Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Handel China Evergrande Group - 3333 CFD

Market is not available at the moment

Market information is presented
as of 2024-03-01

  • Podsumowanie
Warunki handlu
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta HKD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Hong Kong
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

China Evergrande Group ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* N/A
Otwarcie* N/A
Zmiana 1 r.* N/A
Zakres dzienny* N/A
Zakres 52 tyg. 0.18-1.65
Średni wolumen (10 dni) 12.89M
Średni wolumen (3 miesiące) 881.01M
Kapitalizacja rynkowa 2.61B
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 13.20B
Przychód 292.33B
EPS -6.49
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 0.82
Data następnego sprawozdania Mar 31, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Feb 21, 2024 0.16 0.00 0.00% 0.16 0.16 0.16
Feb 9, 2024 0.16 0.00 0.00% 0.16 0.16 0.16
Jan 29, 2024 0.16 -0.05 -23.81% 0.21 0.21 0.16
Jan 26, 2024 0.20 -0.01 -4.76% 0.21 0.21 0.20
Jan 25, 2024 0.21 0.02 10.53% 0.19 0.21 0.19
Jan 24, 2024 0.20 0.01 5.26% 0.19 0.21 0.18
Jan 23, 2024 0.19 0.01 5.56% 0.18 0.19 0.18
Jan 22, 2024 0.18 -0.01 -5.26% 0.19 0.19 0.18
Jan 19, 2024 0.19 0.00 0.00% 0.19 0.19 0.19
Jan 18, 2024 0.19 0.00 0.00% 0.19 0.19 0.19
Jan 17, 2024 0.18 -0.01 -5.26% 0.19 0.19 0.18
Jan 16, 2024 0.19 -0.01 -5.00% 0.20 0.20 0.19
Jan 15, 2024 0.20 0.00 0.00% 0.20 0.20 0.19
Jan 12, 2024 0.20 0.00 0.00% 0.20 0.20 0.19
Jan 11, 2024 0.20 0.00 0.00% 0.20 0.21 0.20
Jan 10, 2024 0.20 -0.01 -4.76% 0.21 0.21 0.20
Jan 9, 2024 0.21 0.00 0.00% 0.21 0.21 0.20
Jan 8, 2024 0.21 0.00 0.00% 0.21 0.21 0.21
Jan 5, 2024 0.21 -0.01 -4.55% 0.22 0.22 0.21
Jan 4, 2024 0.22 0.00 0.00% 0.22 0.22 0.21

China Evergrande Group Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Sunday, March 31, 2024

Czas (UTC) (UTC)

10:59

Kraj

CN

Wydarzenie

Full Year 2023 China Evergrande Group Earnings Release
Full Year 2023 China Evergrande Group Earnings Release

Prognoza

-

Poprzedni

-
Wyświetl wszystkie wydarzenia
  • Roczne
  • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 230067 250013 507248 477561 466196
Przychód 230067 250013 507248 477561 466196
Koszt uzyskania przychodu (suma) 205080 268461 383744 344624 297249
Zysk brutto 24987 -18448 123504 132937 168947
Całkowity koszt operacyjny 294475 831542 437536 382711 324782
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 11239 419666 50821 41170 31435
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -7453 34961 -5883 -6793 -6238
Other Operating Expenses, Total 12776 5319 2095 2696 2795
Dochód operacyjny -64408 -581529 69712 94850 141414
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -49272 -63064 -1186 -19453 -14262
Inne netto 917 -54302 -281 -1225 -387
Dochód netto przed opodatkowaniem -112763 -698895 68245 74172 126765
Dochód netto po opodatkowaniu -125814 -686219 31400 33542 66547
Udział mniejszościowy 19900 210184 -23324 -16262 -29157
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -105914 -476035 8076 17280 37390
Dochód netto -105914 -476035 8076 17280 37390
Total Adjustments to Net Income
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -105914 -476035 8076 17280 37390
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -105914 -476035 8076 17280 37390
Rozwodniony dochód netto -105914 -476035 8076 17280 37390
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 13204 13221 13247 13252 13125
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -8.02136 -36.006 0.60965 1.30395 2.84876
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.15319 1.38537
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -4.5931 -31.0577 0.7366 1.27874 2.77185
Depreciation / Amortization 3192 2487 3104 1928 1464
Nadzwyczajny koszt (dochód) 69641 100648 3655 -914 -1923
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Suma przychodu 128181 0.21842 140786 0.32313 89281
Przychód 128181 0.21842 140786 0.32313 89281
Koszt uzyskania przychodu (suma) 118385 0.17831 122911 0.23368 82169
Zysk brutto 9796 0.04011 17875 0.08945 7112
Całkowity koszt operacyjny 139901 6.00031 165830 5.71529 128645
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 6829 4.43446 5318 3.91962 9113
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -2880 -3403 -4050
Nadzwyczajny koszt (dochód) 13926 34981 0 34660
Other Operating Expenses, Total 3641 6023 -0.00855 6753
Dochód operacyjny -11720 -5.78189 -25044 -5.39216 -39364
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -20198 -0.20282 -6070 -2.1654 -43202
Inne netto -494 0 -681 0 1598
Dochód netto przed opodatkowaniem -32412 -5.98471 -31795 -7.55756 -80968
Dochód netto po opodatkowaniu -39248 -5.98471 -39645 -7.55756 -86169
Udział mniejszościowy 6236 81 19819
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -33012 -5.98471 -39564 -7.55756 -66350
Dochód netto -33012 -5.98471 -39564 -7.55756 -66350
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -33012 -5.98471 -39564 -7.55756 -66350
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -33012 -5.98471 -39564 -7.55756 -66350
Rozwodniony dochód netto -33012 -5.98471 -39564 -7.55756 -66350
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 11107.7 0.11407 13204 0.03583 13204
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -2.972 -52.4644 -2.99636 -210.932 -5.025
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -2.15708 -52.4644 -1.27434 -210.932 -3.26152
Badania i rozwój 1.38754 1.57054
  • Roczne
  • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 1665190 1893820 1904930 1846810 1575750
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 22465 23833 161947 150977 130537
Środki pieniężne i ekwiwalenty 4334 5435 158752 150056 129364
Inwestycje krótkoterminowe 18131 18398 3195 921 1173
Suma należności netto 258775 234824 158040 155873 134257
Należności z handlu netto 16816 13144 39219 45264 32517
Suma portfela 1239510 1453920 1406740 1328040 1093770
Koszty zaliczkowe 131443 153330 151026 130461 138752
Suma innych aktywów obrotowych 12996 27918 27182 81468 78432
Suma aktywów 1838340 2107100 2301160 2206580 1880030
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 70886 90120 94292 69351 40794
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 112036 118572 107648 80257 49319
Amortyzacja skumulowana (suma) -41150 -28452 -13356 -10906 -8525
Wartość netto firmy 1146 1161 7822 7788 1595
Wartości niematerialne netto 6076 8102 10696 7960 424
Inwestycje długoterminowe 93192 109251 267762 259959 239903
Należności długoterminowe 1327 2825 7249 6332 6029
Inne aktywa długoterminowe (suma) 522 1816 8404 8373 15532
Suma zobowiązań krótkoterminowych 2352920 2521140 1507250 1350040 1159460
Zobowiązania 603324 614208 621715 544653 423648
Naliczone koszty 41034 33660 46672 34801 28097
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 587725 602894 336623 372961 318285
Inne bieżące zobowiązania (suma) 1120840 1270370 502243 397620 389426
Suma zobowiązań 2337810 2498430 2154260 2060880 1747030
Suma zadłużenia długoterminowego 25824 5733 383099 428476 354857
Zadłużenie długoterminowe 25268 4724 381055 427726 354857
Odroczony podatek dochodowy 47869 43800 53142 60766 49899
Udział mniejszościowy -99604 -81720 203530 212837 175631
Inne zobowiązania (suma) 10796 9481 7234 8763 7190
Kapitał własny -499470 -391334 146901 145700 132995
Akcje zwykłe 930 930 933 1575 1205
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -504594 -396395 141967 143718 131191
Inny kapitał (suma) 898 835 299 407 599
Suma zobowiązań i kapitału własnego 1838340 2107100 2301160 2206580 1880030
Suma akcji zwykłych w obrocie 13204.3 13204.3 13239.3 13226.2 13118.1
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 556 1009 2044 750
Dodatkowy wpłacony kapitał 3296 3296 3702
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 1578460 1665190 1713920 1893820 1952590
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 7990 22465 22354 23833 88376
Środki pieniężne i ekwiwalenty 4047 4334 4254 5435 86772
Inwestycje krótkoterminowe 3943 18131 18100 18398 1604
Suma należności netto 254475 258775 245024 234824 196644
Należności z handlu netto 16283 16816 13955 13144 41645
Suma portfela 1185270 1239510 1287580 1453920 1423840
Koszty zaliczkowe 118325 131443 140025 153330 164684
Suma innych aktywów obrotowych 12400 12996 18939 27918 79053
Suma aktywów 1744000 1838340 1915900 2107100 2377580
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 69369 70886 79866 90120 100644
Wartość netto firmy 1080 1146 1161 1161 8185
Wartości niematerialne netto 3198 6076 9099 8102 13516
Inwestycje długoterminowe 89903 93192 109577 109251 284571
Należności długoterminowe 801 1327 1380 2825 6955
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1182 522 899 1816 11111
Suma zobowiązań krótkoterminowych 2291570 2352920 2419610 2521140 1572760
Payable/Accrued
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 582676 587725 588039 602894 244045
Inne bieżące zobowiązania (suma) 948499 1120840 1238320 1270370 610045
Suma zobowiązań 2295520 2337810 2372920 2498430 2186770
Suma zadłużenia długoterminowego 43310 25824 336 4724 331726
Zadłużenie długoterminowe 42954 25268 0 4724 331726
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 356 556 336
Odroczony podatek dochodowy 47357 47869 43700 43800 50214
Udział mniejszościowy -92675 -99604 -101169 -81720 220233
Inne zobowiązania (suma) 5967 10796 10438 10490 11835
Kapitał własny -551528 -499470 -457015 -391334 190808
Akcje zwykłe 930 930 930 930 930
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -557005 -504594 -464483 -396395 187244
Inny kapitał (suma) 1251 898 3242 835 -654
Suma zobowiązań i kapitału własnego 1744000 1838340 1915900 2107100 2377580
Suma akcji zwykłych w obrocie 13204.3 13204.3 13204.3 13204.3 13201.8
Zobowiązania 601961 603324 565912 614208 666902
Naliczone koszty 158430 41034 27339 33660 51767
Dodatkowy wpłacony kapitał 3296 3296 3296 3296 3288
  • Roczne
  • Kwartalne
2020 2019 2018 2017 2016
Dochód netto/linia startowa 31400 33542 66547 37049 17617
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 110063 -67357 54749 -150973 -58610
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 2812 2879 2120 1772 1634
Amortization 2535 1491 493 222 330
Pozycje niepieniężne 37666 54236 68780 41802 15321
Cash Taxes Paid 25134 19059 25510 16999 13106
Zapłacone odsetki 78034 66791 55088 54072 36783
Zmiany w kapitale obrotowym 35650 -159505 -83191 -231818 -93512
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -24128 -55308 -60363 -47482 -119559
Nakłady kapitałowe -13603 -13894 -10147 -14742 -16271
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -10525 -41414 -50216 -32740 -103288
Środki pieniężne z działalności finansowej -76885 143163 -17651 152913 273079
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 56224 37614 73368 -34978 77597
Total Cash Dividends Paid -57779 -2748 -27684 -241 -5481
Emisja (wykup) akcji netto -384 295 -2625 -5077 -632
Emisja (wykup) długu netto -74946 108002 -60710 193209 201595
Skutki różnic kursowych walut -354 194 152008 -870 420
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 8696 20692 128743 -46412 95330
Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020 Dec 2019 Jun 2019
Cash From Operating Activities -14831 110063 3613 -67357 -45622
Cash Taxes Paid 6369 25134 16944 19059 10256
Cash Interest Paid 35155 78034 38885 66791 30980
Changes in Working Capital -14831 110063 3613 -67357 -45622
Cash From Investing Activities -19618 -24128 -12678 -55308 -11688
Capital Expenditures -11674 -13603 -6031 -13894 -4422
Other Investing Cash Flow Items, Total -7944 -10525 -6647 -41414 -7266
Cash From Financing Activities -37446 -76885 -633 143163 134717
Financing Cash Flow Items 96878 56224 5293 37614 2263
Total Cash Dividends Paid -40 -57779 -34970 -2748 -441
Issuance (Retirement) of Stock, Net -419 -384 -2904 295 26
Issuance (Retirement) of Debt, Net -133865 -74946 31948 108002 132869
Foreign Exchange Effects -85 -354 389 194 62
Net Change in Cash -71980 8696 -9309 20692 77469

China Evergrande Company profile

O firmie China Evergrande Group

China Evergrande Group, dawniej Evergrande Real Estate Group Limited, zajmuje się głównie działalnością deweloperską. Spółka prowadzi swoją działalność w czterech segmentach: Rozwój Nieruchomości, Inwestycje w Nieruchomości, Zarządzanie Nieruchomościami oraz Pozostała Działalność. Segment Pozostała Działalność zajmuje się budową nieruchomości, świadczeniem usług hotelowych i innych usług związanych z budową nieruchomości, działalnością ubezpieczeniową oraz działalnością związaną z produktami szybkozużywającymi się. Poprzez swoje spółki zależne Spółka zajmuje się także produkcją wody mineralnej i żywności.

Obecna cena akcji China Evergrande Group wynosi 0.17 HKD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Logitech SA, Sage Therapeutics, Inc., XBiotech Inc., CareDx, Inc, Lefteris Acquisition Corp. oraz Cerus. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Residential Real Estate Rental & Development

天河区黄埔大道西78号
GUANGZHOU
GUANGDONG 510620
CN

Użytkownicy oglądają również

Oil - Crude

79.49 Price
+1.850% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0266%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0485%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

BTC/USD

62,119.15 Price
-0.860% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

XRP/USD

0.65 Price
+7.630% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

US100

18,286.90 Price
+1.410% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 7.0

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję