Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest due diligence?

Samouczek due diligence

Due diligence to proces badania osoby lub firmy przed podpisaniem umowy lub porozumienia finansowego. Najczęściej stosuje się je podczas fuzji, nabycia lub przejęcia firmy.

Gdzie słyszałeś o due diligence?

Być może słyszałeś, jak w kontekście fuzji lub przejęcia firmy w wiadomościach mówi się o „przeprowadzaniu badania due diligence”. Jest to ważna część procesu, ponieważ może doprowadzić do przejęcia lub je przerwać.

Termin due diligence wyszedł poza słownictwo biznesowe i zaczął być kojarzony ze „starannością”.

Co powinieneś wiedzieć o due diligence?

Pojęcie due diligence zostało po raz pierwszy użyte w amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych z 1933 r., która nakładała na dealerów papierów wartościowych i brokerów odpowiedzialność za ujawnienie istotnych materiałów dotyczących sprzedawanych papierów wartościowych. Miało to na celu objęcie ochroną nabywców.

Proces due diligence polega zasadniczo na badaniu dokumentów finansowych i biznesowych przedsiębiorstw lub osób fizycznych, celem upewnienia się o braku rozbieżności pomiędzy przedmiotem roszczeń a faktycznym przedmiotem danej transakcji. Obejmuje on:

  • rozmowy z pracownikami i zarządem;
  • wizytę w siedzibie firmy;
  • sprawdzenie list klientów;
  • sprawdzenie stanu wyposażenia/ urządzeń;
  • przegląd wszystkich dokumentów dotyczących odpowiedzialności firmy;
  • sprawdzenie ostatnich lub przeszłych postępowań sądowych.

Zazwyczaj sprawdzeniem poprawności wszystkich danych zajmują się księgowy i prawnik.

Jeśli firma kupuje inną firmę bez uprzedniego przeprowadzenia procedury due diligence, naraża się na konsekwencje ukrytych zobowiązań prawnych i finansowych.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję