Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
230.5
0%
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Monday at 16:25

Mon - Fri: 08:00 - 16:25

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Własność
Warunki handlu
Spread 3.0
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.021947 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.17)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.021947%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.000275 %
Opłaty za pożyczoną część ($-0.05)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.000275%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta SEK
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Sweden
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 231
Otwarcie* 230.5
Zmiana 1 r.* 30.23%
Zakres dzienny* 230 - 231
Zakres 52 tyg. 167.20-230.80
Średni wolumen (10 dni) 187.54K
Średni wolumen (3 miesiące) 5.13M
Kapitalizacja rynkowa 59.28B
Wskaźnik C/Z 22.80
Akcje w obrocie 259.56M
Przychód 48.51B
EPS 10.02
Dywidenda (% przychodu) 1.20403
Beta 0.42
Data następnego sprawozdania Feb 7, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Feb 23, 2024 231.0 -2.5 -1.07% 233.5 234.0 230.5
Feb 22, 2024 233.5 -3.0 -1.27% 236.5 237.0 232.5
Feb 21, 2024 235.0 0.5 0.21% 234.5 237.0 234.0
Feb 20, 2024 237.0 1.5 0.64% 235.5 238.0 233.0
Feb 19, 2024 234.5 0.0 0.00% 234.5 235.5 232.0
Feb 16, 2024 234.5 0.5 0.21% 234.0 237.5 234.0
Feb 15, 2024 235.5 -1.0 -0.42% 236.5 237.0 232.0
Feb 14, 2024 234.5 2.5 1.08% 232.0 237.0 231.0
Feb 13, 2024 233.0 -2.5 -1.06% 235.5 236.5 231.5
Feb 12, 2024 235.0 4.0 1.73% 231.0 235.5 231.0
Feb 9, 2024 232.0 -3.0 -1.28% 235.0 236.0 230.0
Feb 8, 2024 237.0 2.5 1.07% 234.5 240.0 230.0
Feb 7, 2024 241.5 0.5 0.21% 241.0 251.0 236.0
Feb 6, 2024 233.0 2.0 0.87% 231.0 233.5 229.0
Feb 5, 2024 231.0 0.5 0.22% 230.5 233.0 230.0
Feb 2, 2024 230.5 -4.5 -1.91% 235.0 235.5 230.5
Feb 1, 2024 233.0 -1.0 -0.43% 234.0 235.0 230.5
Jan 31, 2024 234.0 1.0 0.43% 233.0 235.0 232.0
Jan 30, 2024 232.0 3.5 1.53% 228.5 234.0 228.5
Jan 29, 2024 228.0 0.0 0.00% 228.0 234.0 225.0

Aarhuskarlshamn Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Thursday, April 25, 2024

Czas (UTC) (UTC)

10:59

Kraj

SE

Wydarzenie

Q1 2024 AAK AB (publ) Earnings Release
Q1 2024 AAK AB (publ) Earnings Release

Prognoza

-

Poprzedni

-
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 50425 35452 27934 28510 27592
Przychód 50425 35452 27934 28510 27592
Koszt uzyskania przychodu (suma) 40661 27697 20572 20743 20723
Zysk brutto 9764 7755 7362 7767 6869
Całkowity koszt operacyjny 47887 33363 25767 26368 25636
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 6359 4873 4750 5108 4535
Depreciation / Amortization 791 718 728 687 552
Other Operating Expenses, Total 68 -166 -310 -170 -174
Dochód operacyjny 2538 2089 2167 2142 1956
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -141 -80 -107 -108 -101
Inne netto -47 -22 -20 -23 -26
Dochód netto przed opodatkowaniem 2350 1987 2040 2011 1829
Dochód netto po opodatkowaniu 1780 1447 1581 1513 1340
Udział mniejszościowy -10 -10 -18 -26 -18
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 1770 1437 1563 1487 1322
Dochód netto 1770 1437 1563 1487 1322
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 1770 1437 1563 1487 1322
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 1770 1437 1563 1487 1322
Rozwodniony dochód netto 1770 1437 1563 1487 1322
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 258.877 257.681 253.941 253.731 253.731
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 6.83722 5.57666 6.15497 5.86054 5.21024
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.75 2.5 2.3 2.1 1.85
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 7.88468 7.11689 6.23737 5.86054 5.21024
Nadzwyczajny koszt (dochód) 8 241 27
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma przychodu 11619 11229 12345 13317 13306
Przychód 11619 11229 12345 13317 13306
Koszt uzyskania przychodu (suma) 8570 8535 9496 10638 10645
Zysk brutto 3049 2694 2849 2679 2661
Całkowity koszt operacyjny 10476 10349 11393 12539 12484
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1744 1641 1730 1732 1725
Depreciation / Amortization 249 206 228 209 199
Other Operating Expenses, Total -87 -33 -61 -40 -85
Dochód operacyjny 1143 880 952 778 822
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -85 -68 -77 -145 -19
Inne netto
Dochód netto przed opodatkowaniem 1058 812 875 633 803
Dochód netto po opodatkowaniu 807 615 662 517 611
Udział mniejszościowy -2 -1 -1 -2 -1
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 805 614 661 515 610
Dochód netto 805 614 661 515 610
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 805 614 661 515 610
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 805 614 661 515 610
Rozwodniony dochód netto 805 614 661 515 610
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 259.559 259.559 259.559 256.832 259.559
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 3.10141 2.36555 2.54663 2.0052 2.35014
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 2.75 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 3.10141 2.36555 2.54663 2.0052 2.35014
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 23104 18036 13331 13463 10477
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 1515 1001 1200 982 737
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1309 928 1085 874 712
Inwestycje krótkoterminowe 206 73 115 108 25
Suma należności netto 7702 5778 4075 4178 4174
Należności z handlu netto 6635 5132 3336 3529 3441
Suma portfela 11174 9054 6569 6681 4705
Koszty zaliczkowe 330 285 122 231 163
Suma innych aktywów obrotowych 2383 1918 1365 1391 698
Suma aktywów 33990 27166 22278 22919 18035
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 7629 6315 6310 6804 5468
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 18640 16191 15132 15594 13237
Amortyzacja skumulowana (suma) -11011 -9876 -8822 -8790 -7769
Wartość netto firmy 2538 2270 2103 2114 1666
Wartości niematerialne netto 293 307 313 363 333
Inwestycje długoterminowe 99 59 14 13 12
Należności długoterminowe 20 18 18
Inne aktywa długoterminowe (suma) 327 179 187 144 61
Suma zobowiązań krótkoterminowych 13935 12155 8638 7559 5358
Zobowiązania 5337 5696 3659 3354 2685
Naliczone koszty 2361 1676 1322 1322 1043
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 12 12 12 12 7
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 3159 2461 1682 980 661
Inne bieżące zobowiązania (suma) 3066 2310 1963 1891 962
Suma zobowiązań 18954 15383 12579 12582 9127
Suma zadłużenia długoterminowego 4088 2104 2704 3662 2551
Zadłużenie długoterminowe 3526 1611 2087 2987 2551
Odroczony podatek dochodowy 553 444 480 511 490
Udział mniejszościowy 47 48 39 84 88
Inne zobowiązania (suma) 331 632 718 766 640
Kapitał własny 15036 11783 9699 10337 8908
Akcje zwykłe 433 431 426 423 423
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 13907 12126 10733 9423 8371
Inny kapitał (suma) 696 -774 -1460 491 114
Suma zobowiązań i kapitału własnego 33990 27166 22278 22919 18035
Suma akcji zwykłych w obrocie 259.559 258.501 255.414 253.731 253.731
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 562 493 617 675
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 19707 20711 20888 23104 24726
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 1595 1485 1405 1515 1410
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1595 1485 1405 1515 1410
Suma należności netto 9261 9728 9724 7702 11296
Należności z handlu netto 6121 6107 6531 6635 7244
Suma portfela 8851 9498 9759 11174 12020
Suma aktywów 31599 32501 32096 33990 35360
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 8277 8257 7794 7629 7412
Wartość netto firmy 2839 2785 2666 2538 2599
Wartości niematerialne netto 311 302 289 293 315
Inwestycje długoterminowe 108 89 110 99 240
Inne aktywa długoterminowe (suma) 357 357 349 327 68
Suma zobowiązań krótkoterminowych 10178 11296 11717 13935 15104
Zobowiązania 3915 4498 4110 5337 6214
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 12 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1922 2377 2869 3159 3485
Inne bieżące zobowiązania (suma) 4341 4421 4738 3066 5405
Suma zobowiązań 14226 15899 16226 18954 20198
Suma zadłużenia długoterminowego 3068 3599 3557 4088 4106
Zadłużenie długoterminowe 2501 3028 3019 3526 3527
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 567 571 538 562 579
Odroczony podatek dochodowy 589 609 566 553 545
Udział mniejszościowy 52 49 48 47 45
Inne zobowiązania (suma) 339 346 338 331 398
Kapitał własny 17373 16602 15870 15036 15162
Inny kapitał (suma) 17373 16602 15870 15036 15162
Suma zobowiązań i kapitału własnego 31599 32501 32096 33990 35360
Suma akcji zwykłych w obrocie 259.559 259.559 259.559 259.559 259.559
Koszty zaliczkowe 330
Suma innych aktywów obrotowych 2383
Naliczone koszty 2361
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Schörling (Melker & Family) Other Insider Investor 30.3493 78774412 0 2022-12-31 LOW
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Investment Advisor 4.839 12560000 -240000 2022-12-31 LOW
SEB Investment Management AB Investment Advisor 4.0594 10536589 -8398 2023-09-30 LOW
Didner & Gerge Fonder AB Investment Advisor 3.9916 10360670 6817 2022-12-31 LOW
Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 2.2755 5906224 3968 2023-09-30 LOW
Nordea Funds Oy Investment Advisor 2.0626 5353638 590606 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0518 5325561 -2060 2023-09-30 LOW
Lannebo Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 1.8761 4869501 527421 2022-12-31 LOW
KIRKBI A/S Investment Advisor 1.8633 4836356 0 2022-12-31 LOW
Spiltan Fonder AB Investment Advisor 1.8018 4676775 -108700 2023-09-30 LOW
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 1.7138 4448412 95436 2023-09-30 LOW
La Financière de l'Echiquier Investment Advisor 1.4471 3756078 315747 2023-09-30 MED
Cliens Asset Management AB Investment Advisor 1.4368 3729300 0 2023-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.2131 3148785 547559 2022-12-31 LOW
Danske Bank Asset Management Investment Advisor 1.1272 2925877 -13921 2023-09-30 LOW
Fidelity International Investment Advisor 0.8573 2225086 -494 2023-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.8526 2212939 6927 2023-09-30 LOW
Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S Investment Advisor 0.7774 2017846 -140272 2023-09-30 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6957 1805709 -23986 2023-09-30 LOW
Union Investment Privatfonds GmbH Investment Advisor 0.6839 1775202 0 2023-06-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Aarhuskarlshamn Company profile

O firmie Aarhuskarlshamn

AAK publ AB, znana również jako AarhusKarlshamn publ AB, jest szwedzką spółką holdingową działającą głównie w sektorze przetwórstwa spożywczego. Spółka zajmuje się rafinacją olejów roślinnych na potrzeby produktów specjalistycznych. Spółka wraz ze swoimi spółkami zależnymi podzielona jest na trzy segmenty działalności: segment składników spożywczych obejmuje m.in. tłuszcze do pieczenia, zamienniki tłuszczów mlecznych, tłuszcze do lodów, preparaty dla niemowląt oraz składniki olejowo-tłuszczowe; segment tłuszczów czekoladowych i cukierniczych oferuje korzyści dla czekolady i wyrobów cukierniczych, począwszy od produktów opracowanych z myślą o lepszych walorach sensorycznych, zdrowotnych i dłuższym okresie przydatności do spożycia, po efektywność kosztową, know-how, technologię i usługi; natomiast segment produktów technicznych i pasz obejmuje złoty wosk, kwasy tłuszczowe, glicerynę, chemikalia do odbarwiania oraz pasze dla zwierząt. Spółka prowadzi Kamani Oil Industries Pvt Ltd. jako spółkę zależną, w której posiada większość udziałów.

Obecna cena akcji Aarhuskarlshamn wynosi 230.5 SEK. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Riverstone, NanoViricides, Inc., Fidelity National Information Services, ARCA Biopharma, VF oraz Arrival. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Starch, Vegetable Fat & Oil Manufacturing

Skrivaregatan 9
MALMO
SKANE 215 32
SE

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Gold

2,033.35 Price
-0.130% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0185%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0103%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

76.13 Price
-0.540% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0165%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0384%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

US100

17,945.80 Price
+0.160% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.54 Price
-2.010% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję