Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
1.091
2.83%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:00 - 00:00

Fri: 00:00 - 05:00

Sun: 23:00 - 00:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.013
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02274 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02274%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000822 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.16)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000822%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 1.061
Otwarcie* 1.051
Zmiana 1 r.* -29.98%
Zakres dzienny* 1.047 - 1.101
Zakres 52 tyg. 1.21-2.15
Średni wolumen (10 dni) 13.13M
Średni wolumen (3 miesiące) 250.19M
Kapitalizacja rynkowa 4.44B
Wskaźnik C/Z 10.47
Akcje w obrocie 2.90B
Przychód 150.42K
EPS 0.15
Dywidenda (% przychodu) 6.54627
Beta 1.20
Data następnego sprawozdania Feb 20, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 1, 2024 1.091 0.000 0.00% 1.091 1.096 1.076
Feb 29, 2024 1.091 0.030 2.83% 1.061 1.101 1.047
Feb 28, 2024 1.061 -0.030 -2.75% 1.091 1.091 1.042
Feb 27, 2024 1.091 0.095 9.54% 0.996 1.106 0.992
Feb 26, 2024 0.992 -0.099 -9.07% 1.091 1.091 0.982
Feb 25, 2024 1.086 0.025 2.36% 1.061 1.106 1.051
Feb 23, 2024 1.007 -0.009 -0.89% 1.016 1.017 1.002
Feb 22, 2024 1.017 -0.029 -2.77% 1.046 1.056 1.017
Feb 21, 2024 1.047 0.021 2.05% 1.026 1.051 1.012
Feb 20, 2024 1.022 0.000 0.00% 1.022 1.051 1.022
Feb 19, 2024 1.027 -0.049 -4.55% 1.076 1.076 1.022
Feb 18, 2024 1.081 0.005 0.46% 1.076 1.101 1.076
Feb 16, 2024 1.076 0.000 0.00% 1.076 1.076 1.066
Feb 15, 2024 1.076 0.010 0.94% 1.066 1.081 1.051
Feb 14, 2024 1.061 0.005 0.47% 1.056 1.081 1.046
Feb 13, 2024 1.051 -0.035 -3.22% 1.086 1.086 1.037
Feb 12, 2024 1.086 0.000 0.00% 1.086 1.101 1.061
Feb 11, 2024 1.086 0.010 0.93% 1.076 1.096 1.076
Feb 9, 2024 1.076 0.000 0.00% 1.076 1.081 1.066
Feb 8, 2024 1.076 -0.020 -1.82% 1.096 1.101 1.076

Alumina Limited Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 120.8 204.6 164.7 234.5 655.1
Przychód 120.8 204.6 164.7 234.5 655.1
Całkowity koszt operacyjny 12.5 13.3 12.6 12.1 11.6
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 12.5 13.3 12.6 12.1 11.6
Dochód operacyjny 108.3 191.3 152.1 222.4 643.5
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -1.4 -1 -2.7 -5.6 -5.7
Inne netto -2.9 -2.7 -2.3 -2.7 -2.4
Dochód netto przed opodatkowaniem 104 187.6 147.1 214.1 635.4
Dochód netto po opodatkowaniu 104 187.6 146.6 214 635.4
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 104 187.6 146.6 214 635.4
Dochód netto 104 187.6 146.6 214 635.4
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 104 187.6 146.6 214 635.4
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 104 187.6 146.6 214 635.4
Rozwodniony dochód netto 104 187.6 146.6 214 635.4
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 2901.06 2900.8 2884.85 2879.14 2878.67
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.03585 0.06467 0.05082 0.07433 0.22073
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.04221 0.06206 0.05811 0.08486 0.2207
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.04305 0.07791 0.05078 0.11342 0.2307
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu -28.8 -55 175.8 122.2 82.4
Przychód -28.8 -55 175.8 122.2 82.4
Całkowity koszt operacyjny 5.9 6.3 6.2 6.4 6.9
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 5.9 6.3 6.2 6.4 6.9
Dochód operacyjny -34.7 -61.3 169.6 115.8 75.5
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -8.2 -2.6 -1.7 -1.8 -1.9
Dochód netto przed opodatkowaniem -42.9 -63.9 167.9 114 73.6
Dochód netto po opodatkowaniu -42.9 -63.9 167.9 114 73.6
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -42.9 -63.9 167.9 114 73.6
Dochód netto -42.9 -63.9 167.9 114 73.6
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -42.9 -63.9 167.9 114 73.6
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -42.9 -63.9 167.9 114 73.6
Rozwodniony dochód netto -42.9 -63.9 167.9 114 73.6
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 2901.31 2901.08 2901.05 2900.69 2900.92
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.01479 -0.02203 0.05788 0.0393 0.02537
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0.04221 0.02831 0.03485
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.0132 -0.01486 0.05791 0.05406 0.02385
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 4.8 10.6 12.2 17 184.9
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 3.8 9.1 10.4 15.2 183.8
Gotówka 3.8 9.1 9.1 15.2 2.8
Środki pieniężne i ekwiwalenty 0 1.3 0 181
Suma należności netto
Należności z handlu netto
Suma innych aktywów obrotowych 1 1.5 1.8 1.8 1.1
Suma aktywów 1662.7 1754.7 1796.7 1853.8 2245.1
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 1.9 2.3 0
Inwestycje długoterminowe 1656 1741.8 1784.5 1836.8 2060.2
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1.3 1.5 1.4 1.2 108.8
Zobowiązania 0.4 0.3 0.7 0.9 1.2
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 0.9 1.2 0.7 0.3 19.6
Suma zobowiązań 113.3 69.1 62.1 71.7 109.3
Suma zadłużenia długoterminowego 111.3 66.7 60 70 0
Zadłużenie długoterminowe 110 65 60 70 0
Inne zobowiązania (suma) 0.7 0.9 0.7 0.5 0.5
Kapitał własny 1549.4 1685.6 1734.6 1782.1 2135.8
Akcje zwykłe 2706.7 2706.7 2706.7 2682.9 2682.9
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -1156.5 -1019.9 -971.3 -900 -545.9
Treasury Stock - Common -0.8 -1.2 -0.8 -0.8 -1.2
Suma zobowiązań i kapitału własnego 1662.7 1754.7 1796.7 1853.8 2245.1
Suma akcji zwykłych w obrocie 2901.08 2900.69 2900.89 2879.41 2879.15
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 0 88
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 1.3 1.7
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 4.7 4.8 20.4 10.6 15.6
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 2.7 3.8 19.3 9.1 14.3
Gotówka 2.7 3.8 19.3 9.1 14.3
Środki pieniężne i ekwiwalenty 0 0
Suma innych aktywów obrotowych 2 1 1.1 1.5 1.3
Suma aktywów 1751.2 1662.7 1758.5 1754.7 1765.5
Inwestycje długoterminowe 1744.7 1656 1736 1741.8 1747.4
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1.3 1.3 1.6 1.5 1.4
Zobowiązania 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 1 0.9 1.2 1.2 1
Suma zobowiązań 227.2 113.3 4 69.1 24.1
Suma zadłużenia długoterminowego 225.1 111.3 1.5 66.7 21.9
Zadłużenie długoterminowe 224 110 0 65 20
Inne zobowiązania (suma) 0.8 0.7 0.9 0.9 0.8
Kapitał własny 1524 1549.4 1754.5 1685.6 1741.4
Akcje zwykłe 2706.7 2706.7 2706.7 2706.7 2706.7
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -1182.3 -1156.5 -951.4 -1019.9 -964.1
Treasury Stock - Common -0.4 -0.8 -0.8 -1.2 -1.2
Suma zobowiązań i kapitału własnego 1751.2 1662.7 1758.5 1754.7 1765.5
Suma akcji zwykłych w obrocie 2901.36 2901.08 2901.08 2900.69 2900.69
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 1.8 1.9 2.1 2.3 2.5
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 347 175.2 154.4 364.6 641.3
Cash Payments -10.5 -13 -12.3 -11.9 -10.7
Zapłacone odsetki -4.1 -3.3 -4.9 -8.3 -8.1
Zmiany w kapitale obrotowym 361.6 191.6 172 384.8 660.1
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -194.1 2.4 11.3 39.2 20.8
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -194.1 2.4 11.3 39.2 20.8
Środki pieniężne z działalności finansowej -158.1 -178.6 -171.4 -571.6 -516.7
Total Cash Dividends Paid -203.1 -182.8 -160.5 -532.8 -515.5
Emisja (wykup) akcji netto 0 -0.8 -0.9 -21.7 -1.2
Emisja (wykup) długu netto 45 5 -10 -16.2 0
Skutki różnic kursowych walut -0.1 -0.3 0.9 -0.8 -1.6
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -5.3 -1.3 -4.8 -168.6 143.8
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 0 -0.9
Cash Taxes Paid 0 -0.1 -0.4
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 347 220.4 175.2 113.2 154.4
Cash Payments -10.5 -5.4 -13 -6.7 -12.3
Cash Taxes Paid 0 0 -0.1 -0.1 -0.4
Cash Interest Paid -4.1 -1.5 -3.3 -1.7 -4.9
Changes in Working Capital 361.6 227.3 191.6 121.7 172
Cash From Investing Activities -194.1 -65.1 2.4 15.6 11.3
Other Investing Cash Flow Items, Total -194.1 -65.1 2.4 15.6 11.3
Cash From Financing Activities -158.1 -146.2 -178.6 -124.9 -171.4
Financing Cash Flow Items 0
Total Cash Dividends Paid -203.1 -81.2 -182.8 -84.1 -160.5
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 -0.8 -0.8 -0.9
Issuance (Retirement) of Debt, Net 45 -65 5 -40 -10
Foreign Exchange Effects -0.1 1.1 -0.3 0 0.9
Net Change in Cash -5.3 10.2 -1.3 3.9 -4.8
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Allan Gray Australia Pty Ltd Investment Advisor 19.5498 567273961 30503880 2023-05-26 LOW
CITIC Resources Australia Pty. Ltd. Corporation 9.6117 278900000 0 2023-02-23 LOW
Bestbuy Overseas Co., Ltd. Corporation 7.9354 230260000 0 2023-02-23 LOW
Schroder Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 7.5145 218047061 50614742 2023-10-24 LOW
State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.2445 94145916 3220513 2023-10-17 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4471 71007170 -416725 2023-09-30 LOW
INVESCO Asset Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.9895 57728344 0 2023-09-30 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.7693 51338982 280954 2023-09-30 LOW
CITIC Australia Pty. Ltd. Corporation 1.3716 39799208 0 2023-02-23 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.3088 37976379 -3225213 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1684 33903642 1614914 2023-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.7639 22164989 251629 2023-10-17 LOW
Firetrail Investments Pty Limited Investment Advisor 0.6541 18978838 5433753 2023-01-31 LOW
Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 0.6307 18299933 -10576140 2023-02-23 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6272 18199266 530186 2023-09-30 LOW
Argo Investments Limited Investment Advisor 0.4283 12429285 0 2023-02-23 LOW
Global Alpha Capital Management Ltd. Investment Advisor 0.4185 12144417 1147400 2023-06-30 LOW
Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 0.3604 10457459 -8497645 2023-02-23 LOW
Mutual Trust Pty. Ltd. Investment Advisor 0.2783 8076373 2500745 2023-02-23 LOW
Russell Investment Management Ltd Investment Advisor 0.2237 6489831 168 2023-09-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Aluminum (NEC)

Level 36
2 Southbank Boulevard
SOUTHBANK
VICTORIA 3006
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

BTC/USD

62,091.65 Price
-1.100% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

US100

18,286.90 Price
+1.410% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 7.0

Oil - Crude

79.49 Price
+1.850% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0266%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0485%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

XRP/USD

0.63 Price
+4.250% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję