Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 76% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Handel ARCA Biopharma - ABIO CFD

Market is not available at the moment

Market information is presented
as of 2023-09-21

  • Podsumowanie
Warunki handlu
Spread -
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026151 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026151%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003929 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003929%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* N/A
Otwarcie* N/A
Zmiana 1 r.* N/A
Zakres dzienny* N/A
Zakres 52 tyg. 1.85-2.70
Średni wolumen (10 dni) 22.87K
Średni wolumen (3 miesiące) 477.94K
Kapitalizacja rynkowa 29.40M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 14.41M
Przychód N/A
EPS -0.44
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 1.28
Data następnego sprawozdania Oct 26, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski

ARCA Biopharma Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Thursday, October 26, 2023

Czas (UTC) (UTC)

10:59

Kraj

US

Wydarzenie

Q3 2023 ARCA Biopharma Inc Earnings Release
Q3 2023 ARCA Biopharma Inc Earnings Release

Prognoza

-

Poprzedni

-
Thursday, February 22, 2024

Czas (UTC) (UTC)

10:59

Kraj

US

Wydarzenie

Q4 2023 ARCA Biopharma Inc Earnings Release
Q4 2023 ARCA Biopharma Inc Earnings Release

Prognoza

-

Poprzedni

-
Wyświetl wszystkie wydarzenia
  • Roczne
  • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 0 0 0 0 0
Całkowity koszt operacyjny 10.596 19.335 9.766 5.814 8.118
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 5.847 5.503 4.774 3.981 3.879
Badania i rozwój 4.749 13.832 4.992 1.833 4.239
Dochód operacyjny -10.596 -19.335 -9.766 -5.814 -8.118
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 0.675 0.013 0.019 0.165 0.154
Dochód netto przed opodatkowaniem -9.926 -19.322 -9.747 -5.649 -7.964
Dochód netto po opodatkowaniu -9.926 -19.322 -9.738 -5.482 -7.933
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -9.926 -19.322 -9.738 -5.482 -7.933
Dochód netto -9.926 -19.322 -9.738 -5.482 -7.933
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -9.926 -19.322 -9.738 -5.482 -7.933
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -9.926 -19.322 -9.738 -5.482 -7.933
Rozwodniony dochód netto -9.926 -19.322 -9.738 -5.482 -7.933
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 14.4101 13.9039 4.71024 1.32123 0.76939
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.68882 -1.38968 -2.06741 -4.14915 -10.3107
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.68882 -1.38968 -2.06741 -4.14915 -10.3107
Inne netto -0.005
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Suma przychodu 0 0 0 0 0
Całkowity koszt operacyjny 1.973 1.796 1.548 2.552 3.219
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1.719 1.406 1.487 1.528 1.734
Badania i rozwój 0.254 0.39 0.061 1.024 1.485
Dochód operacyjny -1.973 -1.796 -1.548 -2.552 -3.219
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 0.493 0.45 0.374 0.222 0.072
Dochód netto przed opodatkowaniem -1.48 -1.346 -1.174 -2.333 -3.147
Dochód netto po opodatkowaniu -1.48 -1.346 -1.174 -2.333 -3.147
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -1.48 -1.346 -1.174 -2.333 -3.147
Dochód netto -1.48 -1.346 -1.174 -2.333 -3.147
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -1.48 -1.346 -1.174 -2.333 -3.147
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -1.48 -1.346 -1.174 -2.333 -3.147
Rozwodniony dochód netto -1.48 -1.346 -1.174 -2.333 -3.147
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 14.4101 14.4101 14.4101 14.4101 14.4101
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.10271 -0.09341 -0.08147 -0.1619 -0.21839
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.10271 -0.09341 -0.08147 -0.1619 -0.21839
Inne netto 0 0 0 -0.003 0
  • Roczne
  • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 42.699 54.421 49.968 8.48 6.777
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 42.445 53.359 49.071 8.363 6.608
Środki pieniężne i ekwiwalenty 42.445 53.359 49.071 8.363 6.608
Inwestycje krótkoterminowe 0
Suma innych aktywów obrotowych 0.254 1.062 0.897 0.117 0.169
Suma aktywów 43.085 54.924 50.429 8.536 6.825
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 0.368 0.485 0.449 0.032 0.024
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 0.572 0.68 0.699 0.399 0.398
Amortyzacja skumulowana (suma) -0.204 -0.195 -0.25 -0.367 -0.374
Inwestycje długoterminowe
Inne aktywa długoterminowe (suma) 0.018 0.018 0.012 0.024 0.024
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1.132 3.498 3.499 0.926 0.793
Zobowiązania 0.334 1.117 1.773 0.418 0.23
Naliczone koszty 0.798 2.381 1.726 0.508 0.563
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Suma zobowiązań 1.412 3.881 3.908 0.926 0.793
Suma zadłużenia długoterminowego 0 0 0 0 0
Inne zobowiązania (suma) 0.28 0.383 0.409 0
Kapitał własny 41.673 51.043 46.521 7.61 6.032
Akcje zwykłe 0.014 0.014 0.01 0.002 0.014
Dodatkowy wpłacony kapitał 225.061 224.505 200.665 152.024 144.952
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -183.402 -173.476 -154.154 -144.416 -138.934
Inny kapitał (suma)
Suma zobowiązań i kapitału własnego 43.085 54.924 50.429 8.536 6.825
Suma akcji zwykłych w obrocie 14.4101 14.4101 9.54815 1.59407 0.77356
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Suma aktywów obrotowych 41.702 42.699 44.55 47.655 50.539
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 40.85 42.445 43.939 46.437 49.059
Środki pieniężne i ekwiwalenty 40.85 42.445 43.939 46.437 49.059
Suma innych aktywów obrotowych 0.852 0.254 0.611 1.218 1.48
Suma aktywów 42.059 43.085 44.965 48.101 51.014
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 0.339 0.368 0.397 0.428 0.457
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 0.547 0.572 0.598 0.632 0.655
Amortyzacja skumulowana (suma) -0.208 -0.204 -0.201 -0.204 -0.198
Inne aktywa długoterminowe (suma) 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1.266 1.132 1.937 2.809 2.719
Zobowiązania 0.366 0.334 0.593 1.11 1.014
Naliczone koszty 0.9 0.798 1.344 1.699 1.705
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Suma zobowiązań 1.528 1.412 2.238 3.138 3.076
Suma zadłużenia długoterminowego 0 0 0 0 0
Inne zobowiązania (suma) 0.262 0.28 0.301 0.329 0.357
Kapitał własny 40.531 41.673 42.727 44.963 47.938
Akcje zwykłe 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Dodatkowy wpłacony kapitał 225.265 225.061 224.941 224.844 224.672
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -184.748 -183.402 -182.228 -179.895 -176.748
Suma zobowiązań i kapitału własnego 42.059 43.085 44.965 48.101 51.014
Suma akcji zwykłych w obrocie 14.4101 14.4101 14.4101 14.4101 14.4101
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
  • Roczne
  • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa -9.926 -19.322 -9.738 -5.482 -7.933
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -10.912 -18.762 -7.725 -4.801 -8.244
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 0.02 0.016 0.008 0.018 0.022
Pozycje niepieniężne 0.655 0.572 0.128 0.222 0.275
Zapłacone odsetki 0 0 0.009 0.007 0.008
Zmiany w kapitale obrotowym -1.661 -0.028 1.877 0.441 -0.608
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -0.002 -0.043 -0.019 -0.004 3.046
Nakłady kapitałowe -0.002 -0.043 -0.019 -0.004 -0.004
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 0 3.05
Środki pieniężne z działalności finansowej 0 23.093 48.452 6.56 3.104
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 0 -0.977 -2.034 -0.372 -0.117
Emisja (wykup) akcji netto 0 24.07 50.894 7.281 3.532
Emisja (wykup) długu netto 0 -0.408 -0.349 -0.311
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -10.914 4.288 40.708 1.755 -2.094
Cash Taxes Paid 0 0 0.009 -0.167
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -1.346 -9.926 -8.752 -6.419 -3.272
Cash From Operating Activities -1.595 -10.912 -9.418 -6.92 -4.298
Cash From Operating Activities 0.004 0.02 0.015 0.011 0.005
Non-Cash Items 0.229 0.655 0.511 0.387 0.192
Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
Cash Interest Paid 0 0 0 0 0
Changes in Working Capital -0.482 -1.661 -1.192 -0.899 -1.223
Cash From Investing Activities 0 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Capital Expenditures 0 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Cash From Financing Activities 0 0 0 0 0
Financing Cash Flow Items 0 0 0 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 0
Net Change in Cash -1.595 -10.914 -9.42 -6.922 -4.3
Issuance (Retirement) of Debt, Net

ARCA Biopharma Company profile

O firmie ARCA Biopharma

ARCA biopharma, Inc. (ARCA) jest firmą biofarmaceutyczną. Spółka koncentruje się na opracowywaniu i komercjalizacji terapii celowanych w leczeniu chorób układu krążenia. Do wiodących produktów Spółki należą rekombinowane nicieniowe białko antykoagulacyjne c2, czyli rNAPc2 (AB201) oraz Gencaro (chlorowodorek bucindololu). rNAPc2 (AB201) jest lekiem stosowanym w leczeniu chorób wywoływanych przez wirusy kwasu rybonukleinowego (RNA), ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19, zespołu chorobowego wywoływanego przez wirus SARS-CoV-2. Gencaro (chlorowodorek bucindololu) to farmakogenetycznie ukierunkowany antagonista receptorów beta-adrenergicznych o łagodnych właściwościach rozszerzających naczynia krwionośne, stosowany w leczeniu migotania przedsionków (AF) u pacjentów z niewydolnością serca. Migotanie przedsionków jest formą arytmii serca, zaburzeniem normalnego rytmu lub częstości akcji serca. Spółka prowadzi badanie kliniczne II fazy b rNAPc2 (AB201), ASPEN-COVID-19. Prowadzi również badania kliniczne fazy IIB/III nad lekiem Gencaro.

Obecna cena akcji ARCA Biopharma wynosi 0 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Citigroup Inc, Xencor Inc, Snap One Holdings Corp., JPMorgan Indian Investment Trust PLC, Brunswick oraz Tenaga Nasional Berhad. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Bio Therapeutic Drugs

Suite 430
8001 Arista Place
BROOMFIELD
COLORADO 80021
US

Użytkownicy oglądają również

US100

14,710.90 Price
+0.190% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 7.0

Oil - Crude

90.14 Price
+0.770% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0415%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0634%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.030

BTC/USD

26,584.15 Price
-0.200% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 85.00

ETH/USD

1,594.79 Price
+0.270% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 5.40

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 555 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję