Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 76% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Handel China Eastern Airlines Ltd - 0670 CFD

2.65
1.15%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 01:30

Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.05
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.024571 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.67)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.024571%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.002653 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.50)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.002653%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta HKD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Hong Kong
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

China Eastern Airlines Corp Ltd ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 2.62
Otwarcie* 2.65
Zmiana 1 r.* -1.85%
Zakres dzienny* 2.65 - 2.66
Zakres 52 tyg. 2.52-3.60
Średni wolumen (10 dni) 3.01M
Średni wolumen (3 miesiące) 112.10M
Kapitalizacja rynkowa 82.05B
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 20.01B
Przychód 81.66B
EPS -1.36
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 0.90
Data następnego sprawozdania Oct 26, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Sep 29, 2023 2.65 0.03 1.15% 2.62 2.66 2.62
Sep 28, 2023 2.62 -0.05 -1.87% 2.67 2.68 2.62
Sep 27, 2023 2.66 0.01 0.38% 2.65 2.68 2.65
Sep 26, 2023 2.65 -0.02 -0.75% 2.67 2.68 2.64
Sep 25, 2023 2.67 -0.09 -3.26% 2.76 2.76 2.67
Sep 22, 2023 2.75 0.02 0.73% 2.73 2.75 2.72
Sep 21, 2023 2.73 -0.04 -1.44% 2.77 2.77 2.73
Sep 20, 2023 2.77 0.01 0.36% 2.76 2.77 2.75
Sep 19, 2023 2.76 0.01 0.36% 2.75 2.77 2.74
Sep 18, 2023 2.73 -0.01 -0.36% 2.74 2.76 2.71
Sep 15, 2023 2.75 0.01 0.36% 2.74 2.76 2.73
Sep 14, 2023 2.74 0.01 0.37% 2.73 2.78 2.73
Sep 13, 2023 2.75 0.04 1.48% 2.71 2.76 2.71
Sep 12, 2023 2.70 0.05 1.89% 2.65 2.73 2.65
Sep 11, 2023 2.68 0.02 0.75% 2.66 2.69 2.63
Sep 7, 2023 2.65 -0.03 -1.12% 2.68 2.69 2.65
Sep 6, 2023 2.69 -0.06 -2.18% 2.75 2.75 2.68
Sep 5, 2023 2.74 -0.04 -1.44% 2.78 2.79 2.74
Sep 4, 2023 2.79 0.04 1.45% 2.75 2.79 2.71
Aug 31, 2023 2.74 -0.02 -0.72% 2.76 2.76 2.72

China Eastern Airlines Ltd Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 46111 67127 58727 120986 115278
Przychód 46111 67127 58727 120986 115278
Koszt uzyskania przychodu (suma) 53855 57875 49910 84323 80694
Zysk brutto -7744 9252 8817 36663 34584
Całkowity koszt operacyjny 77746 80645 72567 110905 105969
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1943 2391 1960 6596 11276
Depreciation / Amortization 21799 22718 22255 22080 15313
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 12 11 8 -47 -313
Nadzwyczajny koszt (dochód) -180 -883 -24 -84 -461
Other Operating Expenses, Total 317 -1467 -1542 -1963 -540
Dochód operacyjny -31635 -13518 -13840 10081 9309
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -8519 -3995 -2648 -5782 -5453
Dochód netto przed opodatkowaniem -40154 -17513 -16488 4299 3856
Dochód netto po opodatkowaniu -39900 -13284 -12561 3480 2930
Udział mniejszościowy 2514 1070 725 -288 -232
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -37386 -12214 -11836 3192 2698
Dochód netto -37386 -12214 -11836 3192 2698
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -37386 -12214 -11836 3192 2698
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -37386 -12214 -11836 3192 2698
Rozwodniony dochód netto -37386 -12214 -11836 3192 2698
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 18876 16795.3 16379.5 15104.9 14467.6
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -1.98061 -0.72723 -0.72261 0.21132 0.18649
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -1.98681 -0.7614 -0.72356 0.20682 0.16227
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Suma przychodu 26757 19354 32417 34710 33568
Przychód 26757 19354 32417 34710 33568
Koszt uzyskania przychodu (suma) 30272 23583 28907 28968 27549
Zysk brutto -3515 -4229 3510 5742 6019
Całkowity koszt operacyjny 42676 35070 40462 40183 38827
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1092 822 1073 1290 855
Depreciation / Amortization 11143 10656 11504 11214 11625
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 6 6 15 -4 -10
Nadzwyczajny koszt (dochód) -147 -4 -746 -109 166
Other Operating Expenses, Total 310 7 -291 -1176 -1358
Dochód operacyjny -15919 -15716 -8045 -5473 -5259
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -4240 -4279 -2188 -1807 804
Dochód netto przed opodatkowaniem -20159 -19995 -10233 -7280 -4455
Dochód netto po opodatkowaniu -19926 -19974 -7886 -5398 -3489
Udział mniejszościowy 1276 1238 880 190 195
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -18650 -18736 -7006 -5208 -3294
Dochód netto -18650 -18736 -7006 -5208 -3294
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -18650 -18736 -7006 -5208 -3294
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -18650 -18736 -7006 -5208 -3294
Rozwodniony dochód netto -18650 -18736 -7006 -5208 -3294
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 18878 18874 17211.7 16379 16380
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.98792 -0.99269 -0.40705 -0.31797 -0.2011
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.99298 -0.99283 -0.43522 -0.32229 -0.19451
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 27413 27910 22498 19743 15932
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 17613 13034 7746 1471 742
Środki pieniężne i ekwiwalenty 7651 1350 646
Suma należności netto 7607 12583 11686 14338 11999
Należności z handlu netto 754 974 1124 1717 1436
Suma portfela 1626 1799 2054 2407 1950
Koszty zaliczkowe 403 243 468 737 1006
Suma innych aktywów obrotowych 164 251 544 790 235
Suma aktywów 287984 288790 284650 285185 239017
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 231693 232708 237691 245614 203077
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 308945 306549 310990 355090 277335
Amortyzacja skumulowana (suma) -77252 -73841 -73299 -109476 -74258
Wartość netto firmy 11270 11270 11270 11270 11270
Wartości niematerialne netto 382 443 448 428 339
Inwestycje długoterminowe 3411 2836 3548 4531 4244
Należności długoterminowe 1241 1134 1264 42 55
Inne aktywa długoterminowe (suma) 12574 12489 7931 3557 4100
Suma zobowiązań krótkoterminowych 106446 85891 99808 78363 73064
Zobowiązania 2310 2454 3220 3877 4040
Naliczone koszty 3268 3399 5980 5670 6797
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 49229 37614 48466 20700 22620
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 33393 23735 22757 20123 16003
Inne bieżące zobowiązania (suma) 18246 18689 19385 27993 23604
Suma zobowiązań 256662 235175 228401 216177 181009
Suma zadłużenia długoterminowego 136326 132918 112923 121289 93930
Zadłużenie długoterminowe 57939 50792 30745 26604 25867
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 78387 82126 82178 94685 68063
Odroczony podatek dochodowy 0 13 22 84
Udział mniejszościowy 1021 3537 2905 3638 3593
Inne zobowiązania (suma) 12869 12829 12752 12865 10338
Kapitał własny 31322 53615 56249 69008 58008
Akcje zwykłe 22291 18874 16379 16379 14467
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -47289 -9919 39870 52629 43541
Suma zobowiązań i kapitału własnego 287984 288790 284650 285185 239017
Suma akcji zwykłych w obrocie 22291.3 18874.4 16379.5 16379.5 14467
Inwestycje krótkoterminowe 72 84 95 121 96
Gotówka 17541 12950
Dodatkowy wpłacony kapitał 56260 44706
Inny kapitał (suma) 60 -46
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Suma aktywów obrotowych 27413 38342 27910 31422 22498
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 17613 27903 13034 15645 7746
Środki pieniężne i ekwiwalenty 17541 27825 12950 15547 7651
Inwestycje krótkoterminowe 72 78 84 98 95
Suma należności netto 754 1241 974 1937 1124
Należności z handlu netto 754 1241 974 1937 1124
Suma portfela 1626 1831 1799 2061 2054
Koszty zaliczkowe 7407 7287 12089 11764 11198
Suma innych aktywów obrotowych 13 80 14 15 376
Suma aktywów 287984 292239 288790 293166 284650
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 231357 225379 232282 235316 236493
Wartość netto firmy 11270 11270
Wartości niematerialne netto 382 11678 11713 11733 448
Inwestycje długoterminowe 3411 2723 2836 3403 3548
Inne aktywa długoterminowe (suma) 14151 14117 14049 11292 10393
Suma zobowiązań krótkoterminowych 106446 104119 85891 93107 99808
Zobowiązania 2310 2604 2454 4580 3220
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 49229 53523 37614 38260 48466
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 33393 26899 23735 25183 22757
Inne bieżące zobowiązania (suma) 21514 21093 22088 25084 25365
Suma zobowiązań 256662 257286 235175 243063 228401
Suma zadłużenia długoterminowego 136326 138086 132918 132830 112923
Zadłużenie długoterminowe 57939 60949 50792 51444 30745
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 78387 77137 82126 81386 82178
Odroczony podatek dochodowy 0 13 13
Udział mniejszościowy 1021 2294 3537 4429 2905
Inne zobowiązania (suma) 12869 12787 12829 12684 12752
Kapitał własny 31322 34953 53615 50103 56249
Akcje zwykłe 22291 18874 18874 16379 16379
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 9031 16079 34741 33724 39870
Suma zobowiązań i kapitału własnego 287984 292239 288790 293166 284650
Suma akcji zwykłych w obrocie 22291.3 18874.4 18874.4 16379.5 16379.5
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa -40154 -17513 -16488 4299 3856
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -6474 5692 1211 28972 22338
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 20906 21879 21434 21376 15084
Amortization 192 210 239 143 160
Pozycje niepieniężne 9941 4268 3349 6225 5015
Cash Taxes Paid 95 136 269 1165 1709
Zapłacone odsetki 6297 6307 5482 5494 4359
Zmiany w kapitale obrotowym 2641 -3152 -7323 -3071 -1777
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -7292 2155 -6283 -4899 -12780
Nakłady kapitałowe -10019 -10807 -7247 -7589 -26160
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 2727 12962 964 2690 13380
Środki pieniężne z działalności finansowej 18348 -2526 11426 -23375 -13558
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -6267 -6084 -5489 -5495 5885
Total Cash Dividends Paid 0 -819 0 -738
Emisja (wykup) akcji netto 14998 10820 0 9442
Emisja (wykup) długu netto 9617 -7262 17734 -27322 -18705
Skutki różnic kursowych walut 9 -22 -53 6 30
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 4591 5299 6301 704 -3970
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line -40154 -19995 -17513 -7280 -16488
Cash From Operating Activities -6474 -1575 5692 8269 1211
Cash From Operating Activities 20906 10199 21879 10849 21434
Amortization 192 97 210 100 239
Non-Cash Items 9941 4853 4268 2085 3349
Cash Taxes Paid 95 57 136 84 269
Cash Interest Paid 6297 2872 6307 2617 5482
Changes in Working Capital 2641 3271 -3152 2515 -7323
Cash From Investing Activities -7292 -1871 2155 -1971 -6283
Capital Expenditures -10019 -2490 -10807 -6193 -7247
Other Investing Cash Flow Items, Total 2727 619 12962 4222 964
Cash From Financing Activities 18348 18314 -2526 1609 11426
Financing Cash Flow Items -6267 -2896 -6084 -2333 -5489
Total Cash Dividends Paid 0 -819
Issuance (Retirement) of Stock, Net 14998 10820 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 9617 21210 -7262 3942 17734
Foreign Exchange Effects 9 7 -22 -11 -53
Net Change in Cash 4591 14875 5299 7896 6301
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
China Eastern Air Holding Company Limited Corporation 50.7312 2626240000 0 2022-12-31 LOW
Juneyao Airlines Co., Ltd. Corporation 10.7938 558769777 0 2022-12-31
Delta Air Lines, Inc. Investment Advisor 9 465910000 0 2022-12-31 LOW
GF Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor 3.8082 197144000 6500000 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.652 85520490 1948270 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.317 68178593 -140000 2023-07-31 LOW
E Fund Management Co. Ltd. Investment Advisor 0.6919 35820000 33114000 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2888 14950000 148000 2023-07-31 LOW
Fullgoal Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2636 13648000 13648000 2022-12-31 LOW
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.1418 7342000 7342000 2022-12-31 LOW
Zheshang Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.1352 7000000 0 2022-06-30 LOW
Harvest Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.1236 6400000 -1678000 2022-12-31 LOW
DWS Investments Hong Kong Limited Investment Advisor 0.0547 2834000 -2978000 2023-06-30 MED
California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.0546 2826540 -590000 2022-06-30 LOW
Mackenzie Financial Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.0528 2732054 -223080 2023-05-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.0363 1879602 0 2023-07-31 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.036 1866014 190000 2023-05-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0342 1770000 0 2023-05-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0293 1518000 0 2023-06-30 LOW
Scottish Equity Partners LLP Venture Capital 0.0165 854000 0 2023-02-28 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

China Eastern Airlines Company profile

O firmie China Eastern Airlines Ltd

China Eastern Airlines Corporation Limited to spółka z siedzibą w Chinach, zajmująca się głównie świadczeniem usług transportu lotniczego i usług rozszerzonych. Spółka zajmuje się głównie obsługą pasażerów linii lotniczych, przewozem towarów, dostarczaniem poczty, organizacją wycieczek i innymi usługami transportowymi. Spółka prowadzi również działalność w zakresie ogólnego transportu lotniczego, obsługi technicznej samolotów, produkcji i obsługi sprzętu lotniczego, pośrednictwa w transporcie lotniczym dla krajowych i zagranicznych linii lotniczych, innych powiązanych rodzajów działalności, usług agentów ubezpieczeniowych w niepełnym wymiarze godzin, handlu elektronicznego, supermarketów lotniczych, a także sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów. Spółka prowadzi działalność na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych.

Obecna cena akcji China Eastern Airlines Ltd wynosi 2.66 HKD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Ares Capital Corporation, Food Empire, Thunder Bridge, Albireo Pharma, Healthcare Services Group, Inc. oraz Autoliv SDR - SEK. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Airlines (NEC)

闵行区虹翔三路36号
SHANGHAI
SHANGHAI 201100
CN

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

ETH/USD

1,731.63 Price
-0.010% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 5.40

Oil - Brent

92.03 Price
-1.130% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0505%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0724%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.040

TSLA

250.10 Price
+1.170% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.19

BTC/USD

27,924.65 Price
+0.540% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 85.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 555 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję