Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
10.91
0.09%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.25
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026207 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.98)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026207%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003985 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.76)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003985%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 10.92
Otwarcie* 10.93
Zmiana 1 r.* 18.03%
Zakres dzienny* 10.85 - 10.95
Zakres 52 tyg. 9.35-12.66
Średni wolumen (10 dni) 8,010.00
Średni wolumen (3 miesiące) 205.14K
Kapitalizacja rynkowa 310.19M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 56.88M
Przychód 289.77M
EPS -0.34
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta -100.00K
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Nov 28, 2023 10.92 -0.03 -0.27% 10.95 10.96 10.65
Nov 27, 2023 10.97 0.15 1.39% 10.82 11.00 10.82
Nov 24, 2023 11.01 -0.03 -0.27% 11.04 11.19 10.89
Nov 22, 2023 11.39 0.21 1.88% 11.18 11.41 11.18
Nov 21, 2023 11.33 0.19 1.71% 11.14 11.33 10.97
Nov 20, 2023 11.49 0.33 2.96% 11.16 11.49 11.16
Nov 17, 2023 11.14 0.09 0.81% 11.05 11.33 10.75
Nov 16, 2023 10.92 -0.29 -2.59% 11.21 11.21 10.84
Nov 15, 2023 11.19 0.19 1.73% 11.00 11.33 10.95
Nov 14, 2023 11.27 0.42 3.87% 10.85 11.27 10.71
Nov 13, 2023 11.04 0.19 1.75% 10.85 11.12 10.73
Nov 10, 2023 10.89 0.11 1.02% 10.78 11.00 10.78
Nov 9, 2023 10.91 -0.01 -0.09% 10.92 10.98 10.64
Nov 8, 2023 10.91 0.13 1.21% 10.78 11.03 10.43
Nov 7, 2023 10.74 -0.11 -1.01% 10.85 10.96 10.61
Nov 6, 2023 10.97 0.06 0.55% 10.91 11.06 10.91
Nov 3, 2023 10.88 0.07 0.65% 10.81 10.97 10.80
Nov 2, 2023 10.80 0.02 0.19% 10.78 10.98 10.67
Nov 1, 2023 10.84 0.12 1.12% 10.72 10.93 10.46
Oct 31, 2023 10.76 0.12 1.13% 10.64 10.76 10.64

Forafric Global Plc Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 289.772 261.679 196.596 183.209
Przychód 289.772 261.679 196.596 183.209
Koszt uzyskania przychodu (suma) 260.399 219.311 156.188 147.498
Zysk brutto 29.373 42.368 40.408 35.711
Całkowity koszt operacyjny 291.194 258.293 186.705 179.231
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 30.795 38.982 30.517 31.733
Dochód operacyjny -1.422 3.386 9.891 3.978
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -18.115 -11.259 -9.887 -9.568
Dochód netto przed opodatkowaniem -21.228 -7.873 0.004 -5.59
Dochód netto po opodatkowaniu -19.17 -7.784 -0.139 -8.099
Udział mniejszościowy 0.042 -0.198 0.029 0
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -19.128 -7.982 -0.11 -8.099
Dochód netto -19.128 -7.982 -0.11 -8.099
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -19.128 -7.982 -0.11 -8.099
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -19.128 -7.982 -0.11 -8.099
Rozwodniony dochód netto -19.128 -7.982 -0.11 -8.099
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 56.8791 56.4568 56.4568 56.4568
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.33629 -0.14138 -0.00195 -0.14345
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.33629 -0.14138 -0.00195 -0.14345
Inne netto -1.691
Dec 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021
Suma przychodu 289.772 89.071 76.162 185.517 0
Przychód 289.772 89.071 76.162 185.517
Koszt uzyskania przychodu (suma) 260.399 79.562 62.109 157.202
Zysk brutto 29.373 9.509 14.053 28.315
Całkowity koszt operacyjny 291.194 88.462 76.676 181.617 0.34926
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 30.795 8.9 14.567 24.415 0.34926
Dochód operacyjny -1.422 0.609 -0.514 3.9 -0.34926
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -18.115 -3.118 -3.15 -8.109 0.00177
Dochód netto przed opodatkowaniem -21.228 -2.509 -3.664 -4.209 -0.34749
Dochód netto po opodatkowaniu -19.17 -3.479 -4.406 -3.378 -0.34749
Udział mniejszościowy 0.042 0.027 -0.04 -0.158
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -19.128 -3.452 -4.446 -3.536 -0.34749
Dochód netto -19.128 -3.452 -4.446 -3.536 -0.34749
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -19.128 -3.452 -4.446 -3.536 -0.34749
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -19.128 -3.452 -4.446 -3.536 -0.34749
Rozwodniony dochód netto -19.128 -3.452 -4.446 -3.536 -0.34749
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 56.8791 56.4568 56.4568 56.4568 15.0508
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.33629 -0.06114 -0.07875 -0.06263 -0.02309
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.33629 -0.06114 -0.07875 -0.06263 -0.02309
Inne netto -1.691
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 143.572 117.548 82.562 64.289
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 24.827 14.393 12.683 8.994
Środki pieniężne i ekwiwalenty 24.827 14.393 12.683 8.994
Suma należności netto 84.492 43.697 37.351 35.339
Należności z handlu netto 30.858 32.313 27.482 27.949
Suma portfela 27.218 37.563 26.545 14.864
Koszty zaliczkowe 3.208 2.712 2.737 1.531
Suma innych aktywów obrotowych 3.827 19.183 3.246 3.561
Suma aktywów 307.164 299.902 237.736 212.577
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 110.957 125.835 106.255 102.744
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 158.471 170.48 141.189 134.039
Amortyzacja skumulowana (suma) -47.514 -44.645 -34.934 -31.295
Wartość netto firmy 45.898 51.571 48.072 44.669
Wartości niematerialne netto 3.723 3.975 0.363 0.448
Inne aktywa długoterminowe (suma) 3.014 0.973 0.484 0.427
Suma zobowiązań krótkoterminowych 238.181 202.897 149.052 125.145
Zobowiązania 27.295 26.196 12.841 13.728
Naliczone koszty 11.395 13.747 12.139 11.468
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 184.411 149.865 113.151 88.101
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 4.796 10.16 6.642 6.669
Inne bieżące zobowiązania (suma) 10.284 2.929 4.279 5.179
Suma zobowiązań 269.111 259.767 185.824 286.66
Suma zadłużenia długoterminowego 10.964 29.103 13.61 138.073
Zadłużenie długoterminowe 10.729 26.18 9.044 131.828
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 0.235 2.923 4.566 6.245
Odroczony podatek dochodowy 12.399 18.721 21.864 22.059
Udział mniejszościowy 6.902 7.517 0.082 0
Inne zobowiązania (suma) 0.665 1.529 1.216 1.383
Kapitał własny 38.053 40.135 51.912 -74.083
Akcje zwykłe 0.057 120 120 0.004
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -102.678 -83.55 -74.397 -74.622
Inny kapitał (suma) -2.984 3.685 6.309 0.535
Suma zobowiązań i kapitału własnego 307.164 299.902 237.736 212.577
Suma akcji zwykłych w obrocie 56.8791 56.4568 56.4568 56.4568
Dodatkowy wpłacony kapitał 143.658
Dec 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 143.572 118.473 117.548 118.702 0.51991
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 24.827 21.081 14.393 20.04 0.19671
Gotówka 0.19671
Koszty zaliczkowe 3.208 2.629 2.712 2.234 0.3232
Suma aktywów 307.164 293.662 299.902 300.763 116.674
Inwestycje długoterminowe 116.154
Suma zobowiązań krótkoterminowych 238.181 196.635 202.897 199.419 0.81543
Payable/Accrued 0.11543
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 184.411 140.851 149.865 149.247 0.7
Suma zobowiązań 269.111 259.652 259.767 253.657 0.81543
Suma zadłużenia długoterminowego 10.964 36.371 29.103 28.054 0
Kapitał własny 38.053 34.01 40.135 47.106 115.858
Akcje zwykłe 0.057 120 120 120 110.859
Dodatkowy wpłacony kapitał 143.658 5.80093
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -102.678 -87.002 -83.55 -77.933 -0.80134
Suma zobowiązań i kapitału własnego 307.164 293.662 299.902 300.763 116.674
Suma akcji zwykłych w obrocie 56.8791 56.4568 56.4568 56.4568 15.0508
Środki pieniężne i ekwiwalenty 24.827 21.081 14.393 20.04
Suma należności netto 84.492 51.537 43.697 43.315
Należności z handlu netto 30.858 38.882 32.313 31.03
Suma portfela 27.218 24.21 37.563 44.298
Suma innych aktywów obrotowych 3.827 19.016 19.183 8.815
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 110.957 120.626 125.835 118.075
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 158.471 166.328 170.48 160.993
Amortyzacja skumulowana (suma) -47.514 -45.702 -44.645 -42.918
Wartość netto firmy 45.898 49.58 51.571 61.946
Wartości niematerialne netto 3.723 3.812 3.975 0.349
Inne aktywa długoterminowe (suma) 3.014 1.171 0.973 1.691
Zobowiązania 27.295 35.254 26.196 15.945
Naliczone koszty 11.395 8.218 13.747 15.307
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 4.796 9.006 10.16 12.997
Inne bieżące zobowiązania (suma) 10.284 3.306 2.929 5.923
Zadłużenie długoterminowe 10.729 34.143 26.18 24.464
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 0.235 2.228 2.923 3.59
Odroczony podatek dochodowy 12.399 18.032 18.721 19.348
Udział mniejszościowy 6.902 7.315 7.517 5.888
Inne zobowiązania (suma) 0.665 1.299 1.529 0.948
Inny kapitał (suma) -2.984 1.012 3.685 5.039
 • Roczne
 • Kwartalne
2021 2020
Dochód netto/linia startowa -2.67068 -0.08989
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -1.62256 -0.30759
Zmiany w kapitale obrotowym 1.05595 -0.21771
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -1.15 -116.15
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -1.15 -116.15
Środki pieniężne z działalności finansowej 2.6 116.66
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 0 0.79149
Emisja (wykup) akcji netto 0 115.868
Emisja (wykup) długu netto 2.6 0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -0.17256 0.20207
Pozycje niepieniężne -0.00784
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -1.05617 -2.67068 -1.60181 -0.71145 -0.36396
Cash From Operating Activities -0.6066 -1.62256 -0.89366 -0.70536 -0.27397
Non-Cash Items -0.00965 -0.00784 -0.00563 -0.00384 -0.00208
Changes in Working Capital 0.45923 1.05595 0.71378 0.00993 0.09207
Cash From Financing Activities 1.7273 2.6 0.7 0.7 0.1
Issuance (Retirement) of Debt, Net 1.7273 2.6 0.7 0.7 0.1
Net Change in Cash -0.0293 -0.17256 -0.19366 -0.00536 -0.17397
Cash From Investing Activities -1.15 -1.15
Other Investing Cash Flow Items, Total -1.15 -1.15
Financing Cash Flow Items 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Lighthouse Capital, Ltd. Corporation 71.6188 19250483 0 2023-05-31 LOW
Globis SPAC LLC Corporation 8.2261 2211099 -1379395 2022-12-31
Feis Equities LLC Corporation 2.8408 763587 763587 2022-02-22 LOW
Elbaz (Yariv) Individual Investor 1.0425 280213 0 2022-09-09
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.3306 88860 88860 2023-06-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2285 61410 48636 2023-06-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1185 31843 31843 2023-06-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1083 29118 29118 2023-06-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0807 21704 21704 2023-06-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.0444 11937 11937 2023-06-30 LOW
BNY Mellon Asset Management Investment Advisor 0.0355 9550 -201 2023-09-30 LOW
New York State Common Retirement Fund Pension Fund 0.0335 9000 9000 2023-06-30 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.0236 6332 0 2023-08-31 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0221 5934 5934 2023-06-30 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.0203 5469 4269 2023-06-30 LOW
Rhumbline Advisers Ltd. Partnership Investment Advisor 0.0189 5088 5088 2023-06-30 LOW
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.0181 4865 4865 2023-06-30 MED
BlackRock Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.0174 4690 4690 2023-06-30 LOW
Barclays Bank PLC Investment Advisor 0.0165 4448 4448 2023-06-30 MED
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 0.0161 4326 0 2023-07-31 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Globis Acquisition Corp. Company profile

O firmie Globis Acquisition Corp.

Globis Acquisition Corp. jest spółką typu "blank check". Spółka została utworzona w celu przeprowadzenia fuzji, wymiany udziałów, przejęcia aktywów, zakupu udziałów, reorganizacji lub podobnego połączenia biznesowego z jednym lub większą liczbą przedsiębiorstw lub podmiotów. Spółka koncentruje się na przedsięwzięciach, które odnoszą korzyści z globalizacji gospodarczej, w szczególności na rynkach wschodzących. Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej i nie generuje przychodów.

Obecna cena akcji Forafric Global Plc wynosi 10.93 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Donegal A, Spectrum Brands Holdings, Dawson Geophysical, Silvrcst As, Masimo Corporation oraz Cps Technologies. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Grain (Crop) Production

Unit 5.3, Madison Building
GIBRALTAR CITY
GX111AA
GI

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

XRP/USD

0.61 Price
-0.560% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

BTC/USD

37,762.05 Price
-0.580% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Gold

2,044.53 Price
+0.160% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0196%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0114%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

16,007.60 Price
+0.010% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję