Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest dźwignia finansowa?

Wyjaśnienie znaczenia terminu dźwignia finansowa

Wykorzystanie pożyczonych pieniędzy, tzw. „dźwigni” do niewielkiej inwestycji w środki pieniężne w celu ich przekształcenia na znacznie większą pozycję rynkową w aktywach dowolnego rodzaju. Inwestorzy wykorzystują dźwignię, dążąc do uzyskania większych zysków. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, ostateczny zwrot pomniejszony o to, co pożyczyłeś, może być znacznie większy niż początkowy udział gotówkowy. Jeśli wszystko pójdzie źle, możesz ponieść straty.

Gdzie słyszałeś o dźwigni finansowej?

Stanowi ona część niektórych produktów finansowych, takich jak opcje i inne instrumenty pochodne. Kontrakty na różnice kursowe (CFD) doskonale nadają się do handlu z dźwignią. Osobna definicja dźwigni finansowej odnosi się do wielkości długów spółki w porównaniu z jej kapitałem.

Co powinieneś wiedzieć o dźwigni finansowej?

Dźwignia jest modelem inwestycyjnym, w którym inwestor musi wyłożyć tylko ułamek całkowitej wartości pozycji, którą jest zainteresowany. Dostawca produktu dźwigniowego w swoisty sposób użycza równowagi. Wielkość tego niedużego udziału gotówkowego, określanego jako depozyt zabezpieczający, różni się w zależności od rodzajów aktywów i rynków, na których zamierzasz handlować. Głęboki, płynny i stosunkowo spokojny rynek będzie wymagał mniejszego depozytu zabezpieczającego, być może 5 lub 7% wartości pozycji, podczas gdy na niestabilnym rynku kupujący będą zwracać się o dużo wyższe zabezpieczenia, rzędu 10%, a być może więcej.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję