Pytanie 1 z 14

Dla kogo przede wszystkim są dostępne instrumenty pochodne?

Firmy zarządzające aktywami
Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
Fundusze emerytalne
Fundusze hedgingowe