Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
95.10
1%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
Warunki handlu
Spread 0.23
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026179 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026179%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003957 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003957%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Ashland Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 96.06
Otwarcie* 95.14
Zmiana 1 r.* -7.33%
Zakres dzienny* 94.38 - 95.35
Zakres 52 tyg. 70.82-110.64
Średni wolumen (10 dni) 622.10K
Średni wolumen (3 miesiące) 10.40M
Kapitalizacja rynkowa 4.00B
Wskaźnik C/Z 25.56
Akcje w obrocie 50.79M
Przychód 2.19B
EPS 3.08
Dywidenda (% przychodu) 1.95754
Beta 0.93
Data następnego sprawozdania Jan 30, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Apr 12, 2024 95.10 0.36 0.38% 94.74 95.60 94.38
Apr 11, 2024 96.06 1.17 1.23% 94.89 96.34 94.89
Apr 10, 2024 94.11 -0.24 -0.25% 94.35 94.84 93.35
Apr 9, 2024 96.52 1.06 1.11% 95.46 96.87 95.46
Apr 8, 2024 95.57 0.67 0.71% 94.90 95.79 94.32
Apr 5, 2024 94.68 0.39 0.41% 94.29 95.08 93.84
Apr 4, 2024 95.18 -0.86 -0.90% 96.04 97.48 94.81
Apr 3, 2024 96.70 0.87 0.91% 95.83 96.74 95.82
Apr 2, 2024 96.52 0.27 0.28% 96.25 96.96 95.80
Apr 1, 2024 96.89 0.32 0.33% 96.57 97.63 95.68
Mar 28, 2024 97.26 0.48 0.50% 96.78 98.01 96.78
Mar 27, 2024 97.18 2.12 2.23% 95.06 97.57 95.06
Mar 26, 2024 94.91 -0.42 -0.44% 95.33 96.03 94.91
Mar 25, 2024 95.57 0.80 0.84% 94.77 96.62 94.37
Mar 22, 2024 94.82 -0.81 -0.85% 95.63 96.01 94.77
Mar 21, 2024 95.99 -0.51 -0.53% 96.50 97.26 95.62
Mar 20, 2024 96.77 1.72 1.81% 95.05 97.50 95.04
Mar 19, 2024 95.52 0.89 0.94% 94.63 96.12 94.62
Mar 18, 2024 94.94 -1.85 -1.91% 96.79 96.79 94.92
Mar 15, 2024 96.66 1.61 1.69% 95.05 97.00 95.05

Ashland Global Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Tuesday, April 30, 2024

Czas (UTC) (UTC)

10:59

Kraj

US

Wydarzenie

Q2 2024 Ashland Inc Earnings Release
Q2 2024 Ashland Inc Earnings Release

Prognoza

-

Poprzedni

-
Tuesday, July 23, 2024

Czas (UTC) (UTC)

10:59

Kraj

US

Wydarzenie

Q3 2024 Ashland Inc Earnings Release
Q3 2024 Ashland Inc Earnings Release

Prognoza

-

Poprzedni

-
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 2391 2111 2016 2148 2589
Przychód 2391 2111 2016 2148 2589
Koszt uzyskania przychodu (suma) 1561 1441 1417 1497 1644
Zysk brutto 830 670 599 651 945
Całkowity koszt operacyjny 2080 1934 2537 2072 2477
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 377 290 306 357 408
Badania i rozwój 55 50 56 58 73
Depreciation / Amortization 94 90 84 85 101
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 32
Nadzwyczajny koszt (dochód) -4 72 682 79 223
Other Operating Expenses, Total -3 -9 -8 -4 -4
Dochód operacyjny 311 177 -521 76 112
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -144 -35 -57 -95 -98
Inne netto 39 -7 1 10 -3
Dochód netto przed opodatkowaniem 206 135 -577 -9 11
Dochód netto po opodatkowaniu 181 173 -555 -10 19
Udział mniejszościowy 0
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 181 173 -555 -10 19
Suma pozycji nadzwyczajnych 746 47 47 515 95
Dochód netto 927 220 -508 505 114
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 181 173 -555 -10 19
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 927 220 -508 505 114
Rozwodniony dochód netto 927 220 -508 505 114
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 56 61 61 62 64
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 3.23214 2.83607 -9.09836 -0.16129 0.29688
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.27 1.15 1.1 1.05 0.95
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 3.16938 3.6459 -1.2877 0.6879 2.56172
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Suma przychodu 546 603 525 632 644
Przychód 546 603 525 632 644
Koszt uzyskania przychodu (suma) 368 406 360 422 404
Zysk brutto 178 197 165 210 240
Całkowity koszt operacyjny 484 520 488 575 532
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 73 76 80 128 89
Badania i rozwój 12 12 13 15 14
Depreciation / Amortization 24 23 23 23 23
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -4 0 -1 -1 -1
Nadzwyczajny koszt (dochód) 11 3 13 -12 3
Dochód operacyjny 62 83 37 57 112
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -2 11 15 -37 -59
Inne netto -3 -3 -2 41 -1
Dochód netto przed opodatkowaniem 57 91 50 61 52
Dochód netto po opodatkowaniu 42 92 42 61 51
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 42 92 42 61 51
Suma pozycji nadzwyczajnych 8 -1 -2 -3 -15
Dochód netto 50 91 40 58 36
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 42 92 42 60 51
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 50 91 40 57 36
Rozwodniony dochód netto 50 91 40 57 36
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 53 55 55 53 55
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.79245 1.67273 0.76364 1.13208 0.92727
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.385 0.335 0.335 0.335 0.335
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.94538 1.70818 0.96218 0.90566 0.98077
Other Operating Expenses, Total 0
Total Adjustments to Net Income -1
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 1506 1768 1717 1547 1433
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 417 646 210 454 232
Środki pieniężne i ekwiwalenty 417 646 210 454 232
Suma należności netto 338 402 369 471 481
Należności z handlu netto 338 402 369 471 481
Suma portfela 626 629 473 529 597
Suma innych aktywów obrotowych 125 91 665 93 123
Suma aktywów 5939 6213 6612 6877 7251
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 1495 1445 1551 1702 1577
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 3211 3050 3066 3265 3165
Amortyzacja skumulowana (suma) -1838 -1712 -1639 -1700 -1588
Wartość netto firmy 1362 1312 1430 1758 2253
Wartości niematerialne netto 892 969 1106 1019 1094
Inwestycje długoterminowe 90 88 96 178 176
Należności długoterminowe 148 157 156 189 237
Inne aktywa długoterminowe (suma) 446 474 556 484 481
Suma zobowiązań krótkoterminowych 456 553 934 813 757
Zobowiązania 210 265 236 233 311
Naliczone koszty 230 288 274 300 271
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 166
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 16 0 374 280 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 0 50 9
Suma zobowiązań 2842 2993 3860 3841 3680
Suma zadłużenia długoterminowego 1314 1270 1596 1573 1501
Zadłużenie długoterminowe 1314 1270 1596 1573 1501
Odroczony podatek dochodowy 148 176 237 229 264
Udział mniejszościowy
Inne zobowiązania (suma) 924 994 1093 1226 1158
Kapitał własny 3097 3220 2752 3036 3571
Akcje zwykłe 1 1 1 1 1
Dodatkowy wpłacony kapitał 4 135 327 769 756
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 3595 3653 2796 2649 3224
Unrealized Gain (Loss) 0
Inny kapitał (suma) -503 -569 -372 -383 -410
Suma zobowiązań i kapitału własnego 5939 6213 6612 6877 7251
Suma akcji zwykłych w obrocie 51 54 57 60.5785 60.1838
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 1506 1526 1631 1724 1768
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 417 349 399 532 646
Środki pieniężne i ekwiwalenty 417 349 399 532 646
Suma należności netto 338 345 395 351 402
Należności z handlu netto 338 345 395 351 402
Suma portfela 626 712 730 724 629
Suma innych aktywów obrotowych 125 120 107 117 91
Suma aktywów 5939 6029 6183 6259 6213
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 1495 1480 1475 1453 1445
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 3211 3191 3164 3116 3050
Amortyzacja skumulowana (suma) -1838 -1837 -1813 -1770 -1712
Wartość netto firmy 1362 1383 1385 1369 1312
Wartości niematerialne netto 886 916 940 959 963
Należności długoterminowe 127 129 133 135 138
Inne aktywa długoterminowe (suma) 563 595 619 619 587
Suma zobowiązań krótkoterminowych 456 432 472 464 553
Zobowiązania 210 210 246 246 265
Naliczone koszty 230 222 226 218 288
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 16 0
Suma zobowiązań 2842 2880 2916 2941 2993
Suma zadłużenia długoterminowego 1314 1328 1328 1316 1270
Zadłużenie długoterminowe 1314 1328 1328 1316 1270
Odroczony podatek dochodowy 148 176 175 176 176
Inne zobowiązania (suma) 924 944 941 985 994
Kapitał własny 3097 3149 3267 3318 3220
Akcje zwykłe 1 0.5124 0.528 0.5427 1
Dodatkowy wpłacony kapitał 4 0 0 134 135
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 3595 3619 3734 3675 3653
Inny kapitał (suma) -503 -470.512 -467.528 -491.543 -569
Suma zobowiązań i kapitału własnego 5939 6029 6183 6259 6213
Suma akcji zwykłych w obrocie 51 51.241 52.8003 54.2716 54
Inne bieżące zobowiązania (suma) 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 927 220 -508 505 114
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -213 560 203 241 297
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 241 244 235 277 277
Deferred Taxes -35 -26 -42 18 -100
Pozycje niepieniężne -1087 42 509 -420 -19
Cash Taxes Paid 406 1 91 67 77
Zapłacone odsetki 56 62 77 124 126
Zmiany w kapitale obrotowym -259 80 9 -139 25
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej 1556 -381 8 849 -202
Nakłady kapitałowe -113 -105 -133 -147 -157
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 1669 -276 141 996 -45
Środki pieniężne z działalności finansowej -896 -426 9 -1149 -368
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -2 -13 -18 -10 -12
Total Cash Dividends Paid -70 -70 -66 -64 -60
Emisja (wykup) akcji netto -209 -450 0 -200 0
Emisja (wykup) długu netto -615 107 93 -875 -296
Skutki różnic kursowych walut -11 3 2 -3 1
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 436 -244 222 -62 -272
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 132 40 927 870 834
Cash From Operating Activities -20 -63 -213 -288 -42
Cash From Operating Activities 120 59 241 182 121
Deferred Taxes 15 7 -35 -5 -3
Non-Cash Items -75 -46 -1087 -1020 -814
Changes in Working Capital -212 -123 -259 -315 -180
Cash From Investing Activities -45 -27 1556 1590 1608
Capital Expenditures -58 -23 -113 -67 -37
Other Investing Cash Flow Items, Total 13 -4 1669 1657 1645
Cash From Financing Activities -188 -27 -896 -876 -810
Financing Cash Flow Items -10 -9 -2 -9 -6
Total Cash Dividends Paid -36 -18 -70 -52 -34
Issuance (Retirement) of Stock, Net -142 -209 -200 -155
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 -615 -615 -615
Foreign Exchange Effects 6 3 -11 -7 -2
Net Change in Cash -247 -114 436 419 754

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Ashland Company profile

O firmie Ashland Global

Ashland Global Holdings Inc. jest firmą działającą w branży dodatków specjalnych i materiałów. Spółka obsługuje klientów na wielu rynkach konsumenckich i przemysłowych, w tym w branży klejów, powłok architektonicznych, budownictwa, energii, żywności i napojów, nutraceutyków, środków higieny osobistej i farmaceutyków. Segmenty Spółki to: Life Sciences, Personal Care, Specialty Additives i Intermediates. Segment Life Sciences obejmuje farmaceutyki, odżywki, nutraceutyki, chemię rolniczą, materiały zaawansowane i chemię wysokowartościową. Pielęgnacja ciała obejmuje biofunkcjonały, środki konserwujące, środki do pielęgnacji skóry, środki do opalania, środki do higieny jamy ustnej, środki do pielęgnacji włosów i środki czystości. Dodatki specjalne obejmują dodatki reologiczne i poprawiające wydajność, stosowane w przemyśle powłokowym, budowlanym, energetycznym, samochodowym i innych gałęziach przemysłu. Produkty pośrednie obejmują produkcję butanodiolu (BDO) i pochodnych, w tym n-metylopirolidonu.

Obecna cena akcji Ashland Global wynosi 95.2 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Bank of Montreal, Southside, Sasol Limited, Blue Apron Holdings, Inc. Class, Gecina Reit oraz Cerus. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Diversified Chemicals

8145 Blazer Drive
WILMINGTON
DELAWARE 19808
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

18,006.40 Price
-1.660% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 7.0

Gold

2,344.52 Price
-1.190% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0193%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0110%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.50

ETH/USD

2,949.32 Price
-7.720% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 6.00

BTC/USD

63,489.50 Price
-4.910% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować