Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 84% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.

Scan to Download iOS&Android APP

Handel Brookline Capital Acquisition Corp. - BCAC CFD

9.12
0%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 2.09
Pozycja długa, opłata za noc

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Przejdź na platformę
-0.030779%
Pozycja krótka, opłata za noc

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Przejdź na platformę
-0.013666%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 20%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* N/A
Otwarcie* N/A
Zmiana 1 r.* N/A
Zakres dzienny* N/A
Zakres 52 tyg. 9.50-10.95
Średni wolumen (10 dni) N/A
Średni wolumen (3 miesiące) 558.53K
Kapitalizacja rynkowa 68.00M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 6.75M
Przychód N/A
EPS -0.37
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta -100.00K
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie High Low
Jun 27, 2022 9.12 0.00 0.00% 9.12 9.12 9.12
Apr 19, 2022 9.06 0.00 0.00% 9.06 9.06 9.06
Apr 5, 2022 9.05 0.00 0.00% 9.05 9.05 9.05
Feb 11, 2022 9.99 0.00 0.00% 9.99 9.99 9.99
Feb 10, 2022 9.99 0.00 0.00% 9.99 10.01 9.99
Feb 9, 2022 10.01 0.02 0.20% 9.99 10.01 9.99
Feb 8, 2022 9.99 -0.01 -0.10% 10.00 10.00 9.98
Feb 7, 2022 9.99 0.01 0.10% 9.98 9.99 9.98
Feb 4, 2022 9.99 0.01 0.10% 9.98 9.99 9.98
Feb 3, 2022 9.98 0.00 0.00% 9.98 9.98 9.98
Feb 2, 2022 9.98 0.00 0.00% 9.98 9.98 9.98
Feb 1, 2022 9.98 0.01 0.10% 9.97 9.98 9.97
Jan 31, 2022 9.97 0.00 0.00% 9.97 9.97 9.97
Jan 28, 2022 9.96 -0.01 -0.10% 9.97 9.98 9.96
Jan 27, 2022 9.97 0.00 0.00% 9.97 9.98 9.97
Jan 26, 2022 9.98 0.02 0.20% 9.96 9.98 9.96
Jan 25, 2022 9.97 0.01 0.10% 9.96 9.97 9.96
Jan 24, 2022 9.96 0.00 0.00% 9.96 9.96 9.96
Jan 21, 2022 9.96 0.01 0.10% 9.95 9.96 9.94
Jan 20, 2022 9.96 0.01 0.10% 9.95 9.97 9.95

Brookline Capital Acquisition Corp. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Roczne
 • Kwartalne
2020 2021
Suma przychodu 0 0
Całkowity koszt operacyjny 0.00183 0.60319
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 0.00183 0.60319
Dochód operacyjny -0.00183 -0.60319
Dochód netto przed opodatkowaniem -0.00183 -0.48406
Dochód netto po opodatkowaniu -0.00183 -0.48406
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -0.00183 -0.48406
Dochód netto -0.00183 -0.48406
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -0.00183 -0.48406
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -0.00183 -0.48406
Rozwodniony dochód netto -0.00183 -0.48406
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 6.47825 6.8923
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.00028 -0.07023
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.00028 -0.07023
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 0.12023
Inne netto -0.00111
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Suma przychodu 0 0 0 0 0
Całkowity koszt operacyjny 0.12269 0.16352 0.166 0.15098 2.45701
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 0.12269 0.16352 0.166 0.15098 2.45701
Dochód operacyjny -0.12269 -0.16352 -0.166 -0.15098 -2.45701
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -0.04731 -0.11806 0.24137 0.04423 -0.00064
Dochód netto przed opodatkowaniem -0.17 -0.28158 0.07537 -0.10786 -2.45766
Dochód netto po opodatkowaniu -0.17 -0.28158 0.07537 -0.10786 -2.45766
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -0.17 -0.28158 0.07537 -0.10786 -2.45766
Dochód netto -0.17 -0.28158 0.07537 -0.10786 -2.45766
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -0.17 -0.28158 0.07537 -0.10786 -2.45766
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -0.17 -0.28158 0.07537 -0.10786 -2.45766
Rozwodniony dochód netto -0.17 -0.28158 0.07537 -0.10786 -2.45766
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 6.94627 7.4345 7.4345 7.44046 7.4345
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.02447 -0.03787 0.01014 -0.0145 -0.33057
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.02447 -0.03787 0.01014 -0.0145 -0.33057
Inne netto -0.00111
 • Roczne
 • Kwartalne
2020 2021
Suma aktywów obrotowych 0.00098 0.23083
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 0.00098 0.21741
Cash 0.00098 0.21741
Total Assets 0.09725 58.3162
Other Long Term Assets, Total 0.09627 0
Total Current Liabilities 0.07311 0.1867
Accounts Payable 0.07311 0.02255
Notes Payable/Short Term Debt 0 0
Total Liabilities 0.07311 0.23636
Total Long Term Debt 0 0
Total Equity 0.02415 58.0798
Common Stock 0.00014 58.0752
Additional Paid-In Capital 0.02583 0.49052
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -0.00183 -0.48589
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 0.09725 58.3162
Total Common Shares Outstanding 6.47825 7.4345
Prepaid Expenses 0.01342
Long Term Investments 58.0853
Accrued Expenses 0.0825
Other Current Liabilities, Total 0.08165
Other Liabilities, Total 0.04966
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Suma aktywów obrotowych 0.60726 0.47397 0.34212 0.23083 0.19103
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 0.42102 0.35213 0.27449 0.21741 0.09332
Cash 0.42102 0.35213 0.27449 0.21741 0.09332
Prepaid Expenses 0.18624 0.12184 0.06763 0.01342 0.09771
Total Assets 58.6841 58.5526 58.4199 58.3162 58.2786
Long Term Investments 58.0769 58.0786 58.0778 58.0853 58.0875
Other Long Term Assets, Total 0 0 0 0
Total Current Liabilities 0.08264 0.11287 0.14702 0.1867 2.60392
Accounts Payable 0.00703 0.02681 0.03029 0.02255 0.10861
Accrued Expenses 0.055 0.045 0.055 0.0825 2.39344
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.02061 0.04106 0.06173 0.08165 0.10188
Total Liabilities 0.29136 0.44139 0.23336 0.23636 2.65642
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 0.20872 0.32852 0.08634 0.04966 0.0525
Total Equity 58.3927 58.1112 58.1866 58.0798 55.6221
Common Stock 53.393 53.1114 58.0752 58.0752 58.0752
Additional Paid-In Capital 5.17162 5.4532 0.48941 0.49052 0.49052
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -0.17183 -0.45341 -0.37804 -0.48589 -2.94355
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 58.6841 58.5526 58.4199 58.3162 58.2786
Total Common Shares Outstanding 7.4345 7.4345 7.4345 7.4345 7.4345
 • Roczne
 • Kwartalne
2020 2021
Dochód netto/linia startowa -0.00183 -0.48406
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 0 -0.45153
Zmiany w kapitale obrotowym 0.00183 0.12829
Środki pieniężne z działalności finansowej 0.00098 58.743
Emisja (wykup) akcji netto 0.00098 57.5
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 0.00098 0.21643
Pozycje niepieniężne -0.09575
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -58.075
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -58.075
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 1.3593
Emisja (wykup) długu netto -0.11635
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -0.17 -0.45158 -0.3762 -0.48406 -2.45766
Cash From Operating Activities -0.24791 -0.3168 -0.39444 -0.45153 -0.12409
Non-Cash Items 0.07068 0.18874 -0.05263 -0.09575 0.00064
Changes in Working Capital -0.1486 -0.05397 0.03439 0.12829 2.33293
Cash From Investing Activities -58.075 -58.075 -58.075 -58.075 0
Other Investing Cash Flow Items, Total -58.075 -58.075 -58.075 -58.075 0
Cash From Financing Activities 58.743 58.743 58.743 58.743 0
Financing Cash Flow Items 1.3593 1.3593 1.3593 1.3593 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 57.5 57.5 57.5 57.5 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.11635 -0.11635 -0.11635 -0.11635 0
Net Change in Cash 0.42004 0.35115 0.27351 0.21643 -0.12409

Dlaczego warto wybrać Capital.com? Liczby mówią same za siebie.

Capital.com Group
485+

Handlowcy

93000+

Aktywni klienci miesięcznie

$57000000+

Miesięczna wielkość inwestycji

$31000000+

Wycofywane co miesiąc

Kalkulator inwestycyjny

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Dźwignia
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

Brookline Capital Acquisition Corp. Company profile

O firmie Brookline Capital Acquisition Corp.

Brookline Capital Acquisition Corp. jest spółką typu "blank check". Spółka została utworzona w celu przeprowadzenia fuzji, wymiany kapitałowej, przejęcia aktywów, zakupu akcji, reorganizacji lub podobnego połączenia biznesowego z jednym lub większą liczbą podmiotów. Spółka może poszukiwać możliwości przejęcia w dowolnej branży lub sektorze, zamierza jednak pozyskać, nabyć i zarządzać przedsiębiorstwem z branży life sciences. Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej i nie generowała żadnych przychodów.

Industry: Shell Companies

280 Park Avenue, Suite 43W
10017

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Natural Gas

2.43 Price
-1.140% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.1241%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0878%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

12,630.90 Price
+0.850% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0191%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0077%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

22,733.20 Price
-1.150% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0500%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0140%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.40 Price
-1.250% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0500%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0140%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.00319

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 500 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję