Pytanie 1 z 14

Dla kogo przede wszystkim są dostępne instrumenty pochodne?

Fundusze emerytalne
Fundusze hedgingowe
Firmy zarządzające aktywami
Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne