Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
0.664
2.21%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.062
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02274 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02274%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000822 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.16)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000822%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 0.679
Otwarcie* 0.698
Zmiana 1 r.* 11.68%
Zakres dzienny* 0.664 - 0.698
Zakres 52 tyg. 0.67-1.31
Średni wolumen (10 dni) 53.63K
Średni wolumen (3 miesiące) 722.37K
Kapitalizacja rynkowa 61.14M
Wskaźnik C/Z 12.48
Akcje w obrocie 76.42M
Przychód 43.91M
EPS 0.06
Dywidenda (% przychodu) 7.5
Beta 1.56
Data następnego sprawozdania Feb 22, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 4, 2024 0.664 0.000 0.00% 0.664 0.664 0.664
Mar 3, 2024 0.664 -0.015 -2.21% 0.679 0.698 0.664
Mar 1, 2024 0.679 0.005 0.74% 0.674 0.679 0.659
Feb 29, 2024 0.674 -0.049 -6.78% 0.723 0.723 0.654
Feb 28, 2024 0.703 0.054 8.32% 0.649 0.703 0.649
Feb 27, 2024 0.644 -0.010 -1.53% 0.654 0.654 0.644
Feb 26, 2024 0.654 -0.005 -0.76% 0.659 0.674 0.654
Feb 25, 2024 0.654 0.000 0.00% 0.654 0.654 0.654
Feb 23, 2024 0.654 -0.015 -2.24% 0.669 0.674 0.624
Feb 22, 2024 0.654 -0.005 -0.76% 0.659 0.664 0.644
Feb 21, 2024 0.644 0.029 4.72% 0.615 0.654 0.615
Feb 20, 2024 0.615 -0.020 -3.15% 0.635 0.645 0.605
Feb 19, 2024 0.625 -0.176 -21.97% 0.801 0.865 0.595
Feb 18, 2024 0.801 0.005 0.63% 0.796 0.801 0.796
Feb 16, 2024 0.821 0.035 4.45% 0.786 0.865 0.782
Feb 15, 2024 0.786 0.034 4.52% 0.752 0.786 0.752
Feb 14, 2024 0.752 -0.015 -1.96% 0.767 0.787 0.752
Feb 13, 2024 0.767 0.010 1.32% 0.757 0.767 0.757
Feb 12, 2024 0.796 0.039 5.15% 0.757 0.811 0.757
Feb 9, 2024 0.762 0.005 0.66% 0.757 0.762 0.757

Adacel Technologies Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 28.474 29.191 31.062 26.4805 27.3156
Przychód 28.474 29.191 31.062 26.4805 27.3156
Koszt uzyskania przychodu (suma) 4.146 3.063 4.887 3.91445 4.33974
Zysk brutto 24.328 26.128 26.175 22.566 22.9759
Całkowity koszt operacyjny 26.956 23.738 24.659 25.0309 28.3515
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 18.977 18.326 18.531 17.3313 20.0954
Depreciation / Amortization 1.683 1.509 1.364 1.23211 0.442017
Nadzwyczajny koszt (dochód) -0.177 -0.716 -1.86 0
Other Operating Expenses, Total 2.327 1.556 1.737 2.55302 3.47437
Dochód operacyjny 1.518 5.453 6.403 1.44958 -1.03588
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -0.614 -0.279 -0.707 -0.035387 -0.22133
Dochód netto przed opodatkowaniem 0.904 5.179 5.742 1.4142 -1.25721
Dochód netto po opodatkowaniu -0.077 3.262 5.5 2.33812 -1.73525
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -0.077 3.262 5.5 2.33812 -1.73525
Dochód netto -0.077 3.262 5.5 2.33812 -1.73525
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -0.077 3.262 5.5 2.33812 -1.73525
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -0.077 3.262 5.5 2.33812 -1.73525
Rozwodniony dochód netto -0.077 3.262 5.5 2.33812 -1.73525
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 76.3437 76.5791 77.0801 77.1872 77.1558
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.00101 0.0426 0.07135 0.030291 -0.022493
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.02 0.04141 0.04499 0.016085
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.00271 0.03453 0.0502 0.026032 -0.018511
Inne netto 0.005 0.046
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 13.907 14.567 15.909 13.282 15.878
Przychód 13.907 14.567 15.909 13.282 15.878
Koszt uzyskania przychodu (suma) 2.055 2.091 2.329 0.734 2.347
Zysk brutto 11.852 12.476 13.58 12.548 13.531
Całkowity koszt operacyjny 13.759 13.197 12.458 11.28 12.816
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 9.757 9.22 9.431 8.895 9.923
Depreciation / Amortization 0.843 0.84 0.787 0.722 0.713
Nadzwyczajny koszt (dochód) -0.014 -0.163 -0.678 -0.038 -0.959
Other Operating Expenses, Total 1.118 1.209 0.589 0.967 0.792
Dochód operacyjny 0.148 1.37 3.451 2.002 3.062
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -0.202 -0.412 -0.133 -0.146 -0.433
Inne netto 0.005 0 0.025
Dochód netto przed opodatkowaniem -0.054 0.958 3.323 1.856 2.654
Dochód netto po opodatkowaniu -0.295 0.218 2.307 0.955 2.609
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -0.295 0.218 2.307 0.955 2.609
Dochód netto -0.295 0.218 2.307 0.955 2.609
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -0.295 0.218 2.307 0.955 2.609
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -0.295 0.218 2.307 0.955 2.609
Rozwodniony dochód netto -0.295 0.218 2.307 0.955 2.609
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 80.0207 72.6667 76.5196 76.6386 78.0813
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.00369 0.003 0.03015 0.01246 0.03341
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.01 0.01022 0.02243 0.01997 0.02437
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.0038 0.00154 0.024 0.01221 0.02134
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 12.048 16.395 20.323 14.972 12.5444
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 0.925 1.936 8.719 3.553 1.61558
Gotówka 0.909 1.898 8.719 3.553 1.61558
Inwestycje krótkoterminowe 0.016 0.038 0
Suma należności netto 9.901 12.862 10.698 10.169 9.95342
Należności z handlu netto 6.044 7.687 7.255 8.143 8.32819
Suma portfela 0.439 1.038 0.407 0.909 0.502496
Koszty zaliczkowe 0.783 0.559 0.461 0.303 0.479977
Suma innych aktywów obrotowych 0.038 0.038 -0.007077
Suma aktywów 23.487 27.038 29.987 25.951 16.9002
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 3.8 3.903 4.852 5.236 0.536597
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 7.908 7.783 8.547 8.436 3.26462
Amortyzacja skumulowana (suma) -4.108 -3.88 -3.695 -3.2 -2.72802
Wartość netto firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne netto 4.685 4.475 1.453 0.809 0.640828
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1.803 2.265 3.359 3.131 3.1784
Suma zobowiązań krótkoterminowych 9.019 9.376 10.048 10.708 8.40475
Zobowiązania 1.09 1.306 1.12 1.42 0.965102
Naliczone koszty 2.917 2.963 3.702 3.767 2.54851
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0.02 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 4.07 4.214 4.19 4.556 4.89114
Suma zobowiązań 12.703 13.15 15.283 15.457 8.7805
Suma zadłużenia długoterminowego 2.754 2.999 4.588 4.226 0
Odroczony podatek dochodowy 0.93 0.775 0.647 0.523 0.375746
Inne zobowiązania (suma) 0
Kapitał własny 10.784 13.888 14.704 10.494 8.11972
Akcje zwykłe 53.189 53.292 53.115 53.571 45.899
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -35.694 -33.284 -33.051 -43.077 -37.7792
Suma zobowiązań i kapitału własnego 23.487 27.038 29.987 25.951 16.9002
Suma akcji zwykłych w obrocie 76.225 76.4218 75.9517 76.4373 76.2493
Należności długoterminowe 1.151 0 0 1.803
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 0.922 0.893 1.036 0.965
Zadłużenie długoterminowe 0 0.77 0
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 2.754 2.999 3.818 4.226
Inny kapitał (suma) -6.711 -6.12 -5.36
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 12.048 13.078 16.395 19.168 20.323
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 0.925 0.038 1.936 6.822 8.757
Gotówka 0.909 0 1.898 6.784 8.719
Inwestycje krótkoterminowe 0.016 0.038 0.038 0.038 0.038
Suma należności netto 10.684 12.354 13.421 11.221 11.159
Należności z handlu netto 10.684 10.735 11.618 9.418 9.356
Suma portfela 0.439 0.686 1.038 1.125 0.407
Suma aktywów 23.487 23.252 27.038 27.866 29.987
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 3.8 3.847 3.903 4.316 4.852
Wartości niematerialne netto 4.685 4.505 4.475 1.678 1.453
Inwestycje długoterminowe 0.105 0.033 0.047 0.035 0.036
Należności długoterminowe 1.151 0 0 0
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1.698 1.789 2.218 2.669 3.323
Suma zobowiązań krótkoterminowych 9.019 7.819 9.376 9.568 10.048
Payable/Accrued 2.747 2.752 2.941 2.452 3.379
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0.02 0.044 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 0.922 0.732 0.893 1.113 1.036
Inne bieżące zobowiązania (suma) 5.33 4.291 5.542 6.003 5.633
Suma zobowiązań 12.703 11.542 13.15 14.307 15.283
Suma zadłużenia długoterminowego 2.754 2.92 2.999 4.02 4.588
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 2.754 2.92 2.999 3.335 3.818
Odroczony podatek dochodowy 0.93 0.803 0.775 0.719 0.647
Kapitał własny 10.784 11.71 13.888 13.559 14.704
Akcje zwykłe 53.189 53.24 53.292 53.429 53.115
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -42.405 -41.53 -39.404 -39.87 -38.411
Suma zobowiązań i kapitału własnego 23.487 23.252 27.038 27.866 29.987
Suma akcji zwykłych w obrocie 76.225 76.3668 76.4218 76.6386 75.9517
Zadłużenie długoterminowe 0 0.685 0.77
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 1.412 8.941 4.18588 -0.336433 5.91532
Cash Receipts 26.275 33.182 28.7695 30.1159 36.0792
Cash Payments -25.135 -26.072 -23.9086 -28.4728 -30.9107
Cash Taxes Paid -0.063 0.578 -0.121965 -1.05521 1.42316
Zmiany w kapitale obrotowym 0.532 1.492 -0.281617 -0.824294 -0.667384
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -3.964 -1.092 -0.588586 -0.30971 -0.3611
Nakłady kapitałowe -3.964 -1.092 -0.588586 -0.30971 -0.3611
Środki pieniężne z działalności finansowej -4.188 -3.029 -1.66229 -6.47924 -8.34915
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -0.428249 -0.622846 -0.484436
Total Cash Dividends Paid -3.33 -2.444 -0.522122 -4.54424 -6.51008
Emisja (wykup) akcji netto -0.018 -0.571 0 -1.31216 -1.35464
Skutki różnic kursowych walut -0.081 0.346 -0.108261 0.263802 0.168559
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -6.821 5.166 1.82674 -6.86158 -2.62637
Zapłacone odsetki -0.197 -0.239 -0.271339 -0.100039 -0.008908
Emisja (wykup) długu netto -0.84 -0.014 -0.711922
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 0.89 1.412 0.828 8.941 1.796
Cash Receipts 14.527 26.275 13.818 33.182 14.91
Cash Payments -14.246 -25.135 -12.832 -26.072 -12.924
Cash Taxes Paid 0.878 -0.063 0.046 0.578 -0.07
Cash Interest Paid -0.21 -0.197 -0.107 -0.239 -0.12
Changes in Working Capital -0.059 0.532 -0.097 1.492 0
Cash From Investing Activities -0.774 -3.964 -0.528 -1.092 -0.433
Capital Expenditures -0.774 -3.964 -0.528 -1.092 -0.433
Cash From Financing Activities -2.017 -4.188 -2.106 -3.029 -1.19
Total Cash Dividends Paid -1.574 -3.33 -1.808 -2.444 -0.81
Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.052 -0.018 0.116 -0.571 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.391 -0.84 -0.414 -0.014 -0.38
Foreign Exchange Effects -0.041 -0.081 -0.129 0.346 0.274
Net Change in Cash -1.942 -6.821 -1.935 5.166 0.447
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Thorney Holdings Pty. Ltd. Corporation 33.5098 25542818 25542818 2023-06-30 LOW
Thorney Investment Group Investment Advisor 32.2691 24597118 -945700 2022-07-29 LOW
Salom (Silvio) Individual Investor 7.6902 5861858 666667 2023-06-30 LOW
Microequities Asset Management Pty Ltd. Investment Advisor 5.0933 3882364 3882364 2023-10-06 LOW
Wilson Asset Management (International) Pty. Ltd. Investment Advisor 4.9852 3800000 -75392 2022-06-30 LOW
McConnell (Michael) Individual Investor 1.6399 1250000 0 2023-06-30 LOW
Obena Ridge Pty Ltd Corporation 1.3936 1062276 0 2023-06-30 LOW
Gracey (Emma Jane) Individual Investor 1.3119 1000000 0 2023-06-30 LOW
Coalwell Proprietary Ltd Corporation 1.0445 796182 796182 2023-06-30 LOW
Smith (David Wallace) Individual Investor 0.9528 726257 0 2023-06-30 LOW
Verret, Daniel Individual Investor 0.9433 719000 0 2023-06-30 LOW
Carnegie (James Douglas) Individual Investor 0.7866 599564 0 2023-06-30 LOW
Westor Asset Management Pty. Ltd. Investment Advisor 0.5662 431564 0 2023-06-30 LOW
Ian Harriss Super Pty. Ltd. Corporation 0.496 378074 0 2023-06-30 LOW
Bissapp Software Pty. Ltd. Corporation 0.4146 316000 0 2023-06-30 LOW
Murray (Michael) Individual Investor 0.3601 274470 0 2023-06-30 LOW
Pickett (Kevin) Individual Investor 0.2256 172000 0 2023-06-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Software (NEC)

29/3 Westside Avenue
Port Melbourne
MELBOURNE
VICTORIA 3207
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

18,306.60 Price
+0.170% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

78.53 Price
-1.200% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0260%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0479%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

BTC/USD

67,445.25 Price
+7.350% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Gold

2,116.01 Price
+1.600% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0189%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0107%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.30

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję