Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
121.1
0.49%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 15:20

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 2.4
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.023528 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.47)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.023528%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.001306 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.25)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.001306%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta NOK
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Norway
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Atea ASA ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 121.7
Otwarcie* 121.1
Zmiana 1 r.* 0.67%
Zakres dzienny* 120.7 - 121.9
Zakres 52 tyg. 109.60-166.20
Średni wolumen (10 dni) 42.56K
Średni wolumen (3 miesiące) 1.01M
Kapitalizacja rynkowa 13.69B
Wskaźnik C/Z 15.98
Akcje w obrocie 111.05M
Przychód 35.13B
EPS 7.62
Dywidenda (% przychodu) 5.13136
Beta 0.96
Data następnego sprawozdania Feb 8, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Nov 27, 2023 121.7 3.8 3.22% 117.9 121.9 117.9
Nov 24, 2023 121.1 1.2 1.00% 119.9 121.9 119.5
Nov 23, 2023 120.9 1.4 1.17% 119.5 121.3 119.5
Nov 22, 2023 121.3 1.6 1.34% 119.7 122.3 119.7
Nov 21, 2023 118.5 -2.2 -1.82% 120.7 121.9 117.5
Nov 20, 2023 121.1 -0.6 -0.49% 121.7 123.7 121.1
Nov 17, 2023 127.1 2.6 2.09% 124.5 127.9 124.5
Nov 16, 2023 123.5 -2.4 -1.91% 125.9 126.9 122.9
Nov 15, 2023 126.7 3.8 3.09% 122.9 126.9 121.5
Nov 14, 2023 122.3 3.6 3.03% 118.7 122.9 118.7
Nov 13, 2023 120.7 1.4 1.17% 119.3 121.3 118.7
Nov 10, 2023 121.3 1.6 1.34% 119.7 121.9 119.5
Nov 9, 2023 120.1 -2.0 -1.64% 122.1 122.3 118.7
Nov 8, 2023 121.3 4.8 4.12% 116.5 122.1 116.5
Nov 7, 2023 118.7 -1.6 -1.33% 120.3 120.3 116.3
Nov 6, 2023 119.3 -2.0 -1.65% 121.3 121.7 119.1
Nov 3, 2023 120.3 3.0 2.56% 117.3 120.7 116.5
Nov 2, 2023 118.9 2.6 2.24% 116.3 119.5 116.3
Nov 1, 2023 116.7 1.6 1.39% 115.1 116.7 114.7
Oct 31, 2023 115.7 1.2 1.05% 114.5 116.1 112.9

Atea Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Thursday, April 25, 2024

Czas (UTC) (UTC)

06:30

Kraj

NO

Wydarzenie

Q1 2024 Atea ASA Earnings Release
Q1 2024 Atea ASA Earnings Release

Prognoza

-

Poprzedni

-
Friday, April 26, 2024

Czas (UTC) (UTC)

07:30

Kraj

NO

Wydarzenie

Atea ASA Annual Shareholders Meeting
Atea ASA Annual Shareholders Meeting

Prognoza

-

Poprzedni

-
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 32397 28491 39503 36655 34709
Przychód 32397 28491 39503 36655 34709
Koszt uzyskania przychodu (suma) 23395 20045 31266 28897 27174
Zysk brutto 9002 8446 8237 7758 7535
Całkowity koszt operacyjny 31201 27445 38649 35908 34019
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 7191 6786 6733 6423 6475
Depreciation / Amortization 622 610 645 597 370
Nadzwyczajny koszt (dochód) 6 0
Other Operating Expenses, Total -7 4 -1 -9
Dochód operacyjny 1196 1046 854 747 690
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -103 -99 -99 -83 -52
Inne netto -9 -5 -6 -7 -4
Dochód netto przed opodatkowaniem 1084 942 749 657 634
Dochód netto po opodatkowaniu 849 760 590 530 467
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 849 760 590 530 467
Dochód netto 849 760 590 530 467
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 848 760 590 530 467
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 848 760 590 530 467
Rozwodniony dochód netto 848 760 590 530 467
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 110.598 111.522 111 111 110
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 7.66744 6.8148 5.31532 4.77477 4.24545
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 6.25 5.5 5 5 6.5
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 7.15756 6.8148 5.67866 4.77477 4.24545
Total Adjustments to Net Income -1
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma przychodu 7743 8870 8692 9820 8082
Przychód 7743 8870 8692 9820 8082
Koszt uzyskania przychodu (suma) 5461 6214 6184 7202 6000
Zysk brutto 2282 2656 2508 2618 2082
Całkowity koszt operacyjny 7445 8579 8442 9371 7798
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1598 1956 1870 1800 1477
Depreciation / Amortization 170 175 168 161 156
Other Operating Expenses, Total 216 234 220 208 165
Dochód operacyjny 298 291 250 449 284
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -57 -50 -25 -56 -32
Inne netto -4 8 -1 -2 -5
Dochód netto przed opodatkowaniem 237 249 224 391 247
Dochód netto po opodatkowaniu 182 194 175 300 196
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 182 194 175 300 196
Dochód netto 182 194 175 300 196
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 182 194 175 299 196
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 182 194 175 299 196
Rozwodniony dochód netto 182 194 175 299 196
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 112.346 112.139 111.521 110.598 112
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 1.62 1.73 1.56922 2.70349 1.75
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 3.125 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 1.62 1.73 1.56922 2.70349 1.75
Nadzwyczajny koszt (dochód)
Total Adjustments to Net Income -1
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 11138 9727 9957 8849 9581
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 926 1360 1610 1770 765
Środki pieniężne i ekwiwalenty 922 1353 1605 1769 764
Inwestycje krótkoterminowe 4 7 5 1 1
Suma należności netto 7075 5483 6125 4671 6701
Należności z handlu netto 7030 5412 5999 4523 6700
Suma portfela 1198 1191 797 798 830
Koszty zaliczkowe 1088 1165 985 969 819
Suma innych aktywów obrotowych 851 528 440 641 466
Suma aktywów 17858 16048 16584 14957 14778
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 1794 1693 1826 1494 617
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 4474 4037 3997 3799 2607
Amortyzacja skumulowana (suma) -2681 -2346 -2171 -2305 -1990
Wartość netto firmy 4132 3942 4088 3881 3901
Wartości niematerialne netto 452 328 289 237 237
Inwestycje długoterminowe 0 0 17 15 13
Należności długoterminowe 135 82 103 127 28
Inne aktywa długoterminowe (suma) 207 276 304 354 401
Suma zobowiązań krótkoterminowych 12813 10674 11430 10348 10741
Zobowiązania 8100 6574 6934 6113 7125
Naliczone koszty 810 808 846 801 973
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 949 363 443 997 224
Inne bieżące zobowiązania (suma) 2954 2929 3207 2437 2419
Suma zobowiązań 14130 12541 13200 11882 11541
Suma zadłużenia długoterminowego 1054 1514 1597 1342 557
Zadłużenie długoterminowe 0 475 475 472 484
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 1054 1039 1122 870 73
Odroczony podatek dochodowy 145 164 165 185 234
Inne zobowiązania (suma) 118 189 8 7 9
Kapitał własny 3728 3507 3384 3075 3237
Akcje zwykłe 111 111 110 110 108
Dodatkowy wpłacony kapitał 1448 1425 1272 1233 1181
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 1531 1406 1254 1252 1409
Inny kapitał (suma) 638 565 748 480 539
Suma zobowiązań i kapitału własnego 17858 16048 16584 14957 14778
Suma akcji zwykłych w obrocie 110.598 111.522 109.382 109.701 108.683
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 8372 11116 9740 11138 8940
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 1019 1161 1053 926 859
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1019 1161 1053 922 817
Inwestycje krótkoterminowe 4 42
Suma należności netto 6519 8722 7422 9014 6683
Należności z handlu netto 3996 6151 4676 6701 3943
Suma portfela 834 1232 1266 1198 1398
Suma innych aktywów obrotowych 1 -1
Suma aktywów 15436 18297 16836 17858 15579
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 1824 1818 1849 1794 1754
Wartość netto firmy 4307 4417 4367 4132 4164
Wartości niematerialne netto 541 538 501 452 407
Inwestycje długoterminowe 0 0
Należności długoterminowe 206 208 168 135 69
Inne aktywa długoterminowe (suma) 186 200 211 207 245
Suma zobowiązań krótkoterminowych 9188 12137 11208 12813 10362
Zobowiązania 5007 7521 6999 8100 4887
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 993 1033 895 949 1828
Inne bieżące zobowiązania (suma) 3188 3583 3314 3764 3647
Suma zobowiązań 11223 14155 12622 14130 11704
Suma zadłużenia długoterminowego 1737 1688 1110 1054 1074
Zadłużenie długoterminowe 588 588 0 0 0
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 1149 1100 1110 1054 1074
Odroczony podatek dochodowy 150 154 155 145 144
Inne zobowiązania (suma) 148 176 149 118 124
Kapitał własny 4213 4142 4214 3728 3875
Akcje zwykłe 680 680 680 680 680
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 3533 3462 3535 3049 3194
Suma zobowiązań i kapitału własnego 15436 18297 16836 17858 15579
Suma akcji zwykłych w obrocie 111.049 110.942 110.733 110.598 112.017
Inny kapitał (suma) -1 -1 1
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 1084 942 749 657 634
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 1030 1096 1388 1897 946
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 615 614 643 588 370
Pozycje niepieniężne 114 89 131 127 85
Cash Taxes Paid 240 151 236 150 108
Zmiany w kapitale obrotowym -783 -549 -135 525 -143
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -441 -273 -330 -274 -367
Nakłady kapitałowe -397 -328 -330 -325 -307
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -44 55 0 51 -60
Środki pieniężne z działalności finansowej -989 -870 -1534 -615 -896
Total Cash Dividends Paid -612 -555 -550 -710 -700
Emisja (wykup) akcji netto -147 49 -44 53 56
Emisja (wykup) długu netto -230 -363 -940 42 -252
Skutki różnic kursowych walut -31 -205 312 -3 -44
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -431 -252 -164 1005 -361
Zapłacone odsetki 140 92 92 87 51
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -1
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 224 1084 693 445 163
Cash From Operating Activities 205 1030 -548 -1203 -696
Cash From Operating Activities 168 615 454 299 147
Non-Cash Items 55 114 115 66 30
Cash Taxes Paid 82 240 184 146 95
Cash Interest Paid 43 140 82 49 20
Changes in Working Capital -242 -783 -1810 -2013 -1036
Cash From Investing Activities -73 -441 -349 -231 -67
Capital Expenditures -73 -397 -267 -178 -68
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -44 -82 -53 1
Cash From Financing Activities -179 -989 390 1025 131
Total Cash Dividends Paid 0 -612 -309 -309 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -147 -51 -51 -58
Issuance (Retirement) of Debt, Net -179 -230 750 1386 189
Foreign Exchange Effects 179 -31 -28 -39 -92
Net Change in Cash 132 -431 -535 -448 -724
Financing Cash Flow Items -1
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Systemintegration ApS Corporation 28.4428 31965145 714082 2023-07-18 LOW
Folketrygdfondet Pension Fund 7.1247 8007080 324666 2023-05-04 LOW
Mawer Investment Management Ltd. Investment Advisor 5.5535 6241303 -512092 2023-05-04 LOW
ODIN Forvaltning AS Investment Advisor 5.2033 5847721 0 2023-05-04 LOW
Nordea Funds Oy Investment Advisor 3.9798 4472622 0 2023-09-30 LOW
Beutel, Goodman & Company Ltd. Investment Advisor 2.6 2922031 -730 2023-09-30 LOW
Harris Associates L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5435 2858436 -317605 2023-05-04 LOW
Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 2.3402 2630000 0 2023-05-04 LOW
Danske Invest Asset Management AS Investment Advisor 2.3383 2627879 178000 2023-08-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1167 2378835 14964 2023-09-30 LOW
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS Investment Advisor 1.97 2213942 0 2023-09-30 LOW
Nordea Investment Management AB (Denmark) Investment Advisor 1.4202 1596059 21307 2023-07-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1361 1276771 16428 2023-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9798 1101137 15653 2023-09-30 LOW
Columbia Threadneedle Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.9451 1062163 0 2023-09-30 LOW
Holberg Fondsforvaltning AS Investment Advisor 0.9432 1060000 0 2023-09-30 LOW
Landkreditt Forvaltning A/S Investment Advisor 0.8747 983000 -27000 2023-09-30 LOW
KLP Forsikring Pension Fund 0.7899 887771 68661 2023-09-30 LOW
Fidelity International Investment Advisor 0.7802 876778 -4101 2023-09-30 LOW
Montanaro Asset Management Limited Investment Advisor 0.7154 804000 0 2023-09-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Atea Company profile

O firmie Atea

Atea ASA jest norweską spółką zajmującą się dostarczaniem produktów i usług z zakresu infrastruktury informatycznej (IT). Spółka oferuje przede wszystkim sprzęt i oprogramowanie oraz usługi konsultingowe, a także umowy serwisowe w zakresie infrastruktury IT. Dostarcza szereg technologii pochodzących od różnych dostawców w połączeniu z usługami o wartości dodanej. Spółka jest obecna w 82 miastach w Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Spółka prowadzi działalność operacyjną poprzez swoje spółki zależne, do których należą Atea AS, Norwegia; Atea A/S, Dania; Atea AB, Szwecja; Atea Oy, Finlandia; Atea Baltic UAB, Litwa; Atea Logistics AB, Szwecja; Atea Global Services SIA, Łotwa oraz Spintop Netsolution AB (Atea Spintop), Szwecja. We wrześniu 2014 roku Spółka nabyła wszystkie udziały w spółce Datatech AS, specjalizującej się w rozwiązaniach infrastruktury IT dla przemysłu morskiego i offshore.

Obecna cena akcji Atea wynosi 121.5 NOK. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: 9 Meters Biopharma, Inc., Aemetis, Inc., Playtika Holding Corp., Keppel DC Reit, Icici Bank Adr Rep 2 oraz RenovoRx, Inc.. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: IT Services & Consulting (NEC)

Karvesvingen 5
OSLO
OSLO 0579
NO

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

XRP/USD

0.62 Price
+1.980% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Oil - Crude

76.62 Price
+2.000% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0187%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0032%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

BTC/USD

37,935.95 Price
+2.470% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Gold

2,041.46 Price
+1.330% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0192%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0110%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję