x
Polski
Moje konto
Pytanie 1 z 14

Dla kogo przede wszystkim są dostępne instrumenty pochodne?

Fundusze hedgingowe
Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
Firmy zarządzające aktywami
Fundusze emerytalne