Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest brak płynności?

Zrozumiałe wyjaśnienie pojęcia braku płynności

W świecie inwestycji brak płynności odnosi się do aktywów, których nie można łatwo wymienić na gotówkę. Dzieje się tak ze względu na brak odpowiednio dużej liczby inwestorów gotowych je kupić.

W biznesie termin ten może opisywać firmę, która nie ma wystarczającej ilości środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań finansowych.

Gdzie słyszałeś o braku płynności?

Aktywa mogą utracić część płynności w okresie kryzysu gospodarczego lub rynkowego. Na przykład można usłyszeć, że powierzchnie handlowe stają się mniej płynne, gdy gospodarka znajduje się w złym stanie i spada zaufanie do biznesu.

Co powinieneś wiedzieć o braku płynności?

Podczas gdy na rynkach płynnych aktywa często przechodzą z rąk do rąk, aktywa pozbawione płynności zmieniają właścicieli bardzo rzadko. Jeśli trudno jest znaleźć kupca, sprzedający może być zmuszony do zaoferowania aktywów po obniżonej cenie, by podnieść zainteresowanie.

W biznesie, firmy bez wystarczającej ilości środków pieniężnych na pokrycie swoich zobowiązań finansowych mogą mieć problemy z kontynuowaniem handlu. Nawet firma z dużą ilością aktywów, na przykład gruntów, nieruchomości lub maszyn, może stanąć w obliczu niewypłacalności, jeśli jej majątku nie można odpowiednio szybko przeliczyć na gotówkę.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować