Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
0.059
7.81%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.005
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02274 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02274%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000822 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.16)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000822%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 0.064
Otwarcie* 0.062
Zmiana 1 r.* -75%
Zakres dzienny* 0.059 - 0.063
Zakres 52 tyg. 0.15-0.50
Średni wolumen (10 dni) 1.41M
Średni wolumen (3 miesiące) 43.75M
Kapitalizacja rynkowa 268.27M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 1.07B
Przychód 845.13M
EPS -0.15
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 1.75
Data następnego sprawozdania Feb 20, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 5, 2024 0.059 -0.003 -4.84% 0.062 0.062 0.059
Mar 4, 2024 0.062 0.003 5.08% 0.059 0.063 0.059
Mar 3, 2024 0.060 -0.004 -6.25% 0.064 0.064 0.060
Mar 1, 2024 0.064 -0.001 -1.54% 0.065 0.066 0.064
Feb 29, 2024 0.064 0.001 1.59% 0.063 0.065 0.060
Feb 28, 2024 0.063 0.006 10.53% 0.057 0.064 0.056
Feb 27, 2024 0.058 0.004 7.41% 0.054 0.058 0.053
Feb 26, 2024 0.054 0.001 1.89% 0.053 0.055 0.051
Feb 25, 2024 0.054 0.000 0.00% 0.054 0.055 0.054
Feb 23, 2024 0.056 -0.002 -3.45% 0.058 0.058 0.051
Feb 22, 2024 0.058 -0.001 -1.69% 0.059 0.059 0.058
Feb 21, 2024 0.060 0.000 0.00% 0.060 0.061 0.058
Feb 20, 2024 0.060 -0.001 -1.64% 0.061 0.063 0.060
Feb 19, 2024 0.062 -0.002 -3.13% 0.064 0.064 0.061
Feb 18, 2024 0.064 -0.002 -3.03% 0.066 0.067 0.064
Feb 16, 2024 0.065 0.004 6.56% 0.061 0.065 0.061
Feb 15, 2024 0.062 0.001 1.64% 0.061 0.063 0.061
Feb 14, 2024 0.062 0.000 0.00% 0.062 0.063 0.062
Feb 13, 2024 0.061 0.004 7.02% 0.057 0.062 0.057
Feb 12, 2024 0.057 0.002 3.64% 0.055 0.061 0.054

AMA Group Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 869.6 844.929 919.92 825.408 606.722
Przychód 869.6 844.929 919.92 825.408 606.722
Koszt uzyskania przychodu (suma) 757.707 764.526 779.148 718.867 491.071
Zysk brutto 111.893 80.403 140.772 106.541 115.651
Całkowity koszt operacyjny 993.442 996.614 1003.38 874.196 572.803
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 23.185 37.094 31.941 40.727 49.573
Depreciation / Amortization 71.36 78.754 81.289 69.249 16.208
Nadzwyczajny koszt (dochód) 116.893 104.988 82.016 18.795 0
Other Operating Expenses, Total 24.297 11.252 28.985 26.558 15.951
Dochód operacyjny -123.842 -151.685 -83.459 -48.788 33.919
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -35.945 -30.832 -30.054 -26.924 -2.595
Dochód netto przed opodatkowaniem -161.273 -182.826 -113.513 -75.712 31.441
Dochód netto po opodatkowaniu -146.806 -148.008 -111.23 -70.137 21.981
Udział mniejszościowy 2.358 3.794 2.129 1.203 -0.196
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -144.448 -144.214 -109.101 -68.934 21.785
Suma pozycji nadzwyczajnych 12.151 -1.331 -0.232
Dochód netto -144.448 -144.214 -96.95 -70.265 21.553
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -144.448 -144.214 -109.101 -68.934 21.785
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -144.448 -144.214 -96.95 -70.265 21.553
Rozwodniony dochód netto -144.448 -144.214 -96.95 -70.265 21.553
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1217.85 1084.32 862.307 826.402 756.113
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.11861 -0.133 -0.12652 -0.08341 0.02881
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.02332
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.04981 -0.0585 -0.06473 -0.06416 0.03295
Inne netto -1.486 -0.309 0.117
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 443.36 426.24 426.867 418.062 484.821
Przychód 443.36 426.24 426.867 418.062 484.821
Koszt uzyskania przychodu (suma) 383.304 374.403 379.962 384.564 407.331
Zysk brutto 60.056 51.837 46.905 33.498 77.49
Całkowity koszt operacyjny 548.202 445.24 524.518 472.096 575.378
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 7.079 16.106 16.964 19.605 17.32
Depreciation / Amortization 33.354 38.006 40.177 38.577 40.014
Nadzwyczajny koszt (dochód) 112.279 4.614 87.309 18.204 98.979
Other Operating Expenses, Total 12.186 12.111 0.106 11.146 11.734
Dochód operacyjny -104.842 -19 -97.651 -54.034 -90.557
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -18.466 -17.479 -16.839 -13.993 -14.271
Dochód netto przed opodatkowaniem -124.006 -37.267 -114.793 -68.033 -104.828
Dochód netto po opodatkowaniu -119.579 -27.227 -99.993 -48.015 -101.613
Udział mniejszościowy 0.881 1.477 2.073 1.721 0.919
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -118.698 -25.75 -97.92 -46.294 -100.694
Suma pozycji nadzwyczajnych -2.083
Dochód netto -118.698 -25.75 -97.92 -46.294 -102.777
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -118.698 -25.75 -97.92 -46.294 -100.694
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -118.698 -25.75 -97.92 -46.294 -102.777
Rozwodniony dochód netto -118.698 -25.75 -97.92 -46.294 -102.777
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1218.01 1217.7 1154.33 1014.31 867.437
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.09745 -0.02115 -0.08483 -0.04564 -0.11608
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.03753 -0.01868 -0.03567 -0.03398 -0.04191
Inne netto -0.698 -0.788 -0.303 -0.006
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 155.04 184.474 177.043 237.392 110.492
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 30.466 55.256 65.758 112.916 12.096
Gotówka 12.096
Suma należności netto 71.34 81.833 72.912 75.437 48.124
Należności z handlu netto 63.09 65.937 67.285 52.732 48.124
Suma portfela 44.457 39.565 32.354 38.744 40.978
Suma innych aktywów obrotowych 0.3 0.3 0.6 5 9.294
Suma aktywów 844.923 984.692 1127.15 1387.62 456.745
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 342.663 319.902 379.606 438.499 63.34
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 592.756 553.653 574.809 599.822 114.248
Amortyzacja skumulowana (suma) -250.093 -233.751 -195.203 -161.323 -50.908
Wartość netto firmy 156.311 268.373 349.209 473.862 259.363
Wartości niematerialne netto 169.477 185.789 202.703 220.225 3.693
Inwestycje długoterminowe 0 5.212 0.712
Inne aktywa długoterminowe (suma) 21.432 20.942 17.879 15.765 17.813
Suma zobowiązań krótkoterminowych 346.077 210.831 233.736 223.897 131.191
Zobowiązania 64.447 74.631 86.939 79.119
Naliczone koszty 66.945 51.275 49.426 46.735
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 194.846 34.076 33.784 35.207 0.103
Inne bieżące zobowiązania (suma) 19.839 50.849 63.587 62.836 64.747
Suma zobowiązań 778.814 775.328 890.448 1060.94 264.564
Suma zadłużenia długoterminowego 331.092 460.315 527.885 656.247 80.597
Zadłużenie długoterminowe 45.104 205.088 234.751 335.942 80.568
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 285.988 255.227 293.134 320.305 0.029
Odroczony podatek dochodowy 23.761 34.63 51.27 60.467 0
Udział mniejszościowy 8.063 10.419 14.214 16.341 0.292
Inne zobowiązania (suma) 69.821 59.133 63.343 103.99 52.484
Kapitał własny 66.109 209.364 236.704 326.679 192.181
Akcje zwykłe 533.19 531.504 424.404 417.117 200.263
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -475.366 -332.192 -188.054 -89.877 -8.082
Inny kapitał (suma) 8.285 10.052 0.354 -0.561
Suma zobowiązań i kapitału własnego 844.923 984.692 1127.15 1387.62 456.745
Suma akcji zwykłych w obrocie 1218.01 1219.18 881.217 872.772 644.275
Koszty zaliczkowe 8.477 7.52 5.419 5.295
Należności długoterminowe 1.878 2.044
Payable/Accrued 66.341
Środki pieniężne i ekwiwalenty 28.874 52.189 64.203 112.916
Inwestycje krótkoterminowe 1.592 3.067 1.555
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 155.04 146.102 184.474 171.016 177.043
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 30.466 36.41 55.256 82.75 65.758
Środki pieniężne i ekwiwalenty 28.874 33.326 52.189 81.302 64.203
Inwestycje krótkoterminowe 1.592 3.084 3.067 1.448 1.555
Suma należności netto 65.648 52.531 81.833 46.197 72.912
Należności z handlu netto 61.47 49.846 67.428 46.197 72.912
Suma portfela 44.457 47.385 39.565 31.352 32.354
Suma innych aktywów obrotowych 14.469 9.776 7.82 10.717 6.019
Suma aktywów 844.923 924.361 984.692 1085.38 1127.15
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 342.663 308.149 319.902 339.129 379.606
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 592.756 544.968 553.653 559.11 574.809
Amortyzacja skumulowana (suma) -250.093 -236.819 -233.751 -219.981 -195.203
Wartość netto firmy 156.311 266.683 268.373 349.209 349.209
Wartości niematerialne netto 169.477 177.667 185.789 194.171 202.703
Inwestycje długoterminowe 0 4.281 5.212 2.291 0.712
Inne aktywa długoterminowe (suma) 21.432 21.479 20.942 29.559 17.879
Suma zobowiązań krótkoterminowych 346.077 179.039 210.831 199.467 233.736
Payable/Accrued 111.441 87.151 102.164 88.575 119.169
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 194.846 33.453 34.076 33.767 33.784
Inne bieżące zobowiązania (suma) 39.79 58.435 74.591 77.125 80.783
Suma zobowiązań 778.814 739.413 775.328 790.261 890.448
Suma zadłużenia długoterminowego 331.092 462.687 460.315 467.54 527.885
Zadłużenie długoterminowe 45.104 208.016 205.088 203.835 234.751
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 285.988 254.671 255.227 263.705 293.134
Odroczony podatek dochodowy 23.761 27.715 34.63 41.985 51.27
Udział mniejszościowy 8.063 8.947 10.419 12.495 14.214
Inne zobowiązania (suma) 69.821 61.025 59.133 68.774 63.343
Kapitał własny 66.109 184.948 209.364 295.114 236.704
Akcje zwykłe 533.19 533.19 531.504 521.564 424.404
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -472.278 -353.439 -327.337 -231.647 -187.7
Suma zobowiązań i kapitału własnego 844.923 924.361 984.692 1085.38 1127.15
Suma akcji zwykłych w obrocie 1218.01 1218.01 1219.18 1151.67 881.217
Inny kapitał (suma) 5.197 5.197 5.197 5.197
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -28.231 52.104 122.458 36.913 24.474
Cash Receipts 946.798 1042.32 996.432 628.623 496.496
Cash Payments -948.183 -1000.17 -895.42 -615.7 -462.211
Cash Taxes Paid -1.158 -7.243 -10.858 -7.794 -9.423
Zapłacone odsetki -26.387 -26.969 -27.536 -2.595 -0.786
Zmiany w kapitale obrotowym 0.699 44.158 59.84 34.379 0.398
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -17.95 33.264 -445.859 -64.793 -49.318
Nakłady kapitałowe -7.339 -12.705 -13.795 -10.889 -11.044
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -10.611 45.969 -432.064 -53.904 -38.274
Środki pieniężne z działalności finansowej 34.248 -134.06 424.186 23.825 26.424
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 0 -0.169 -0.2 -0.2
Total Cash Dividends Paid 0 -9.31 -13.3 -12.412
Emisja (wykup) akcji netto 95.285 0 208.711 9.509 -0.051
Emisja (wykup) długu netto -61.037 -134.06 224.954 27.816 39.087
Skutki różnic kursowych walut -0.081 -0.021 0.035 -0.063 -0.089
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -12.014 -48.713 100.82 -4.118 1.491
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities -4.061 -28.231 -22.814 52.104 43.095
Cash Receipts 487.638 946.798 503.062 1042.32 530.867
Cash Payments -494.556 -948.183 -511.236 -1000.17 -471.321
Cash Taxes Paid 15.333 -1.158 -1.506 -7.243 -3.481
Cash Interest Paid -12.663 -26.387 -13.713 -26.969 -13.179
Changes in Working Capital 0.187 0.699 0.579 44.158 0.209
Cash From Investing Activities -1.362 -17.95 -10.187 33.264 49.012
Capital Expenditures -4.418 -7.339 -3.879 -12.705 -7.832
Other Investing Cash Flow Items, Total 3.056 -10.611 -6.308 45.969 56.844
Cash From Financing Activities -13.389 34.248 50.077 -134.06 -118.741
Financing Cash Flow Items 0 0
Total Cash Dividends Paid 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -13.389 -61.037 -45.208 -134.06 -118.741
Foreign Exchange Effects -0.051 -0.081 0.023 -0.021 0.115
Net Change in Cash -18.863 -12.014 17.099 -48.713 -26.519
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 95.285 95.285 0
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
azValor Asset Management SGIIC, SAU Investment Advisor 6.6409 117696590 17980631 2023-10-02 LOW
AustralianSuper Pension Fund 3.0058 53271188 -59098072 2023-09-12 LOW
Mittleman Investment Management, LLC Investment Advisor 2.5532 45250000 -72220917 2023-04-14
Colinton Capital Partners Pty. Ltd. Private Equity 2.5272 44788896 15584147 2023-10-02 MED
ACN 162 128 501 Pty. Ltd. Corporation 2.4532 43478261 0 2023-08-04 LOW
Washington H Soul Pattinson and Company Ltd Investment Advisor 1.5517 27500000 0 2023-08-04 LOW
Moore (Simon) Individual Investor 1.4824 26273343 89056 2023-10-02 LOW
Wentworth Williamson Management Pty Limited Investment Advisor 0.9569 16958264 4247184 2023-08-04 LOW
Thorney Investment Group Investment Advisor 0.6771 12000000 0 2023-08-04 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5846 10361353 29037 2023-09-30 LOW
DDH Graham Limited Investment Advisor 0.5642 10000000 -1050624 2023-08-04 LOW
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C., S.A. Investment Advisor 0.5633 9982934 9982934 2022-03-31 LOW
True Value Investments SGIIC Investment Advisor 0.5628 9973727 -6192881 2023-06-30 MED
Babineau (Jonathan Talbot) Individual Investor 0.4661 8260845 1542512 2023-10-27 MED
Autoco Pty. Ltd. Corporation 0.3479 6166055 6166055 2023-08-04
Austin Superannuation Pty. Ltd. Corporation 0.2884 5112065 1350000 2023-08-04 LOW
Venn Milner Superannuation Pty. Ltd. Corporation 0.2821 5000000 0 2023-08-04 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.2706 4796608 -29612 2022-12-31 LOW
IBV Capital Ltd. Investment Advisor 0.2625 4653124 0 2023-10-27 LOW
Frank Crispo Family Other Insider Investor 0.2564 4544555 0 2023-08-04 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Consumer Repair Services

Level 13, 484 St Kilda Road
MELBOURNE
VICTORIA 3004
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

18,136.40 Price
-0.510% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

2,130.42 Price
+0.820% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0189%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0107%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

XRP/USD

0.66 Price
+0.490% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Oil - Crude

77.41 Price
-1.340% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0265%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0484%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję