Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
0.860
0%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.085
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02274 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02274%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000822 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.16)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000822%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* N/A
Otwarcie* N/A
Zmiana 1 r.* N/A
Zakres dzienny* N/A
Zakres 52 tyg. 1.99-3.42
Średni wolumen (10 dni) 18.98K
Średni wolumen (3 miesiące) 194.89K
Kapitalizacja rynkowa 138.59M
Wskaźnik C/Z 63.13
Akcje w obrocie 61.32M
Przychód 12.65M
EPS 0.04
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 1.48
Data następnego sprawozdania Feb 13, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Nov 30, 2023 0.860 0.000 0.00% 0.860 0.860 0.860
Nov 15, 2023 0.860 -0.005 -0.58% 0.865 0.865 0.860
Nov 14, 2023 0.860 0.000 0.00% 0.860 0.860 0.855
Nov 3, 2023 0.909 0.014 1.56% 0.895 0.909 0.895
Nov 2, 2023 0.875 0.059 7.23% 0.816 0.875 0.816
Nov 1, 2023 0.841 0.024 2.94% 0.817 0.841 0.817
Oct 31, 2023 0.880 0.000 0.00% 0.880 0.880 0.880
Oct 30, 2023 0.885 0.000 0.00% 0.885 0.885 0.885
Oct 29, 2023 0.885 -0.005 -0.56% 0.890 0.890 0.885
Oct 27, 2023 0.885 0.000 0.00% 0.885 0.885 0.885
Oct 26, 2023 0.890 0.005 0.56% 0.885 0.890 0.885
Oct 25, 2023 0.895 0.000 0.00% 0.895 0.895 0.895
Oct 24, 2023 0.890 0.000 0.00% 0.890 0.890 0.890
Oct 23, 2023 0.890 -0.019 -2.09% 0.909 0.909 0.885
Oct 20, 2023 0.909 0.000 0.00% 0.909 0.914 0.904
Oct 19, 2023 0.924 0.000 0.00% 0.924 0.924 0.909
Oct 18, 2023 0.924 0.000 0.00% 0.924 0.924 0.924
Oct 17, 2023 0.924 0.025 2.78% 0.899 0.924 0.899
Oct 16, 2023 0.894 -0.010 -1.11% 0.904 0.904 0.889
Oct 13, 2023 0.904 0.000 0.00% 0.904 0.904 0.904

Advance NanoTek Limited Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 14.64 12.647 6.719 18.9142 12.5183
Przychód 14.64 12.647 6.719 18.9142 12.5183
Koszt uzyskania przychodu (suma) 5.677 5.166 1.744 6.91017 5.89621
Zysk brutto 8.963 7.481 4.975 12.004 6.62212
Całkowity koszt operacyjny 12.137 9.188 6.049 11.7852 9.35017
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 3.677 2.786 2.796 3.75466 2.91113
Depreciation / Amortization 1.776 1.56 1.426 0.76271 0.28887
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0.08 0.086 0.06 0.09031
Other Operating Expenses, Total 0.927 0.421 0.023 0.2674 0.25396
Dochód operacyjny 2.503 3.459 0.67 7.12893 3.16816
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -0.212 0.223 -0.405 0.32704 0.21326
Inne netto
Dochód netto przed opodatkowaniem 2.291 3.682 0.265 7.46121 3.38142
Dochód netto po opodatkowaniu 1.663 2.191 0.032 5.32773 9.63923
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 1.663 2.191 0.032 5.32773 9.63923
Dochód netto 1.663 2.191 0.032 5.32773 9.63923
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 1.663 2.191 0.032 5.32773 9.63923
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 1.663 2.191 0.032 5.32773 9.63923
Rozwodniony dochód netto 1.663 2.191 0.032 5.32773 9.63923
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 61.6207 61.2189 60.4491 60.6384 57.2009
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.02699 0.03579 0.00053 0.08786 0.16852
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.08 0.06
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.02793 0.03996 0.00411 0.08886 0.16852
Gain (Loss) on Sale of Assets 0.00524
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -0.831
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 7.7 6.94 7.052 5.595 3.144
Przychód 7.7 6.94 7.052 5.595 3.144
Koszt uzyskania przychodu (suma) 3.178 2.499 2.913 2.253 0.898
Zysk brutto 4.522 4.441 4.139 3.342 2.246
Całkowity koszt operacyjny 7.142 5.006 5.452 3.736 3.231
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1.876 1.801 1.226 1.56 1.143
Depreciation / Amortization 0.886 0.89 0.801 0.759 0.763
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0.028 0.052 0.063 0.023 0.03
Other Operating Expenses, Total 1.174 -0.236 0.448 -0.027 0.397
Dochód operacyjny 0.558 1.934 1.6 1.859 -0.087
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -0.102 -0.099 0.134 0.089 -0.039
Dochód netto przed opodatkowaniem 0.456 1.835 1.734 1.948 -0.126
Dochód netto po opodatkowaniu 0.392 1.271 1.122 1.069 -0.193
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 0.392 1.271 1.122 1.069 -0.193
Dochód netto 0.392 1.271 1.122 1.069 -0.193
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 0.392 1.271 1.122 1.069 -0.193
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 0.392 1.271 1.122 1.069 -0.193
Rozwodniony dochód netto 0.392 1.271 1.122 1.069 -0.193
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 61.8404 61.401 60.6458 61.7919 59.8571
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.00634 0.0207 0.0185 0.0173 -0.00322
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.08 0.06 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.00673 0.02129 0.01917 0.0175 -0.0029
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 0 0.001 -0.832
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 17.742 17.951 14.243 14.7493 7.01609
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 0.325 1.331 0.095 0.25979 0.35253
Środki pieniężne i ekwiwalenty 0.325 1.331 0.095 0.25979 0.35253
Suma należności netto 3.833 4.439 1.243 4.35548 1.74926
Należności z handlu netto 2.57 3.994 1.119 4.27995 1.74926
Suma portfela 13.438 12.16 12.887 8.45127 3.35942
Suma innych aktywów obrotowych 1.55488
Suma aktywów 39.062 38.268 34.463 32.0203 19.8156
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 15.979 14.803 13.564 10.8713 4.56097
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 24.289 21.449 18.757 14.8184 0.80141
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1.888 1.004 3.913 1.76153 0.81697
Payable/Accrued 2.4 0.62522
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0.2 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 0.155 0.016 0.028 0.16013 0.19176
Suma zobowiązań 3.779 3.279 6.507 4.44896 1.48695
Suma zadłużenia długoterminowego 1.665 2.084 2.407 2.53739 0
Inne zobowiązania (suma) 0.226 0.191 0.187 0.15005 0.66998
Kapitał własny 35.283 34.989 27.956 27.5713 18.3287
Akcje zwykłe 53.103 50.793 45.951 45.598 41.6991
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -17.836 -15.82 -18.011 -18.0427 -23.3704
Suma zobowiązań i kapitału własnego 39.062 38.268 34.463 32.0203 19.8156
Suma akcji zwykłych w obrocie 62.4317 61.3223 59.988 59.611 59.0088
Inne aktywa długoterminowe (suma) 5.341 5.514 6.656 6.39969 8.23859
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 0.513 0.454 0.434 0.42231 0
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 1.665 2.084 2.407 2.53739 0
Koszty zaliczkowe 0.146 0.021 0.018 1.68272
Amortyzacja skumulowana (suma) -8.31 -6.646 -5.193 -3.94708
Zobowiązania 1.111 0.429 0.758 1.17909
Inny kapitał (suma) 0.016 0.016 0.016 0.01594
Naliczone koszty 0.109 0.105 0.093
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 17.742 19.047 17.951 16.983 14.243
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 0.325 0.259 1.331 0.146 0.095
Środki pieniężne i ekwiwalenty 0.325 0.259 1.331 0.146 0.095
Suma należności netto 3.833 5.674 4.439 3.858 1.243
Należności z handlu netto 3.833 5.674 4.439 3.858 1.243
Suma portfela 13.066 11.796 10.891 11.913 12.153
Suma innych aktywów obrotowych 0.518 1.318 1.29 1.066 0.752
Suma aktywów 39.062 39.952 38.268 37.089 34.463
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 15.979 15.5 14.803 13.98 13.564
Inne aktywa długoterminowe (suma) 5.341 5.405 5.514 6.126 6.656
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1.888 5.278 1.004 0.935 3.913
Payable/Accrued 1.266 0.776 0.445 0.453 3.186
Naliczone koszty 0.109 0.119 0.105 0.071 0.093
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0.2 0 0 0.2
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 0.513 0.503 0.454 0.411 0.434
Suma zobowiązań 3.779 7.372 3.279 3.335 6.507
Suma zadłużenia długoterminowego 1.665 1.925 2.084 2.2 2.407
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 1.665 1.925 2.084 2.2 2.407
Inne zobowiązania (suma) 0.226 0.169 0.191 0.2 0.187
Kapitał własny 35.283 32.58 34.989 33.754 27.956
Akcje zwykłe 53.103 50.793 50.793 50.68 45.951
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -17.82 -18.213 -15.804 -16.926 -17.995
Suma zobowiązań i kapitału własnego 39.062 39.952 38.268 37.089 34.463
Suma akcji zwykłych w obrocie 62.4317 61.3223 61.3223 61.1723 59.988
Inne bieżące zobowiązania (suma) 3.68
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 1.619 1.393 0.12006 0.26199 1.27697
Cash Receipts 11.12 10.184 16.3497 12.0142 7.05825
Cash Payments -9.374 -8.663 -16.1285 -11.5523 -5.78103
Zmiany w kapitale obrotowym 0.00001 0.00067 0.00011
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -2.167 -4.041 -3.77203 -2.67546 -0.38678
Nakłady kapitałowe -3.208 -4.041 -3.77203 -2.67546 -0.38678
Skutki różnic kursowych walut 0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 1.236 -0.165 -0.09274 -0.76886 0.21311
Zapłacone odsetki -0.127 -0.128 -0.10112 0 -0.00036
Środki pieniężne z działalności finansowej 1.784 2.483 3.55923 1.64461 -0.67708
Emisja (wykup) akcji netto 2.442 0.353 3.93673 1.64461 -0.67708
Cash Taxes Paid 0 -0.20053
Emisja (wykup) długu netto -0.658 -0.269 -0.3775
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 0 2.399
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 1.041
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 1.121 1.619 -0.109 1.393 1.925
Cash Receipts 6.435 11.12 4.566 10.184 7.271
Cash Payments -5.258 -9.374 -4.617 -8.663 -5.284
Cash Interest Paid -0.056 -0.127 -0.058 -0.128 -0.062
Cash From Investing Activities -2.156 -2.167 -1.739 -4.041 -2.174
Capital Expenditures -1.46 -3.208 -1.739 -4.041 -2.591
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.696 1.041 0 0.417
Cash From Financing Activities -0.037 1.784 1.899 2.483 0.389
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 2.442 2.329 0.353 0.353
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.037 -0.658 -0.43 -0.269 0.036
Net Change in Cash -1.072 1.236 0.051 -0.165 0.14
Financing Cash Flow Items 0 2.399
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Mizikovsky (Lev) Individual Investor 51.5756 32199517 97000 2023-08-31 LOW
Kearney Ethical Investments Pty. Ltd. Corporation 7.83 4888378 38312 2022-08-02
Kearney (Brian Maurice) Individual Investor 3.0431 1899882 -22912 2022-08-02
Acropolis Pty. Ltd. Corporation 2.1624 1350000 0 2022-08-02
Acton (Geoffrey Brockwell) Individual Investor 1.029 642429 288500 2022-09-13
Rochford (Alan Graham) Individual Investor 0.881 550000 -11292 2022-08-02
Diaz (Edwin Giovanni) Individual Investor 0.8522 532044 0 2022-08-02
Silvestro (Christopher) Individual Investor 0.8409 525000 -50000 2022-08-02
Kerridge (Keith William) Individual Investor 0.8009 500000 0 2022-08-02 LOW
Cameron (Bruce John) Individual Investor 0.7456 465500 -40000 2022-08-02
Dudurovic (Rade) Individual Investor 0.6708 418772 0 2022-06-30
Bradshaw Pty. Ltd. Corporation 0.6432 401532 -145000 2022-08-02
Melbourne Corporation of Australia Pty. Ltd. Corporation 0.6407 400000 0 2022-08-02 LOW
Bowers (Nicole Louise) Individual Investor 0.5934 370444 0 2022-08-02
Rollee Pty. Ltd. Corporation 0.5892 367821 -12260 2022-08-02
Martz Holdings Pty. Ltd. Corporation 0.5485 342417 342417 2022-08-02
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0159 9929 0 2023-07-31 LOW
Barr (Linda) Individual Investor 0.0064 4000 4000 2022-12-14 LOW
Lefcourt (Laurie) Individual Investor 0.0062 3845 0 2022-11-16 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Cosmetics & Perfumes

PO Box 229
QUEENSLAND 4075
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

XRP/USD

0.61 Price
+0.020% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Gold

2,047.10 Price
+0.700% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0196%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0114%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

US100

15,876.80 Price
-0.330% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

38,442.90 Price
+1.780% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję