Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
34.46
0.14%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.13
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.022085 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.20)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.022085%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.000137 %
Opłaty za pożyczoną część ($-0.03)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.000137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta EUR
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Spain
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Ferrovial SE ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 34.51
Otwarcie* 34.31
Zmiana 1 r.* 31.05%
Zakres dzienny* 34.26 - 34.56
Zakres 52 tyg. 24.77-35.12
Średni wolumen (10 dni) 995.62K
Średni wolumen (3 miesiące) 18.73M
Kapitalizacja rynkowa 25.75B
Wskaźnik C/Z 155.24
Akcje w obrocie 737.78M
Przychód 8.03B
EPS 0.22
Dywidenda (% przychodu) 2.04395
Beta 0.89
Data następnego sprawozdania Feb 27, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 1, 2024 34.46 0.00 0.00% 34.46 34.56 34.26
Feb 29, 2024 34.51 0.05 0.15% 34.46 34.51 34.11
Feb 28, 2024 34.41 0.00 0.00% 34.41 34.91 34.01
Feb 27, 2024 34.71 -0.15 -0.43% 34.86 34.96 34.46
Feb 26, 2024 34.91 -0.10 -0.29% 35.01 35.06 34.86
Feb 23, 2024 34.86 0.00 0.00% 34.86 35.01 34.26
Feb 22, 2024 35.36 -0.40 -1.12% 35.76 35.81 35.11
Feb 21, 2024 35.41 0.00 0.00% 35.41 35.71 35.21
Feb 20, 2024 35.40 0.40 1.14% 35.00 35.71 35.00
Feb 19, 2024 35.06 0.16 0.46% 34.90 35.15 34.83
Feb 16, 2024 34.71 -0.54 -1.53% 35.25 35.45 34.26
Feb 15, 2024 35.36 -0.10 -0.28% 35.46 35.56 35.26
Feb 14, 2024 35.29 0.21 0.60% 35.08 35.30 34.97
Feb 13, 2024 35.06 -0.16 -0.45% 35.22 35.45 34.86
Feb 12, 2024 35.46 -0.11 -0.31% 35.57 35.73 35.31
Feb 9, 2024 35.61 0.05 0.14% 35.56 35.83 35.52
Feb 8, 2024 35.56 -0.15 -0.42% 35.71 36.04 35.40
Feb 7, 2024 35.58 0.22 0.62% 35.36 35.76 35.26
Feb 6, 2024 35.42 0.23 0.65% 35.19 35.46 35.14
Feb 5, 2024 34.94 0.51 1.48% 34.43 35.11 34.40

Ferrovial, S.A. Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 7551 6911 6532 6054 5737
Przychód 7551 6911 6532 6054 5737
Koszt uzyskania przychodu (suma) 4621 4240 4188 3889 3600
Zysk brutto 2930 2671 2344 2165 2137
Całkowity koszt operacyjny 7128 5432 6343 5653 5299
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1791 1599 1515 1334 1283
Depreciation / Amortization 192 170 233 180 127
Nadzwyczajny koszt (dochód) 6 -1139 -16 -460 -82
Other Operating Expenses, Total 518 562 423 710 371
Dochód operacyjny 423 1479 189 401 438
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -156 -486 -616 102 48
Inne netto 1 -27 1
Dochód netto przed opodatkowaniem 268 966 -427 504 486
Dochód netto po opodatkowaniu 238 975 -393 457 461
Udział mniejszościowy -116 -138 -51 9 -57
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 122 837 -444 466 404
Dochód netto 186 1198 -424 268 -447
Total Adjustments to Net Income -8 -8 -8 -8 -1
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 114 829 -452 458 403
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 178 1190 -432 260 -448
Rozwodniony dochód netto 178 1190 -432 260 -448
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 723.477 752.338 767.654 786.295 802.57
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.15757 1.1019 -0.58881 0.58248 0.50214
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.16494 0.11783 -0.58373 0.05201 0.40522
Suma pozycji nadzwyczajnych 64 361 20 -198 -851
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Sep 2021
Suma przychodu 3940 4086 3465 1971 1842
Przychód 3940 4086 3465 1971 1842
Całkowity koszt operacyjny 3740 3831 3297 774 1715
Depreciation / Amortization 201 161 138 74 69
Nadzwyczajny koszt (dochód) 6 0 -1114 -8
Other Operating Expenses, Total 2270 2269 1911 1814 1654
Dochód operacyjny 200 255 168 1197 127
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -126 -80 -76 60 -61
Inne netto 108 -11 12 -91 0
Dochód netto przed opodatkowaniem 182 164 104 1166 66
Dochód netto po opodatkowaniu 162 155 83 1204 68
Udział mniejszościowy -54 -88 -28 -20 -31
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 108 67 55 1184 37
Suma pozycji nadzwyczajnych 6 69 -5 113 40
Dochód netto 114 136 50 1297 77
Total Adjustments to Net Income -8 -8
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 108 59 55 1176 37
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 114 128 50 1289 77
Rozwodniony dochód netto 114 128 50 1289 77
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 767.359 709.383 750.737 766.645 790.226
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.14074 0.08317 0.07326 1.53396 0.04682
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.14074 0.09116 0.07326 0.58945 0.04024
Koszt uzyskania przychodu (suma) 497 621 576
Zysk brutto 3443 3465 2889
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 778 774 672
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -6
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 7419 9030 12277 11751 10758
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 5092 5500 6493 4729 3996
Środki pieniężne i ekwiwalenty 5092 5489 6493 4729 3996
Suma należności netto 1628 1423 1478 1353 1187
Należności z handlu netto 1300 1068 1019 891 801
Suma portfela 475 404 699 699 594
Suma innych aktywów obrotowych 224 1703 3607 4970 4981
Suma aktywów 26284 24882 23091 24109 22813
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 662 530 478 425 251
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 1152 1008 972 898 699
Amortyzacja skumulowana (suma) -490 -478 -494 -473 -448
Wartość netto firmy 480 431 220 248 372
Wartości niematerialne netto 137 126 96 62 32
Inwestycje długoterminowe 15805 13250 8248 9610 9792
Należności długoterminowe 252 73 39 106 108
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1529 1442 1733 1907 1500
Suma zobowiązań krótkoterminowych 5378 6543 8435 8621 7297
Zobowiązania 299 659 916 572 -261
Payable/Accrued
Naliczone koszty 190 168 159 133 119
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 941 1154 1746 1104 773
Inne bieżące zobowiązania (suma) 3948 4562 5614 6812 6666
Suma zobowiązań 22171 20843 19941 19805 18283
Suma zadłużenia długoterminowego 11734 9700 8240 7674 7554
Zadłużenie długoterminowe 11614 9585 8147 7592 7554
Odroczony podatek dochodowy 924 687 451 475 574
Udział mniejszościowy 2241 1790 640 783 833
Inne zobowiązania (suma) 1894 2123 2175 2252 2025
Kapitał własny 4113 4039 3150 4304 4530
Akcje zwykłe 145 147 147 147 148
Dodatkowy wpłacony kapitał 0 218 647 995 1273
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 4264 4591 3359 3928 3993
Treasury Stock - Common -26 -124 -13 -75 -128
Unrealized Gain (Loss) 508 507 506 505 504
Suma zobowiązań i kapitału własnego 26284 24882 23091 24109 22813
Suma akcji zwykłych w obrocie 738.204 749.006 766.571 774.478 793.48
Inny kapitał (suma) -778 -1300 -1496 -1196 -1260
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 120 115 93 82
Inwestycje krótkoterminowe 0 11 0
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Sep 2021
Suma aktywów obrotowych 7312 7419 8238 9030 10888
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 4656 5092 5031 5500 5341
Środki pieniężne i ekwiwalenty 4656 5092 5031 5489 5315
Inwestycje krótkoterminowe 0 0 11 26
Suma należności netto 1825 1628 1577 1423 1491
Należności z handlu netto 1439 1300 1182 1068 1090
Suma portfela 475 475 446 404 376
Suma innych aktywów obrotowych 356 224 1184 1703 3680
Suma aktywów 25706 26284 25557 24882 22047
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 687 662 538 530 483
Wartość netto firmy 477 480 453 431 167
Wartości niematerialne netto 139 137 135 126 120
Inwestycje długoterminowe 15558 15805 14730 13250 8809
Należności długoterminowe 259 252 106 73 63
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1274 1529 1357 1442 1517
Suma zobowiązań krótkoterminowych 5782 5378 6533 6543 8076
Zobowiązania 1819 1663 1641 1544 1480
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 936 941 1334 1154 1488
Inne bieżące zobowiązania (suma) 3027 2774 3558 3845 5108
Suma zobowiązań 22017 22171 21511 20843 18996
Suma zadłużenia długoterminowego 11424 11734 10255 9700 7774
Zadłużenie długoterminowe 11354 11614 10154 9585 7667
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 70 120 101 115 107
Odroczony podatek dochodowy 903 924 698 687 393
Udział mniejszościowy 2046 2241 1962 1790 662
Inne zobowiązania (suma) 1862 1894 2063 2123 2091
Kapitał własny 3689 4113 4046 4039 3051
Inny kapitał (suma) -785 -778 -988 -1300
Suma zobowiązań i kapitału własnego 25706 26284 25557 24882 22047
Suma akcji zwykłych w obrocie 731.579 738.204 734.345 749.006 745.84
Akcje zwykłe 7 145 148 147
Dodatkowy wpłacony kapitał 4348 0 0 218
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 197 4264 4757 4591 3051
Treasury Stock - Common -78 -26 -372 -124
Unrealized Gain (Loss) 508 501 507
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 186 1197 -410 268 -448
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 925 654 1017 1095 346
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 299 259 198 180 127
Pozycje niepieniężne 317 -561 729 7 935
Cash Taxes Paid 82 155 101 61 25
Zapłacone odsetki 329 295 274 286 258
Zmiany w kapitale obrotowym 123 -241 500 640 -268
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -732 457 382 -282 -202
Nakłady kapitałowe -95 -124 -116 -202 -182
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -637 581 498 -80 -20
Środki pieniężne z działalności finansowej -316 -2221 430 -141 -692
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -208 -559 -508 -229 -235
Total Cash Dividends Paid -132 -31 -122 -238 -240
Emisja (wykup) akcji netto -446 -432 -255 -282 -280
Emisja (wykup) długu netto 470 -1199 1315 608 63
Skutki różnic kursowych walut -283 99 -133 58 -48
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -406 -1011 1696 730 -596
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021
Net income/Starting Line 186 50 1197 -177
Cash From Operating Activities 925 74 654 71
Cash From Operating Activities 299 138 259 116
Non-Cash Items 317 126 -561 435
Cash Taxes Paid 82 34 155 18
Cash Interest Paid 329 156 295 155
Changes in Working Capital 123 -240 -241 -303
Cash From Investing Activities -732 -163 457 111
Capital Expenditures -95 -34 -124 -48
Other Investing Cash Flow Items, Total -637 -129 581 159
Cash From Financing Activities -316 -368 -2221 -1582
Financing Cash Flow Items -280 -204 -559 -334
Total Cash Dividends Paid -132 -108 -31 -12
Issuance (Retirement) of Stock, Net -446 -248 -432 -80
Issuance (Retirement) of Debt, Net 542 192 -1199 -1156
Foreign Exchange Effects -283 13 99 69
Net Change in Cash -406 -444 -1011 -1331

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Ferrovial Company profile

O firmie Ferrovial, S.A.

Ferrovial SA jest spółką z siedzibą w Hiszpanii, działającą w sektorze infrastruktury transportowej. Działalność Spółki podzielona jest na cztery segmenty biznesowe: Usługi, Drogi płatne, Budownictwo i Porty lotnicze. Segment Usług koncentruje się na czyszczeniu i utrzymaniu publicznej i prywatnej infrastruktury, obiektów i budynków, w tym takich jak centra sportowe, placówki opieki zdrowotnej i dworce kolejowe, a także na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów. Pion Dróg Płatnych oferuje budowę, finansowanie i eksploatację płatnych autostrad. Pion Budownictwa zajmuje się realizacją publicznych i prywatnych projektów infrastrukturalnych, w tym m.in. dróg, linii kolejowych, projektów hydrotechnicznych i robót morskich. Pion Lotniska specjalizuje się w budowie infrastruktury lotniskowej i zarządzaniu nią. Spółka prowadzi działalność za pośrednictwem licznych spółek zależnych w Europie, obu Amerykach, na Bliskim Wschodzie i w Australii.

Obecna cena akcji Ferrovial, S.A. wynosi 34.51 EUR. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: BB Biotech AG, AVI Global Trust plc, Gea Group AG, Revance The, Hilton Food Group PLC oraz Mondi. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Construction & Engineering (NEC)

Kingsfordweg 151
AMSTERDAM
NOORD-HOLLAND 1043 GR
NL

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

XRP/USD

0.63 Price
-2.500% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Oil - Crude

79.49 Price
+1.850% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0266%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0485%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

US100

18,286.90 Price
+1.410% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 7.0

Gold

2,083.15 Price
+1.890% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0191%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0108%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję