Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 76% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Handel Accelerate Diagnostics, Inc. - AXDX CFD

Market is not available at the moment

Market information is presented
as of 2023-09-21

  • Podsumowanie
Warunki handlu
Spread -
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026151 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026151%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003929 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003929%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Accelerate Diagnostics Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* N/A
Otwarcie* N/A
Zmiana 1 r.* N/A
Zakres dzienny* N/A
Zakres 52 tyg. 4.50-19.50
Średni wolumen (10 dni) 8,230.00
Średni wolumen (3 miesiące) 567.05K
Kapitalizacja rynkowa 97.13M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 9.98M
Przychód 11.67M
EPS -34.77
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 1.18
Data następnego sprawozdania Nov 13, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski

Accelerate Diagnostics, Inc. Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Monday, November 13, 2023

Czas (UTC) (UTC)

10:59

Kraj

US

Wydarzenie

Q3 2023 Accelerate Diagnostics Inc Earnings Release
Q3 2023 Accelerate Diagnostics Inc Earnings Release

Prognoza

-

Poprzedni

-
Wyświetl wszystkie wydarzenia
  • Roczne
  • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 12.752 11.782 11.165 9.297 5.67
Przychód 12.752 11.782 11.165 9.297 5.67
Całkowity koszt operacyjny 71.992 73.549 74.865 82.128 86.039
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 39.193 49.236 46.904 51.886 54.014
Badania i rozwój 26.915 21.943 21.255 25.345 26.838
Depreciation / Amortization 2
Dochód operacyjny -59.24 -61.767 -63.7 -72.831 -80.369
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -3.103 -15.87 -14.443 -11.571 -7.718
Dochód netto przed opodatkowaniem -62.57 -77.657 -78.203 -84.416 -88.115
Dochód netto po opodatkowaniu -62.493 -77.702 -78.208 -84.305 -88.326
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -62.493 -77.702 -78.208 -84.305 -88.326
Dochód netto -62.493 -77.702 -78.208 -84.305 -88.326
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -62.493 -77.702 -78.208 -84.305 -88.326
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -62.493 -77.702 -78.208 -84.305 -88.326
Rozwodniony dochód netto -62.493 -77.702 -78.208 -84.305 -88.326
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 8.2161 6.1727 5.601 5.4506 5.4494
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -7.60616 -12.588 -13.9632 -15.4671 -16.2084
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -7.8882 -13.1454 -13.9632 -15.4671 -16.2084
Koszt uzyskania przychodu (suma) 9.449 7.663 6.706 4.897 3.187
Zysk brutto 3.303 4.119 4.459 4.4 2.483
Inne netto -0.227 -0.02 -0.06 -0.014 -0.028
Nadzwyczajny koszt (dochód) -3.565 -5.293
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Suma przychodu 2.921 2.812 2.972 2.96 3.861
Przychód 2.921 2.812 2.972 2.96 3.861
Koszt uzyskania przychodu (suma) 2.122 1.801 2.131 2.381 2.781
Zysk brutto 0.799 1.011 0.841 0.579 1.08
Całkowity koszt operacyjny 28.811 18.874 16.932 17.921 21.651
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 7.564 10.105 8.771 8.255 11.493
Badania i rozwój 5.82 6.968 6.03 7.285 7.576
Dochód operacyjny -25.89 -16.062 -13.96 -14.961 -17.79
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -6.729 -0.778 -0.705 -0.886 -0.626
Inne netto 0.04 0.045 -0.021 -0.049 -0.107
Dochód netto przed opodatkowaniem -32.579 -16.795 -14.686 -15.896 -18.523
Dochód netto po opodatkowaniu -32.735 -16.795 -14.609 -15.896 -18.523
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -32.735 -16.795 -14.609 -15.896 -18.523
Dochód netto -32.735 -16.795 -14.609 -15.896 -18.523
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -32.735 -16.795 -14.609 -15.896 -18.523
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -32.735 -16.795 -14.609 -15.896 -18.523
Rozwodniony dochód netto -32.735 -16.795 -14.609 -15.896 -18.523
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1.1009 9.8301 9.7497 8.7011 7.6231
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -29.7348 -1.70853 -1.49841 -1.8269 -2.42985
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -21.8791 -1.70853 -1.49841 -1.8269 -2.45596
Nadzwyczajny koszt (dochód) 13.305 0 0 0 -0.199
  • Roczne
  • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 56.014 73.331 81.987 121.852 177.64
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 45.561 63.618 68.269 108.451 166.478
Środki pieniężne i ekwiwalenty 34.905 39.898 35.781 61.014 66.26
Inwestycje krótkoterminowe 10.656 23.72 32.488 47.437 100.218
Suma należności netto 2.416 2.32 1.55 3.222 1.86
Należności z handlu netto 2.416 2.32 1.55 3.222 1.86
Koszty zaliczkowe 0.818 0.768 1.172 0.955 0.98
Suma innych aktywów obrotowych 2.025 1.558 1.78 1.165 0.576
Suma aktywów 65.015 83.047 93.425 134.424 185.265
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 7.759 7.899 9.318 11.822 7.303
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 18.58 18.698 20.153 21.687 16.014
Amortyzacja skumulowana (suma) -10.821 -10.799 -10.835 -9.865 -8.711
Wartości niematerialne netto 0.114
Suma zobowiązań krótkoterminowych 66.557 6.945 6.969 8.162 7.763
Zobowiązania 4.501 1.983 1.29 2.351 1.322
Naliczone koszty 3.983 4.431 4.75 5.54 6.224
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 57.526 0.08 0.553
Inne bieżące zobowiązania (suma) 0.547 0.451 0.376 0.271 0.217
Suma zobowiązań 87.279 118.118 156.237 141.803 127.89
Suma zadłużenia długoterminowego 17.64 107.984 145.87 130.043 120.074
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 0.782
Inne zobowiązania (suma) 3.082 3.189 3.398 3.598 0.053
Kapitał własny -22.264 -35.071 -62.812 -7.379 57.375
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.004 0.004 0 0 0
Akcje zwykłe 0.097 0.068 0.058 0.055 0.054
Dodatkowy wpłacony kapitał 630.341 580.652 475.072 452.344 432.885
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -607.239 -570.668 -492.966 -414.653 -330.348
Inny kapitał (suma) -0.4 -0.06 0.091 -0.058 -0.149
Suma zobowiązań i kapitału własnego 65.015 83.047 93.425 134.424 185.265
Suma akcji zwykłych w obrocie 97.4775 67.649 57.6079 54.7088 54.2319
Suma portfela 5.194 5.067 9.216 8.059 7.746
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1.242 1.817 2.12 0.75 0.208
Zadłużenie długoterminowe 16.858 107.984 145.87 130.043 120.074
Treasury Stock - Common -45.067 -45.067 -45.067 -45.067 -45.067
Total Preferred Shares Outstanding 3.95455 3.95455
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Suma aktywów obrotowych 42.834 56.014 66.272 48.059 61.111
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 31.865 45.561 55.394 36.772 50.376
Środki pieniężne i ekwiwalenty 29.408 34.905 38.987 4.581 13.654
Inwestycje krótkoterminowe 2.457 10.656 16.407 32.191 36.722
Suma należności netto 2.427 2.416 2.393 2.935 2.114
Należności z handlu netto 2.427 2.416 2.393 2.935 2.114
Suma portfela 5.27 5.194 5.392 5.304 5.505
Koszty zaliczkowe 1.697 0.818 1.119 1.429 1.522
Suma innych aktywów obrotowych 1.575 2.025 1.974 1.619 1.594
Suma aktywów 51.002 65.015 75.847 58.726 70.357
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 7.073 7.759 7.952 8.816 7.455
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 18.208 18.58 18.772 19.816 18.338
Amortyzacja skumulowana (suma) -11.135 -10.821 -10.82 -11 -10.883
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1.095 1.242 1.623 1.851 1.791
Suma zobowiązań krótkoterminowych 68.125 66.557 66.084 66.929 113.875
Zobowiązania 3.524 4.501 2.819 2.221 2.717
Naliczone koszty 6.425 3.983 5.383 7.132 4.941
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 57.708 57.526 57.358 57.241 105.819
Inne bieżące zobowiązania (suma) 0.468 0.547 0.524 0.335 0.398
Suma zobowiązań 89.727 87.279 85.835 120.69 126.413
Suma zadłużenia długoterminowego 18.135 17.64 16.997 51.007 9.541
Zadłużenie długoterminowe 17.43 16.858 16.299 49.624 9.377
Inne zobowiązania (suma) 3.467 3.082 2.754 2.754 2.997
Kapitał własny -38.725 -22.264 -9.988 -61.964 -56.056
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Akcje zwykłe 0.1 0.097 0.097 0.08 0.069
Dodatkowy wpłacony kapitał 630.903 630.341 627.853 560.185 547.381
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -624.034 -607.239 -592.63 -576.734 -558.211
Treasury Stock - Common -45.067 -45.067 -45.067 -45.067 -45.067
Inny kapitał (suma) -0.631 -0.4 -0.245 -0.432 -0.232
Suma zobowiązań i kapitału własnego 51.002 65.015 75.847 58.726 70.357
Suma akcji zwykłych w obrocie 99.6283 97.4775 97.241 79.7014 68.7116
Total Preferred Shares Outstanding 3.95455 3.95455 3.95455 3.95455 3.95455
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 0.705 0.782 0.698 1.383 0.164
  • Roczne
  • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa -62.493 -77.702 -78.208 -84.305 -88.326
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -48.728 -47.323 -50.394 -64.794 -67.756
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 3 2.518 2.997 2.602 2.561
Amortization
Pozycje niepieniężne 8.512 27.963 28.162 22.997 21.328
Zmiany w kapitale obrotowym 2.253 -0.102 -3.345 -6.088 -3.319
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej 12.417 8.304 13.606 52.811 -20.138
Nakłady kapitałowe -0.554 -0.603 -1.362 -0.33 -0.998
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 12.971 8.907 14.968 53.141 -19.14
Środki pieniężne z działalności finansowej 31.63 43.226 11.633 6.823 125.771
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -0.192 -1.24 0 0 -4.992
Emisja (wykup) akcji netto 33.103 44.826 6.421 6.823 -40.737
Emisja (wykup) długu netto -1.281 -0.36 5.212 0 171.5
Skutki różnic kursowych walut -0.312 -0.09 -0.078 -0.086 -0.13
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -4.993 4.117 -25.233 -5.246 37.747
Cash Taxes Paid 0 0 0.043 0.041 0.651
Zapłacone odsetki 2.214 4.288 4.288 4.288 2.001
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -16.795 -62.493 -47.884 -31.988 -13.465
Cash From Operating Activities -13.367 -48.728 -39.178 -25.605 -12.606
Cash From Operating Activities 0.802 3 2.207 1.435 0.616
Non-Cash Items 1.27 8.512 5.475 4.078 -0.024
Cash Taxes Paid 0
Cash Interest Paid 0 2.214 2.214 1.506
Changes in Working Capital 1.356 2.253 1.024 0.87 0.267
Cash From Investing Activities 8.209 12.417 6.575 -9.213 -13.641
Capital Expenditures -0.012 -0.554 -0.446 -0.447 -0.447
Other Investing Cash Flow Items, Total 8.221 12.971 7.021 -8.766 -13.194
Cash From Financing Activities -0.077 31.63 31.756 -0.28 0.077
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 33.103 33.063 0.144 0.077
Foreign Exchange Effects -0.262 -0.312 -0.064 -0.219 -0.074
Net Change in Cash -5.497 -4.993 -0.911 -35.317 -26.244
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.077 -1.281 -1.115 -0.424
Financing Cash Flow Items -0.192 -0.192

Accelerate Diagnostics, Inc. Company profile

O firmie Accelerate Diagnostics, Inc.

Accelerate Diagnostics, Inc. jest firmą zajmującą się diagnostyką in vitro, która dostarcza rozwiązania poprawiające wyniki leczenia pacjentów poprzez diagnozowanie poważnych zakażeń. Platforma diagnostyczna in vitro firmy, system Accelerate Pheno, wykorzystuje technologię genotypową do identyfikacji patogenów zakaźnych oraz technologię fenotypową do przeprowadzania testów wrażliwości na antybiotyki (AST), które określają, czy żywe komórki bakterii lub grzybów są odporne lub wrażliwe na dany antybiotyk. System wykrywa i identyfikuje patogeny bezpośrednio z pojedynczej próbki pobranej od pacjenta, a następnie na podstawie wyników identyfikacji przeprowadza testy wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe. System Accelerate Pheno jest zautomatyzowany i składa się z urządzenia stacjonarnego oraz zestawu testowego jednorazowego użytku. Zestaw Accelerate PhenoTest BC umożliwia identyfikację i oznaczenie AST u pacjentów z podejrzeniem bakteriemii lub fungemii - stanów zagrożenia życia o wysokiej zachorowalności i śmiertelności.

Obecna cena akcji Accelerate Diagnostics, Inc. wynosi 0 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Creative, Celularity Inc., Generation Bio Co., Babcock & Wilcox Enterprises, I, Lands’ End oraz Peapack-Gladstone. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Advanced Medical Equipment & Technology (NEC)

3950 S Country Club Rd Ste 470 Bldg 3-307
DENVER
COLORADO 80203
US

Użytkownicy oglądają również

Oil - Crude

90.57 Price
+1.240% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0353%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0572%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.030

XRP/USD

0.51 Price
+0.080% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.01192

US100

14,758.00 Price
+0.530% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

26,641.15 Price
+0.000% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 85.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 555 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję