Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 76% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Handel Axonics, Inc. - AXNX CFD

Market is not available at the moment

Market information is presented
as of 2023-09-21

  • Podsumowanie
Warunki handlu
Spread -
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026151 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026151%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003929 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003929%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Axonics Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* N/A
Otwarcie* N/A
Zmiana 1 r.* N/A
Zakres dzienny* N/A
Zakres 52 tyg. 47.59-79.92
Średni wolumen (10 dni) 535.55K
Średni wolumen (3 miesiące) 14.34M
Kapitalizacja rynkowa 2.84B
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 50.46M
Przychód 319.85M
EPS -0.67
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 0.43
Data następnego sprawozdania Oct 30, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski

Axonics, Inc. Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Monday, October 30, 2023

Czas (UTC) (UTC)

10:59

Kraj

US

Wydarzenie

Q3 2023 Axonics Inc Earnings Release
Q3 2023 Axonics Inc Earnings Release

Prognoza

-

Poprzedni

-
Wednesday, February 28, 2024

Czas (UTC) (UTC)

10:59

Kraj

US

Wydarzenie

Q4 2023 Axonics Inc Earnings Release
Q4 2023 Axonics Inc Earnings Release

Prognoza

-

Poprzedni

-
Wyświetl wszystkie wydarzenia
  • Roczne
  • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 273.702 180.29 111.535 13.82 0.707
Przychód 273.702 180.29 111.535 13.82 0.707
Koszt uzyskania przychodu (suma) 76.037 64.572 44.444 6.49 0.356
Zysk brutto 197.665 115.718 67.091 7.33 0.351
Całkowity koszt operacyjny 338.648 252.098 165.295 94.419 32.844
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 196.257 138.574 91.681 67.748 13.086
Badania i rozwój 34.41 37.297 29.17 20.181 19.402
Dochód operacyjny -64.946 -71.808 -53.76 -80.599 -32.137
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 2.699 -7.386 0.761 2.974 0.698
Gain (Loss) on Sale of Assets -0.069 -0.091 -0.041 0
Inne netto -1.874 -2.309 -1.043
Dochód netto przed opodatkowaniem -62.316 -79.285 -54.914 -79.934 -32.482
Dochód netto po opodatkowaniu -59.698 -80.067 -54.915 -79.935 -32.483
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -59.698 -80.067 -54.915 -79.935 -32.483
Dochód netto -59.698 -80.067 -54.915 -79.935 -32.483
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -59.698 -80.067 -54.915 -79.935 -32.483
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -59.698 -80.067 -54.915 -79.935 -32.483
Rozwodniony dochód netto -59.698 -80.067 -54.915 -79.935 -32.483
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 46.6845 43.0723 36.9813 28.5673 27.8069
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -1.27875 -1.8589 -1.48494 -2.79813 -1.16816
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.96367 -1.79091 -1.48422 -2.79813 -1.16816
Depreciation / Amortization 9.383 7.241
Nadzwyczajny koszt (dochód) 22.561 4.414
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Suma przychodu 92.894 70.65 85.918 70.384 68.98
Przychód 92.894 70.65 85.918 70.384 68.98
Koszt uzyskania przychodu (suma) 22.704 18.15 22.951 19.124 18.784
Zysk brutto 70.19 52.5 62.967 51.26 50.196
Całkowity koszt operacyjny 104.964 85.016 89.527 86.759 90.409
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 54.983 54.822 54.088 49.14 49.953
Badania i rozwój 8.949 8.056 8.103 7.936 7.135
Depreciation / Amortization 2.279 2.222 2.271 2.317 2.332
Nadzwyczajny koszt (dochód) 16.049 1.766 2.114 8.242 12.205
Dochód operacyjny -12.07 -14.366 -3.609 -16.375 -21.429
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 4.424 4.311 3.82 -0.397 -0.479
Dochód netto przed opodatkowaniem -7.646 -10.055 0.143 -16.772 -21.908
Dochód netto po opodatkowaniu -7.342 -9.248 0.665 -16.252 -21.443
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -7.342 -9.248 0.665 -16.252 -21.443
Dochód netto -7.342 -9.248 0.665 -16.252 -21.443
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -7.342 -9.248 0.665 -16.252 -21.443
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -7.342 -9.248 0.665 -16.252 -21.443
Rozwodniony dochód netto -7.342 -9.248 0.665 -16.252 -21.443
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 49.0884 48.5791 48.1823 47.2082 45.311
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.14957 -0.19037 0.0138 -0.34426 -0.47324
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.17308 -0.16674 0.04325 -0.23078 -0.29816
Gain (Loss) on Sale of Assets -0.069
Inne netto 0.001
  • Roczne
  • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 465.075 321.317 327.946 211.68 165.34
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 357.211 220.878 241.181 183.674 157.524
Środki pieniężne i ekwiwalenty 238.846 220.878 241.181 171.082 98.306
Inwestycje krótkoterminowe 118.365 0 12.592 59.218
Suma należności netto 44.817 29.044 18.27 7.879 0.427
Należności z handlu netto 44.817 29.044 18.27 7.879 0.427
Suma portfela 55.765 64.946 63.06 15.659 3.673
Koszty zaliczkowe 7.282 6.449 5.435 4.468 3.716
Suma aktywów 659.353 547.945 342.206 219.822 171.906
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 12.998 14.015 13.428 7.247 2.784
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 20.534 19.559 17.243 10.307 4.768
Amortyzacja skumulowana (suma) -7.536 -5.544 -3.815 -3.06 -1.984
Wartości niematerialne netto 86.253 106.469 0.196 0.311 0.426
Inne aktywa długoterminowe (suma) 0.613 0.634 0.636 0.584 3.356
Suma zobowiązań krótkoterminowych 65.247 26.868 45.682 12.033 5.887
Zobowiązania 9.07 7.654 10.66 5.882 3.436
Naliczone koszty 23.577 19.214 13.912 6.151 1.683
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Suma zobowiązań 89.214 65.507 54.836 36.819 28.631
Suma zadłużenia długoterminowego 0 0 0 20.336 22.744
Zadłużenie długoterminowe 0 20.336 19.463
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 3.281
Udział mniejszościowy
Kapitał własny 570.139 482.438 287.37 183.003 143.275
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Akcje zwykłe 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003
Dodatkowy wpłacony kapitał 969.545 803.559 522.296 363.012 243.337
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -374.264 -314.566 -234.499 -179.584 -99.649
Inny kapitał (suma) -25.147 -6.56 -0.431 -0.428 -0.416
Suma zobowiązań i kapitału własnego 659.353 547.945 342.206 219.822 171.906
Suma akcji zwykłych w obrocie 49.5467 46.3302 39.931 34.111 27.8069
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 0 21.11 0.768
Inne zobowiązania (suma) 7.555 19.422 9.154 4.45
Wartość netto firmy 94.414 105.51
Odroczony podatek dochodowy 16.412 19.217
Inne bieżące zobowiązania (suma) 32.6
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Suma aktywów obrotowych 469.671 465.075 449.361 313.127 307.433
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 357.062 357.211 350.013 213.234 213.18
Środki pieniężne i ekwiwalenty 240.105 238.846 241.331 203.236 213.18
Suma należności netto 40.2 44.817 36.96 36.115 27.425
Należności z handlu netto 40.2 44.817 36.96 36.115 27.425
Suma portfela 66.067 55.765 57.827 58.412 61.876
Koszty zaliczkowe 6.342 7.282 4.561 5.366 4.952
Suma aktywów 665.691 659.353 632.278 514.088 525.571
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 12.917 12.998 13.503 13.828 13.707
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 21.038 20.534 20.705 20.497 19.794
Amortyzacja skumulowana (suma) -8.121 -7.536 -7.202 -6.669 -6.087
Wartość netto firmy 96.581 94.414 86.942 94.852 102.558
Wartości niematerialne netto 85.888 86.253 81.787 91.627 101.179
Inne aktywa długoterminowe (suma) 0.634 0.613 0.685 0.654 0.694
Suma zobowiązań krótkoterminowych 66.17 65.247 60.843 29.859 25.519
Zobowiązania 14.737 9.07 9.972 10.207 10.39
Naliczone koszty 17.033 23.577 20.371 19.652 15.129
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy
Suma zobowiązań 89.085 89.214 82.76 76.362 62.139
Suma zadłużenia długoterminowego 0 0 0 0 0
Zadłużenie długoterminowe
Inne zobowiązania (suma) 7.178 7.555 7.96 30.721 19.056
Kapitał własny 576.606 570.139 549.518 437.726 463.432
Akcje zwykłe 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Dodatkowy wpłacony kapitał 982.189 969.545 960.627 820.526 812.141
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -383.512 -374.264 -374.929 -358.677 -337.234
Inny kapitał (suma) -22.076 -25.147 -36.185 -24.128 -11.48
Suma zobowiązań i kapitału własnego 665.691 659.353 632.278 514.088 525.571
Suma akcji zwykłych w obrocie 50.1107 49.5467 49.4796 47.1177 47.0029
Odroczony podatek dochodowy 15.737 16.412 13.957 15.782 17.564
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 116.957 118.365 108.682 9.998
Inne bieżące zobowiązania (suma) 34.4 32.6 30.5
  • Roczne
  • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa -59.698 -80.067 -54.915 -79.935 -32.483
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 3.191 -47.306 -83.742 -83.454 -31.37
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 11.721 9.126 1.741 1.191 0.946
Pozycje niepieniężne 54.099 33.446 16.465 9.668 3.022
Cash Taxes Paid 0.667 0.001 0.001 0.001 0.001
Zapłacone odsetki 0.001 2.178 1.102 1.436 0.751
Zmiany w kapitale obrotowym -2.931 -9.811 -47.033 -14.378 -2.855
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -120.354 -143.002 9.654 45.287 -60.05
Nakłady kapitałowe -2.223 -2.261 -2.938 -1.339 -1.228
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -118.131 -140.741 12.592 46.626 -58.822
Środki pieniężne z działalności finansowej 133.968 170.513 144.19 110.955 165.342
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -0.192 -11.378 -9.013 -7.141 -12.292
Emisja (wykup) akcji netto 134.16 208.007 153.203 118.096 157.634
Emisja (wykup) długu netto 0 -26.116 0 0 20
Skutki różnic kursowych walut 1.163 -0.508 -0.003 -0.012 -0.014
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 17.968 -20.303 70.099 72.776 73.908
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -9.248 -59.698 -60.363 -44.111 -22.668
Cash From Operating Activities -0.781 3.191 -6.162 -10.009 -9.167
Cash From Operating Activities 2.813 11.721 8.841 5.92 3.029
Non-Cash Items 11.331 54.099 41.704 25.385 5.889
Cash Taxes Paid 0 0.667 0.644 0.639 0
Cash Interest Paid 0 0.001 0.001 0.001 0.001
Changes in Working Capital -5.677 -2.931 3.656 2.797 4.583
Cash From Investing Activities 0.694 -120.354 -110.324 -10.923 -0.291
Capital Expenditures -0.794 -2.223 -1.888 -0.925 -0.291
Other Investing Cash Flow Items, Total 1.488 -118.131 -108.436 -9.998 0
Cash From Financing Activities 1.93 133.968 133.807 1.924 1.444
Financing Cash Flow Items -0.192 -0.192 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 1.93 134.16 133.999 1.924 1.444
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 0
Foreign Exchange Effects -0.584 1.163 3.132 1.366 0.316
Net Change in Cash 1.259 17.968 20.453 -17.642 -7.698
Deferred Taxes

Axonics, Inc. Company profile

O firmie Axonics, Inc.

Axonics, Inc. jest firmą z branży technologii medycznych. Zajmuje się opracowywaniem i komercjalizacją produktów dla pacjentów z zaburzeniami czynności pęcherza moczowego i jelit. Zaburzenia czynności pęcherza i jelit obejmują wszczepialne systemy neuromodulacji krzyżowej (SNM) do leczenia nietrzymania moczu (UUI) i częstomoczu (UUF), określanych łącznie jako pęcherz nadreaktywny (OAB), a także nietrzymania stolca (FI) i zatrzymania moczu bez przeszkód (UR) oraz środek wypełniający cewkę moczową do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (SUI). Firma zaprojektowała i opracowała system neuromodulacji krzyżowej (SNM) wielokrotnego użytku (System r-SNM), który dostarcza łagodne impulsy elektryczne do docelowego nerwu krzyżowego w celu przywrócenia normalnej komunikacji z i do mózgu, aby zmniejszyć objawy OAB, UR i FI. Prowadzone są dwa badania dotyczące systemu r-SNM: europejskie badanie RELAX-OAB i amerykańskie badanie pilotażowe ARTISAN-SNM. Oferuje środek wypełniający cewkę moczową, Bulkamid, stosowany w wysiłkowym nietrzymaniu moczu.

Obecna cena akcji Axonics, Inc. wynosi 0 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: TripAdvisor, Inc., Cellectar Biosciences, Inc., Kymera Therapeutics, Inc., Evofem Biosciences, Inc., National CineMedia oraz GSI Technology. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Medical Devices & Implants

26 Technology Dr
IRVINE
CALIFORNIA 92618
US

Użytkownicy oglądają również

ETH/USD

1,599.64 Price
+0.610% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 5.40

XRP/USD

0.52 Price
+0.460% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.01192

US100

14,753.00 Price
+0.530% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

90.42 Price
+1.020% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0353%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0572%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.030

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 555 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję