Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym są aktywa bazowe?

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienie pojęcia „aktywa bazowe”.

W obrocie instrumentami pochodnymi aktywa bazowe to instrument finansowy decydujący o wartości instrumentu pochodnego.

Aktywa bazowe często przybierają postać akcji lub towarów i surowców, ale mogą to być dowolne aktywa o określonej wartości.

Gdzie słyszałeś o aktywach bazowych?

Być może nie słyszałeś zbyt wiele o aktywach bazowych w ujęciu ogólnym, ale powinieneś wiedzieć cokolwiek na temat aktywów bazowych w ich poszczególnych stanach. Akcje, towary i surowce, kontrakty futures, a nawet waluty to obecnie najpowszechniejsze formy aktywów bazowych.

Co powinieneś wiedzieć o aktywach bazowych?

Jednym z przykładów aktywów bazowych jest kupno lub sprzedaż opcji na akcje.

Powiedzmy, że opcja pozwala maklerowi na zakup akcji w X. W ramach opcji, aktywami bazowymi są same akcje, ponieważ to instrument finansowy determinuje wartość opcji. Bez aktywów bazowych instrument pochodny nie ma swojej wartości.

Drugim przykładem jest obrót kontraktami futures. Futures trader kupuje lub sprzedaje kontrakt rokujący zysk w postaci aktywów bazowych w ustalonym terminie.

W obrocie kontraktami na różnice kursowe (CFD) zysk lub strata zależą od ruchu cenowego składnika bazowego w odniesieniu do przyjętych pozycji, chociaż w istocie nigdy nie dochodzi do zakupu czy sprzedaży składnika bazowego.

Z czasem wartość składnika bazowego może wzrosnąć lub zmniejszyć się, co z kolei zmienia wartość jego opcji. Niezależnie od tego, czy dana pochodna jest dobrą inwestycją, sprowadza się do potencjalnej zmiany wartości danego składnika bazowego.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować