Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Handel Constellation Energy Corporation - CEG CFD

169.91
0.96%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.13
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026179 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026179%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003957 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003957%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 168.31
Otwarcie* 169.96
Zmiana 1 r.* 126.67%
Zakres dzienny* 165.23 - 169.96
Zakres 52 tyg. 38.00-97.89
Średni wolumen (10 dni) 2.27M
Średni wolumen (3 miesiące) 47.23M
Kapitalizacja rynkowa 31.60B
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 327.02M
Przychód 22.64B
EPS -0.46
Dywidenda (% przychodu) 0.58373
Beta -100.00K
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 1, 2024 169.92 3.12 1.87% 166.80 170.18 165.00
Feb 29, 2024 168.31 -2.74 -1.60% 171.05 171.15 163.32
Feb 28, 2024 170.77 12.55 7.93% 158.22 170.77 156.45
Feb 27, 2024 155.65 20.70 15.34% 134.95 156.55 134.95
Feb 26, 2024 133.15 -1.30 -0.97% 134.45 134.96 132.87
Feb 23, 2024 133.94 0.60 0.45% 133.34 134.05 131.30
Feb 22, 2024 133.30 1.35 1.02% 131.95 133.98 131.59
Feb 21, 2024 131.36 -0.59 -0.45% 131.95 132.57 130.09
Feb 20, 2024 131.75 1.30 1.00% 130.45 131.96 129.27
Feb 16, 2024 131.11 0.31 0.24% 130.80 132.56 130.09
Feb 15, 2024 131.49 2.04 1.58% 129.45 131.54 128.82
Feb 14, 2024 128.58 0.38 0.30% 128.20 129.35 127.53
Feb 13, 2024 127.87 0.28 0.22% 127.59 128.73 126.65
Feb 12, 2024 128.45 -3.11 -2.36% 131.56 131.95 127.89
Feb 9, 2024 132.10 2.68 2.07% 129.42 132.44 129.41
Feb 8, 2024 130.65 -1.99 -1.50% 132.64 133.77 130.10
Feb 7, 2024 132.46 0.84 0.64% 131.62 133.69 130.70
Feb 6, 2024 130.92 3.32 2.60% 127.60 131.41 127.03
Feb 5, 2024 126.93 -0.64 -0.50% 127.57 128.23 125.80
Feb 2, 2024 129.65 2.93 2.31% 126.72 132.98 126.40

Constellation Energy Corporation Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Wednesday, April 24, 2024

Czas (UTC) (UTC)

13:00

Kraj

US

Wydarzenie

Constellation Energy Corp Annual Shareholders Meeting
Constellation Energy Corp Annual Shareholders Meeting

Prognoza

-

Poprzedni

-
Saturday, May 4, 2024

Czas (UTC) (UTC)

10:49

Kraj

US

Wydarzenie

Q1 2024 Constellation Energy Corp Earnings Release
Q1 2024 Constellation Energy Corp Earnings Release

Prognoza

-

Poprzedni

-
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 24440 19649 17603 18924 20437
Przychód 24440 19649 17603 18924 20437
Koszt uzyskania przychodu (suma) 17462 12163 9585 10856 11693
Zysk brutto 6978 7486 8018 8068 8744
Całkowity koszt operacyjny 23945 19995 17347 17601 19462
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 5393 5566 5644 5290 5988
Depreciation / Amortization 1091 3003 2123 1535 1797
Nadzwyczajny koszt (dochód) -1 -737 -5 -80 -16
Dochód operacyjny 495 -346 256 1323 975
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -251 -297 -357 -429 -432
Inne netto -786 795 937 1023 -178
Dochód netto przed opodatkowaniem -542 152 836 1917 365
Dochód netto po opodatkowaniu -154 -73 587 1401 473
Udział mniejszościowy 7 -122 10 -92 -73
Equity In Affiliates -13 -10 -8 -184 -30
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -160 -205 589 1125 370
Dochód netto -160 -205 589 1125 370
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -160 -205 589 1125 370
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -160 -205 589 1125 370
Rozwodniony dochód netto -160 -205 589 1125 370
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 328 326.664 326 326 326
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.4878 -0.62756 1.80675 3.45092 1.13497
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.564 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.48979 -2.09405 1.79598 3.27158 1.10307
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Suma przychodu 5446 7565 7333 6051 5465
Przychód 5446 7565 7333 6051 5465
Koszt uzyskania przychodu (suma) 2887 5729 5708 4695 3508
Zysk brutto 2559 1836 1625 1356 1957
Całkowity koszt operacyjny 4777 7534 7505 6092 5193
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1616 1564 1512 1134 1406
Depreciation / Amortization 274 267 273 262 277
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 -26 12 1 2
Dochód operacyjny 669 31 -172 -41 272
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -103 -107 -64 -75 -56
Inne netto 605 314 383 -196 -654
Dochód netto przed opodatkowaniem 1171 238 147 -312 -438
Dochód netto po opodatkowaniu 829 107 31 -189 -110
Udział mniejszościowy 9 -6 6 5 2
Equity In Affiliates -5 -5 -3 -4 -3
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 833 96 34 -188 -111
Dochód netto 833 96 34 -188 -111
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 833 96 34 -188 -111
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 833 96 34 -188 -111
Rozwodniony dochód netto 833 96 34 -188 -111
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 325 328 331 327 327
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 2.56308 0.29268 0.10272 -0.57492 -0.33945
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.282 0.282 0.141 0.141 0.141
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 2.56308 0.25705 0.12628 -0.57294 -0.33547
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 9360 7981 6947 7076
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 422 504 226 303
Środki pieniężne i ekwiwalenty 422 504 226 303
Suma należności netto 3933 2941 2462 4085
Należności z handlu netto 2585 1669 1336 2940
Suma portfela 1505 1288 1211 1262
Suma innych aktywów obrotowych 3500 3248 3048 1426
Suma aktywów 46909 48086 48094 48995
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 20367 20216 22940 25088
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 37093 36089 36310 37105
Amortyzacja skumulowana (suma) -16726 -15873 -13370 -12017
Wartość netto firmy 47 47
Inwestycje długoterminowe 202 174 184 235
Należności długoterminowe 293 336
Inne aktywa długoterminowe (suma) 16980 19715 17683 16213
Suma zobowiązań krótkoterminowych 7839 7996 5219 7289
Zobowiązania 2828 1757 1253 1692
Naliczone koszty 973 809 920 943
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 1159 2082 1125 320
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 143 1220 197 3182
Inne bieżące zobowiązania (suma) 2736 2128 1724 1152
Suma zobowiązań 35891 36867 35695 35511
Suma zadłużenia długoterminowego 4466 4894 5890 4792
Zadłużenie długoterminowe 4466 4894 5890 4792
Odroczony podatek dochodowy 3031 3703 3656 3752
Udział mniejszościowy 354 395 2277 2346
Inne zobowiązania (suma) 20201 19879 18653 17332
Kapitał własny 11018 11219 12399 13484
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -496 11250 12429 13516
Inny kapitał (suma) -1760 -31 -30 -32
Suma zobowiązań i kapitału własnego 46909 48086 48094 48995
Suma akcji zwykłych w obrocie 327 326.664 326 326
Akcje zwykłe 13274
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 9902 7575 8108 9360 9853
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 1889 269 237 422 1192
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1889 269 237 422 1192
Suma należności netto 2857 2388 3409 3933 2922
Należności z handlu netto 1541 1306 2147 2585 1819
Suma portfela 1422 1387 1344 1505 1464
Suma innych aktywów obrotowych 3734 3531 3118 3500 4275
Suma aktywów 48965 46559 46158 46909 46616
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 20849 20239 20074 19822 19705
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 38114 37162 36935 36548 36279
Amortyzacja skumulowana (suma) -17265 -16923 -16861 -16726 -16574
Wartość netto firmy
Inwestycje długoterminowe 727 647 223 202 193
Należności długoterminowe
Inne aktywa długoterminowe (suma) 17487 18098 17753 17525 16865
Suma zobowiązań krótkoterminowych 5263 5225 5947 7839 7887
Zobowiązania 1260 1558 2828 2597
Naliczone koszty 744 743 906 933
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 527 935 705 1159 693
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 116 110 161 143 181
Inne bieżące zobowiązania (suma) 2368 2176 2780 2803 3483
Suma zobowiązań 37299 35303 35430 35891 35813
Suma zadłużenia długoterminowego 7512 6156 5763 4466 4480
Zadłużenie długoterminowe 7512 6156 5763 4466 4480
Odroczony podatek dochodowy 3208 3203 2982 3031 2647
Udział mniejszościowy 334 356 358 354 366
Inne zobowiązania (suma) 20982 20363 20380 20201 20433
Kapitał własny 11666 11256 10728 11018 10803
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 887 248 -493 -496 -483
Inny kapitał (suma) -1797 -1800 -1808 -1760 -1969
Suma zobowiązań i kapitału własnego 48965 46559 46158 46909 46616
Suma akcji zwykłych w obrocie 319 322 324 327 327
Akcje zwykłe 12576 12808 13029 13274 13255
Payable/Accrued 2252
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa -167 -83 579 1217 443
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -2353 -1338 584 2873 3861
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 2427 4540 3636 3063 3415
Deferred Taxes -643 -205 78 361 -451
Pozycje niepieniężne 2041 -1255 -347 -385 910
Zmiany w kapitale obrotowym -6011 -4335 -3362 -1383 -456
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej 3104 3282 1958 -1867 -2531
Nakłady kapitałowe -1689 -1329 -1747 -1845 -2242
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 4793 4611 3705 -22 -289
Środki pieniężne z działalności finansowej -799 -1695 -2664 -1460 -981
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 1715 -2699 -1740 -909 -901
Emisja (wykup) długu netto -2329 1004 -924 -551 -80
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -48 249 -122 -454 349
Cash Taxes Paid -186
Total Cash Dividends Paid -185
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 102 -167 -195 -2 111
Cash From Operating Activities -934 -2353 69 1263 1351
Cash From Operating Activities 605 2427 1810 1207 602
Deferred Taxes -33 -643 -915 -707 -307
Non-Cash Items 119 2041 1894 1302 606
Changes in Working Capital -1727 -6011 -2525 -537 339
Cash From Investing Activities 219 3104 1871 701 404
Capital Expenditures -660 -1689 -1090 -800 -410
Other Investing Cash Flow Items, Total 879 4793 2961 1501 814
Cash From Financing Activities 523 -799 -1213 -1614 -635
Financing Cash Flow Items -22 1715 1707 1722 1727
Issuance (Retirement) of Debt, Net 869 -2329 -2781 -3243 -2316
Net Change in Cash -192 -48 727 350 1120
Total Cash Dividends Paid -93 -185 -139 -93 -46
Issuance (Retirement) of Stock, Net -231
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.8597 38139761 -227797 2023-06-30 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 8.8215 28369118 268214 2023-06-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 5.5565 17869306 -128344 2023-06-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 5.3733 17279967 -201366 2023-06-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.8517 15602718 -1734206 2023-06-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 3.955 12719089 12717246 2023-06-30 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 3.3339 10721641 10721641 2023-06-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2128 7116295 100238 2023-06-30 LOW
Putnam Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8668 6003385 24112 2023-06-30 LOW
Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.7036 5478693 -19180 2023-09-30 LOW
Orbis Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6826 5411119 5334 2023-06-30 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.2955 4166136 2375573 2023-06-30 LOW
Southpoint Capital Advisors LP Hedge Fund 0.9329 3000000 -1000000 2023-06-30 HIGH
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.8694 2795853 -449508 2023-09-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.8607 2768051 -6261464 2023-06-30 LOW
Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 0.7337 2359507 -86325 2023-06-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7214 2319930 8224 2023-06-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6265 2014911 -232419 2023-06-30 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.6162 1981799 69861 2023-06-30 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.5915 1902178 -350694 2023-06-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Electric Utilities (NEC)

1310 Point Street
BALTIMORE
MARYLAND 21231
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

XRP/USD

0.63 Price
-2.500% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Oil - Crude

79.49 Price
+1.850% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0266%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0485%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

US100

18,286.90 Price
+1.410% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 7.0

Gold

2,083.15 Price
+1.890% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0191%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0108%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję