Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
31.150
0.65%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.100
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.022082 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.20)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.022082%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.00014 %
Opłaty za pożyczoną część ($-0.03)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.00014%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta EUR
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Netherlands
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Aperam SA ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 30.95
Otwarcie* 31.27
Zmiana 1 r.* 3.89%
Zakres dzienny* 30.95 - 31.39
Zakres 52 tyg. 23.75-38.25
Średni wolumen (10 dni) 182.87K
Średni wolumen (3 miesiące) 3.59M
Kapitalizacja rynkowa 2.23B
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 72.25M
Przychód -100.00B
EPS -100.00K
Dywidenda (% przychodu) 6.99301
Beta 2.03
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Dec 5, 2023 30.950 1.775 6.08% 29.175 31.140 29.015
Dec 4, 2023 30.320 -0.380 -1.24% 30.700 30.850 30.250
Dec 1, 2023 30.930 0.420 1.38% 30.510 31.030 30.380
Nov 30, 2023 30.310 0.060 0.20% 30.250 30.650 29.860
Nov 29, 2023 30.140 0.090 0.30% 30.050 30.580 29.960
Nov 28, 2023 30.250 0.365 1.22% 29.885 30.280 29.735
Nov 27, 2023 29.595 0.070 0.24% 29.525 29.970 29.155
Nov 24, 2023 29.505 0.640 2.22% 28.865 29.605 28.855
Nov 23, 2023 29.175 0.570 1.99% 28.605 29.415 28.605
Nov 22, 2023 28.665 -0.210 -0.73% 28.875 29.505 28.485
Nov 21, 2023 27.705 0.490 1.80% 27.215 27.805 27.215
Nov 20, 2023 27.265 0.170 0.63% 27.095 27.325 26.965
Nov 17, 2023 27.065 0.320 1.20% 26.745 27.365 26.585
Nov 16, 2023 26.965 -0.300 -1.10% 27.265 27.565 26.965
Nov 15, 2023 27.395 0.350 1.29% 27.045 27.535 26.875
Nov 14, 2023 26.985 0.740 2.82% 26.245 27.115 25.975
Nov 13, 2023 26.315 -0.190 -0.72% 26.505 26.645 25.715
Nov 10, 2023 26.905 0.880 3.38% 26.025 27.715 25.635
Nov 9, 2023 27.395 0.530 1.97% 26.865 28.075 26.865
Nov 8, 2023 26.855 -0.760 -2.75% 27.615 27.655 26.685

Aperam S.A. Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 8156 5102 3624 4240 4677
Przychód 8156 5102 3624 4240 4677
Koszt uzyskania przychodu (suma) 6979 3752 3252 3842 4106
Zysk brutto 1177 1350 372 398 571
Całkowity koszt operacyjny 7266 4060 3425 4049 4316
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 269 166 151 170 190
Badania i rozwój 21 18 18 20 20
Nadzwyczajny koszt (dochód) -3 124 4 17
Dochód operacyjny 890 1042 199 191 361
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -123 -3 -17 -1 7
Inne netto -15 4 56 -5 -11
Dochód netto przed opodatkowaniem 752 1043 238 185 357
Dochód netto po opodatkowaniu 626 969 175 148 286
Udział mniejszościowy -1 -1
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 625 968 175 148 286
Dochód netto 625 968 175 148 286
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 625 968 175 148 286
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 625 968 175 148 286
Korekta rozwodnienia
Rozwodniony dochód netto 625 968 175 148 286
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 75.403 79.557 80.145 81.432 84.345
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 8.28879 12.1674 2.18354 1.81747 3.39084
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.7 1.7 1.48752 1.48752 1.48752
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 7.92448 13.2651 1.76151 1.98448 3.39084
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Sep 2021
Suma przychodu 3578 3434 4722 2653
Przychód 3578 3434 4722 2653
Koszt uzyskania przychodu (suma) 3292 3018 3963 1891
Zysk brutto 286 416 759 762
Całkowity koszt operacyjny 3443 3166 4100 1986
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 151 148 142 95
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 0 -5
Dochód operacyjny 135 268 622 667
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 104 -179 56 -3
Inne netto -19 -3 -12 6
Dochód netto przed opodatkowaniem 220 86 666 670
Dochód netto po opodatkowaniu 176 122 504 640
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 175 121 504 639
Dochód netto 175 121 504 639
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 176 121 504 639
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 176 121 504 639
Rozwodniony dochód netto 176 121 504 639
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 72.722 73.863 76.943 78.918
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 2.42018 1.63817 6.5503 8.09701
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.85 0.85 0.85
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 2.09015 1.63817 6.20607 8.09701
Udział mniejszościowy -1 -1 0 -1
Total Adjustments to Net Income 1
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 3670 3506 1839 1914 1960
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 457 524 358 375 199
Środki pieniężne i ekwiwalenty 457 524 358 375 199
Suma należności netto 529 608 345 277 320
Należności z handlu netto 454 556 229 228 274
Suma portfela 2592 2332 1101 1227 1410
Koszty zaliczkowe 14 9 7 9 10
Suma innych aktywów obrotowych 78 33 28 26 21
Suma aktywów 6257 5911 3969 4259 4323
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 1910 1726 1522 1653 1589
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 3717 3407 3095 3223 3068
Amortyzacja skumulowana (suma) -1807 -1681 -1573 -1570 -1479
Wartość netto firmy 429 414 413 457 460
Wartości niematerialne netto 22 25 16 22 30
Inwestycje długoterminowe 3 4 2 4 32
Inne aktywa długoterminowe (suma) 223 236 177 209 252
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1859 1853 1084 1148 1276
Zobowiązania 1225 1237 757 855 997
Naliczone koszty 211 214 165 148 151
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 143 240 38 70 2
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 115 31 15 15 64
Inne bieżące zobowiązania (suma) 165 131 109 60 62
Suma zobowiązań 2872 2966 1769 1845 1808
Suma zadłużenia długoterminowego 667 719 372 365 181
Zadłużenie długoterminowe 583 632 328 334 176
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 84 87 44 31 5
Odroczony podatek dochodowy 131 132 117 130 131
Udział mniejszościowy 7 8 4 4 4
Inne zobowiązania (suma) 208 254 192 198 216
Kapitał własny 3385 2945 2200 2414 2515
Akcje zwykłe 419 419 419 438 448
Dodatkowy wpłacony kapitał 1095 1097 1098 1189 1231
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 2742 2253 1424 1389 1402
Treasury Stock - Common -296 -106 -4 -117 -76
Unrealized Gain (Loss) 19 2 3 -2 8
Inny kapitał (suma) -594 -720 -740 -483 -498
Suma zobowiązań i kapitału własnego 6257 5911 3969 4259 4323
Suma akcji zwykłych w obrocie 72.1837 77.905 79.8947 79.8158 83.5567
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Sep 2021
Suma aktywów obrotowych 3641 3670 4431 3506
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 429 457 485 524
Środki pieniężne i ekwiwalenty 429 457 485 524
Suma należności netto 566 529 895 608
Należności z handlu netto 492 454 803 556
Suma portfela 2560 2592 2836 2332
Koszty zaliczkowe 23 14 18 9
Suma innych aktywów obrotowych 63 78 197 33
Suma aktywów 6293 6257 6882 5911
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 1984 1910 1780 1726
Wartości niematerialne netto 456 451 454 439
Inwestycje długoterminowe 2 3 3 4
Inne aktywa długoterminowe (suma) 210 223 214 236
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1869 1859 2399 1853
Zobowiązania 1164 1175 1539 1200
Naliczone koszty 409 379 463 321
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 160 143 222 240
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 100 115 70 31
Inne bieżące zobowiązania (suma) 36 47 105 61
Suma zobowiązań 2837 2872 3543 2966
Suma zadłużenia długoterminowego 630 667 764 719
Zadłużenie długoterminowe 547 583 679 632
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 83 84 85 87
Odroczony podatek dochodowy 133 131 149 132
Udział mniejszościowy 7 7 7 8
Inne zobowiązania (suma) 198 208 224 254
Kapitał własny 3456 3385 3339 2945
Akcje zwykłe 409 419 419 419
Dodatkowy wpłacony kapitał 1005 1095 1095 1097
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 2781 2742 2607 2253
Treasury Stock - Common -194 -296 -201 -106
Unrealized Gain (Loss) 0 19 -11 2
Inny kapitał (suma) -545 -594 -570 -720
Suma zobowiązań i kapitału własnego 6293 6257 6882 5911
Suma akcji zwykłych w obrocie 72.2492 72.1837 75.6837 77.905
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 626 969 175 148 286
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 642 550 303 400 295
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 186 144 144 150 143
Pozycje niepieniężne 242 -77 95 50 112
Cash Taxes Paid 118 56 4 5 36
Zapłacone odsetki
Zmiany w kapitale obrotowym -412 -486 -111 52 -246
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -297 -183 -108 -119 -187
Nakłady kapitałowe -296 -152 -109 -151 -192
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -1 -31 1 32 5
Środki pieniężne z działalności finansowej -419 -197 -185 -104 -214
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -1 -9 -9 -8 -1
Total Cash Dividends Paid -150 -140 -139 -142 -130
Emisja (wykup) akcji netto -194 -105 0 -93 -70
Emisja (wykup) długu netto -74 57 -37 139 -13
Skutki różnic kursowych walut 7 -4 -27 -1 -1
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -67 166 -17 176 -107
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021
Net income/Starting Line 626 504 969 616 329
Cash From Operating Activities 642 166 550 331 221
Cash From Operating Activities 186 90 144 108 71
Non-Cash Items 242 128 -77 40 29
Cash Taxes Paid 118 42 56 14 6
Cash Interest Paid 5 3
Changes in Working Capital -412 -556 -486 -433 -208
Cash From Investing Activities -297 -99 -183 -96 -76
Capital Expenditures -296 -95 -152 -94 -73
Other Investing Cash Flow Items, Total -1 -4 -31 -2 -3
Cash From Financing Activities -419 -120 -197 -232 -93
Financing Cash Flow Items -1 -1 -9 -7 -1
Total Cash Dividends Paid -150 -77 -140 -106 -70
Issuance (Retirement) of Stock, Net -194 -100 -105 -105 -5
Issuance (Retirement) of Debt, Net -74 58 57 -14 -17
Foreign Exchange Effects 7 14 -4 -2 7
Net Change in Cash -67 -39 166 1 59
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Mittal Family Other Insider Investor 37.8371 29526799 -2380533 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5803 2013577 11438 2023-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6229 1266454 -8369 2023-09-30 LOW
Lazard Frères Gestion S.A.S. Investment Advisor 1.1744 916467 77975 2023-09-30 LOW
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 1.0759 839635 1648 2023-09-30 LOW
Goldman Sachs Advisors B.V. Investment Advisor 0.9921 774233 51637 2023-07-31 LOW
Santander Asset Management Investment Advisor 0.9429 735789 0 2023-09-30 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.8932 696992 -1477 2023-09-30 LOW
M&G Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.7649 596872 0 2023-07-31 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.5482 427822 0 2023-09-30 LOW
Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 0.5402 421524 -21986 2023-08-31 LOW
Degroof Petercam Asset Management Investment Advisor 0.5084 396716 0 2023-06-30 MED
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.4682 365332 1921 2023-09-30 LOW
Evli Fund Management Company Ltd. Investment Advisor 0.4328 337720 0 2023-09-30 MED
HSBC Global Asset Management (France) S.A. Investment Advisor 0.3754 292948 0 2023-08-31 LOW
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 0.3485 271965 -4250 2023-09-30 LOW
Goldman Sachs Asset Management B.V. Investment Advisor 0.3301 257631 240682 2023-07-31 HIGH
Argenta Asset Management SA Investment Advisor 0.3087 240893 61163 2023-06-30 LOW
Oddo BHF Asset Management S.A.S Investment Advisor/Hedge Fund 0.3019 235565 30636 2023-09-30 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2921 227938 6520 2023-08-31 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Aperam S.A. Company profile

O firmie Aperam S.A.

Aperam SA jest producentem stali z siedzibą we Francji. Spółka koncentruje się na produkcji stali nierdzewnych i specjalnych, wyrobów specjalnych, w tym stali elektrotechnicznych o ziarnach zorientowanych (GO) i niezorientowanych (NGO) oraz stopów specjalnych. Jej trzy segmenty operacyjne to: Stainless & Electrical Steel, Services & Solutions oraz Alloys & Specialties. Spółka, za pośrednictwem spółek zależnych, działa poprzez centra serwisowe i sieci dystrybucyjne, oferując produkty dostosowane do potrzeb klientów. Jej zakłady produkcyjne znajdują się w Brazylii, Belgii i Francji. Spółka sprzedaje swoje produkty w ponad 40 krajach, klientom działającym w wielu branżach, m.in. lotniczej, samochodowej, gastronomicznej, budowlanej, AGD, elektrotechnicznej, procesów przemysłowych, medycznej, naftowej i gazowej.

Obecna cena akcji Aperam S.A. wynosi 31.15 EUR. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: NAPCO, Merck & Co Inc - USD, Unicredit SPA, Altair Engineering Inc., Tomra Systems oraz Royal Bank Of Canada. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Iron, Steel Mills & Foundries

12C Rue Guillaume Kroll
LUXEMBOURG
1882
LU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Gold

2,026.27 Price
+0.300% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0196%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0114%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

XRP/USD

0.64 Price
+2.290% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

US100

15,790.40 Price
-0.520% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0263%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0041%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

43,674.70 Price
-0.440% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję