Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest ask price (cena kupna)?

Wyjaśnienie pojęcia ask price (cena kupna)

Ask price (cena kupna) to coś w rodzaju ceny wywoławczej na aukcji: jest to zasadniczo cena, za którą ktoś zgodził się sprzedać papiery wartościowe. Różni się od ceny ofertowej (bid), która jest ogólnie rzecz biorąc ceną, jaką nabywca jest skłonny zapłacić za papiery wartościowe.

A zatem, jeśli kupujesz aktywa lub papiery wartościowe, robisz to za cenę kupna.

Gdzie słyszałeś o ask price (cenie kupna)?

Zawsze, gdy szukasz informacji o cenach rynkowych na giełdzie, na rynku kontraktów futures, na Forex czy na rynku opcji, możesz je zobaczyć w 3 podstawowych wariantach, którymi są ask price (cena kupa), bid price (cena ofertowa) i ostatnia cena (cena ostatniej transakcji). Wartości te dają razem obraz aktualnej wartości papierów wartościowych i są nieustannie aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Co powinieneś wiedzieć o ask price?

Być może słyszałeś o spreadzie bid-ask, czyli o rozbieżności między 2 cenami. Jest to przydatny wskaźnik dla inwestorów, mówiący o płynności papierów wartościowych. Ogólnie rzecz biorąc, im mniejszy spread, tym lepsza płynność. Wiele wykresów rynkowych opiera się na ostatniej cenie, ale nie zawsze jest to najlepszy przewodnik po cenach. Bid price (cena ofertowa) lub ask price (cena kupna) mogą się zmienić pod wpływem ostatniej sprzedaży, dlatego też często lepszym wskaźnikiem jest spread bid/ask. Warto zauważyć, że cena ofertowa czy cena kupna nie zawsze są ceną minimalną czy maksymalną, a jeden inwestor może składać wiele ofert w różnych cenach, np. 2 kontrakty na 22, 10 kontraktów na 21 itd. Inwestorzy sprzedający papiery wartościowe mogą korzystać ze zleceń typu limit order, aby mieć pewność, że sprzedaż odbędzie się tylko wtedy, gdy uzyskają swoją cenę kupna.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować