Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
0.3791
1.3%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.0118
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02273 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02273%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000812 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.15)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000812%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 0.3841
Otwarcie* 0.3791
Zmiana 1 r.* -47.24%
Zakres dzienny* 0.3741 - 0.3841
Zakres 52 tyg. 0.34-0.85
Średni wolumen (10 dni) 283.24K
Średni wolumen (3 miesiące) 3.96M
Kapitalizacja rynkowa 71.85M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 99.79M
Przychód 162.67K
EPS -0.61
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 1.70
Data następnego sprawozdania Mar 28, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Feb 22, 2024 0.3791 0.0050 1.34% 0.3741 0.3841 0.3741
Feb 21, 2024 0.3791 -0.0050 -1.30% 0.3841 0.3841 0.3741
Feb 20, 2024 0.3791 0.0000 0.00% 0.3791 0.3841 0.3791
Feb 19, 2024 0.3791 0.0050 1.34% 0.3741 0.3841 0.3741
Feb 18, 2024 0.3791 -0.0050 -1.30% 0.3841 0.3841 0.3791
Feb 16, 2024 0.3891 0.0050 1.30% 0.3841 0.3891 0.3841
Feb 15, 2024 0.3841 0.0449 13.24% 0.3392 0.3891 0.3392
Feb 14, 2024 0.3442 0.0001 0.03% 0.3441 0.3442 0.3392
Feb 13, 2024 0.3442 -0.0049 -1.40% 0.3491 0.3492 0.3392
Feb 12, 2024 0.3442 -0.0149 -4.15% 0.3591 0.3591 0.3442
Feb 11, 2024 0.3592 0.0051 1.44% 0.3541 0.3592 0.3442
Feb 9, 2024 0.3542 0.0050 1.43% 0.3492 0.3592 0.3492
Feb 8, 2024 0.3492 -0.0100 -2.78% 0.3592 0.3642 0.3492
Feb 7, 2024 0.3592 -0.0050 -1.37% 0.3642 0.3642 0.3592
Feb 6, 2024 0.3642 -0.0049 -1.33% 0.3691 0.3691 0.3592
Feb 5, 2024 0.3642 0.0050 1.39% 0.3592 0.3642 0.3592
Feb 4, 2024 0.3592 0.0000 0.00% 0.3592 0.3592 0.3592
Feb 2, 2024 0.3642 0.0100 2.82% 0.3542 0.3642 0.3542
Feb 1, 2024 0.3542 0.0001 0.03% 0.3541 0.3542 0.3492
Jan 31, 2024 0.3492 0.0000 0.00% 0.3492 0.3492 0.3442

FAR Limited Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 0.494 0.04143 0.21663 0.3552 0.213999
Przychód 0.494 0.04143 0.21663 0.3552 0.213999
Koszt uzyskania przychodu (suma) 1.485 3.72836 3.66379 3.04598 2.16563
Zysk brutto -0.991 -3.68693 -3.44716 -2.69078 -1.95163
Całkowity koszt operacyjny 5.617 39.3014 16.0662 18.4213 9.81819
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1.886 0.71785 1.27278 -0.6953 1.97119
Badania i rozwój 1.595 31.942 10.894 13.6274 5.45893
Depreciation / Amortization 0.212 0.38097 0.44282 0.38626 0.061098
Other Operating Expenses, Total 0.101 -0.15998 -0.13892 2.05693 0.161344
Dochód operacyjny -5.123 -39.2599 -15.8496 -18.0661 -9.60419
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -0.065 -2.03122 0.70618 -0.17165 1.31622
Dochód netto przed opodatkowaniem -5.188 -41.2793 -15.143 -18.2228 -7.41128
Dochód netto po opodatkowaniu -5.188 -41.2793 -15.143 -18.2228 -7.41128
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -5.188 -41.2793 -15.143 -18.2228 -7.41128
Dochód netto -5.188 -44.7824 -91.134 -21.1441 -7.41128
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -5.188 -41.2793 -15.1431 -18.2228 -7.41128
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -5.188 -44.7824 -91.134 -21.1441 -7.41128
Rozwodniony dochód netto -5.188 -44.7824 -91.134 -21.1441 -7.41128
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 99.4031 99.7905 96.9874 59.9243 54.6153
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.05219 -0.41366 -0.15613 -0.3041 -0.135702
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.04879 -0.38668 -0.15684 -0.3041 -0.135702
Inne netto 0 0.01185 0.00037 0.01496 0.876688
Suma pozycji nadzwyczajnych 0 -3.50309 -75.991 -2.92132
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0.338 2.69214 -0.06826
Total Adjustments to Net Income -0.00001
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 0.652 0.424 0.07 0.03814 0.00329
Przychód 0.652 0.424 0.07 0.03814 0.00329
Koszt uzyskania przychodu (suma) 0.483 0.53 0.955 1.60357 2.1248
Zysk brutto 0.169 -0.106 -0.885 -1.56543 -2.12151
Całkowity koszt operacyjny 2.271 3.022 2.595 35.3875 3.91391
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 0.552 0.592 1.294 0.15166 0.56619
Badania i rozwój 1.067 1.576 0.019 30.9028 1.03926
Depreciation / Amortization 0.133 0.091 0.121 0.17702 0.20395
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0.036 0.233 0.105 2.69214 0
Other Operating Expenses, Total 0 0 0.101 -0.1397 -0.02028
Dochód operacyjny -1.619 -2.598 -2.525 -35.3493 -3.91062
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -1.266 -0.008 -0.057 -2.3017 0.27048
Inne netto 0.01161 0.00024
Dochód netto przed opodatkowaniem -2.885 -2.606 -2.582 -37.6394 -3.63991
Dochód netto po opodatkowaniu -2.885 -2.606 -2.582 -37.6394 -3.63991
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -2.885 -2.606 -2.582 -37.6394 -3.63991
Suma pozycji nadzwyczajnych 0 0 -0.04377 -3.45932
Dochód netto -2.885 -2.606 -2.582 -37.6832 -7.09924
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -2.885 -2.606 -2.582 -37.6394 -3.63991
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -2.885 -2.606 -2.582 -37.6832 -7.09924
Rozwodniony dochód netto -2.885 -2.606 -2.582 -37.6832 -7.09924
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 97.138 99.0157 99.7905 99.7905 99.7905
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.0297 -0.02632 -0.02587 -0.37718 -0.03648
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.02933 -0.02397 -0.02482 -0.35021 -0.03648
Total Adjustments to Net Income
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 34.817 56.9779 172.89 15.1387 22.6497
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 33.724 55.4255 25.7146 13.5509 19.6283
Gotówka 0.338 13.5353 1.46427 1.43576 0.26222
Środki pieniężne i ekwiwalenty -0.08251 3.27618
Inwestycje krótkoterminowe 33.386 41.8902 24.2504 12.1977 16.0899
Suma należności netto 0.186 0.86931 0.6785 0.83973 2.58836
Należności z handlu netto 0 0.6781 0.46122 0.11696 0.19425
Koszty zaliczkowe 0.907 0.46747 0.34774 0.53933 0.43299
Suma aktywów 35.47 57.2226 179.27 135.441 122.97
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 0.653 0.24466 6.37991 120.302 100.32
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1.288 17.4525 36.9494 5.67534 2.82377
Payable/Accrued 2.21235
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 0.129 0.06668 0.44304 0.36853 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 1.072 17.2245 36.3961 4.46654 0.61142
Suma zobowiązań 1.784 17.4713 37.0379 6.13504 2.86304
Suma zadłużenia długoterminowego 0.483 0.00474 0.06401 0.44818 0
Zadłużenie długoterminowe 0
Inne zobowiązania (suma) 0.013 0.01399 0.02451 0.01152 0.03927
Kapitał własny 33.686 39.7513 142.232 129.306 120.107
Akcje zwykłe 38.079 381.925 439.623 335.725 305.669
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 0 -338.419 -293.637 -202.665 -185.563
Suma zobowiązań i kapitału własnego 35.47 57.2226 179.27 135.441 122.97
Suma akcji zwykłych w obrocie 98.1951 99.7905 99.7883 62.8039 54.6153
Suma innych aktywów obrotowych 0.21563 146.149 0.20872
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 1.031 1.28322 1.59999 1.75071
Amortyzacja skumulowana (suma) -0.378 -1.03856 -1.01426 -0.84652
Zobowiązania 0.087 0.16132 0.11025 0.15048
Naliczone koszty 0.68978
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 0.483 0.00474 0.06401 0.44818
Inny kapitał (suma) -4.393 -3.75436 -3.75436 -3.75436
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 29.843 34.817 38.719 56.9779 226.897
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 29.555 33.724 37.7694 55.4255 3.09578
Gotówka 0.112 0.338 0.555 13.5353 0.434
Inwestycje krótkoterminowe 0.071 33.386 37.2144 41.8902 2.66178
Suma należności netto 0.207 0.186 0.747 0.86931 0.25635
Należności z handlu netto 0 0.133 0.6781 0.11107
Koszty zaliczkowe 0.081 0.907 0.128 0.46747 0.09578
Suma innych aktywów obrotowych 0.0746 0.21563 223.449
Suma aktywów 30.363 35.47 39.463 57.2226 234.277
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 0.52 0.653 0.744 0.24466 7.38017
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 0.591 0.753 0.754 1.28322 1.24584
Amortyzacja skumulowana (suma) -0.071 -0.162 -0.09 -1.03856 -0.86154
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1.866 1.288 1.73 17.4525 99.1186
Zobowiązania 0.05 0.087 0.086 0.16132 0.30086
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 0.135 0.129 0.121 0.06668 0.26494
Inne bieżące zobowiązania (suma) 1.681 1.072 1.523 17.2245 98.5528
Suma zobowiązań 2.279 1.784 2.294 17.4713 99.144
Suma zadłużenia długoterminowego 0.413 0.483 0.553 0.00474 0
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 0.413 0.483 0.553 0.00474 0
Inne zobowiązania (suma) 0 0.013 0.011 0.01399 0.02541
Kapitał własny 28.084 33.686 37.169 39.7513 135.133
Akcje zwykłe 90.362 38.079 381.925 381.925 439.623
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -57.905 0 -341.002 -338.419 -300.736
Inny kapitał (suma) -4.373 -4.393 -3.754 -3.75436 -3.75436
Suma zobowiązań i kapitału własnego 30.363 35.47 39.463 57.2226 234.277
Suma akcji zwykłych w obrocie 92.4097 98.1951 99.7905 99.7905 99.7905
Środki pieniężne i ekwiwalenty 29.372
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -21.19 -26.0847 -17.518 -19.2806 -11.9727
Cash Payments -3.777 -5.44514 -4.86837 -6.31206 -3.14314
Zmiany w kapitale obrotowym -17.815 -20.6474 -12.6202 -13.3067 -8.82956
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej 0.339 116.103 -71.6714 -16.0358 -1.10542
Nakłady kapitałowe -0.016 -10.3865 -71.8881 -18.8136 -12.1381
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 0.355 126.49 0.21663 2.77782 11.0327
Środki pieniężne z działalności finansowej -1.036 -58.2623 100.402 29.7312 0
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -0.062 -0.09823 -6.74554 -1.45038 0
Emisja (wykup) akcji netto -0.815 -57.6981 107.546 31.5066 0
Skutki różnic kursowych walut -0.096 -2.05554 0.96841 -0.20227 -0.100106
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -21.983 29.7006 12.1809 -5.78752 -13.1782
Cash Receipts 0.402 0.02349 0.00871 0.38861 0
Zapłacone odsetki -0.0156 -0.03813 -0.05052 0
Emisja (wykup) długu netto -0.159 -0.46591 -0.39835 -0.32499 0
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities -21.19 -17.778 -26.0847 -20.9923 -17.518
Cash Receipts 0.402 0.217 0.02349 0.02219 0.00871
Cash Payments -3.777 -1.998 -5.44514 -2.34544 -4.86837
Cash Interest Paid -0.012 -0.0156 -0.01092 -0.03813
Changes in Working Capital -17.815 -15.985 -20.6474 -18.6581 -12.6202
Cash From Investing Activities 0.339 0.014 116.103 -1.63499 -71.6714
Capital Expenditures -0.016 -0.016 -10.3865 -1.63828 -71.8881
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.355 0.03 126.49 0.00329 0.21663
Cash From Financing Activities -1.036 -0.071 -58.2623 -0.26412 100.402
Financing Cash Flow Items -0.062 -0.09823 0 -6.74554
Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.815 -57.6981 0 107.546
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.159 -0.071 -0.46591 -0.26412 -0.39835
Foreign Exchange Effects -0.096 -0.065 -2.05554 0.26988 0.96841
Net Change in Cash -21.983 -17.9 29.7006 -22.6215 12.1809
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Meridian Capital International Fund Corporation 20.8248 19244082 0 2023-03-24 MED
Western Gate Group Ltd Corporation 11.9855 11075753 1946974 2023-10-17 LOW
TD Waterhouse Canada, Inc. Corporation 5.4944 5077354 0 2023-03-24 LOW
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Holding Company 5.0487 4665494 -103723 2023-04-26 LOW
Oyaski (Joseph Thomas) Individual Investor 2.6637 2461493 0 2023-03-30 LOW
Lennox-King (Oliver) Individual Investor 0.8186 756479 0 2023-03-24 MED
Toad Facilities Pty. Ltd. Corporation 0.7416 685286 0 2023-03-24
King (Garry Colin) Individual Investor 0.6085 562321 34246 2023-03-24 LOW
Khoo (Jason) Individual Investor 0.4612 426204 0 2023-03-24 LOW
Bart (Frederick) Individual Investor 0.3038 280754 -203000 2023-03-24
Stein (Alan) Individual Investor 0.2922 270000 0 2023-01-30
Au Yong (Kong Jung) Individual Investor 0.2908 268753 268753 2023-03-24 LOW
Neo Camelot Holdings No. 2 Pty. Ltd. Corporation 0.2814 260000 260000 2023-03-24
N & P Superannuation Pty. Ltd. Corporation 0.2746 253801 253801 2023-03-24
Lifjar Pty. Ltd. Corporation 0.2705 250000 250000 2023-03-24
O'Connor (Patrick) Individual Investor 0.1082 100000 0 2022-12-31 LOW
Kaye (Robert George) Individual Investor 0.029 26845 0 2022-12-31 LOW
Robertson (Timothy Frank) Individual Investor 0.0115 10588 10588 2023-03-08 LOW
Woollard (Frederick Raymond) Individual Investor 0.0005 500 500 2022-01-31 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

Level 12 Podium
530 Collins Street
MELBOURNE
VICTORIA 3000
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

17,967.90 Price
-0.010% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.54 Price
-2.470% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

BTC/USD

50,950.70 Price
-1.470% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Gold

2,017.87 Price
-0.350% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0185%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0103%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję