Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
39.65
0.38%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 09:10

Mon: 09:10 - 00:00

Tue - Thu: 00:00 - 01:00 09:10 - 00:00

Fri: 00:00 - 01:00 09:10 - 22:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.67
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026151 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026151%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003929 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003929%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 39.5
Otwarcie* 39.46
Zmiana 1 r.* 1.08%
Zakres dzienny* 39.46 - 40.45
Zakres 52 tyg. 30.33-67.21
Średni wolumen (10 dni) 15.13M
Średni wolumen (3 miesiące) 320.49M
Kapitalizacja rynkowa 56.98B
Wskaźnik C/Z 6.81
Akcje w obrocie 1.42B
Przychód 147.21B
EPS 5.89
Dywidenda (% przychodu) 0.89753
Beta 1.31
Data następnego sprawozdania Jan 31, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Feb 27, 2024 39.65 0.04 0.10% 39.61 39.65 39.61
Feb 26, 2024 39.61 0.15 0.38% 39.46 40.67 39.41
Feb 23, 2024 39.56 0.91 2.35% 38.65 39.89 38.65
Feb 22, 2024 38.65 -0.47 -1.20% 39.12 39.85 38.65
Feb 21, 2024 39.12 0.52 1.35% 38.60 39.75 38.60
Feb 20, 2024 38.60 0.16 0.42% 38.44 39.11 37.95
Feb 16, 2024 38.64 -0.32 -0.82% 38.96 39.00 38.14
Feb 15, 2024 38.96 0.67 1.75% 38.29 39.45 38.15
Feb 14, 2024 38.29 0.18 0.47% 38.11 38.70 37.96
Feb 13, 2024 38.19 -1.01 -2.58% 39.20 39.20 37.70
Feb 12, 2024 39.19 0.73 1.90% 38.46 39.48 38.33
Feb 9, 2024 38.51 -0.08 -0.21% 38.59 38.92 38.15
Feb 8, 2024 38.45 -0.06 -0.16% 38.51 38.88 37.92
Feb 7, 2024 38.63 0.42 1.10% 38.21 39.07 38.01
Feb 6, 2024 38.21 0.71 1.89% 37.50 38.63 37.15
Feb 5, 2024 37.50 -1.20 -3.10% 38.70 38.78 37.19
Feb 2, 2024 38.79 -0.03 -0.08% 38.82 39.13 38.20
Feb 1, 2024 38.82 0.07 0.18% 38.75 39.26 38.48
Jan 31, 2024 38.95 0.97 2.55% 37.98 39.69 37.73
Jan 30, 2024 37.97 2.82 8.02% 35.15 38.89 34.60

General Motors Co Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 156735 127004 122485 137237 147049
Przychód 156735 127004 122485 137237 147049
Koszt uzyskania przychodu (suma) 134554 103726 107313 123265 132954
Zysk brutto 22181 23278 15172 13972 14095
Całkowity koszt operacyjny 147077 117680 115851 131756 142604
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 10156 7354 5638 8491 9650
Dochód operacyjny 9658 9324 6634 5481 4445
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 310 497 -183 915 1843
Inne netto 1629 2895 1644 1040 2261
Dochód netto przed opodatkowaniem 11597 12716 8095 7436 8549
Dochód netto po opodatkowaniu 9709 9945 6321 6667 7875
Udział mniejszościowy 226 74 106 65 9
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 9935 10019 6427 6732 7884
Suma pozycji nadzwyczajnych 0 130
Dochód netto 9935 10019 6427 6732 8014
Total Adjustments to Net Income -1020 -182 -180 -151 -98
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 8915 9837 6247 6581 7786
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 8915 9837 6247 6581 7916
Rozwodniony dochód netto 8915 9837 6247 6581 7916
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1454 1468 1442 1439 1431
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 6.13136 6.70095 4.33218 4.57331 5.44095
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.18 1.52 1.52
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 8.05277 10.5927 6.33088 5.27862 6.99424
Nadzwyczajny koszt (dochód) 2368 6600 2900
Other Operating Expenses, Total -1
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma przychodu 44131 44746 39985 43108 41889
Przychód 44131 44746 39985 43108 41889
Koszt uzyskania przychodu (suma) 38575 39200 34659 36905 35720
Zysk brutto 5556 5546 5326 6203 6169
Całkowity koszt operacyjny 41118 41957 37407 41154 38497
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 2251 2312 2448 2882 2477
Dochód operacyjny 3013 2789 2578 1954 3392
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 320 133 16 169 230
Inne netto 131 107 181 465 475
Dochód netto przed opodatkowaniem 3464 3029 2775 2588 4097
Dochód netto po opodatkowaniu 2994 2507 2347 2008 3252
Udział mniejszościowy 70 59 49 -8 53
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 3064 2566 2396 2000 3305
Dochód netto 3064 2566 2396 2000 3305
Total Adjustments to Net Income -26 -26 -27 -16 -27
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 3038 2540 2369 1984 3278
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 3038 2540 2369 1984 3278
Rozwodniony dochód netto 3038 2540 2369 1984 3278
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1378 1389 1402 1424 1457
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 2.20464 1.82865 1.68973 1.39326 2.24983
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 2.40724 2.04913 2.39795 2.13918 2.41326
Nadzwyczajny koszt (dochód) 293 446 299 1368 300
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Other Operating Expenses, Total -1 -1 1 -1
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 100451 82103 80924 74992 75293
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 31303 28676 29038 23243 26810
Środki pieniężne i ekwiwalenty 19153 20067 19992 19069 20844
Inwestycje krótkoterminowe 12150 8609 9046 4174 5966
Suma należności netto 46956 34043 34244 33398 33399
Należności z handlu netto 13333 7394 8035 6797 6549
Suma portfela 15366 12988 10235 10398 9816
Suma innych aktywów obrotowych 6826 6396 7407 7953 5268
Suma aktywów 264037 244718 235194 228037 227339
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 79049 80144 78451 81905 82317
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 120314 120924 116455 68549 65483
Amortyzacja skumulowana (suma) -41265 -40780 -38004 -28699 -26725
Wartość netto firmy 1911 1914 1910 1859 1861
Wartości niematerialne netto 3034 3173 3320 3478 3718
Inwestycje długoterminowe 10176 9677 8406 8562 9215
Należności długoterminowe 40591 36167 31783 26355 25083
Inne aktywa długoterminowe (suma) 28825 31540 30400 30886 29852
Suma zobowiązań krótkoterminowych 91173 74408 79910 84905 82237
Zobowiązania 27486 20391 19928 21018 22297
Naliczone koszty 22421 17836 19937 23253 24140
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 38778 33720 36913 37400 31891
Inne bieżące zobowiązania (suma) 2488 2461 3132 3234 3909
Suma zobowiązań 196245 184974 190164 186245 188479
Suma zadłużenia długoterminowego 75921 75659 72981 65924 73060
Zadłużenie długoterminowe 75921 75659 72981 65924 73060
Udział mniejszościowy 4492 6071 4647 4165 3917
Inne zobowiązania (suma) 24659 28836 32626 31251 29265
Kapitał własny 67792 59744 45030 41792 38860
Akcje zwykłe 14 15 14 14 14
Dodatkowy wpłacony kapitał 26428 27061 26542 26074 25563
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 49251 41937 31962 26860 22322
Inny kapitał (suma) -7901 -9269 -13488 -11156 -9039
Suma zobowiązań i kapitału własnego 264037 244718 235194 228037 227339
Suma akcji zwykłych w obrocie 1400 1500 1400 1400 1400
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 110721 106804 98832 100451 98271
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 34875 32630 28208 31303 30311
Środki pieniężne i ekwiwalenty 25224 23074 18227 19153 20745
Inwestycje krótkoterminowe 9651 9556 9981 12150 9566
Suma należności netto 50147 48508 45985 46956 45070
Należności z handlu netto 13923 14068 13702 13333 14021
Suma portfela 17740 17912 17758 15366 16367
Suma innych aktywów obrotowych 7959 7754 6881 6826 6523
Suma aktywów 281705 275833 267004 264037 260529
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 80460 79501 78743 79049 76573
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 38777 39541 39991 42019 42082
Amortyzacja skumulowana (suma) -7716 -7981 -8143 -8218 -8305
Wartości niematerialne netto 4907 4950 4968 4945 4968
Inwestycje długoterminowe 10549 10064 10542 10176 9910
Należności długoterminowe 44987 44201 43582 40591 39551
Inne aktywa długoterminowe (suma) 30081 30313 30337 28825 31256
Suma zobowiązań krótkoterminowych 96820 92718 90185 91173 86003
Zobowiązania 30387 29800 28931 27486 26886
Naliczone koszty 27782 26249 24244 22421 24034
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 38652 36668 37010 38778 35084
Inne bieżące zobowiązania (suma) -1 1 2488 -1
Suma zobowiązań 207230 204178 197127 196245 195260
Suma zadłużenia długoterminowego 80221 81375 77411 75921 77523
Zadłużenie długoterminowe 80221 81375 77411 75921 77523
Udział mniejszościowy 4252 4317 4355 4492 4499
Inne zobowiązania (suma) 25937 25768 25176 24659 27235
Kapitał własny 74475 71655 69877 67792 65269
Akcje zwykłe 14 14 14 14 14
Dodatkowy wpłacony kapitał 26058 26078 26323 26428 26657
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 56322 53517 51318 49251 47910
Inny kapitał (suma) -7919 -7954 -7778 -7901 -9312
Suma zobowiązań i kapitału własnego 281705 275833 267004 264037 260529
Suma akcji zwykłych w obrocie 1400 1400 1400 1400 1500
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 9708 9945 6321 6667 8075
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 16043 15188 16670 15021 15256
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 11290 12051 12815 14118 13669
Deferred Taxes 425 2214 925 -133 -112
Pozycje niepieniężne -1614 -2977 -889 -969 -3322
Cash Taxes Paid 1191 652 719 689 660
Zapłacone odsetki 3606 3403 3958 4214 3597
Zmiany w kapitale obrotowym -3766 -6045 -2502 -4662 -3054
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -17882 -16355 -21826 -10899 -20763
Nakłady kapitałowe -21187 -22111 -20533 -23996 -25497
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 3305 5756 -1293 13097 4734
Środki pieniężne z działalności finansowej 383 1744 5552 -4677 11454
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -1179 -212 -412 -253 -640
Total Cash Dividends Paid -397 -186 -669 -2350 -2242
Emisja (wykup) akcji netto -4621 1736 492 457 2672
Emisja (wykup) długu netto 6580 406 6141 -2531 11664
Skutki różnic kursowych walut -138 -152 -222 2 -299
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -1594 425 174 -553 5648
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 2346 9708 7701 4449 2807
Cash From Operating Activities 3086 16043 10419 5228 2104
Cash From Operating Activities 2812 11290 8520 5747 2891
Deferred Taxes 46 425 504 79 -81
Non-Cash Items -182 -1614 -1585 -1129 -731
Changes in Working Capital -1936 -3766 -4721 -3918 -2782
Cash From Investing Activities -2262 -17882 -10971 -8227 -3909
Capital Expenditures -5585 -21187 -14995 -10032 -4651
Other Investing Cash Flow Items, Total 3323 3305 4024 1805 742
Cash From Financing Activities -1685 383 699 -762 -1852
Financing Cash Flow Items -324 -1179 -1022 -901 -235
Total Cash Dividends Paid -185 -397 -270 -81 -73
Issuance (Retirement) of Stock, Net -369 -4621 -3621 -2127 -2124
Issuance (Retirement) of Debt, Net -807 6580 5612 2347 580
Foreign Exchange Effects 54 -138 -190 -66 93
Net Change in Cash -807 -1594 -43 -3827 -3564
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 7.9753 109220333 -60614 2023-06-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.7769 65418498 100635 2023-06-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.2886 58732016 1750984 2023-06-30 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 3.7092 50797231 -2037804 2023-06-30 LOW
Harris Associates L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8138 38534984 119311 2023-06-30 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 2.6247 35945127 -5115961 2023-06-30 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 1.9474 26669589 -3120621 2023-06-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8481 25308907 389894 2023-06-30 LOW
Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 1.8339 25115027 2765793 2023-06-30 MED
Greenhaven Associates, Inc. Investment Advisor 1.6225 22219988 183770 2023-09-30 LOW
Berkshire Hathaway Inc. Insurance Company 1.6064 22000000 -18000000 2023-06-30 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5669 21458386 2985087 2023-06-30 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.3161 18023314 -3867546 2023-06-30 LOW
Putnam Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2738 17444938 2436395 2023-06-30 LOW
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC Investment Advisor 1.2047 16498636 134360 2023-06-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.13 15474691 2668358 2023-06-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0707 14662536 2184083 2022-12-31 LOW
Managed Account Advisors LLC Investment Advisor 1.0185 13947586 80057 2023-06-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9348 12802092 1676210 2023-06-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8865 12140781 38461 2023-06-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Auto & Truck Manufacturers (NEC)

300 Renaissance Center
DETROIT
MICHIGAN 48265-3000
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

17,913.60 Price
-0.030% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.57 Price
+2.890% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

BTC/USD

56,540.05 Price
+9.250% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Oil - Crude

77.45 Price
+1.180% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0052%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0272%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję