2
Gain (Loss) on Sale of Assets 10.4 8.5 -0.2 1.2 -51.6
Inne netto -272.9 -314.2 -273.2 -267 -261.8
Dochód netto przed opodatkowaniem 1163.8 1254.4 1177.9 350.3 -410.7
Dochód netto po opodatkowaniu 721.7 829.5 745.4 174.7 -344.8
Udział mniejszościowy -10.7 -40.2 -22.4 -13.1 -3.4
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 711 789.3 723 161.6 -348.2
Suma pozycji nadzwyczajnych 0 0
Dochód netto 711 789.3 723 161.6 -348.2
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 711 789.3 723 161.6 -348.2
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 711 789.3 723 161.6 -348.2
Rozwodniony dochód netto 711 789.3 723 161.6 -348.2
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 893.916 893.498 889.842 827.387 821.533
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.79538 0.88338 0.8125 0.19531 -0.42384
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.34081 0.36114 0.15566 0.05442 0.0553
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.92335 1.02921 0.88027 0.19821 0.51574
Depreciation / Amortization 0
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 2266.3 2051.4 2235.3 2211.6 1983.6
Przychód 2266.3 2051.4 2235.3 2211.6 1983.6
Koszt uzyskania przychodu (suma) 1362.7 1307.3 1300.4 1228.4 1146.5
Zysk brutto 903.6 744.1 934.9 983.2 837.1
Całkowity koszt operacyjny 1365.1 1544.7 1310.1 1265.3 1152.6
Nadzwyczajny koszt (dochód) 2.4 237.4 9.7 36.9 6.1
Other Operating Expenses, Total
Dochód operacyjny 901.2 506.7 925.2 946.3 831
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 6.3 -12.2 5.6 -150.8 -76.1
Gain (Loss) on Sale of Assets 0.3 10.5 -0.1 -0.4 8.9
Inne netto -158.6 -148.3 -123.6 -166.9 -137.6
Dochód netto przed opodatkowaniem 749.2 356.7 807.1 628.2 626.2
Dochód netto po opodatkowaniu 474.6 188.1 533.6 419.4 410.1
Udział mniejszościowy -16.8 13.2 -23.9 -17.5 -22.7
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 457.8 201.3 509.7 401.9 387.4
Suma pozycji nadzwyczajnych
Dochód netto 457.8 201.3 509.7 401.9 387.4
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 457.8 201.3 509.7 401.9 387.4
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 457.8 201.3 509.7 401.9 387.4
Rozwodniony dochód netto 457.8 201.3 509.7 401.9 387.4
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 894.599 893.164 894.669 900.107 886.889
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.51174 0.22538 0.56971 0.4465 0.43681
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.23982 0.16878 0 0.14776 0.21338
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.51464 0.48121 0.58223 0.49272 0.43173
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 1802.4 1421.1 1730.4 1101.1 726.5
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 769.4 524.7 886.8 515 219.7
Środki pieniężne i ekwiwalenty 769.4 524.7 886.8 515 219.7
Suma należności netto 207.7 155.4 133.6 93.4 86.8
Należności z handlu netto 55.8 76.6 49.8 41.7 31.8
Suma portfela 759 627.6 521.6 417.8 368.2
Koszty zaliczkowe 66.3 108.2 106.4 42.5 43.3
Suma innych aktywów obrotowych 0 5.2 82 32.4 8.5
Suma aktywów 7338.1 7348.8 7472.8 6561.3 5909.7
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 4815.7 5079.1 4771.2 4657.1 4259.2
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 12792.8 12169 11801.6 10972.4 10276.3
Amortyzacja skumulowana (suma) -7977.1 -7089.9 -7030.4 -6315.3 -6017.1
Wartość netto firmy 0 0
Inwestycje długoterminowe 197 317.4 381.2 327.1 460.4
Inne aktywa długoterminowe (suma) 499.6 503.9 521.6 476 463.6
Suma zobowiązań krótkoterminowych 785.4 822.4 916.5 1367.8 531.9
Zobowiązania 133.1 165 133.4 138.1 60.4
Naliczone koszty 516.7 453.7 451 328.7 334.5
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 64.1 60.4 147.7 730.1 101
Inne bieżące zobowiązania (suma) 71.5 143.3 184.4 170.9 36
Suma zobowiązań 3130.5 3371 3808.3 3784.3 3323.6
Suma zadłużenia długoterminowego 1409.4 1433.2 1808.2 1448.6 1894.4
Zadłużenie długoterminowe 1079.3 1078.1 1443.4 1160.9 1814.3
Odroczony podatek dochodowy 399.8 500.9 499.9 433.6 454.9
Udział mniejszościowy 131.9 152.3 163.7 131.7 120.8
Inne zobowiązania (suma) 404 462.2 420 402.6 321.6
Kapitał własny 4207.6 3977.8 3664.5 2777 2586.1
Akcje zwykłe 3871.5 3871.5 3871.5 3622.5 3622.5
Dodatkowy wpłacony kapitał
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 336.1 106.3 -207 -845.5 -1036.4
Suma zobowiązań i kapitału własnego 7338.1 7348.8 7472.8 6561.3 5909.7
Suma akcji zwykłych w obrocie 891.379 887.717 883.333 828.633 821.533
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 330.1 355.1 364.8 287.7 80.1
Należności długoterminowe 23.4 27.3 68.4
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 1758.1 1802.4 1526.1 1421.1 1547.8
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 650.5 769.4 724.1 524.7 703.5
Środki pieniężne i ekwiwalenty 650.5 769.4 724.1 524.7 703.5
Suma innych aktywów obrotowych 1107.6 1033 802 896.4 844.3
Suma aktywów 7847.3 7338.1 7547.9 7348.8 7483.4
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 4829.8 4815.7 5184.6 5079.1 4966.5
Wartość netto firmy
Inwestycje długoterminowe 737.2 197 302.4 317.4 418.2
Inne aktywa długoterminowe (suma) 498.8 499.6 507.5 503.9 482.5
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1568.6 785.4 688.1 822.4 777
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 847.1 64.1 64.6 60.4 59.8
Inne bieżące zobowiązania (suma) 697.8 71.5 600.2 143.3 694.6
Suma zobowiązań 3569.3 3130.5 3302.3 3371 3578.8
Suma zadłużenia długoterminowego 1066.8 1409.4 1510.8 1433.2 1740.3
Zadłużenie długoterminowe 732.3 1079.3 1175.3 1078.1 1366.6
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 334.5 330.1 335.5 355.1 373.7
Odroczony podatek dochodowy 392.2 399.8 505.7 500.9 506.3
Udział mniejszościowy 137.6 131.9 161 152.3 164.7
Inne zobowiązania (suma) 404.1 404 436.7 462.2 390.5
Kapitał własny 4278 4207.6 4245.6 3977.8 3904.6
Akcje zwykłe 3871.5 3871.5 3871.5 3871.5 3871.5
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 406.5 336.1 374.1 106.3 33.1
Suma zobowiązań i kapitału własnego 7847.3 7338.1 7547.9 7348.8 7483.4
Suma akcji zwykłych w obrocie 893.541 891.379 891248 887.717 887.717
Należności długoterminowe 23.4 23.4 27.3 27.3 68.4
Naliczone koszty 23.7 49.1 23.3 41 22.6
Payable/Accrued 600.7 577.7
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 721.7 829.5 745.4 174.7 -344.8
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 1379.2 1230.2 1111.4 845 568.7
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 844.3 713.2 661.3 610 668.4
Pozycje niepieniężne 1117 819.4 527.2 518.1 674.4
Zapłacone odsetki 97.2 103.2 127.2 132 91
Zmiany w kapitale obrotowym -1303.8 -1131.9 -822.5 -457.8 -429.3
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -1072.2 -1070.5 -607.4 -446.8 -991
Nakłady kapitałowe -1069.3 -1088.7 -590.8 -612.5 -918.4
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -2.9 18.2 -16.6 165.7 -72.6
Środki pieniężne z działalności finansowej -56.9 -510.5 -139.8 -104.6 151.6
Emisja (wykup) akcji netto 0 0 249 0
Emisja (wykup) długu netto 8.6 -436.7 -388.8 -104.6 154.1
Skutki różnic kursowych walut -5.4 -11.3 7.6 1.7 -7.6
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 244.7 -362.1 371.8 295.3 -278.3
Cash Taxes Paid 611.7 448.8 278.7 181.8 190.7
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -65.5 -73.8 -2.5
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line 721.7 865.7 829.5 680.3 745.4
Cash From Operating Activities 1379.2 703.2 1230.2 476.5 1111.4
Cash From Operating Activities 844.3 377.8 713.2 314.9 661.3
Non-Cash Items 1104.9 -20.3 704.4 -18 396.5
Cash Taxes Paid 821.9 360.4 557.6 286.8 381.2
Changes in Working Capital -1291.7 -520 -1016.9 -500.7 -691.8
Cash From Investing Activities -1072.2 -551.6 -1070.5 -469.3 -607.4
Capital Expenditures -1069.3 -545 -1088.7 -469.3 -590.8
Other Investing Cash Flow Items, Total -2.9 -6.6 18.2 0 -16.6
Cash From Financing Activities -56.9 68.6 -510.5 -197.4 -139.8
Financing Cash Flow Items -65.5 -33.1 -73.8 -41.4 -64.4
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 249
Issuance (Retirement) of Debt, Net 8.6 101.7 -436.7 -156 -324.4
Foreign Exchange Effects -5.4 -20.8 -11.3 6.9 7.6
Net Change in Cash 244.7 199.4 -362.1 -183.3 371.8
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 4.4883 40104990 -17625999 2023-06-30 LOW
Allan Gray Proprietary Limited Investment Advisor 1.3055 11664775 145784 2023-09-30 MED
RWC Asset Advisors (US) LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.202 10740272 320066 2023-09-30 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0297 9201072 -52925 2023-06-30 LOW
Orbis Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9723 8687951 -5468685 2023-06-30 LOW
Jane Street Capital, L.L.C. Research Firm 0.7394 6607004 5141397 2023-06-30 HIGH
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.7343 6560884 67100 2023-06-30 HIGH
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.6382 5702432 -383269 2023-06-30 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6075 5428193 -341966 2023-09-30 LOW
Mackenzie Financial Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.5614 5015942 43666 2023-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4663 4166699 1684709 2023-06-30 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.4662 4165492 3790860 2023-06-30 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3712 3316842 -1014167 2023-06-30 LOW
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3671 3280287 78337 2023-06-30 LOW
Sprott Asset Management LP Investment Advisor/Hedge Fund 0.367 3279336 -337968 2023-06-30 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.3631 3244635 -2650323 2023-06-30 LOW
BlackRock Asset Management Canada Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3492 3120006 -79729 2023-06-30 LOW
Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3364 3006167 -715078 2023-06-30 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.3164 2826738 154547 2023-06-30 HIGH
DJE Kapital AG Investment Advisor/Hedge Fund 0.3157 2820968 0 2023-08-31 MED

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Gold Fields Limited American De Company profile

O firmie Gold Fields Limited American De

Gold Fields Limited (Gold Fields) jest spółką zajmującą się wydobyciem złota. Spółka jest producentem złota i posiadaczem rezerw złota. Spółka zajmuje się podziemnym i naziemnym wydobyciem złota i miedzi oraz działalnością pokrewną, w tym poszukiwaniem, zagospodarowaniem, wydobyciem, przetwarzaniem i wytapianiem. Posiada około ośmiu kopalń produkcyjnych zlokalizowanych w RPA, Ghanie, Australii i Peru. Spółka prowadzi działalność w czterech segmentach: RPA, Ghana, Australia i Peru. Jej południowoafrykańska działalność to South Deep. Gold Fields jest również właścicielem kopalni St. Ives, kopalni Agnew oraz aktywów Yilgarn South w Australii, a także posiada udziały w każdej z kopalni złota Tarkwa i kopalni złota Damang w Ghanie. Gold Fields posiada również udziały ekonomiczne w kopalni Cerro Corona. W Peru Gold Fields produkuje również miedź. Ponadto Gold Fields prowadzi prace poszukiwawcze złota i innych metali szlachetnych oraz posiada udziały w Afryce, Eurazji, Australazji i obu Amerykach.

Obecna cena akcji Gold Fields Limited American De wynosi 15.42 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Allbirds, Inc., Citizens Community, GrowGeneration Corp., ZTO Express (Cayman) Inc., Ares Capital Corporation oraz Datadog Inc. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Gold (NEC)

150 Helen Road
Sandown
SANDTON
GAUTENG 2196
ZA

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Gold

2,072.25 Price
+1.760% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0193%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0111%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

74.50 Price
-1.560% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0136%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0083%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.040

US100

16,001.20 Price
+0.470% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 7.0

BTC/USD

39,703.90 Price
+0.260% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję